6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Nineme Ninni Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Nineme Ninni Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 9 Ortalama: 4.6]

6.Sınıf Türkçe Nineme ninni Metni Cevapları . 6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Nineme ninni Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 6. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 7. TEMA – Sanat Teması
 8. TEMA – Vatandaşlık Teması

Nineme Ninni Metni

Dolunayı saran bulut
Başında yaşmak ninemin
Bebelere tek dileğim
Yaşını aşmak ninemin

Ninem güzel, suç aynada
Ninem gibi yok dünyada
Yüzünün rengi ayvada
Kokusu leylak ninemin

Seferberliğin sunası
Solmuş saçının kınası
Ninem üç şehit anası
Alnı kardan ak ninemin

Kim dayanır, o dayanmış
Bağrına taş basıp yanmış
Gene Yemen’i mi anmış
Gözleri ıslak ninemin

Ocakta kaynar ıhlamur
Elleri mayalı hamur
Bir deli poyraz savurur
Dökülen yaprak ninemin

Seccâdesi çiçek çiçek
Ninem cici, ninem gökçek
Göçmen kuşlarla göçecek
Mekânı uçmak ninemin

Masal anlat bana masal,
Hey dili şeker, dili bal
Su alıyor artık sandal
Yolu “emrihak” ninemin

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 165-170

Milli Kültürümüz Teması Nineme Ninni metni cevapları ve soruları, EKOYAY Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Nineme Ninni Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 165 Hazırlık Çalışmaları

HAZIRLIK

1. Aile bizim için niçin önemlidir?

 • Cevap: Aile olmazsa biz de olmayız. Aile bizim ilk okulumuz ilk gözümüzü açıp nefes aldığımız yerdir. Kendimizi en güvende hissettiğimiz yerdir. Bu yüzden ailemiz olmazsa biz de kendimizi bu hayatta yalnız güvensiz hissederiz. Hatta sevgisiz bile diyebiliriz bu Dünya için.

2. Büyüklerimiz bizim için değerli midir? Niçin?

 • Cevap: Büyüklerimiz bizler için hem düşünceleri hem de hayat tecrübeleri hem de bizler için yaptıklarından dolayı çok değerlidir. İlla akrabamız olmalarına gerek de yoktur. Onların varlığı bile bizlere saygıyı hatırlatmaya yetmelidir.

3. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” hadisi şerifini açıklayınız.

 • Cevap: İnsan toplumda yalnız yaşamaz. Toplum içinde kendisinden küçük ve büyüklerle beraber paylaştığı her anını saygı ve sevgi çerçevesinde hem yaşadığı doğayı hem de çevresindeki insanları sevmeyi onlara saygı duymayı öğrenerek paylaştığında insan olur. Bu yüzden de insan küçükleri sevmeli büyüklerine de saygı göstermelidir.

4. Büyüklere saygı gösterilmeyen bir toplumda yaşamak ister miydiniz?

 • Cevap: Hayır istemezdim. Çünkü atasına dedesine saygı duymayan ancak barbar kavimlerdir. Öyle kavimlerde de huzur yerine kabalık saygısızlık ve düzensizlik ön plandadır.

4. Büyüklere saygı gösterilmeyen bir toplumda yaşamak ister miydiniz?

Cevap:Hayır istemezdim. Büyüklerine saygı göstermeyen bir toplum sağlıklı bir toplum değildir.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 166

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelimelerle ilgili boşlukları doldurunuz. Kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi Tahminim kısmına “X” işareti koyarak belirleyiniz.

yaşmak: Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz örtüsü

leylak: Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağacın koni durumunda toplanmış, beyaz, eflatun veya pembe renkte, güzel kokulu çiçekleri

suna: Erkek ördek

gökçek: Güzel, sevimli (kimse)

emrihak: Ölüm

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin ana duygusunu nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap: Nineye olan hürmet ve sevgi.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 167

3. ETKİNLİK

Başlıkları verilmemiş aşağıdaki şiirlerden hangileri “Nineme Ninni” metninin konusuyla benzerlik göstermektedir? İşaretleyiniz.

Cevap: Abdulkadir Budak ve Hasan Latif Sarıyüce’nin 

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 168

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ninenin başındaki yaşmak hangi yönüyle, neye benzetilmiştir?

Cevap: Beyazlığı ile dolunayı saran buluta benzetilmiştir.

2. Şiirde nine anlatılırken çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri hoşunuza gitti?

Cevap:  Kokusunun leylağa benzetilmesi hoşuma gitti.

3. Nine hangi acıları yaşamıştır? Bu, şiirin hangi dörtlüğünde anlatılmaktadır?

Cevap: Evlat acısı yaşamıştır. Bu, şiirin üçüncü ve dördüncü dörtlüklerinde anlatılmaktadır.

4. Şiirde anlatılan nine, hangi tarihî olaylara tanıklık etmiştir?

Cevap: Yemen Savaşı’na tanıklık etmiştir.

5. Şiirin yazıldığı zamanda nine hayatta mıdır? Bunu nereden anlayabiliriz?

Cevap: Hayattadır. Bunu şiirin altıncı dörtlüğündeki “Göçmen kuşlarla göçecek / Mekânı uçmak ninemin” dizelerinden anlayabiliriz.

6. Şiiri yazan siz olsaydınız ninenizi nelere benzetirdiniz? Niçin?

Cevap:  Pamuğa benzetirdim. Çünkü ninem beyaz saçları ve tombul yanakları ile pamuğa benziyor.

7. Bu şiir için başka nasıl bir başlık konabilir?

Cevap: NİNEMİN YOLU

5. ETKİNLİK

Şiirle ilgili aşağıya bir soru da siz yazınız. Sorunuzu bir arkadaşınıza sorunuz.

Sorum: Nineni gözlerinin ıslak olmasının sebebi nedir?

6. ETKİNLİK

a. “Nineme Ninni” şiirinin şekil özellikleriyle ilgili kim yanlış bir açıklama yapmıştır? Doğrusunu bırakılan boşluklara yazınız

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 169

Yanlış açıklama yapan: Tarık

Doğrusu şudur: Şiirin 6. dörtlüğünde redif yoktur. Dize sonlarındaki “ek” sesleri kafiyedir.

b. Aşağıdaki dörtlüklerin kafiye ve rediflerini sıra arkadaşınızla birlikte bulup bırakılan boşluklara yazınız.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 170

7. ETKİNLİK

Ailenizin en yaşlısıyla yaptığınız görüşmelerden yararlanarak sınıfınızda “İnsanlar yaşlandıklarında ne isterler?” sorusuyla ilgili beyin fırtınası yaptığınızı ve beyin fırtınasının sonucunda şu cevapların ortaya çıktığını düşününüz:

• Birey olarak kendilerini özgür hissetmek isterler.
• Olgunlaşma yolculuğuna devam etmek isterler.
• Geçmişle geleceği buluşturmak isterler.
• Sağlıklı ve mutlu günler geçirmek isterler.
• Saygınlıklarını korumak isterler.
• Sevgi ve ilgi görmek isterler.

Ailenizin en yaşlısıyla yaptığınız görüşmeden yola çıkarak bu cevaplardan birini açıklayınız. Konuşmanızda “ama, fakat, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen” gibi duygu ve düşünceler arasında bağlantı ve geçiş ifadelerini kullanınız.

Sevgili arkadaşlar.

Büyüklerimizden sık sık “Eskiden böyle değildi.”, “Bizim zamanımızda şu şöyleydi.”, “Nerede o eski bayramlar.” gibi ifadeler duyarız. Bence büyüklerimizin bu ifadeleri, eskiye duydukları özlem değil, geçmişle geleceği buluşturmak istemeleridir.

Büyüklerimiz, bizim geleceğimizi düşünürken, eskiden yaşadıkları tecrübeleri de bize aktarmak isterler. Böylece geleceğe daha iyi hazırlanmamızı sağlamaya çalışırlar. Zaten bizim de geçmişi bilmeden geleceği inşa etmemiz pek de mümkün değildir. Bir şekilde bir gelecek kurabiliriz fakat geçmiş tecrübelerden yararlanmadan kuracağımız gelecek sağlıklı olmayacaktır.

Bu nedenle büyüklerimizin geçmiş tecrübelerini dikkatlice dinlemeliyiz. Geçmiş tecrübelerin bizim zamanımızda işe yaramayacağını düşünmek yanlıştır.

8. ETKİNLİK

Büyüklerinizden birine sevginizi ifade etmek için iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız.

CANIM BABAM

Evimizin direği,
Gönlümüzün reisi,
Gözlerimizin feri,
Bir tanecik canım babam.

Sevgini hiç göstermezsin,
Yine de biliriz çok seversin,
Gözlerinle bizi koklar öpersin,
Bir tanecik canım babam.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliğini anlatan resim ve fotoğraflar getiriniz.

• Türkiye’mizi anlatan şiirler bulunuz. Hoşunuza giden bir şiiri ezberleyiniz.

Benim toprağım Türkiye

Benim toprağım Türkiye
Doğdum ben burada.
Memleketimde,
Biricik dert ortağımda.

Benim toprağım Türkiye,
Yedi cihanda nam salmış
Bereketli toprağı
Ve aydınlık yüzüyle.

Benim toprağım Türkiye
Uyanıyor yavaşça,
Gelişecek yıllarca
Benim toprağım Türkiye.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ TEMASI CEVAPLARI

 • Gazlı Göl Metni Cevapları
 • Forsa Metni Cevapları
 • Nineme Ninni Metni Cevapları
 • Öğretmenimin Mektubu Dinleme Metni Cevapları
 • 5. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRMELERİ

 • 1.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 2.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 3.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 4.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 5.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 6.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 7.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 8.Tema Değerlendirme Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI EKOYAY

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.