8.Sınıf Türkçe Erdemler Teması İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Erdemler Teması İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 2 Ortalama: 5]

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları , 8.Sınıf Türkçe Erdemler Teması İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA ERDEMLER
 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
 3. TEMA BİLİM ve TEKNOLOJİ
 4. TEMA BİREY VE TOPLUM
 5. TEMA ZAMAN VE MEKÂN
 6. TEMA MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ
 7. TEMA DOĞA ve EVREN
 8. TEMA VATANDAŞLIK

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni

Yaşama bakışları ve yaklaşımları açısından insanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak iki öbekte ele alınır. Gerçekten de günlük yaşamın her kesitinde iyimserler kadar kötümserlerle de karşılaşırız. Bu da doğaldır çünkü toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren
olaylar dizisi ile kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanların ya iyimser olmalarını sağlıyor ya da kötümser olmalarına neden oluyor. Siz de onaylarsınız sanırım. Sadece iyimserlerden ya da sadece kötümserlerden oluşan bir toplum, herhâlde hiç de çekilir olmazdı.

İyimserlikle kötümserliği ikiz kardeş gibi değerlendirirsek
riskleri göze almanın gerekliliği daha iyi anlaşılır. Klasik örnektir: Yarısı dolu bir bardağa, kötümserin yaklaşımı “yarısı boş”, iyimserin yaklaşımı “yarısı dolu” biçiminde olur. Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamak, ondan olabildiğince yararlanmaktır. Bardakta suyun olması ise her iki tarafın da ortak sorumluluğuna girer. Bardağın tümüyle boşalması, sorusunun başka olumsuz boyutunu gözler önüne sererken dolmasıysa kötümserlerin de bir parça iyimserleşmesine yardımcı olabilir.
Şimdi bir kez daha kendinize sorun ve içtenlikle yanıtlamaya çalışın: İyimser misiniz, kötümser misiniz?
Sözün özeti: İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. Önemli olan şu: Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir…

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12-19

Erdemler Teması İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 12-19

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap:

(örnek)

Evet katılıyorum. Çünkü iyimser insanlar sorunları çözerek değerlendirir. Çözümleri, çözüm sürecinde yapılan hataları veya çözümsüzlükleri tecrübe olarak da olsa bir artı olarak görür. Kötümser insanlar ise sonuca bakar. Olayları değerlendirmez.İyimser insanlar her zaman güzel şeylere ümit eder.

2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap:

İyimserlik, her olaya iyi tarafından bakmaktır. Olayların sonuçlarından mutlu olmayı bilmektir. Hatalardan ders çıkarmak bile iyimser insanlar için bir artıdır. Kötümserlik ise her olayın kötü sonuçlanacağını düşünmek, karamsar bir bakış açısına sahip olmaktır. Olayların kötü yanlarını düşünür, buna göre önlem alsa da sonuçta mutlu olmaz. Sonuçlar kötümser insanları tatmin etmez çünkü her zaman kötü düşünürler.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

1. ETKİNLİK

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

öbek: Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme.

romantik: Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan.

güdü: Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

1. göze almak

2. batağa saplanmak

3. göz ardı etmek

1. Anlamı: Gelebilecek her türlü zararı ve tehlikeyi önceden kabul etmek, risk almak.

Cümlem: İşsizlik oranını göze alarak istifa etti.

2. Anlamı: İçinden çıkılması güç bir durumda olmak, kötü duruma düşmek.

Cümlem: Kumar yüzünden borç batağına saplanmıştı.

3. Anlamı: Gereken önemi vermemek , görmezden gelmek.

Cümlem: Eğitimin önemini göz ardı ettiği için bugün pişman olmuştu.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15

3. ETKİNLİK

“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?

Cevap: Toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren olaylar dizisi, kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanları iyimser ya da kötümser yapan sebeplerdir.

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?

Cevap: Kötümserlere ihtiyaç duyarız. Çünkü kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar.

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.

Cevap: İyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, sevecendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayarlar hr zaman için umut sahibidirler.

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: İyimserler her koşulu değerlendirip umut ile işe yarar şeyler yapmaya çalışırlar. Fakat kötümserler işe yarar şeylerin işlevlerini yerine getirirken sorun çıkaracağını da düşünüp buna önlem alırlar.Ayrıca iyimserlerin üstün görüş ve yetenekli bakış açısına sahiptir.

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?

Cevap: Ülkenin gelişmişlik düzeyi, dünyadaki ekonomik dengeler, doğal yıkımlar etkiler.

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.

Annem genelde iyimserdir. Her şeyin olacağına varacağını düşünür. Kötü sonuçlara üzülmez. Rahat davranır. Fakat Babam kötümserdir. Her türlü felaketi düşünür. Buna göre önlem alır.Babamın kötümserliği ile aldığımız önlemler ile çoğu sorundan daha gerçekleşmeden kurtulabilmişizdir.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

(D) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.

(Y) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.

(D) Öğretici bir metindir.

(Y) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.

(D) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.

(D) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü: Cevap:  Deneme

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 16

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Metnin Konusu: İyimserlik ve kötümserlik

Metnin Ana Fikri: Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Metnin Yardımcı Fikirleri:

• İyimserlik de kötümserlik de risk barındırır.

• Bir insan kesin olarak iyimser veya kötümser olamaz, duruma göre değişir.

• İyimserler iyi insanlar olarak görülür fakat kötümserliğin insanlara katkıları daha büyüktür.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.

Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. ( Ö )

Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. (N)

İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. (Ö)

Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. (N)

Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. (N)

İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. (Ö)

“Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. (N)

İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. (Ö)

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.

a) Aşağıdaki koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler isim midir, fiil midir? Açıklayınız.

• Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu.
• Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu.
• Kuzey balık tutunca çok seviniyordu.
• Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu.

Cevap: İlk cümledeki sözcük fiildir. Diğerleri ise fiil veya isim değildir; fiilimsidir.

b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.

İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.

Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.

Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.

Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.

Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.

Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.

Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. Bu sözcükler isim midir, fiil midir? Açıklayınız.

• Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu.
• Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu.
• Kuzey balık tutunca çok seviniyordu.
• Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu.

Cevap: İlk cümledeki sözcük fiildir. Diğerleri ise fiil veya isim değildir; fiilimsidir.

b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.

İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.

Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.

Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.

Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.

Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.

Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.

Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 19

9. ETKİNLİK

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

SEVGİ

 • Aşk
 • Merhamet
 • Saygı
 • Dürüstlük
 • Arkadaşlık
 • Hoşgörü

Yazı Taslağı

Yazının Konusu: Hoşgörü ve ahlak

Yazının Ana Fikri: Ahlaklı ve hoşgörülü insanlar hayatları boyunca çevrelerinde saygı ve sevgi ile karşılanırlar.

Giriş Bölümü: Ahlak ve hoşgörü sahibi olmanın faydası.

Gelişme Bölümü: Ahlaklı ve hoşgörülü insanların özellikleri.

Sonuç Bölümü: Ahlak ve hoşgörünün hayattaki yeri ve önemi.

ERDEMLER TEMASI CEVAPLARI

8.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRMELERİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM
 1. erva dedi ki:

  teşekkürler

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.