YKS (TYT AYT) Puanı Nasıl Hesaplanır ÖSYM YKS Puan Hesaplama Formülü

YKS (TYT AYT) Puanı Nasıl Hesaplanır ÖSYM YKS Puan Hesaplama Formülü
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

YKS (TYT, AYT) puanı nasıl hesaplanır? (ÖSYM)

YKS (TYT, AYT) puanı nasıl hesaplanır. Bu yazımızda YKS Puanlarının nasıl hesaplandığını ayrıntılı olarak açıklayalım.

GÜNCEL TYT PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLA

GÜNCEL AYT PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLA

YKS (TYT AYT) PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

 1. TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacaktır.
 2. Bir önceki yılın TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, “Dönüştürülmüş Puan” olarak adlandırılacaktır. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecektir.
 3. Bir önceki yılın TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de aynı yıl TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.
 4. Bir önceki yılın TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup aynı yıl TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın TYT nihai Sınav Puanı olacaktır.
 5. Bütün adayların başarı sıraları, TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecektir.
 6. Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın “yüzdelik dilim değeri” olarak adlandırılır.
 7. TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacaktır.
  YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (Bir önceki yılın TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) AYT ve/veya YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

YKS Sınav Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

 • TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.
 • TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.
 • TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.
 • Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) olması gerekmektedir.

YKS OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?

 • Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
 • Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
 • Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
 • Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.
 • Son sınıftaki adayların YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.
 • KKTC okulları için YKS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır. Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

GÜNCEL TYT PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLA

GÜNCEL AYT PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLA

YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN OBP BU PUANLARA NASIL EKLENECEK VE EK PUANLAR NASIL HESAPLANACAKTIR?

 • Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 • TYT puanı 150’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı (Y-TYT) hesaplanmayacaktır.
 • SAY, SÖZ, EA, DİL puanı 180’in altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
 • TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.
 • TYT puanı 150’nin üstünde olan adaylardan AYT ve/veya YDT’ye giren ve cevaplamış oldukları testlere bağlı olarak 180 ve üzeri puan alanların ilgili yerleştirme puanları hesaplanacaktır.
 • Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ön lisans programları için 150 veya daha yüksek puan almış olmaları, lisans programları için ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

EK PUANDAN KİMLER YARARLANACAK?

 • Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

OBP NE ZAMAN KESİLİR

 • YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2019- YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP’ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2018- YKS’de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların katsayıları yarıya düşürülecektir.
 • Tercih yapıp yerleşemeyen adayın OBP puanı kesilmez.

TYT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır? Önemli İpuçları

Testlerin yüzdesel oranları Türkçe ve Matematik yüzde 33, Sosyal ve Fen Bilimleri yüzde 17 olarak açıklandı. Sadece oranlara bakıldığında bir Türkçe ve Matematik sorusunun değerinin Sosyal ve Fen sorusunun değerinin 2 katı olduğu düşünüldü. YKS (TYT, AYT) puanı nasıl hesaplanır

YGS’nin yerine gelen TYT’de ilk bakışta sadece Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinin soru sayısının azaldığı görülüyor. Sınavın şekliyle ilgili konuşursak evet bu doğru ama asıl önemli farkın TYT’nin puan hesabında olduğunu söylersek yanlış olmaz. YGS’de 6 puan türü varken ve TYT’de tek puan türü var. Önlisans tercihi yapacak ya da TYT puanı ile farklı kurumlara başvuracak herkes için puan hesaplama modülü aynı.

Testlerin yüzdesel olarak oranları Türkçe ve Matematik yüzde 33, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri yüzde 17 olarak açıklandı. Bu oranlar bir yanlış anlaşılmaya da neden oldu diyebiliriz. Sadece oranlara bakıldığında bir Türkçe ve Matematik sorusunun değerinin Sosyal ve Fen Bilimleri sorusunun değerinin 2 katı olduğu düşünüldü. Aslında böyle değil, soru sayısı olarak farklar olduğu için toplam puanın hesaplanmasına etki olarak testlerin oranları böyle. 1 sorunun getirisi olarak bakarsan tüm testlerde 1 sorunun getirisi neredeyse aynı denilecek kadar birbirine yakın hatta küçük farklarla Sosyal ve Fen Bilimlerinin 1 netinin getirisi daha fazla görünüyor.

YKS (TYT, AYT) puanı nasıl hesaplanıyor (ÖSYM)

ÖSYM ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLA

Testlerin yüzdesel oranları Türkçe ve Matematik yüzde 33, Sosyal ve Fen Bilimleri yüzde 17 olarak açıklandı. Sadece oranlara bakıldığında bir Türkçe ve Matematik sorusunun değerinin Sosyal ve Fen sorusunun değerinin 2 katı olduğu düşünüldü. YKS (TYT, AYT) puanı nasıl hesaplanır

YGS’nin yerine gelen TYT’de ilk bakışta sadece Sosyal Bilimler ve Fen Bilimlerinin soru sayısının azaldığı görülüyor. Sınavın şekliyle ilgili konuşursak evet bu doğru ama asıl önemli farkın TYT’nin puan hesabında olduğunu söylersek yanlış olmaz. YGS’de 6 puan türü varken ve TYT’de tek puan türü var. Önlisans tercihi yapacak ya da TYT puanı ile farklı kurumlara başvuracak herkes için puan hesaplama modülü aynı.

Testlerin yüzdesel olarak oranları Türkçe ve Matematik yüzde 33, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri yüzde 17 olarak açıklandı. Bu oranlar bir yanlış anlaşılmaya da neden oldu diyebiliriz. Sadece oranlara bakıldığında bir Türkçe ve Matematik sorusunun değerinin Sosyal ve Fen Bilimleri sorusunun değerinin 2 katı olduğu düşünüldü. Aslında böyle değil, soru sayısı olarak farklar olduğu için toplam puanın hesaplanmasına etki olarak testlerin oranları böyle. 1 sorunun getirisi olarak bakarsan tüm testlerde 1 sorunun getirisi neredeyse aynı denilecek kadar birbirine yakın hatta küçük farklarla Sosyal ve Fen Bilimlerinin 1 netinin getirisi daha fazla görünüyor.

TYT PUAN HESAPLAMA:

Türkçe= 3,3 Matematik= 3,3 Sosyal= 3,4 Fen= 3,4 ile çarpıp çıkan sonuca ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puan ve OBP’yi ekleyerek (OBP hesabı için diploma notunu 0,6 ile çarpmak yeterli. Örn: 80×0,6=48) TYT yerleştirme puanı hesaplanabilir. 150 barajı için hesap yapılıyorsa, OBP eklenmeden hesap yapılmalıdır.

GÜNCEL TYT PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLA

AYT PUAN HESAPLAMA:

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL:  AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK:  AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL:  AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

DİL:  AYT için netlerinizi Dil sınavındaki her netinizi 3 ile çarpın.

Bulduğunuz her sonuçlara ÖSYM’nin her adaya verdiği 100 taban puanı ve OBP‘yi ekleyin. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesabı için, diploma notunuzu 0,6 ile çarpabilirsiniz. Örn: 85×0,6=51. Böylelikle YKS Yerleştirme Puanınıza hesaplamış olursunuz.

YKS (TYT AYT) puanı nasıl hesaplanır

GÜNCEL AYT PUAN HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLA

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLA

Bu konulardan kesin soru çıkacak!

TYT TÜRKÇE KONULARI

– SÖZCÜKTE ANLAM

– SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM

– ADLAR

– ADILLAR (ZAMİRLER)

– SIFATLAR (ÖNADLAR)

– BELİRTEÇLER (ZARFLAR)

– EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM

– AD SOYLU SÖZCÜKLER

– EYLEMLER (FİİLLER)

– EK EYLEM (EK FİİL)

– EYLEMİN ÇATISI

– FİİLİMSİLER

– SÖZ ÖBEKLERİ

– SÖZCÜĞÜN YAPISI

– CÜMLENİN YORUMU

– CÜMLENİN ÖĞELERİ

– CÜMLE TÜRLERİ

– ANLATIM BOZUKLUĞU

– CÜMLE DÜZEYİNDE

ANLATIM BOZUKLUĞU

– ANLATIM BOZUKLUKLARI,

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE SES BİLGİSİ

– SES BİLGİSİ VE YAZIM KUR.

– NOKTALAMA İŞARETLERİ

– ANLATIM TÜRLERİ VE

DÜŞÜNCEYİ GEL. YOLLARI

– PARAGRAF BİLGİSİ

– İLETİŞİM,

DİL VE KÜLTÜR

Bazı bölümleri kazanmak için tahmini en az kaç net gerekli?

– Hocam, İnönü Üniversitesi Fizyoterapi istiyorum. Kaç net yapmam gerekir?

Okul puanım 50. TYT’de Türkçe’den 30, Temel Matematik’ten 27, Fen Bilimleri’nden 10 ve Sosyal Bilimler testinden yaklaşık 10 net çıkarman; İkinci oturumda Matematik testinden 26 ve Fen Bilimleri testinden de 25 net yapman gerekiyor.

– İTU İşletme Mühendisliğini istiyorum. Diploma notum 66. Testlerden yapmam gereken netleri ve ortalama siralamayı paylasırsanız, sevinirim.

TYT’de Türkçe’den 35, Temel Matematik’ten 34, Fen Bilimleri’nden 15 ve Sosyal Bilimler testinden yaklaşık 15 net çıkarman; İkinci oturumda Matematik testinden 33 ve Fen Bilimleri testinden de 30 net yapman gerekiyor. Diploma notunu 66 olarak hesapladım. Sıralamanı SAY’dan 17 bin 400 gibi düşün…

– Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi düşünüyorum. OBP 75. Kaçar net çıkarmam gerekir?

TYT’de Türkçe’den 33, Temel Matematik’ten 32, Fen Bilimleri’nden 12 ve Sosyal Bilimler testinden yaklaşık 15 net çıkarman;

İkinci oturumda Matematik testinden 30 ve Edebiyat/Sosyal Bilimler-1 testinden de 31 net yapman gerekiyor. Diploma notunu 75 olarak hesapladım. Sıralamanı EA’dan 11 bin 650 gibi düşün…

– Çukurova Üni. Mimarlık bölümünü kazanmak için kaç net?

TYT’de Türkçe ve Temel Matematik testlerinin her birinden 29’ar net, Fen Bilimleri’nden 10, Sosyal Bilimler testinden de en az 15 net çıkarmak gerekir.

İkinci oturumda ise, Matematik testinden 25 ve Fen Bilimleri testinden de en az 23 net yapmanız gerir. Diploma notnuzu 70 olarak hesapladım…

yks hangi ders kac soru
yks hangi ders kaç soru

YKS’yle ilgili sıkça sorulanlar

– ÖZEL YETENEK İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA HANGİ PUAN TÜRÜ İLE BAŞVURULACAK?

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. Bu programlara başvurabilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.

– KAÇ KİTAPÇIK VERİLECEK? 

Birinci oturumda (TYT) bir, ikinci oturumda bir olmak üzere toplam iki kitapçık verilecek. Yabancı Dil oturumuna sınavına girecek adaylar için ayrıca kitapçık verilecek. 

– TIP, HUKUK, MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI DEVAM EDECEK Mİ?

Evet, bu programlarda başarı sıralaması şartı devam ediyor. Tıp fakültelerini tercih edecek adayların 40 bin barajını geçmesi gerekiyor. Hukuk fakülteleri için 150 bin, mühendislik 240 bin ve mimarlık fakültelerini listesine yazacakların ise 200 bin barajını aşmaları şart. Eğitim fakültesini tercih listesine dahil edecek adaylar 240 bin başarı sırası barajını göz önüne almalı.

– ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI’NIN HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)’nın katkı oranında ve hesaplanma şeklinde bir değişiklik yok.

– MESLEK YÜKSEKOKULLARINI TERCİH EDEBİLMEK İÇİN GEREKLİ BARAJ PUANI NEDİR?

Adayların TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekiyor.

– LİSANS PROGRAMLARINI TERCİH EDEBİLMEK İÇİN BARAJ PUANI NEDİR?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT puanı ile sınavın ikinci oturumundaki testlerden alacağı puanla birlikte hesaplanacak olan Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil puanının en az birinin en az 180 puan olması gerekiyor. Adaylar, en az 180 ve üzerinde puan aldıklarında, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarını tercih edebilirler.

– ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLERE HANGİ PUAN TÜRÜ İLE BAŞVURULACAK?

 Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak. Bu programlara başvurabilmek için TYT puanının en az 150 ve üzeri olması gerekir.

Sadık Gültekin

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.