6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Forsa Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Forsa Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 3 Ortalama: 4]

6.Sınıf Türkçe Forsa Metni Cevapları . 6.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Forsa Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 6. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 7. TEMA – Sanat Teması
 8. TEMA – Vatandaşlık Teması

Forsa Metni

(Kara Memiş, birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıyken otuz yaşında Malta korsanlarına esir olmuştur. Yirmi sene kadırgalarda forsa (gemilerde kürek çeken esir) olarak çalıştırılmıştır. Elli yaşına gelince korsanlar onu “Artık işe yaramaz!” deyip bir adada köle olarak satmışlardır. Adada on sene çiftçi efendisinin yanında karın tokluğuna çalışan Kara Memiş’in bütün ümidi memleketine, Edremit’e, karısına ve şimdi kırk beş yaşında olan oğlu Turgut’a kavuşmaktır. Altmış yaşını geçtikten sonra efendisi onu azat eder.

Bir bağın içindeki kulübede tek başına yaşayan Kara Memiş, ara sıra kasabaya iner. Burada ihtiyarlığına acıyanların verdiği yiyeceklerle hayatını devam ettirir. Böylece on sene daha geçer. Artık hiç kuvveti kalmayan Kara Memiş’in eskiden beri gördüğü-kırk yıllık- bir rüyası
vardır: Türklerin, Türk gemilerinin gelişi.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153

Milli Kültürümüz Teması Forsa metni cevapları ve soruları, EKOYAY Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Forsa Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153 Hazırlık Çalışmaları

Vatanından uzun süre ayrı kalmış büyükleriniz ve akrabalarınız vatan kavramı için neler söylediler?

 • Cevap:  Ben mahallemizde yaşayan yazın Almanya’dan ülkemize gelen Ayşe Teyze ile Burak Amca’dan şu düşünceleri topladım. Ayşe Teyze şöyle dedi: “Vatan özlemi bitmiyor, Ankara’ya gideceğiz, oradan Trabzon. Büyüklerimizle buluşacağız, hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor.” dedi. Yaz tatilini Denizlide geçirecek olan Burak Ünlü de her sene bu yol çilesini çektiklerini fakat vatana dönmenin her şeye değer olduğunu söyledi.

2-Şahsınıza kötülük eden düşmanı affediniz. Lâkin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz. Hz. Ali

Yukarıdaki sözü açıklayınız.

 • Cevap: Bu dünyada en önemli değerlerden biri de vatan ve vatan sevgisidir. Vatan kişilerden de bireylerden de üstündür. Kendi çıkarımız değil vatanın selameti ve geleceği önemlidir. Hz. Ali de bize hata yapılsa affetmemizi ama vatanımıza karşı hainlikte bulunanlara kötü düşüncelerde olanlara asla merhamet göstermememizi onlara gerekli cezayı vermemizi öğütlemektedir.

Kara Memiş, birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıyken otuz yaşında Malta korsanlarına esir olmuştur. Yirmi sene kadırgalarda forsa (gemilerde kürek çeken esir) olarak çalıştırılmıştır. Elli yaşına gelince korsanlar onu “Artık işe yaramaz!” deyip bir adada köle olarak satmışlardır. Adada on sene çiftçi efendisinin yanında karın tokluğuna çalışan Kara Memiş’in bütün ümidi memleketine, Edremit’e, karısına ve şimdi kırk beş yaşında olan oğlu Turgut’a kavuşmaktır. Altmış yaşını geçtikten sonra efendisi onu azat eder. Bir bağın içindeki kulübede tek başına yaşayan Kara Memiş, ara sıra kasabaya iner. Burada ihtiyarlığına acıyanların verdiği yiyeceklerle hayatını devam ettirir. Böylece on sene daha geçer. Artık hiç kuvveti kalmayan Kara Memiş’in eskiden beri gördüğü-kırk yıllık- bir rüyası vardır: Türklerin, Türk gemilerinin gelişi.)

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 162

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra bunların anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

CEVAP

yatağan: Tahminim: bir tür silah. Kılıça benzemektedir.

sözlük anlamı: Osmanlı çağında kullanılan, belde taşınan, namlusu eğmeçli, uzun ve ağır, iki yanı da keskin bir pala.

kalkan:tahminim: Eskiden askerlerin ok ve mızraklardan kılıçlardan korunmak için kullandıkları savunma aracı.

sözlük anlamı: Eskiden savaşçının, sol elinde tutarak oktan, kargıdan ya da kılıçtan kendisini korumak için kullandığı, maden, ağaçtan vb. yapılmış, genellikle yuvarlak biçimli korunmalık.

forsa:tahminim: Eskiden denizlerde esir düşen küre mahkumlarına verilen ad.

sözlük anlamı: Gemilerde kürek çeken mahkûm ya da tutsak erkek.

sancak:tahminim: Bir devletin devlet olma simgelerinden biri, alamet.

sözlük anlamı: Genellikle askeri birliklere verilen, üzeri yazı işlemeli, kenarları saçaklı, gönderli bayra

2. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinde “ama, fakat, lâkin, ancak, bununla birlikte, buna rağmen” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi ya da hangileri vardır? Bu ifade ya da ifadelerin kullanılmasının anlama katkısı nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Bu ifadeler metne yön veren, metne anlam bakımından derinlik ve etkileyicilik kazandıran kelimelerdir. Bu bağlaç ve edatlar metni daha okunur hale getirir. Metinde bu kelimelerin kullanıldığı yerlere şöyle örnek verebiliriz:
 • Fakat kalbim kuvvetlidir.
 • Fakat uyanıkken rüya görülür müydü?

3. ETKİNLİK 

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir?

 • Cevap: Kara Memiş bir forsadır yani esir. Birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıyken otuz yaşında Malta korsanlarına esir olmuştur. Yirmi sene kadırgalarda forsa (gemilerde kürek çeken esir) olarak çalıştırılmıştır. Elli yaşına gelince korsanlar onu “Artık işe yaramaz!” deyip bir adada köle olarak satmışlardır.

2. Kara Memiş’in kırk yıllık rüyası nedir?

 • Cevap: Türklerin, Türk gemilerinin gelişi.

3. Kara Memiş, uyanınca ne gördü?

 • Cevap: İhtiyar esir, rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu.

4. Askerler, Kara Memiş’i görünce niçin şaşırmışlardır?

 • Cevap: Çünkü Kara Memiş onları görünce sevinçten gözyaşlarına boğulmuş onların ellerini öpmeye çalışmıştır. Biraz soruşturduktan geminin kaptanı Turgut’un babası olduğunu anlayınca da şaşkınları ve sevinçleri daha da artmıştır.

5. Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni nedir?

 • Cevap: Çünkü Kara Memiş dışarılarda yalnız yaşadığı, yıllar süren esirlik hayatında çok yıprandığı için de çökmüş bitkin üstü başı paramparça bir haldedir.

6. Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?

 • Cevap: Kara Memiş’in bazusunda haç şeklinde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı, gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Yara izini görünce Kara Memiş’in babası olduğunu anlamıştır.

7. Kara Memiş’in cenge katılmak istemesi onun hangi özelliğini göstermektedir?

 • Cevap: Onun vatan aşkıyla yandığını, cengaver bir yiğit olduğunu ne yaşarsa yaşasın hangi durumda olursa olsun vatana hizmetten bir an bile geri durmayan biri olduğunu göstermektedir.

8. Kara Memiş, son sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Kara Memiş bence herkese büyük bir vatanseverlik dersi vermiştir. Çünkü vata demek sadece yaşadığımız yer değil bayrağımızın da dalgalandığı her alan her gönül anlamına da gelmektedir.

9. Turgut’un yerinde siz olsaydınız babanızı savaşa götürür müydünüz?

 • Cevap: Ben olsam götürmezdim, çünkü çok zayıf düşmüştür. Ama Kara Memiş ısrar edeceği için onu vatana hizmetten alıkoyamazdım.

10. Kara Memiş’in yerinde olmak ister miydiniz? Niçin?

 • Cevap: Hayır istemezdim. Sonuçta vatanından çok uzaklarda esir olarak 40 yıldan fazla bir zaman ailene hasret yaşamak hiç de iyi bir şey olmazdı.

11. Kara Memiş’in yerinde olsaydınız cenge katılır mıydınız? Niçin?

 • Cevap: Ben olsam kesinlikle katılırdım. Çünkü hangi koşul olursa olsun vatana hizmet varsa ben orada olmak için canımı vermekten geri kalmazdım.

4. ETKİNLİK 

Metnin okuduğunuz kısmının özetini yazınız. Yazdığınız özetin baştaki özetle uyumlu olmasına özen gösteriniz.

 • Cevap:  BİR FORSANIN HİKAYESİ

Esir düşen bir forsanın yani denizci tutsağının yıllar süren sürgün ve vatana hasret yıllarından sonra sonunda her gün gördüğü kendisini kurtarmaya gelecek bir geminin hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi ve kendisini kurtarmaya gelen geminin Türk gemisi kaptanının da yıllardır görmediği oğlu olması anlatılmaktadır. Ayrıca metnin sonunda forsanın bitkin yorgun yaşlı haline rağmen vatan için cenk etmek istemesi de anlatılmaktadır.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 163

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

CEVAP

Konusu: Esir düşen bir forsanın yani denizci tutsağının yıllar süren sürgün ve vatana hasret yıllarından sonra kendisini kurtaracak Türk gemisiyle ve bu gemini kaptanı olan oğluyla buluşması.

Ana Fikri: Vatanın bayrağın dalgalandığı her yer olmasıdır.

6. ETKİNLİK 

Vatan sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz.

 • Cevap: BU VATAN KİMİN

Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,


Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay’ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,


Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

7. ETKİNLİK 

Vatan” konulu izlediğiniz videolarda “vatan” kavramı hangi açılardan ele alınmıştır? Açıklayınız. Siz vatan konulu bir video çekseydiniz konuyu nasıl ele alırdınız? Anlatınız.

Cevap: Vatanımızın tarihi, geçmişi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları sayesinde nasıl kurtulduğu anlatılmaktaydı. Ben de çekseydim önce geçmişteki zaferlerimizi şehitlerimizi anar sonra da bu cennet vatandan görüntüler eklerdim.

8. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatları, bağlaçları ve ünlemi bulunuz. Bunların metnin unsurlarından olan cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi yazınız.

 • edatın:yön anlamı katmıştır
 • edatın:amaç anlamı katmıştır
 • bağlacın:birliktelik anlamı katmıştır
 • ünlemin:harekete geçirme anlamı

İlkbahar bir umut tufanı gibi her yanı parlatıyordu.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: —i—
Kalenin etrafına doğru ilerliyorlardı.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam:—
Ben karaya cenk için çıkıyorum.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam:—
Hayır, ben de sizinle beraber cenge çıkacağım.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam:—
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam:-
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam:–
Haydi, Bey’in yanına, dediler.
Edatın/Bağlacın/Ünlemin cümleye kattığı anlam:

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 164

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak “Vatanını seven biri neler yapar?” sorusundan hareketle “ülkeniz için yapabilecekleriniz” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda bu kelime ve kavramları en az birer kere kullanınız.

 • Cevap: ÜLKEM VE HALKIM İÇİN

Ben bu ülkenin geleceği gençlerden sadece bir tanesiyim. Bu ülke bana Mustafa Kemal Atatürk’ten emanet kaldı. Onun çizdiği yolda onun hedefim ülkemi geleceğe en iyi şekilde taşımaktır. Ben kendime bu hedefi koydum. Bunun için çok çalışıyorum. Mustafa Kemal’in ışığını takip ediyorum. Bu ülkeye zarar verecek kendi cebini düşünen ne kadar hain varsa onlara inat bu ülke ve halkı için canla başla üretmeye aydın olmaya çalışacağım.

10. ETKİNLİK 

“Forsa” metni okuduğunuz şekilde bitmiştir. Bu hikâyeyi hayal gücünüzü kullanarak devam ettiriniz. Hikâyenin devamında okuduğunuz metinde olduğu gibi diyalogların olmasına özen gösteriniz. Yazdığınız metinde anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bunları düzeltiniz. Metninizi yazım ve noktalama kurallarına uyumluluk bakımından kontrol ediniz.

Cevap: FORSA’NIN DEVAMI

Savaş öyle şiddetli olmuştu ki çok kayıp verilmesine rağmen sonunda zafer elde edilmişti. Ama Kara Memiş kahramanca dövüşürken aldığı kılıç darbeleri ile şehit oldu. Onu oraya sancağa sararak gömdüler ve ona şükranlarını dualarla gösterdiler.

11. ETKİNLİK

Sınıf içinde 4-5 kişilik gruplar oluşturunuz. Yazdığınız hikâyeleri birbirinize okuyunuz. Gruptaki en güzel hikâyeyi belirleyiniz. Grup birincisi olan hikâyeler arasından da sınıf birincisini seçiniz. Sınıf birincisi olan hikâyeyi sınıf panosuna asınız. Hikâyeleri seçerken şunlara dikkat ediniz:

• Anlatım bütünlüğünü bozan ifade var mı?

Cevap: Yok.

• Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmiş mi?

Cevap: Edilmiş.

• Hikâye “Forsa” metniyle uyumlu olmuş mu?

Cevap: Olmuş.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Ağ adresindeki “Ses” bölümünden “Büyüklere Saygı” adlı ses kaydını dinleyiniz.

Cevap: Dinlerken not da alabilirsiniz.

Ailenizdeki en yaşlı kişiyle “büyüklere saygı” konusunda bir görüşme yapınız. Onların sorularınıza verdikleri cevapları not ediniz.

Cevap:

1 buraya nereden geldiniz Adana’dan.

2 soyadımız nereden geliyor  Dedem çiftçi imiş soyadımız çiftçi olmuş.3 aileniz nasıl bir evde oturuyordu  Toprak ve tek göz bir evde oturuyordu.

4 aile büyüğünüzden kalan bir eşya Babamdan bir adet çakı kaldı bana.5 eski bir anınız Küçükken elma toplardık ağaçlardan bir gün dal kırıldı düştüm elimdeki yara izi o düşmeden hatıra kaldı bana. Hala elim sızlar aklıma geldikçe.

MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ TEMASI CEVAPLARI

 • Gazlı Göl Metni Cevapları
 • Forsa Metni Cevapları
 • Nineme Ninni Metni Cevapları
 • Öğretmenimin Mektubu Dinleme Metni Cevapları
 • 5. Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRMELERİ

 • 1.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 2.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 3.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 4.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 5.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 6.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 7.Tema Değerlendirme Cevapları
 • 8.Tema Değerlendirme Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI EKOYAY

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.