6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Gazlı Göl Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Gazlı Göl Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 3 Ortalama: 5]

6.Sınıf Türkçe Gazlı Göl Metni Cevapları . 6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Gazlı Göl Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 6. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 7. TEMA – Sanat Teması
 8. TEMA – Vatandaşlık Teması

Gazlı Göl Metni

Yurdumuzun neresi güzel değil ki? Neresi allı pullu, güllü dallı görünmez? Dağı da güzel, bağı da güzel. Çatlak, susuz toprağı da güzel; uykusuz sarı yaprağı da güzel. Irmakları tatlı, gölleri ince, denizleri derindir;

hele ormanları, koyu yeşiller içinde pek serindir. Orta Anadolu’ya inerseniz, çıplak bir tatlılık sarar içinizi. Uzanıp giden apak ovalar, tepeler ardından Akdeniz’in ormanlarını, Ege’nin yeşil tarlalarını, Akdeniz’in çeşit çeşit yapraklarla coşan görünümlerini ararsınız. Ararken göller bulursunuz, göllerin masallarıyla avunursunuz.

Afyonkarahisar’ın yakınında Gazlı Göl derler bir yer vardır. Bu yerin, bu gölün bir masalı var. Dinledik, pek sevdik; şimdi onu size anlatacağım

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144-153

Milli Kültürümüz Teması Gazlı Göl metni cevapları ve soruları, EKOYAY Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Gazlı Göl Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144 Hazırlık Çalışmaları

HAZIRLIK

1. Yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle (dağ, deniz, tepe, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü vb.) ilgili hikâye ya da efsaneyi anlatınız.

 • Cevap:  KIZ KULESİ EFSANESİ

Hero, Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası olarak tanımlanan Afrodit’in rahibelerinden biridir ve Kız Kulesi’nde görev yapmaktadır. Rahibe olması nedeniyle aşka yasaklıdır ve erkeklerle ilişkisi yoktur.

Bir gün yıllardır kaldığı kuleden bir tören için karşıya geçer. Orada Leandros adında başka bir rahip ile karşılaşır ve ona ilk görüşte aşık olur. Rahip Leandros da aynı duygulara kapılır. Görüşebilmelerinin tek yolu, Leandros’un boğazın soğuk ve akıntılı sularını geceleri yüzerek aşmasıdır. Bir süre bu şekilde aşk yaşayan çiftin hikayesi, rüzgarlı bir gece Hero’nun sevgilisine yol göstermesi için yaktığı fenerin sönmesiyle son bulur. Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros boğularak ölür. Efsaneye göre bu duruma gözleriyle şahit olan Rahibe Hero, yaşadığı acıya dayanamaz ve o da kendini boğazın sularına bırakarak hayatına bir son verir.

Bu efsaneye dayanarak Romalılar burayı, Leandros Kulesi olarak adlandırmışlar.

2. Yurdumuzda özellikli yerler için neden hikâye ya da efsaneler anlatılmıştır?

 • Cevap: Çünkü bu tür yerler halkın gözdesi, çok sevdiği yerlerdir. Ve bu türlü yerler için çok farklı inanışlar, söylentiler olması çok normaldir. Genelde halk çok beğendiği, sevdiği bu yerler hakkında kendi hayal gücünü ve geçmişten gelen hikayeleri harmanlayarak yeni efsane ve hikayeler yaratır.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Metnin konusunu tahmin ediniz. Tahmininizi ve metinle ilgili zihninizde oluşan soruları 1. etkinliğe yazınız.

 • Cevap: Bir göl kenarında bir adam ve bir kadının başından geçecek geçmiş zamanlarda yaşanmış bir olay anlatılacak gibi .

Afyonkarahisar’ın yakınında Gazlı Göl derler bir yer vardır. Bu yerin, bu gölün bir masalı var. Dinledik, pek sevdik; şimdi onu size anlatacağım:
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir varmış bir yokmuş, bir kral varmış. Bu kralın adı

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 146

Metinle İlgili Zihnimde Oluşan Sorular

 • Cevap:Birincisi acaba bu metinde geçen zaman hangi döneme aittir?


İkincisi acaba aşk hikayesi mi macera mı?
Üçüncüsü acaba metinde olağanüstü olaylar var mıdır?
Dördüncüsü bu metinde anlatılanlar acaba gerçekte yaşanmış olabilir mi?

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 147

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını, bunların anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız. Doğru tahmin ettiklerinizi inceleyiniz.

 • Cevap:çıban

tahminim:  bir tür deride görülen iltihaplanmaya bağlı yara hastalık

sözlük anlamı: Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride veya deri altında şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi

yatışmak:tahminim: dinmek

sözlük anlamı: Hızı, etkisi azalmak, aşırılığı geçmek

sızı:tahminim: ağrı

sözlük anlamı: Hafif ve ince ağrı

derman:tahminim: tedavi olmak, çare

sözlük anlamı: Güç, takat, mecal

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Metnin konusu nedir? Baştaki tahmininiz doğru çıktı mı?

 • Cevap: Metnin konusu bugün şifalı olarak kabul edilen Gazlı Göl hakkında anlatılan efsanedir. Kral Midas’ın kızı vücudundaki çıbanlardan dolayı acı çekmekte onu gören Kral da acısından uyuyamamaktadır. Sonunda kız bir gün bir su kaynağına girer ve çıbanları yok olur. Mutlu mesut yaşarlar.

2. Kral Midas’ın kızının aklını oynatmasının sebebi nedir?

 • Cevap: Çünkü çıbanlar çok acı vermekte ve üçü iyileşse beşi yeniden ortaya çıkmaktadır.

3. Metinde Kral Midas’ın duygularını belirten ifadeler hangileridir?

 • Cevap: “Kral, bu durum karşısında yaslara dalmış, yaşama düzeni iyiden iyiye bozulmuş” “Kral Midas, sarayında dertlerle baş başa, acılar içinde, iğneli beşikte sallanır gibi, kızını düşüne düşüne solmuş, mutsuz bir can olmuş.” “Kral Midas, sevinmiş, sarayına sığamamış. Tüm acıları kaybolmuş, hiç dert çekmemiş bir can olmuş”

4. Kral, kızını korumak için ne yapmıştır? Kralın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız?

 • Cevap: Kral Midas, her gün tüm ülkelere kızının durumunu bildiren adamlar gönderir, bir ilaç, bir derman ararmış. Kızın ardından adamlar salmış, onu uzaktan gözetmeye başlamış. Onu gözetleyen saray adamları, suyun yakınına hemen bir oda yapmışlar, yemeklerini taşımışlar. Güzel, yeni giysiler getirmişler. Ben de aynısını yapardım. Kızım için ne gerekiyorsa araştırır bulur getirtir yapardım.

5. Kız nasıl iyileşmiştir?

 • Cevap: Kız kendisine şifalı gelen suya girmiş. Kıpkırmızı, kara kara çıban başları sönmüş, hepsi tatlı tatlı pembeleşen güllere dönmüş. Kızın yüzüne kan, her yerine can, yüreğine derman gelmiş.

6. Gazlı Göl nasıl oluşmuştur?

 • Cevap: Kral Midas kızının iyileştiğini görünce adamlarına kesin emrini vermiş: – Suyu kazın göl olsun, tüm canlar bu sudan şifalarını bulsun! Su, göl olmuş. O günden beri derilerinde bir acı duyanlar, sızılardan kurtulamayanlar buraya gelerek dertlerinden kurtulurlarmış.

7. Gazlı Göl hangi hastalıklara şifa olmaktadır?

 • Cevap: Derilerinde bir acı duyanlar, sızılardan kurtulamayanlar buraya gelerek dertlerinden kurtulur.

8. Sizce metinde anlatılanların hangileri gerçek, hangileri kurgudur? Metinden gerçek ve kurgusal unsurlara örnekler veriniz.

 • Cevap: Metinde kurgu olan kısımlar kızın birden şifa bulmasıdır. Üç çıbanın iyileşip beş çıbanın birden çıkmasıdır. Yine hem kızın hem Midas’ın çektikleri acıların anlatıldığı kısımlarda abartı vardır. Bunun dışında askerlerin ev yapması, suyun göle çevrilmesi gerçek olabilecek şeylerdir.

4. ETKİNLİK 

Gazlı Göl kaplıcaları hakkındaki araştırmalarınızı hangi kaynaklardan yaptınız? Bu kaynakların güvenilirliği hakkında neler söylersiniz?

 • Cevap: İnternetten ve Afyon Valiliği, Belediyesinden yaptım. Gayet de güvenilir kaynaklar olduğunu söyleyebiliriz.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 148

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.

• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?

 • Cevap: Hayır tek başlarına kullanıldıklarında bir anlam ifade etmemektedirler.

• Altı çizili kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir değişiklik olur mu? Niçin?

 • Cevap: Evet olmakta. Çünkü bazen benzerlik bazen ise karşılaştırma anlamı katan bu kelimeleri cümlelerden çıkarırsak anlamda bir bozukluk bir daralma görülür.

Siz de okuduğunuz metindeki edatları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.

 • Cevap:

“Her yerinde sanki bin yılan, etini, kemiğini dilim dilim doğruyor, tatlı canına bir tadımlık yaşam mutluluğu vermiyormuş. ”


Sızıları diner gibi olmuş.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 149

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız.

• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır?

 • Cevap: Hayır yoktur. Bunlar bağlaçtır. Bu kelimeleri cümleden çıkarırsak anlamda bozukluk ve eksiklik meydana gelir.

• Altı çizili bu kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir daralma olur mu? Niçin?

 • Cevap: Bu kelimeleri cümleden çıkarırsak anlamda bozukluk ve eksiklik meydana gelir.

• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır?

 • Cevap: Bazen bağ kurma, bazen zıt bir durumu ortaya koyma, bazen de sebep bildirme anlamı katmaktadır.

Siz de okuduğunuz metindeki bağlaçları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız.

 • Cevap:

Gökyüzüne bakarak tüm varlığı şöyle bir içten süzmüş ve kendini anlamaya başlamış.
Fidan kız, ceylan kız, civan kız “Ah!” dedikçe kral “Vah!” ediyormuş; ama hiçbir can acısı kızın yarasına merhem olamıyormuş.

Not: Hem bağlaç hem de edat olarak kullanılabilen “ile” yerine “ve” gelebiliyorsa “ile” bağlaçtır.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 150

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruyu cevaplayınız.

• Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır?

 • Cevap: Seslenme, şaşırma, heyecanlanma ve korkma gibi duygularını ifade etmek için kullanılmıştır. Ünlem belirten cümlelerdir.

Yukarıdaki altı çizili kelimeler birer ünlemdir. Ünlemler; korku, sevinç, şaşkınlık, acıma, kızgınlık gibi duyguları anlatıp çağrı, buyruk, seslenme, yasaklama gibi durumları belirten kelimelerdir. Ünlemlerden hemen sonra ya da ünlem bulunan cümlelerin sonunda ünlem işareti (!) kullanılır.
Ünlemlerden bazıları şunlardır: a, e, o, ah, ey, of, uf, ah, ha, be, hah, hay, hey, vah, vay, pöh, püf, hop, tuh, tüh, yuh, yuha, aman, hişt, ayol, yahu, haydi, eyvah, bravo, aferin, yazık, hoppala, sakın vb.


Ünlemler de bağlaçlar ve edatlar gibi cümlede anlama katkı yapar. Aşağıdaki örnekleri dikkatle inceleyiniz.

Siz de okuduğunuz metindeki ünlemleri bulup bunların cümlenin anlamına yaptığı katkıları yazınız.

 • Cevap:

Fidan kız, ceylan kız, civan kız “Ah!” dedikçe kral “Vah!” ediyormuş;
Elden ne gelir, dilden ne gelir, yelden ne gelir!
Suyu kazın göl olsun, tüm canlar bu sudan şifalarını bulsun!

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 151

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin türünü (edat, bağlaç, ünlem) ve cümleye kattığı anlamları yazınız.

• O zaman, sırası ile büyüklerin ellerini öpme yarışı başlardı. edat, aşamalılık anlamı
• Amcalar, dayılar ve yetişkin oğullarla torunlar namazdan dönerlerdi. edat birliktelik anlamı
• Davulcu hem tokmağı vurur hem maniler okurdu. bağlaç bilgi verilir
• O kadar gürültü yaparlardı ki kendi seslerini duymazlardı. bağlaç neden sonuç anlamı
• Kapıdan çıkarken “Eyvah! Yine geç kaldım!” diye söylenirdi. Ünlem endişe anlamı

9. ETKİNLİK 

Kendinizi, yerli turistleri Gazlı Göl’de gezdiren bir rehber olarak düşününüz. Yaptığınız araştırmadan ve okuduğunuz metinden hareketle turistlere Gazlı Göl’ü anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce anlatacaklarınızın içeriğini düşünce sıralamasına göre düzenleyiniz. Anlatacaklarınızı liste hâline getiriniz. Hayal gücü, benzetme, abartma, mizah vb. den yararlanarak tam bir rehber gibi konuşmanızı yapınız.
Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya, dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

 • Cevap: Gazlıgöl

Termal sular bakımından Türkiyenin en şanslı termal ili olan Afyonkarahisar’ın yine termal su ve kaplıca açısından en şanslı bölgesi.Yurt içi ve yurt dışından binlerce vatandaşın ziyaret ettiği ve şifalı sularında derman aradığı Gazlıgöl’ün meşhur birde hikayesi vardır. Kimyasal sınıflandırılmasının; bikarbonat, sodyum, karbondioksit ve hidrojen sülfürlü olarak yapıldığı Gazlıgöl kaplıcası suyunun içinde klorür, iyodür, bromür, florür, sülfat, nitrat, nitrit, hidrofosfat, karbonat, bikarbonat, hidroarsenat gibi iyonların yanı sıra, serbest karbondioksit ve serbest kükürtlü hidrojen gazları bulunmaktadır.Bu kaplıcanın etkili olduğu hastalıklar şunlar: ‘İçme olarak kullanıldığında mide rahatsızlıklarına, karaciğere, bağırsak spazmlarına, safrakesesine iyi geliyor, böbrek taşlarının düşürülmesini sağlıyor. Banyo yapıldığında ise tansiyonu düşürüyor, romatizmal hastalıkları, ‘nevrit’i (sinir ucu iltihabı), deri hastalıklarını, bazı kadın hastalıklarını, kalp ve damar sertliğini giderici etkisi var.

10. ETKİNLİK 

Grup olarak yazma yönetimini kullanarak bulunduğunuz mahallenin adının konmasıyla ilgili bir efsane oluşturunuz. Oluşturacağınız efsane ile ilgili aşağıdaki taslağı doldurunuz.

Olay örgüsü: Önce doğal bir afetten dolayı göç eden insanların yerleşeceği bir yer temine dilecek. Sonra da o yerin en önemli sembollerinden biri mahalleye verilecektir.

Kişiler: Göç eden insanlar, aralarındaki sözcü.

Mekan: Adana

Zaman: Geçmiş zaman

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152

Serim bölümünde yazacaklarımız:

 • Cevap: Doğal bir afet olan deprem yüzünden önceki yaşadıkları yeri değiştirmek zorunda kalan insanları anlatacağım.

Düğüm bölümünde yazacaklarımız:

 • Cevap: Bu insanların geldikleri yeni yerleşim yerinde verdikleri yaşam mücadelesini ve karşılaştıkları zorlukları anlatacağım.

Çözüm bölümünde yazacaklarımız:

 • Cevap: Çözüm bölümünde zaman içerisinde gelişmelerini ve köylükten çıkıp mahalleye dönüşmelerini anlatacağım.

Yukarıdaki taslağa göre metninizi oluşturunuz. Metninizi oluştururken yazım kılavuzunuzu kullanınız. Yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından yararlanınız. Metninize uygun bir başlık koyunuz. Yazdığınız metni okuyunuz. Bu okuma sırasında metninizde anlam bütünlüğünü bozan ifade olup olmadığına bakınız. Yazım ve noktalama hatalarınızı düzeltiniz. Metninizi sınıf panosunda sergileyiniz.

 • Cevap: KARAAĞAÇ MAHALLESİ

Bundan yetmiş yıl kadar önce Adana’nın Karataş ilçesinde büyük bir deprem olmuştu. Bu depremde bir çok yakını kaybeden insanlar oradan göç ederek daha huzurlu yaşayabilecekleri yeni ve kimsenin olmadığı bir yere göç ettiler. Bu yere gelince baktılar ki bu yörede çok sayıda kara ağaç var. Dediler ki bu yerin adı Karaağaç olsun. Zaman içinde geliştiler çoluk çocuk arttılar. Artık köy gibi bir yer değil koca bir mahalle oldular. Ve o mahalleye Karaağaç mahallesi adını verdiler.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Uzun yıllar vatanından ayrı kalan büyükleriniz, akrabalarınız varsa onlara “vatan” kavramı hakkında neler düşündüklerini sorunuz.

 • Cevap: Ben mahallemizde yaşayan yazın Almanya’dan ülkemize gelen Ayşe Teyze ile Burak Amca’dan şu düşünceleri topladım. Ayşe Teyze şöyle dedi: “Vatan özlemi bitmiyor, Ankara’ya gideceğiz, oradan Trabzon. Büyüklerimizle buluşacağız, hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor.” dedi. Yaz tatilini Denizlide geçirecek olan Burak Ünlü de her sene bu yol çilesini çektiklerini fakat vatana dönmenin her şeye değer olduğunu söyledi.

• Vatan sevgisini anlatan şiirler bulup ezberleyiniz.

 • Cevap:  Vatana Şiir

VATANINI sevmeyene insan diyemem,
TÜRK’Ü sevmeyeni, bende sevemem,
Dinine kalkıp sövene,


Boş ver, aldırma diyemem.

Çocukları kullanırlar, şer güçler,
Hain senaryoda, saklanmış düşler,
Uyan ey milletim uyan,
Ülkeni parçalamadan bu güçler…

Ay-yıldız sevdası başkadır bende,
Şehidimin kanı kalır mı yerde,
Hesap er geç elbet sorulur,
Birileri onlara olsa da perde…

Göğsümde iman, elimde bayrak,
Cesedimden ruhum böyle çıkacak,
Rabbimden duamda böyle istedim,
İnşallah beni utandırmayacak…

Yılmaz Çelik

Canım Vatanım

Vatan canım vatanım, varlığımın nedeni,


Ezan Bayrak sırtında şehit taşır bedeni.

Damar damar çınardır zikrediyor yaprağı,
Cihan ile elleşti, yorgun vatan toprağı.

Yıldızlar geldi dize, ağır yükü pek ağır,
Taşıdık asırlarca yine taşırız kahır.

Tanımam sağı solu tek vücuttur bu vatan,
Şemdinli’ye aldanma yoksa sonun hafakan!

Bu hainlik nedendir! Ömer derki neyin var?
Hoşgörüyle yaşadık, Mevlana’dan payın var.

Ömer Ekinci Micingirt

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ TEMASI CEVAPLARI

 • Gazlı Göl Metni Cevapları
 • Forsa Metni Cevapları
 • Nineme Ninni Metni Cevapları
 • Öğretmenimin Mektubu Dinleme Metni Cevapları
 • 5. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRMELERİ

 • 1.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 2.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 3.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 4.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 5.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 6.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 7.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 8.Tema Değerlendirme Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI EKOYAY

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.