Yüzde Hesaplama Pratik Kar Zarar Problemleri 2024 Hesaplama

Yüzde Hesaplama Pratik Kar Zarar Problemleri 2024 Hesaplama
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 4 Ortalama: 4.8]

Yüzde Hesaplama Pratik Kar Zarar Problemleri 2024 Hesaplama Yüzde hesaplama formülü, kolay yoldan pratik yüzde hesaplama, yüzde nasıl hesaplanır kar zarar hesaplama problemleri Kar zarar nasıl hesaplanır

Yüzde Kar Zarar Temel Bilgiler

 • Yüzdenin Bulunması : Bir sayının yüzdesi sorulduğunda, verilen sayı yüze bölünür sonuç oranla çarpılır.
 • Yüzde hesaplarında üç eleman vardır. Temel sayı, 2. Yüzde Oranı, 3. Yüzde Payı
 • Bu üç elemandan ikisi verildiğinde üçüncüsü bulunur.
 • Temel Sayı :Temel sayıyı bulmak için Yüzde payı Yüzde oranına bölünür.
 • Yüzde Oranı: Yüzde oranını bulmak için Yüzde payı temel sayıya bölünür.
 • Faiz: Bir kişi yada kuruma verilen ödünç paranın belli bir süre kullanımı
 • sonunda alınan paraya faiz denir. Bu tür hesaplara da faiz hesapları denir.
 • İndirim : Bir malın satış fiyatından aşağıya satılmasına indirim denir.
 • Komisyon: Bir malın satışına aracılık eden kişi yada kurumun satış fiyatı üzerinden aldığı paraya denir.
 • Kâr : Satış fiyatı, maliyet fiyatından yüksek ise satış fiyatı ile maliyet fiyatı arasındaki farka kâr denir.
 • Zarar: Bir malın maliyet fiyatının altında satıldığında aradaki farka zarar denir.

Yüzde Kavramı Hakkında

Yüzde kavramının çeşitli anlamları birçok araştırmacı tarafından ele alınmıştır. En genel tanımıyla yüzde, paydası 100 olan standart bir oran için kullanılan diğer bir isimdir. Örneğin, 3/4 kesri, 75/100 olarak gösterilebilir. Ondalık biçim de ise 0,75 olarak gösterilir. İşlem olarak kullanıldığında bir bütünün 4′ te 3′ ’ü aynı bütünün 0,75’i veya %75’i ile aynıdır. Böylece yüzde kavramı yeni bir kavram olarak değil, sadece yeni bir gösterim ve terminoloji olarak düşünülebilir (Van de Walle ve diğerleri, 2012).

Yüzde ifadesi parça bütün kıyası olarak da kullanılır. (Allinger ve Payne, 1986).

Olkun ve Toluk Uçar (2012, s. 219) yüzde kavramını, bir bütünün parçasının bütünün kaçta kaçını oluşturduğunu göstermek için kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Örneğin “Bir kasadaki 50 elmanın 27 tanesi çürüktür. Elmaların yüzde kaçı çürüktür?” sorusunun cevabı olarak çürük elmaların yüzdesi 27/50 bu da 54/100 yani %54 şeklinde ifade edilir. Yüzde kavramı sadece parça bütün kıyaslamaları için değil bazen de iki farklı miktarın karşılaştırılmasında kullanılmaktadır. Örneğin, bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısını, erkek öğrencilerin sayısının yüzdesi olarak ifade etme gibi durumlar bu kullanıma örnek verilebilir.

Yüzde Kar Zarar Hesaplama

Yüzde Kar Zarar Hesaplaması yapabilmek için basit matematik terimlerini bilmek yeterli. Yüzde ne demek, kar zarar denilince aklımıza neler geliyor ve matematikte bölme çarpma işlemi nasıl yapılır. Bu üç terimi bildikten sonra yüzde hesaplamak çok kolay. Yüzde Kar Zarar Hesaplama stratejileri ile bu konu sizin için problem olmaktan çıkacak.

Bir Sayının Yüzdesi Ne Demek

Bir sayının yüzdesi verilen sayının 100 parçaya bölümünü ifade ediyor. 100 parçaya böldükten sonra istenilen yüzde ifadesiyle çarpmak bize sonucu verir. Örneğin bir sayının %10 kaçtır denilince sayıyı 100′ e bölüp çıkan sonucu 10 ile çarpmak yeterlidir.

Kar Zarar Nedir

Bir alış veriş sonucunda satılan ürün maliyetinin üstünde bir değerle satılıyorsa buna kar denilmektedir. Aynı şekilde satılan ürün maliyetin altında satılıyorsa buna da zarar denir. Kar ve zarar problemleri yüzde hesaplamanın iki önemli problemidir.

Yüzde Hesaplama Formülü

Yüzde hesaplama formülüne kısaca değinecek olursak bir X sayısının %Y’ si şu şekilde bulunur.

Yüzde Kar Zarar Hesaplama
Yüzde Kar Zarar Hesaplama

Bir Sayının Yüzdesi Nasıl Hesaplanır

Bir sayının yüzdesini kısa yoldan hesaplamak için verilen ifade 100 eşit değere bölünür ve istenilen yüzde değeri ile çarpılarak yüzdesi bulunuyor. Kısaca a sayısının %b’ sini bulmak için (a/100)*b istenilen sonuçtur.

Örneğin 450 sayısının %20′ sini bulalım. Yüzde hesaplama formülünde de anlattığımız gibi 450/100 = 4.5 ve 4.5 * 20 =90 istenilen sonuçtur.

YÜZDESİNİ HESAPLAMA ROBOTU TIKLA

Kısa Yoldan Pratik Yüzde Hesaplama

Şimdi kısa yoldan Pratik Yüzde Kar Zarar Hesaplama nasıl hesaplandığını örneklerle gösterelim.

 • Bir Sayının %10′ unu bulmak için verilen sayıyı 10′ a bölmek yeterlidir.
 • Örnek olarak 450 sayısının %10’u 450/10=45 tir.
 • Başka bir örnek; 75 sayısının %10′ u 75/10 =7.5 tir.
 • Bir Sayının %20′ sini bulmak için verilen sayıyı 5′ e bölmek yeterlidir.
 • Örnek olarak 300 sayısının %20’si 300/5 = 60′ tır.
 • Başka bir örnek; 75 sayısının %20′ si 75/5 =15 tir.
 • Bir Sayının %25′ ini bulmak için verilen sayıyı 4′ e bölmek yeterlidir.
 • Örnek olarak 200 sayısının %25’i 200/4 = 50′ dir.
 • Başka bir örnek; 60 sayısının %25′ i 60/4 =15 tir.
 • Bir Sayının %50′ sini bulmak için verilen sayıyı 2′ ye bölmek yeterlidir.
 • Örnek olarak 500 sayısının %50’si 500/2 = 250′ dir.
 • Başka bir örnek; 55 sayısının %50′ si 55/2 =27.5′ tir.

Yüzde hesaplama ile ilgili kısa yolları tablo halinde göstermek istersek;

Verilen DeğerYüzdesiPratik YolSonuç
4000%520′ ye böl200
3560%1010′ a böl356
5000%205′ e böl1000
1200%254′ e böl300
650%502′ ye böl325
159%100Sayının kendisi159
400%150Sayının kendisi ile
yarısının toplamı
600
550%200Sayının iki katı1100

Kısa Yoldan Yüzde Hesaplama Video

Bir Değişik Yüzde Hesaplama Metodu

Bazı sayıların yüzdesi hesaplanırken ortaya ilginç ve zor sonuçlar çıkabiliyor. Bunun için pratik bir yol göstermek istiyorum. Yüzdelerin yerini değiştirmek!

Örneğin 50 sayısının %28′ ini bulmak istersek haliyle zorlanırız. Ama sayıların yerini değiştirirsek ortaya mükemmel bir çözüm yolu çıkacaktır. Yani 50 sayısının %28′ i = 28 sayısının %50′ si. O halde 28 sayısının %50′ si için 28 sayısını ikiye bölmemiz yeterli olacaktır. Cevap 14!

Örneklere devam edelim;

 • 25 sayısının %16′ sı yerine 16 sayısının %25′ ini bul. Sonuç 16/4=4
 • 200 sayısının %19′ u yerine 19 sayısının %200′ ü. Sonuç 38.

Kar Zarar Hesaplama Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri günlük hayatta en çok kullandığımız problemlerin başında geliyor. Bir malın satış fiyatı üzerinden kar yüzdesi nasıl bulunur, kar yüzdesi ve maliyeti belli olan bir ürün kaça sayılır, satış fiyatı ve kar zarar yüzdesi verilen bir ürünün maliyeti ne kadardır gibi soruların cevabını öğrenmek isterseniz bu video tam size göre!

Bunlara da baktınız mı?

Yüzde Hesaplama Stratejileri

Yüzde problemlerini çözerken öğrenciler tarafından kullanılan stratejileri Parker ve Leinhardt (1995) beş başlık altında toplamıştır.

1) Durum (örnek olay) yöntemi: Yüzde problemlerinde 3 temel problem durumu vardır. Birinci problem durumu; verilen bir bütünün belirtilen bir yüzdesini bulmadır. Verilen yüzde oranı ile bütün çarpılıp istenen parça bulunur. İkincisi; bir bütün ve parçası verildiğinde parçayı bütünün yüzdesi olarak yazmadır. Parça bütüne bölünerek yüzdesi bulunur. Son olarak parça ve parçanın yüzdesi verilip bütünün bulunduğu problemdir.
Verilen parça yüzde oranına bölünerek bütün bulunur. Örneğin “hangi sayının %10’u 25’tir?” sorusunun çözümü 25 sayısı 0,10’ a bölünerek bütün 250 olarak bulunur.

2) Denklem yöntemi: “Factor x factor = product” yöntemi olarak da bilinen bu yöntem aslında kural odaklıdır. Bu yönteme göre yüzde problemlerinde yüzde oranı ve bütün olarak bilinen iki eleman çarpan olarak düşünülür ve çarpımları parçayı verir. Bu yönteme göre yukarıdaki örnek 25 = 0,10 . x denklemi çözülerek x = 250 şeklinde bulunur.

3) Formül yöntemi: Verilenler parça (percentage), bütün (base) ve yüzde oranı (rate) olarak değerlendirilir ve bütün ile yüzde oranının çarpımı parçayı verir. (Percentage = Base x Rate). Bu yönteme göre yukarıdaki örnek 25 = B . 0,10 formülü ile çözülür.

4) Temel birim yöntemi: Birim olarak %1’i kullanmadır. %1 birimi öğrencilere problemdeki değişkenlerin birbiriyle ilişkisini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Örneğin %10’u 25 olan sayının tamamını bulunurken önce bir sayının %1’inin 2,5 olduğu bulunur. Sonra bütünün 2,5 sayısının 100 katı yani 250 olduğu sonucuna varılır.

5) Orantı yöntemi: Öncelikle bu yöntemde verilen yüzde, paydası 100 olan bir oran gibi düşünülür ve problemlerde verilen parçanın bütününe oranına eşitlenerek orantı kurulur. Örneğin “hangi sayının %10’u 25’tir?” sorusunun cevabı 25/x = 10/100 eşitliğinden çözülür. Ya da “30 sayısı 200 sayısının yüzde kaçıdır?” sorusu orantı yöntemi ile 30/200 = x/100 şeklinde çözülür.

Yüzde Kavramının Matematik Öğretim Programındaki Yeri

Ülkemizde 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4 olarak değişen eğitim sistemi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013 yılında uygulamaya koyulan ortaokul matematik dersi öğretim programında, 5. sınıf düzeyindeki öğrencilerin “paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü ile gösterir”, “bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir; bu gösterimleri birbirine dönüştürür”, “kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimle belirtilen çoklukları karşılaştırır” ve “bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur” gibi becerileri kazanmaları hedeflenmiştir.

7. sınıf düzeyinde ise öğrencilerin “bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur; belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulur”, “bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar“, “bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar” ve “yüzde ile ilgili problemleri çözer” becerilerini kazanmaları amaçlanmaktadır (MEB, 2013b)

Teşekkürler: Ayşenur YAPICI. 5, 6 VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDELER KONUSUNDA SAYI DUYULARININ İNCELENMESİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.