5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Vatandaşlık Teması Sokak Dinleme Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Vatandaşlık Teması Sokak Dinleme Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 25 Ortalama: 4.2]

5.Sınıf Türkçe Sokak Metni Cevapları. 5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Vatandaşlık Teması Sokak Metni Cevapları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Birey ve Toplum Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 5. TEMA – Vatandaşlık Teması
 6. TEMA – Sağlık ve Spor Temas
 7. TEMA – Erdemler Teması
 8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

Sokak Dinleme Metni

Sokak dinleme metinini İNDİR

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155-158

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Sokak Dinleme Metni Cevapları

Vatandaşlık Teması Sokak dinleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Sokak Metni Cevapları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 155 Hazırlık Çalışmaları

1. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. Getirdiğiniz haberlerde hangi toplumsal kuralların ihlali anlatılmıştır?

2. Otobüste, dolmuşta vb. toplu taşıma araçlarında büyüklerinize yer veriyor musunuz? Neden?

CEVAP

Otobüse veya dolmuşa bindiğimde büyüklerime yer veririm. Çünkü otobüs ve dolmuşlardaki koltuklar öncelikli olarak yaşlı ve hamilelere ayrılmıştır. Bu nedenle otobüse bindiğimizde büyüklerimize, hamilelere ve kucağında çocuğu olanlara yer vermeliyiz.

3. İhtiyacı olan birine yardım ettiniz mi? Yaptığınız bu davranıştan sonra kendinizi nasıl hissettiniz?

CEVAP

Bir gün matematik sınavımız vardı ve arkadaşımın anlamadığı bazı konuları ona anlatmıştım. Bu sayede arkadaşım matematikten yüksek almıştı.Böyle bir davranışta bulunduğumda çok mutlu oldum çünkü bir insana yardım ederek onun işini kolaylaştırmıştım.

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. “Sokak” adlı metinde geçen nasihatlerle ilgili olan görselleri işaretleyiniz.

CEVAP

 • 1- Yaşlı adam ve çocuk
 • Yere düşen ve onu kaldıran iki arkadaş
 • Tekerlekli sandalyedeki çocuk

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 156

2.ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacayı tamamlayınız.

CEVAP

Sokak Dinleme Metni Cevapları – Bulmaca

1. Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife. ÖDEV

2. Görgü. TERBİYE

3. Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılan araç. BASTON

4. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan. YETİŞKİN

5. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet. SAYGI

6. Görgüsü kıt, nezaketsiz. KABA

7. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl. BELLEK

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Çocuğun babası, pencereden onu izlerken ne görmüştür? Çocuğa bu konudaki nasihati ne olmuştur?

CEVAP

Yolda giderken bir kadına çarptığını görmüş. Sokakta yürürken dikkat etmesini, orada da ödevler olduğunu, evde davranış ve adımlarını ölçtüğü gibi sokakta da bunlara dikkat etmesi gerektiğini nasihat ediyor.

2. Çocuğun babası sokaklar için “Orası herkesin evidir.” diyerek neyi kastetmek istemiştir?

CEVAP

Sokakların, insanların ortak yaşam alanı olduğunu kastetmiştir.

3. Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya nasıl varılır? Siz, bu fikre katılıyor m

CEVAP

Bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya sokaktaki davranışları gözlemlenerek varılır. Ben bu fikre katılıyorum. Çünkü sokakta her düşünceden insan bulunur. Bu insanların çoğunun sokakta sergilediği davranışlar, o toplumun nasıl bir terbiyeye sahip olduğu konusunda bilgi verir.

4 . Babanın oğluna verdiği nasihatler sizce tutarlı mıdır? Neden?

CEVAP

Tutarlıdır. Baba, oğluna sokakta başına gelebilecek her olay karşısında nasıl davranması gerektiğini aynı düşünce doğrultusunda aktarmaktadır.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 157

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

CEVAP

Konu: Sokakta olması gereken doğru davranış şekilleri.

Ana fikir: Sokakta sergilemiş olduğumuz davranışlar sadece bizim terbiyemizi değil aynı zamanda ait olduğumuz toplumun terbiyesinide yansıtmaktadır.

5.ETKİNLİK

Sizce metnin başlığı ve içeriği arasında nasıl bir uyum vardır? Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlıkları koyardınız?

CEVAP

Metinde sokakta sergilememiz gereken davranışların neler olduğundan bahsediliyor ve başlık da ” SOKAK“.

Bu metni ben yazmış olsam bu metne” SOKAK KÜLTÜRÜ” başlığını verirdim.

6.ETKİNLİK

a) Metinde babanın çocuğa verdiği nasihatleri aşağıya yazınız.

CEVAP

 • Sokakta yürürken dikkat et.
 • Bir ihtiyara, kollarında çocuk bulunan bir kadına, koltuk değnekli bir sakata, bir yükün altında eğilmiş bir adama, yaşlı bir aileye rastladığın zaman onlara saygı ile yol ver.
 • Kendisine araba çarpma tehlikesinin bulunduğu kimse eğer yetişkinse haber ver; çocuk ise çekip kurtar.
 • Ağlayan tek bir çocuk gördüğün zaman niçin ağladığını sor. 
 • Yaşlı bir adamın düşürdüğü bastonu hemen yerden al.
 • İki çocuk kavga ediyorsa ayır. Kavgacılar küçük değilse kalpleri yaralayan ve katılaştıran kaba davranışları görmemek için oradan uzaklaş. 
 • Yolunu senden soran bir yolcuya her zaman saygılı cevap ver.
 • Herkese sırıtma. Gereksiz yere koşma, bağırma. Sokağa saygı duy.

b) Bu nasihatlere katılıyor musunuz? Neden?

CEVAP

Evet bu nasihatlere katılıyorum çünkü babası çocuğuna sokakta nasıl davranışlarda bulunması hakkında çok güzel ve etkili bilgiler vermiş.

7.ETKİNLİK

İnsanlar farklı özelliklere sahiptir. Bizi birbirimizden ayıran fiziksel (boyumuz, kilomuz vb.) ve kişisel (duygu, düşünce vb.) özelliklerimiz vardır. Kimimizin ten rengi, kültürü, dili ve dini farklıdır. Bu özellikler birimizi diğerinden önemli yapmaz. Farklılıklara saygı göstermeliyiz.

Bilge, bu sözlerle insanlara eşit davranılması ve adil olunmasını istiyor. Bilge’ nin düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?

CEVAP

(örnek) Katılıyorum. Çünkü bence insanları ten rengine veya dinine göre ayırmamalıyız. Hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz ve hepimiz eşit haklara sahibiz. İnsanların kültürel farklılıklarına ve ırkına saygı duymalıyız ve insanları farklılıklarıyla sevmeliyiz.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 158

8.ETKİNLİK

“Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?” konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız. Grupların bakış açılarından yola çıkarak konu hakkında genel bir yargıya ulaşınız.

CEVAP

Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı toplumda kaos meydana gelirdi. Toplumun içinde sorunlar ortaya çıkardı herkes birbirini hakkını yerdi. İnsanlar yaşamdan zevk alamaz hale gelirdi. Herkes istediğini yapar çok fazla hak ihlali meydana gelirdi. Bu nedenle kurallar olmalı ve bu kurallara uymalıyız.

9.ETKİNLİK

Dinlediğiniz “Sokak” metninden hareketle yeni bir metin oluşturunuz.

CEVAP

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Hacivat ve Karagöz oyunları hakkında araştırma yapınız.

CEVAP

Karagöz ve Hacivat Türk tarihinde ve Türk kültüründe önemli yere sahip karakterlerdir. Bu karakterlerin gerçek mi hayali mi olduğu bilinmemektedir fakat hikayeleri hala anlatılmaktadır. Hacivat ve Karagöz gölge oyunları da yapılmaktadır. Yani önemli bir sanat dalını oluşturmaktadırlar. Gölge oyunlarında karakterleri temsil eden figürler ve ışık perdenin arkasında bulunur, oynatıcı figürlere ses ve hareket vererek perdenin öteki tarafındakilere bir şölen sunar.

Bilinenlere göre Karagöz eğitim almamış ve herhangi bir işle uğraşmayan halkın içinden bir insandır. Kalbiyle hareket eder. Cesurdur, dürüsttür, belalıdır, meraklıdır, patavatsızdır ve hilecidir.

Hacivat ise halkın biraz daha üst kesiminden eğitim almış bilgili ve görgülü bir insandır. Kurnazlığı ve içten pazarlıklı oluşuyla dikkat çeker. Nabza göre şerbet dağıtmaktan anlayan Hacivat aklıyla hareket etmektedir. Pek çok dil bilir ve kültürlüdür.

Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş Karagöz-Hacivat oyunlarının sırasıyla dört bölümüdür.

Gölge oyunu kavramının uzak doğu kültüründen bize geldiği bilinenler arasında.

2. Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için neler yapıyor? Gözlemleyiniz.

CEVAP

Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için sinemaya gidip film izliyor, arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor, pikniğe gidiyorlar, tiyatroya veya operaya gidiyorlar. pikniğe gidiyorlar. Birbirlerinin evlerine gidip sohbet ediyorlar, oyunlar oynuyorlar.

VATANDAŞLIK TEMASI CEVAPLARI

5.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Sokak Dinleme Metni Cevapları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. Amer Zeidan dedi ki:

  Evet ama cevaplar nerde

 2. Amer Zeidan dedi ki:

  Rrrr

 3. sevim dedi ki:

  teşekkürler

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.