2024 Örnek Meb Gezi Dosyası – Meb Gezi Onayı Belgeleri

2024 Örnek Meb Gezi Dosyası – Meb Gezi Onayı Belgeleri
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

2024 Örnek Meb Gezi Dosyası – Gezi Onayı Belgeleri. Okullar için Örnek Gezi Dosyası. Okul Gezi Planı ve örnekleri. Meb Gezi Planı, Gezi planı EK-13, MEB Gezi Planı (EK-9), gezi planı örneği, Okul gezileri serbest mi, gezi-gözlem planı örneği, okul gezileri çerçeve sözleşmesi ek-12

MEB Gezi Onayı Belgeleri

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL ETKİNLİK İZİNLERİ YÖNERGESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ 2023 BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Örnek Meb Gezi Dosyası

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenci gezileri için Gezi Onay Gelgeleri ve gerekli evraklar yazımızda paylaşıldı. 2024 Meb Örnek Gezi Dosyası ve Planı aşağıdadır.

2023 Örnek Meb Gezi Dosyası - Meb Gezi Onayı Belgeleri
2024 Örnek Meb Gezi Dosyası – Meb Gezi Onayı Belgeleri

MEB GEZİ EVRAKLARI VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

Gezilerde Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 10.. Maddesindeki hususlara dikkat edilecektir.

Okul Gezisi İçin Gerekli Belgeler

a) GEZİ PLANI  ( EK-9) : Eksiksiz olarak doldurulacak, yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanıp, en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilip okul müdürlüğünce tasdik edilecektir.

 Sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi Planları (EK-9), en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir.

b) GEZİYE KATILACAK ÖĞRENCİLERİ GÖSTERİR LİSTE:  T.C Kimlik numaralı, veli telefon numaraları – Okul Müdürlüğünce Onaylı.

Gezi planı ile birlikte geziye katılacak yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa velilerin isimleri, adresleri, ulaşılabilecek yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir liste hazırlanarak bir nüshası okul yönetimine verilir.

c) VELİ İZİN BELGELERİ: Veli izin belgeleri alınarak okulda kalacak gezi dosyasında mutlaka muhafaza edilecektir.         

Üst yazıda,  veli izin belgelerinin okul müdürlüğü tarafından alındığı, dosyada muhafaza edildiğinin özellikle belirtilecektir.

 d) OKUL GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ- (EK -6) Okul müdürü ve yüklenici firma yetkilisi tarafından tüm sayfaları eksiksiz doldurularak paraflanıp son sayfası kaşelenip  imzalanacaktır.

 e) OKUL GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN EKLER: Bu ekler şunlardır:

1. “İŞLETME BELGESİ” : Yükleniciye ait İşletme belgesi’nin onaylı sureti.

2. FAAL SEYAHAT FİRMASI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE: (TÜRSAB REFERANS YAZISI ASLI) Yüklenicinin faal Seyahat Acentesi olduğu, ayrıca belgenin hangi okulun hangi tarihteki gezisi için düzenlendiği belirtilecektir.

3. TUR SORUMLUSU veya REHBER: Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti.

4. “SÜRÜCÜ BELGESİ” : yüklenici tarafından onaylı sureti ( 9 saati aşan yolculuklarda 2 şoför )

 “MESLEKİ YETERLİK BELGESİ (SRC2)” yüklenici tarafından onaylı sureti

ŞÖFÖRLER İÇİN ADLİ SİCİL BELGESİ Yüklenici tarafından dosyaya eklenir.

5. Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılacak geziler ile100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”,

100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti

6.  ARAÇ RUHSATI: Yüklenici tarafından onaylatılmış sureti .           

7. Araçların

“ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) SİGORTA POLİÇESİ”,

“KARAYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTA POLİÇESİ” ve

“KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTA POLİÇESİ” nin birer suretleri ( Okul Müdürü tarafından onaylı)

TAŞIMACI FİRMA D2 TAŞIT LİSTESİ

8. ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ: Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti (EK-6)

9. Gezi planı ve T.C. kimlik numaralarının da yazıldığı liste ( yukarıda “a” ve “b” de belirtilmiştir.)

10. Yapılacak geziler konaklamalı ise konaklama bilgisi (rezervasyon bilgisi – rezervasyon yaptırılan kurumdan alınacak belge) 

Gezilerle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

1- Büyükşehir belediye sınırları dâhil olmak üzere, il/ilçe belediye sınırları içinde yapılan ders programları kapsamındaki yıllık ders planında yer alan bilimsel inceleme, araştırma, gözlem ve uygulama gezileriyle ilgili onay okul müdürünce verilir.

2- Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde sosyal etkinlik kapsamında yapılacak gezilerle ilgili onay okul müdürlüğünce; il sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün önerisi üzerine mülkî amirce verilir.

3-Gezilerde, 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla iki sorumlu öğretmen görevlendirilir.

4-Öğrencilerden alınan ücretin gezi planında ve sözleşmede mutlaka belirtilmesi.

5-Yatılı gezilerde kalınacak yerin, otelin mutlaka gezi planında belirtilmesi. Bir günü aşan ve yatılı kalınması gereken gezilerde kalınacak yere ait kişi sayısını gösterir rezervasyon belgelerinin eklenmesi

6-Gezide mutlaka bir idareci kafile başkanı olacaktır. (Unvanı belirtilecektir.)

7-Gezilerde 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla 2 sorumlu öğretmen görevlendirilir.

8-Geziler, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir.

9-Sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak geziler, dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu tatilleri veya bayram tatili günlerinde düzenlenir.

10-Geziye gidilecek araç ve sürücü belgelerinin asılları okul idareleri tarafından görüldükten sonra tarih konulduktan sonra tasdik edilip imzalanacak.

11-Araç Uygunluk Tespit Belgesi EK-1 geziye çıkmadan önce geziye katılan yönetici ve öğretmenlerce doldurulacak araç uygun ise geziye çıkılacaktır.

NOTLAR:

Gezi evrakları geziden en az 7 gün önceden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir. Evraklar geziyi düzenleyen gezi kolu öğretmenleri veya idareciler tarafından getirilecek olup kesinlikle tur acenteleri veya veliler tarafından evraklar gönderilmeyecek ve eksik evrak tamamlattırılmayacaktır. 

Okullarca yapılacak gezilerle ilgili olarak yukarıdaki esaslarda belirtilen hususlar okul idareleri tarafından dikkatle incelemesi yapıldıktan sonra gezi dosyaları müdürlüğümüze gönderilecektir. Eksik evrak bulunan gezi dosyalarına herhangi bir işlem yapılmadan resmi yazı ile iade edilecektir.

Geziye katılacak okulların temin edeceği araçlarda, giden yolcu sayısı ile ferdi kaza sigortasındaki sigortalı yolcu sayısı eşit olmalıdır. Ferdi kaza sigortasında belirtilen kişi sayısı geçerli olacaktır.

Üst yazıda veli izin belgelerinin okul müdürlüğü tarafından alındığı özellikle belirtilecektir.

Gezilerin daha emniyetli şartlarda, sağlıklı ve güven içerisinde yapılmasının sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi önemle rica olunur.

EKLER: https://alanya.meb.gov.tr/www/gezi-dosyasi/icerik/79

1-Gezi üst Yazı

2-SÜRÜCÜ_MUAVİN_VE_DİĞER_PERSONEL_BEYANI

3-Arac_Uygunluk_Tespit_Belgesi_EK-1

4-ÖĞRENCİ_VELİ_İZİN_BELGESİ

5-EĞİTİM_KURUMU_GEZİLERİ_ÇERCEVE_SÖZLEYMESİ_EK-6

6-GEZİ_PLANI_EK-9

MEB GEZİ YÖNETMELİĞİ 2024

GEZİ YÖNETMELİĞİ MADDE 10

(1) Öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal kurallara uyumlarını ve bir arada yaşama kültürü edinmelerini sağlamak, sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, tarihi ve kültürel gezilerle öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlenebilir.

(2) Gezilerde aşağıdaki hususlara uyulur:

a) Sınıf veya şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce yapılması kararlaştırılan geziye ilişkin Veli İzin Belgesi (EK-5) gezi öncesi görevli ve sorumlu öğretmenler tarafından alınır ve gezi dosyasına konur.

b) Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en az 1, en fazla 2 öğretmen görevlendirilir. Sorumlu öğretmen sayısı, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen olacak şekilde belirlenir. Ancak öğretim programının gerektirdiği veya öğretim programına dayalı protokol ya da proje kapsamında yapılan sosyal etkinliklere katılacak ilgili öğretmen sayısı ihtiyaca göre artırılabilir. İmkânlar ölçüsünde sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan velilerin de geziye katılımı sağlanır.

İl dışı ve yurt dışı gezilerde, okul öncesi çocukların velisi ile birlikte götürülmesi zorunludur. (Değişik cümle:RG-1/9/2018-30522) Eğitim kurumu yönetimince şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler ile ekonomik durumları yetersiz görülen öğrencilerin gezi giderleri, okul-aile birliği ile gönüllü veli, kurum ve kuruluşlarca karşılanabilir.

c) Öğretim programları kapsamında yapılacak gezilerin ders saatleri içinde yapılmasına, diğer gezilerin ise dersleri aksatmayacak şekilde hafta sonu veya resmî tatil günlerinde düzenlenmesine özen gösterilir.

ç) Gezilerin belirlenen süreleri aşması durumunda, eğitim kurumu yönetiminin bilgisi dâhilinde gerekli önlemler alınarak gezilerden dolayı yapılamayan dersler takip eden derslerde yoğunlaştırılmış olarak tamamlanır.

d) İl içi ve il dışı gezilerde öğrencilerin kaza sigorta işlemleri, geziye gidilecek araçların seçilmesi ve diğer konularda, Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinde (EK-6) belirtilen hükümlere uyulur.

e) Eğitim kurumu yönetimi; gezinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasına ilişkin her türlü tedbiri alır, gezi dosyasında yer alan tüm belgeleri inceler ve uygunluğunu değerlendirir.

(3) Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım araçları ile düzenlenir. Gerektiğinde sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış kamu araçlarından da yararlanılabilir. Kamu araçları için Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesinin (EK-6) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen belgeler aranmaz. (Ek cümle:RG-12/9/2019-30886) Ancak gezi yapılacak araçların karayolu taşımacılık mevzuatına uygun olması gerekir.

2024 Örnek Meb Gezi Dosyası – Meb Gezi Onayı Belgeleri

Lgs Deneme Sınavları PDF indir

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.