8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 4 Ortalama: 3]

8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Vatan Sevgisini içten Duyanlar Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA ERDEMLER
 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
 3. TEMA BİLİM ve TEKNOLOJİ
 4. TEMA BİREY VE TOPLUM
 5. TEMA ZAMAN VE MEKÂN
 6. TEMA MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ
 7. TEMA DOĞA ve EVREN
 8. TEMA VATANDAŞLIK

Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni

Vatan sevgisini içten duyanlar
Sıtk ile çalışır benimseyerek
Milletine ulusuna uyanlar
Demez neme lazım neyime gerek.

Her ferdin hakkı var, bizimdir vatan
Babamız dedemiz döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygıyle anarız şehit diyerek.

Vatan aşkı ile çalışan kafa
Muhakkak erişir öndeki safa.
Tesir nüfuz olur her bir tarafa
Herkes onu büyük tanır severek.

Olmak istiyorsan dünyada mesut
Hakka halka yarayacak bir iş tut.
Çalıştır oğlunu, kızını okut
İnsan olmak için okumak gerek.

Vatan bizim, ülke bizim, el bizim,
Emin ol ki her çalışan kol bizim.
Ayyıldızlı bayrak bizim, mal bizim
Söyle Veysel övünerek överek.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186-191

8. Sınıf Türkçe Milli Kültürümüz Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türkü dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz bir türküyü arkadaşlarınıza söyleyiniz.

2. Âşıklık geleneği nedir? Bildiğiniz saz şairleri kimlerdir?

Âşıklık geleneği, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Âşıklık çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı, âşık olmak, âşıklığı sürdürmek için uyulması gereken kuralları olan bir gelenektir.
 • Karacaoğlan
 • Kayıkçı Kul Mustafa
 • Köroğlu
 • Aşık Sümani
 • Mahzuni Şerif

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 187

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Anlamı verilen sözcüğü bulup bulmacaya yazınız.

CEVAP

 1. Sınır. HUDUT
2. Kesinlikle. MUHAKKAK
3. Bir yere ulaşmak, varmak. ERİŞMEK
4. Mutlu, sevinçli, ongun. MESUT
5. Etki. TESİR
6. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek. ÖVÜNMEK
7. Dizi, sıra. SAF
8. Yalan söylemeyen, dürüst. SITKI
9. Söz geçirme, güçlü olma, erk. NÜFUZ

2.ETKİNLİK

“Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanların taşıdığı özellikler nelerdir?

Cevap: Dürüstçe ve benimseyerek çalışmak, okumak, vatanına sahip çıkmaktır.

2. Şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız.

Cevap: Atalarımız vatanımızı korumak için canlarını vermişlerdir. Vatanımız bize atalarımızdan kalan emanettir.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188

3. “Vatan aşkı ile çalışan kafa / Muhakkak erişir öndeki safa.” dizelerinden anladıklarınızı yazınız.

Cevap: Vatan aşkıyla çalışıldığında ülkemiz gelişir.

4. Şaire göre bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir?

Cevap: Allah rızasına uygun, diğer insanlara da faydalı olabilecek bir iş tutmak, çocukları okutmak ve okumak gerekir.

5. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Gerekçesi ile yazınız.

Cevap: (örnek) Şiirin dördüncü dörtlüğünü beğendim. Bu dörtlükte nasıl bir işte çalışmamız gerektiğini ve okumak ile ilgili güzel öğütler veriliyor.

3.ETKİNLİK

Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.

CEVAP

Konu: Vatan sevgisine sahip olanların özellikleri

Ana Duygu: Vatan sevgisi

4. ETKİNLİK

Öğretmeninizin izleteceği Âşık Veysel’in 1969 yılında Erdoğan Alkan ile kendi hayatı hakkında yaptığı röportajın amacı (kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme) nedir? Söyleyiniz.

CEVAP

Röportajın amacı kültür aktarmadır.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189

5.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki şiiri okuyunuz.

UZUN İNCE BİR YOLDAYIM

Uzun ince bir yoldayım,
Gidiyorum gündüz gece.
Bilmiyorum ne haldayım,
Gidiyorum gündüz gece.

Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda.
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece.

Uykuda dahi yürüyom
Kalkmaya sebep arıyom
Gidenleri hep görüyom
Gidiyorum gündüz gece.

Kırk dokuz yıl bu yollarda,
Ovada, dağda, çöllerde
Düşmüşüm gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece.

(…)

Şaşar Veysel işbu hâle
Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece.

Âşık Veysel ŞATIROĞLU
(Kısaltılmıştır.)

b) Âşık Veysel’in kendi sesinden “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz.

6.ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız türkü hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 190

7.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki metni okuyunuz.

EFEMERA

Efemera, gündelik yaşama ait “ıvır zıvır” olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü küçük belgeleri ifade eden bir tanımlamadır. Başka bir deyişle efemera, “gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri”dir.

Biriktirilerek koleksiyon yapılan ve gelecek kuşaklara aktarılan gazeteler, dergiler, sinema biletleri, tiyatro programları, el ilanları, afişler, posterler, çikolata kartları, tapu belgeleri, takvimler, kartvizitler, etiketler, kartpostallar, menüler ticari materyaller ve benzerleri, hemen hemen sosyal hayatın tamamında kullanılan belgeler olması dolayısı ile toplumun kültürü hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Gündelik yaşamın ayrıntılarını belgeleyen efemera belgeler, kültürel ve tarihsel çalışmalara ışık tutar. Kısaca efemera koleksiyonerliği kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması açısından son derece önemlidir.

b) Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini bulunuz. Bu ifadelerin anlatıma olan katkısını belirtiniz.

CEVAP

“Başka bir deyişle, dolayısı ile, Kısaca.”

Bu ifadeler metinde bir düşünce ile bu düşünceden doğan başka bir düşünce arasında bağlantı kurarlar. Düşünceyi olumlu ya da olumsuz olarak yönlendirirler.

8.ETKİNLİK

a) Aşağıda pul koleksiyonundan bir örnek verilmiştir. Bu görseli inceleyiniz.

b) Sizin ya da çevrenizdeki birinin herhangi bir koleksiyonu (peçete, kartvizit, pul, eski para…) var mı?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

c) Koleksiyon yapmanın kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki önemiyle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

CEVAP

Koleksiyon yapmak , koleksiyon yaptığımız her hangi bir şeyin uzun zaman içindeki her halini biriktirmektir. Bu şekilde gelecek nesillere çok güzel bir miras bırakmış oluruz. Örneğin para koleksiyonu yapan biri her yıl değişen bütün paraları toplayarak bu koleksiyonu tamamlar. Bu şekilde ileride bu parala piyasada kalmamış olsa dahi insanlar bu koleksiyon sayesinde paraların yıllar içerisindeki değişimini çok güzel bir şekilde görebilirler.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191

9.ETKİNLİK

Türkülerin millî kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz.

CEVAP

Türküler İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü döneminden itibaren süregelen bir yapıya sahip olması dolayısıyla yüzyılların birikimini kuşaktan kuşağa aktaran çok önemli araçlardır.Türküler işledikleri konular itibariyle de toplumun duygu ve düşünce hazinesidir.Toplum yaşamının her anından bireysel konulara kadar her şeyi barındırırlar.Türkülerde kimi zaman bir annenin feryadı kim zaman bir aşığın hüznü ya da sevinci kimi zaman da bir bülbülün ötüşü kimi zaman Çanakkale’ye Yemen’e giden askerilerin ayak sesleri çınlar…

Kültür hazinemizin en önemli ve edebi unsurlarından biri olan türkülerimiz geçmişi aydınlatarak millete ait geleneği geleceğe aktarırlar. Türküler bizi biz yapan, bizi başkalarından ayıran en kıymetli değerlerimizdendir. Türkülerin her bir kelimesinde asıl özümüz saklıdır. İnsan hassasiyetinin derinliklerinden çıkarak bir kimliğe bürünen türküler zamanla milletin kimliği olurlar.

10.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerin yüklemini bulunuz. Yüklemine göre cümlenin türünü yazınız.

CEVAP

 Yüklemin Türüne Göre
Gidiyorum gündüz gece.Fiil Cümlesi
Uzun ince bir yoldayım.İsim Cümlesi
Okuduğumuz şiiri çok beğendim.Fiil Cümlesi
İki kapılı bir handayım.İsim Cümlesi
Gidenleri hep görüyorum.Fiil Cümlesi
Sebep arıyorum kalkmaya.Fiil Cümlesi
Veysel bu işe şaşmaktadır.İsim Cümlesi
İki kapılı bir han denen yer dünyadır.İsim Cümlesi

b) Siz de isim ve fiil cümlelerine örnek veriniz.

CEVAP

İsim Cümlesi
Annemin bana doğum günümde aldığı hediye en sevdiğim kitaptı.
Fiil Cümlesi
Dün akşam arkadaşlarımla sinemaya gittik.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Kahvenin topraktan fincana gelene kadar geçirdiği aşamaları araştırınız.

CEVAP

 1. Aşama: Kahve Ekimi
 2. Aşama: Kahve Hasadı
 3. Aşama: Kahve Meyvesinin İşlenmesi
 4. Aşama: Çekirdekleri Kurutma
 5. Aşama: Kabuk Ayıklama
 6. Aşama: Tadım
 7. Aşama: Kavurma
 8. Aşama: Öğütme
 9. Aşama: Pişirme

Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2016 yılına kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan istediğiniz bir tanesini araştırınız. Araştırmalarınızı “www.kulturvarliklari.gov.tr” adresinden yapabilirsiniz.

CEVAP

ÇATALHÖYÜK (KONYA)

Rivayete göre, Kommagene Kralı I. Antiochos; Yunanlıların dinini, doğulu Perslerin diniyle birleştirmeyi amaçlamış ve yeni bir dünya dini yaratarak Nemrut Dağı’nı onun merkezi yapmayı hayal etmiş. Aynı zamanda da dini buradan tüm dünyaya yayarak dünyaya hükmetmeyi ve ölümsüzlüğe kavuşmayı hedeflemiş. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından biri. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmış. Doğu terası kutsal merkez olarak belirlenmiş, bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmış ve her biri yaklaşık 8-10 metre yüksekliğinde.

Milli Kültürümüz Teması Cevapları

8.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRMELERİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.