MBA Eğitim

2020 ve 2021 Lise Müfredatı ve Konuları MEB Lise Ders Sayıları

2020 ve 2021 Lise Müfredatı ve Konuları MEB Lise Ders Sayıları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 36 Ortalama: 3.5]

Bu yazımızda 2020 ve 2021 Lise Müfredatı ve Konuları MEB Lise Ders Sayıları nelerdir vb konulara değineceğiz. MEB lise konuları burada

2020 ve 2021 lise müfredatı MEB

Yeni eğitim sistemi kapsamında 2020 ve 2021 lise müfredatı ve 2020 ve 2021 lise konuları değişti. Yeni sisteme göre liselerde ders sayısı düşecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni sistemde ders saatlerinin azalacağını ifade etti.

Yeni eğitim sisteminde lise ders sayıları düşecek. Peki hangi sınıfta kaç ders olacak. MEB tarafından belirlenen yeni eğitim sisteminde ders sayısı, 9. sınıfta 8’e, 10. sınıfta 9’a, 11. sınıfta 9’a, 12. sınıfta 7’ye düşürüldü.

YKS MATEMATİK ONLİNE ÖZEL DERS

YENİ LİSE MODELİ

Sosyal Bilimler Deneyimi, Matematik Uygulamaları, Doğada Enerji ve Enerji Dönüşümleri, Araştırma Teknikleri, Finansal Matematik, Veri Analizi gibi yeni dersler de eklenecek. 2020 ve 2021 Lise Müfredatı güncellendi.

LİSE DERS SAATLERİ AZALDI

2020 ve 2021 Lise Müfredatı kapsamında Ortaöğretimde sınıflara göre ders saatleri şöyle olacak.

  • 9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8’e,
  • 10. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 9’a,
  • 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9’a
  • 12. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 7’ye düştü.

2020 ve 2021 Lise Konuları

2020 ve 2021 Lise Müfredatına göre 2021 Lise konuları şunlardır.

Lise Zorunlu Dersler Nelerdir

11 ve 12’nci sınıflarda zorunlu ders sayısı üçe indirildi. Dersler, “Sosyal ve Beşeri Bilimler Grubu”, “Fen Bilimleri Grubu” adı altında birleştirildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri her sınıfta zorunlu olacak. Ders sayılarının azaltılması yerine ders birleştirilmesi uygulaması hayata geçirilmiştir. Derslerin kazanımlarının ne olacağı, derslerin kimler tarafından okutulacağı önmüzdeki günlerde daha da netleşecek

9, 10, 11 ve 12 sınıfların ortak dersleri, haftalık ders saatleri ve seçmeli dersler şöyle olacak. 2020 ve 2021 Lise Müfredatı özenle hazırlandı.

LİSE DERS PROGRAMLARI MEB

9.SINIF DERS PROGRAMI

9 sinif dersleri
9.Sınıf Dersleri MEB

10.SINIF DERS PROGRAMI

10 sinif dersleri
10.Sınıf Dersleri MEB

11.SINIF DERS PROGRAMI

11 sinif dersleri
11.Sınıf Dersleri MEB

12.SINIF DERS PROGRAMI

12 sinif dersleri
12.Sınıf Dersleri MEB

2020-2021 Lise Dersleri MEB

Ders Sayısı Azalacak

“Ortaöğretimle ilgili yeni bir şey yapacağız. Eğitimde model olarak kabul edilen ülkelerdeki liselerde, 5-6 ders var. Biz de 16-17 ders var. Bu çok adil bir durum değil. Bizim çocuklarımız yüzeysel kalıyorlar, yönelmek istediği alanda derinleşemiyor. Bunu yeniden yapılandırmamız lazım. Hemen önümüzdeki yıl, 9. sınıflardan itibaren bu başlayacak. Bununla ilgili modelimizi de yaklaşık bir ay içinde Türkiye ile paylaşmış olacağız.”

İşte yeni lise müfredatı bu açıklamalara göre yeni ve esnek bir müfredat olacak. Bakan Selçuk daha önceki açıklamalarında da “esnek” bir müfredattan söz etmiş ve öğrencilerin ilgi duydukları dersleri alabilecekleri bir düzenleme yapılacağına değinmişti.

Ortaöğretim tasarımıyla ilgili çalışmayı sadece bir ders çizelgesi olarak görmek elbette mümkün değil. Bu Türkiye’nin bir gelecek projesi, bir ekonomi projesi, bir sosyal hayat projesi. Türkiye’nin dünyada, bu topraklarda, bu coğrafyada onuruyla haysiyetiyle dimdik ayakta durabilmesinin bir eğitimsel projesi.

Ortaöğretim tasarımından söz ettiğimizde, okul profili değerlendirme, tasarım beceri atölyeleri, e-portfolyo, e-rehberlik ve benzeri birçok proje, mesleki eğitimde yaptığımız birçok proje aslında bu vizyonun parçaları. Bu parçaların da her birisinin birbiriyle bir bağlantısı var. Yani birbirini tamamlayıcı etkiye sahipler. Bu çok önemli.

Çok yüksek bir katılımla hazırladık bunu. Öğretmenlerimize, çocuklarımıza, gençlerimize sorduk. Bu Türkiye’nin 2030-2040’larda, 2053’te nasıl bir fotoğrafa ihtiyacı olduğuyla ilgili bir mesele.

Acele etmiyoruz. Acele edersek çözümlerimiz daha sonra problem olur. Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil. Bu konuyla ilgili çalışmalar var.

Çocukların matematik uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi çok önemli. Alan derslerinde proje ve uygulama olması çocuklarda derinleşmeye yol açacak. Sorun çözmeyi, soru çözmekten ayırmak gerekiyor.

Ancak şu anda öğrenim gören yani önümüzdeki öğretim yılında 10, 11 ve 12’nci sınıfta olan öğrencileri bu yeni ders saatlerinin azaltıldığı müfredat kapsamayacak. Bu öğrenciler şu anda geçerli olan müfredattan mezun olacaklar. 2020 ve 2021 Lise Müfredatı bu kapsamda düzenlendi.

Modüler ve Esnek Bir Müfredat

Ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanacak, ders çizelgesine bağlı olarak ders saatleri azaltılacaktır. Ortaöğretimde çocukların ilgi yetenek ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders setleri yapılandırılacaktır.

Yeni Sınav Sistemi Yönetmeliği

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş ve beşinci ile altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.”

“d) İl veya ilçe bazında ilgili zümre kararıyla ortak sınavlar yapılabilir.

e) Gerektiğinde Bakanlıkça ülke veya bölge bazlı olarak ortak sınavlar yapılabilir.

f) Ortak sınavların uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.”

“(4) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine “G’’(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde e-Okul sistemine işlenir ve öğrencilere bildirilir. Sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanır. Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünür. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilir. Bu kurslarla ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Bunlara baktınız mı?

pi sayisi nedir

Matematik öğretmeni. Öğrencilerimle sınavlara yönelik ONLİNE ve BİREBİR dersler yapıyorum. Detaylı bilgiye istanbulozelogretmen.com adresinden ulaşabilirsiniz.  Ayrıca aşağıdaki linklerden beni takip edebilirsiniz.

MBA Akademisi son projelerimden birisi olarak 2019 yılında yayın hayatına girdi. Amacımız özgün içerikler sunmak. Sitemizde ÖSYM sınavları ve eğitimle ilgili aradığınız her şeyi bulmanız için güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
  1. Abdullah OSMANOĞULLARI dedi ki:

    10 sınıf matematik tarihi ve uygulamaları ders kitabı nereden bulunur. Arıyorum yok.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.
error: Content is protected !!