MBA – Model Bilimler Akademisi

İşlem Ders Notu PDF indir

İşlem Ders Notu PDF indir

İşlem Ders Notu PDF indir

İşlem Ders Notu PDF indir

Ders notunu PDF indir

Tüm Ders Notları PDF indir

İşlem

A boş olmayan bir küme ve A c B olmak üzere, A x A kümesinden B kümesine tanımlı her fonksiyona, A kümesinde bir işlem denir.

İşlem +, -, ., :, οΔ, o gibi sembollerle gösterilir.

Örnek:

Tam sayılar kümesinde

x  Δ y = 3x + 6y biçiminde ο işlemi tanımlanmıştır. Buna göre, 5 Δ (-1) işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm:

    x  Δ y = 3x + 6y

5  Δ (-1) = 3.5 + 6.(-1)

               = 15 – 6

               = 9 olur.

Örnek:

Tam sayılar kümesi üzerinde,

x * y = 2x – y işlemi tanımlanmıştır.

m * 7 = 5 * 15 ise m kaçtır ?

Çözüm:

x *y = 2x – y

m * 7 = 5 * 15

2m – 7 = 2.5 -15

    2m = 2

         m = 1 dir.

Örnek:

Reel sayılarda Δ işlemi,

a Δ b =  √a²+b² olduğuna göre, (3 Δ 4) Δ 12 değerini bulalım.

Çözüm: 

a Δ b =  √a²+b² olduğuna göre,

a = 3 ve b = 4 için, 3 Δ 4 =  √3²+4² = √25 = 5 tir …(1)

a = 5 ve b = 12 için, 5 Δ 12 =  √5²+12² = √169 = 13 tür. …(2)

Buna göre, (1) ve (2) den

 (3 Δ 4) Δ 125 Δ 12 = 13 tür.

Örnek:

ΔEYMEN
EYMENE
YMENEY
MENEYM
ENEYME
NEYMEN

A = {E, Y, M, E, N} kümesi üzerinde Δ işlemi yukardaki tabloya göre tanımlanıyor. Buna göre, E Δ (M Δ N) işleminin sonucunu bulalım.

Çözüm:

Δ E Y M E N
E Y M E N E
Y M E N E Y
M E N E Y M
E N E Y M E
N E Y M E N

Yukarıdakı tabloya göre Birim Eleman N ‘ dir.

E Δ (M Δ N) = E Δ (M) = Y bulunur. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.