6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Doğa ve Evren Teması Su Kirliliği Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Doğa ve Evren Teması Su Kirliliği Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

6.Sınıf MEB Türkçe Su Kirliliği Metni Cevapları. 6.Sınıf Türkçe Kitabı Doğa ve Evren Teması Merak Ettiklerimiz Metni Yanıtları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren
 6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Birey ve Toplum Teması

Su Kirliliği Metni

 • Metin eklenecek

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152-159

Doğa ve Evren Teması Su Kirliliği metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Su Kirliliği Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152 Hazırlık Çalışmaları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 154

1. Yaşadığınız çevredeki su kaynakları ile ilgili arkadaşlarınıza bilgi veriniz.

 • Cevap:  Yaşadığım yerde yazları kuruyan ve kışları taşan bir nehir bulunmaktadır.

2. Sizce susuz bir yaşam nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Suyun olmadığı bir dünya düşünülemez. Su olmazsa tüm canlılar susuzluktan yaşamını kaybederdi. Ayrıca iklimlerin oluşumunda büyük sorunlar meydana gelirdi, yağış olmazdı. Suda yaşayan canlılar yok olurdu.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155

A) Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

etken: Etki eden şey, faktör.
nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik.
konut: İnsanların içinde yaşadıkları ev, apartman vb. yer.
erozyon: Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım, itikâl.
kademe: Aşama, basamak, derece.
tanker: Petrol, benzin gibi akaryakıt ürünleriyle, sanayi ile ilgili yağ, şarap vb. sıvı maddeleri taşıyan gemi veya kamyon.
varil: Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap.
filtre: Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek.
sanayi: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.
endüstri: Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü.

B) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden beşini kullanarak suyun hayatımızdaki önemi ile ilgili bir metin yazınız.

 • Cevap: Su insanlar başta olmak üzere hayvanlar ve bitkilerin başlıca yaşam kaynağıdır.  Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla bahşedilmiş mucizevi bir kaynaktır. Su, vücut sıcaklığımızı düzenleyerek yaşamımızın devamını sağlar. Vücudumuzdaki zararlı toksinleri temizler. Besin ve oksijeni hücrelerimize taşır. Metabolizmamızın düzenli çalışmasını sağlar. Sindirimimize yardımcı olur.  Suyun olmadığı bir yerde canlı yaşamının olması söz konusu bile olamaz.

C) Okuduğunuz metnin konusunu aşağıya yazınız.

 Metnin konusu, su kirliliğidir.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Su kirliliği nasıl oluşmaktadır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.

Su kirliliği, zararlı maddelerin  suyun niteliğini bozacak miktar ve yoğunlukta suya karışmasıyla oluşmaktadır. Evlerden ve sanayi kuruluşlarından çevreye bilinçsizce atılan atıklar su kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır.

2. Suların kirlenmesine karşı alınan önlemlerin amaç ve sonuçları nelerdir?

 Alınan önlemlerin amacı, atık kirli su miktarını azaltma, suyun kirlenmesini önlemeyi ve kirlenmiş suların arıtılmasını sağlamaktır. Bunun sonucunda su kirliliği azaltılabilmektedir.

3. “Suların Kirlenme Nedenleri Nelerdir?” başlığı altında verilen maddelerden hareketle asıl kirleticilerin kim olduğunu bulabildiniz mi? Nedenleriyle açıklayınız.

 Suları asıl kirleten kişiler insanlardır. İnsanların kötü faaliyetleri suların kirlenmesine neden olmaktadır.

4. Metinde verilen bilgilere göre kirli su kullanırsak neler olur?

 Kirli suları doğrudan kullanırsak kolera, dizanteri, ishal ve bağırsak hastalıklarına yakalanabiliriz.

5. “Su gibi aziz (kıymetli) ol!” sözü size neler çağrıştırıyor? Açıklayınız.

 Su, bütün insanlık için çok değerlidir.  Bu söz ile, suyun insanlık için ifade ettiği değer gibi kişinin de değer kazanması temenni edilmektedir.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157

3. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu üç görseli birbiriyle karşılaşörarak çevre temizliği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili şekilde kullanınız.

 Sevgili ArkadaşlarÇevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.Çevre, insanın sürekli iç içe olduğu ortamdır. Dolayısıyla, çevrenin kirli oluşu insanı olumsuz etkilemekte, temiz oluşu da insanı olumlu etkilemektedir. Kirli bir çevrede yaşayan insan, sağlık sorunlarıyla boğuşur. Temiz çevrede yaşayan insan ise, sağlıklı, hastalıklardan uzak bir yaşam sürer.Günümüzde çevre kirliliği dünyamız ve üzerinde yaşayan canlılar için ciddi anlamda bir sorun haline gelmiştir. Özellikle sanayi devriminden sonra çevre kirliliği hat safhaya ulaşmıştır. Sanayileşme ile beraber ortaya çıkan hızlı şehirleşme, hızlı nüfus artışı, refah düzeyinin yükselmesine bağlı aşırı tüketim artışı, çevre üzerindeki yıkımın temel nedenleridir.

B) Görseldeki sloganla ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 İnsanlar piknik alanında zaman geçirirler. Giderken orada yaşadıkları anları da yanlarında götürmüş olurlar. Ancak götürmeleri gereken bir de çöpleri vardır. Sonuçta bu çöpler onlara aittir ve onları bırakarak çevreyi kirletmemelidirler.

C) Çevre temizliği ile ilgili bir slogan geliştirerek sloganınızı aşağıdaki bölüme yazınız. Sloganınızı sınıf panosunda sergileyiniz.

 İnsanın en büyük erdemidir temizlik, en büyük ayıbı ise kirlilik.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158

5. ETKİNLİK 

Çevre dostu ürünler satan bir fabrikanın sahibi olduğunuzu hayal ediniz. Ürünlerinizi tanıtacağınız bir reklam metni yazınız.

 Fabrikamızda üretilen ürünler doğa dostudur ve üretim esnasın da çevreye zarar vermez tescilenmiştir. Gelin! Bu güzel ürünleri alın. İşte, şimdi tam zamanı! Doğaya gösterdiğimiz özeni sizde fark edin ve tamamen bu ürünleri kullanmaya başlayın.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki metinden hareketle, etkinlikte kullanılan metnin yazarı hakkındaki bilgileri tahmin etmeye çalışınız. Tahminlerinizi alttaki forma örnekteki gibi yazınız ve metne uygun bir başlık bulunuz.

Adı: Yağmur

Soyadı: Toprak

Doğum tarihi (Gün/Ay /Yıl): 29 Mayıs 2007

Doğum Yeri: İstanbul

Annesinin Adı: Çiçek

Babasının Adı: Çınar

Ağabeyinin Adı: Uzay

Şu Anda Yaşadığı Şehir: Ankara

Metnin Başlığı: Ben Kimim?

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 159

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki yazının bazı bölümleri, tamamlamanız için yarım bırakılmıştir. Bu yazının başlığını, yarım bırakılan cümlelerini ve devamını tahmin ederek anlam bütünlüğü oluşturacak şekilde tamamlayınız. Metninizi tamamlarken geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanınız.

DOĞAYA SAHİP ÇIK Doğa bizim her şeyimizdir. Doğayı koruyamazsak bir gün dünyanın sonu gelebilir. Bu yüzden doğaya ve onun sunduklarına karşı çok dikkatli davranmalıyız. Doğal kaynaklarımız sandığımız kadar sınırsız değildir. Dünyadaki her kaynağın ne kadar önemli olduğunu bilmeli ve kaynaklarımızı doğru bir biçimde kullanmalıyız.Doğal kaynaklarımızı dikkatli kullanmak için öncelikle onların bizler için ne kadar gerekli olduğunu ve kaynaklarımızı nasıl doğru kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekir. Doğal kaynakların sınırlı kaynaklar olduğunun farkında olmalıyız ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Doğanın sunduğu bu kaynaklara karşı bize düşen görev bu kaynakları hem bize hem de dünyadaki tüm canlılara uygun şekilde kullanmaktır. Bu kaynakları kullanırken doğaya zarar vermemeye dikkat etmeliyiz. Böylece doğa daima iyi halde kalmaya ve bize kaynaklar sunmaya devam eder.

8. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki cümlelerde yer alan “su” kelimesinin geçtiği alti çizili deyimleri inceleyiniz. Aynı veya yakın anlama sahip olduğunu düşündüğünüz deyimleri örnekteki gibi eşleştiriniz. Daha sonra atasözleri ve deyimler sözlüğünden eşleştirmelerinizi kontrol ediniz.

Yemekleri görünce ağzının suyu aktı.
Havanda su dövme, bence bu çocuk adam olmaz.
Okulda futbol maçı yapınca böyle su içinde kalmış.
Bu iki arkadaşın aralarından su sızmaz.
İflas ettiğini bir türlü kabul etmiyor, işleri toparlamak için kalburla su taşıyordu.
Son model arabayı görünce adamın ağzı sulandı.
Hasta çocuk ateşlenince su gibi terledi.
Ortaklıkları süresince içtikleri su ayrı gitmezdi.

ağzının suyu akmak
ağzı sulanmak

su içinde kalmak
su gibi terlemek

arasından su sızmamak
içtiği su ayrı gitmemek

B) Yukarıdaki cümlelerde geçen alti çizili deyimlerin anlatima olan katkısını açıklayınız

 Deyimler anlatıma güzellik katmakta ve anlatımı pekiştirmektedir.

DOĞA VE EVREN TEMASI CEVAPLARI

 • Merak Ettiklerimiz Metni Cevapları
 • Afyon Metni Cevapları
 • Su Kirliliği Metni Cevapları
 • Kar Kristallerinin Peşinde Bir Yaşam Dinleme Metni Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

 • 1.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 2.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 3.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 4.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 5.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 6.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 7.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 8.Tema Değerlendirme Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI MEB

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.