En Çok Kullanılan Atasözleri ve Kısaca Anlamları (100 Atasözü)

En Çok Kullanılan Atasözleri ve Kısaca Anlamları (100 Atasözü)
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 38 Ortalama: 4.3]

En Çok Kullanılan Atasözleri ve Anlamları. En Çok Kullanılan Atasözleri ve Kısaca Anlamları (100 tane) En Çok Kullanılan Atasözleri ve Anlamları en sık kullanılan atasözleri atasözleri anlamları kısa atasözleri 100 tane atasözleri sözlüğü a dan z ye

Atasözleri Nedir

Deneyim ve kültürel olguların yayılması ve sonraki kuşaklara aktarılmasında önemli bir köprü vazifesi gören dil, insanlık tarihi açısından da birtakım öğretileri açığa çıkarır. Böylece sonradan gelen kuşaklar, bu öğretilere bağlı olarak yaşamlarına bireysel ve sosyal değerler katarlar.

Atasözleri ve deyimler toplumbilim, ruhbilim, eğitbilim, ekonomi, felsefe, tarih, ahlak, folklor gibi birçok konuyu ilgilendiren ve birçok yönden inceleme konusu edilmeye değer olan ulusal varlıklar olup deyiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından pek önemli dil yapılarıdır.
Atasözleri, yüzyıllar boyunca yaşanmış veya rastlanmış, müşahede edilmiş sayısız ve birbirinden farklı olayları değerlendiren, onları ayrı ayrı klişeler hâline getirerek sınıflandıran, nihayet dedelerden torunlarına intikal eden özlü sözlerdir.

Atasözlerinin Özellikleri

• Atasözleri daima bir yargı anlatır.
• Anlam bakımından dolgun ve zengindirler.
• Çok zaman atasözlerinin içindeki kelimelerden ikisi birbirleriyle tam ya da yarım kafyeli olur.
• Atasözlerimiz nazmı andırır, kendine öz, içten diyebileceğimiz bir ahengi vardır.
• Çoğu kez atasözlerimiz sözlük anlamınlarını kaybederek “mecaz” anlam kazanmış olurlar.
• Atasözleri toplum içinde doğar, gelişir ve prensipler hâlinde yaşar. Anonimdir. Bu yüzden toplumun ortak malıdır.
• Türk milletinin kuvvetli ahlak prensipleri bu sözlerde derin tarihî gerçekleri dile getirir.

A’ dan Z’ ye En Çok Kullanılan Atasözleri ve Anlamları

A Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Aç ayı oynamaz: Birinden bir iş bekleniyorsa tüm ihtiyaçları karşılanmalı

Açık yaraya tuz basılmaz: Derdi olan birisine üzüntülü bir haber söylenmez.

Ağaç yaş iken eğilir: Birisini eğitmek istiyorsak küçükten başlamalıyız. Büyüdükten sonra eğitmek zorlaşır.

Ak akçe kara gün içindir: Helal yolla kazanılmış ve biriktirilmiş kazanç zor zamanlar için kullanılır.

Akıl akıldan üstündür: Bir konu hakkında başkalarından da fikir almak gerekir.

Acele işe şeytan karışır: Hiç düşünmeden hızlıca alınan kararlar kötü sonuçlar doğurabilir.

Altın yere düşmekle pul olmaz: Bir kişiyi değerli kılan bulunduğu yer ya da makamı değildir. Makam bitse bile değeri değişmez.

B Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Balık baştan kokar: Bir yerdeki düzün bozuksa sorumlusu yöneticilerdir. Önce onlar bozulmuştur.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur: Değer verilen, ilgi gösterilen bir şey zamanla çok daha güzel olur. İlgi olmazsa daha kötü olur.

Besle kargayı, oysun gözünü: Bir kimseye hak etmediği değeri verince o kişinin bunun kıymetini bilmemesi durumunda kullanılır.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var: Bir işi birlikte yapmak tek başına yapmaktan çok daha iyidir.

Başa gelen çekilir: Mücadele sonunda istenilene ulaşılmazsa sabredilir.

Bugünün işini yarına bırakma: Her şeyi vaktinde yapmak, ertelememek gerekir.

C Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Can boğazdan gelir: Sağlıklı bir yaşam sürebilmek için yemek yemek gerekir.

Can çıkmayınca huy çıkmaz: Huy insanın bir parçasıdır. Kolay kolay değişmez.

Ç Harfi ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Çam sakızı, çoban armağanı: Hediyede çokluk veya maddi değer yerine, içtenlik aranmalıdır.

Çivi çiviyi söker: Güçlü bir şey kendisi gibi güçlü bir şeyle etkisiz hale getirilebillir.

Çıkmadık candan umut kesilmez: Yaşamımızı sürdürdüğümüz sürece hiçbir şeyden vazgeçmemeli, umudumuzu kaybetmemeliyiz.

D ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Damlaya damlaya göl olur: Önemsemediğimiz küçük şeyler birikdikçe büyükve değerli şeylere dönüşebilir.

Davulun sesi uzaktan hoş gelir: Bir işin veya olayın içinde olmayanlar bu işin zorluğunu bilemezler, onlara kolay gelir ama işin içindekiler zorluğu çekerler.

Denize düşen yılana sarılır: Çaresizliğe kapılan insanlar, kötü insanlara muhtaç duruma gelebilir.

Deliye her gün bayram: Her fırsatta eğlenebilen ve hayatta her şeye eğlenceli yönüyle bakan insanlar için söylenir.

Dinsizin hakkından imansız gelir: Acımasız insanları yine acımasız insanlar düzeltebilir.

Dostun attığı taş baş yarmaz: Dostunun söylediği sözler kötü olsa bile insanların zoruna gitmez. Çünkü sözleri söyleyen dostun kötü bir niyeti yoktur.

E ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Elçiye zeval olmaz: Bir sözü, bir haberi söylemeye giden kişi kötü haber verse de yargılanamaz.

El elden üstündür: Bir kimse kendinden daha iyi kimselerin olduğunu bilmeli, hiç bir konuda en iyisi benim dememeli.

El yarası geçer, dil yarası geçmez: Vücudumuzda oluşan yaralar zamanla vücut tarafından onarılır ve iyileşir. Fakat ağzımızdan çıkan kötü söz ve hakaretlerin yol açtığı gönül yarası iyileşmez.

Evdeki hesap çarşıya uymaz:  Bazen planlarımız ile yaptıklarımız uymayabilir.

Ev alma komşu al: Komşular evden daha önemlidir. Bazen çok güzel bir ev almamıza rağmen komşular kötü olduğu için o evi sevemez ve huzurlu bulamayız.

F – G ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Fazla mal göz çıkarmaz: Fazla mal insana zarar vermez. Şu anda fazla gelen şey ileride gerekebilir. 

Fısıltı ev yıkar: Bir toplumda fısıltı ile konuşulma başlarsa o toplumda güven yara alır. Toplum yıkılabilir.

Fırıncının oğlu aç dolaşırmış: İnsanlar başkası için yaptıkları hizmetleri kendileri için yapmaya çoğu zaman fırsat bulamazlar.

Gelen gideni aratır: Beğenmediğimiz birini hayatımızdan çıkardıktan sonra onun yerine gelen kişi, çoğu zaman gidenden daha çok hatalar yaptığı için bize gideni aratır.

Gönül ferman dinlemez: Kim ne derse desin gönlümüz istediği ve sevdiği şeyden asla vazgeçmez.

Görünen köy kılavuz istemez: Ortada apaçık duran şeyi açıklamanın bir anlamı yoktur. Herkes görür.

H ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Hamama giren terler: Bir işi yaparken bu işin sonuçlarını da göz önünde bulundurmalı ona göre hareket etmeliyiz.

Hamala semeri yük değildir: İnsanların kendi görevleri onlara ağır gelmezken dışarıdan bakan kişiye zor görünebilir.

Her koyun kendi bacağından asılır: Herkes kendi yaptığı şeylere göre yargılanır.

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır: Her insanın kendine göre bir çalışma , işini yapma biçimi vardır.

Horoz ölür, gözü çöplükte kalır: Bir insanın sevdiği şeye karşı olan hırsı ve isteği ölümüne kadar devam eder.

Huylu huyundan vazgeçmez: Huy bir insana aittir. Ne yapılırsa yapılsın bir insanın huyu değişmez.

I – İ ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Isıracak köpek dişini göstermez: Kötü bir şey yapacak olan kişi bunu sezdirmeden yapar.

Irmak kenarına çeşme yapılmaz: Bir yerde bir ihtiyacı karşılayan şey varken tekrar aynı yere aynı ihtiyacı karşılamaya yönelik başka bir şey yapmanın anlamı yoktur.

İki dinle, bir söyle: Çok konuşan gereksiz şeyler söyler. Az konuşup çok dinlemek daha faydalı olur.

İnsan yedisinde ne ise, yetmişinde de odur: İnsanların çocukluklarında ve gençliklerindeki huyları değişmez yaşlanınca da devam eder.

İyilik yap, denize at; balık bilmezse Halik bilir: İyilik karşılık beklemeden yapılmalı, insanlar yaptığınız iyiliğin kıymetini bilmese de Allah iyiliğinizin karşılığını verir.

K ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Kara haber tez duyulur: Kötü bir olay veya haber hızlı yayılır.

Kaynayan kazan kapak tutmaz: İçin için yaşanan duygular uzun süre gizli kalamaz bir şekilde patlak verir.

Keskin sirke küpüne zarar verir: Öfkeli ve sinirli kimsenin en çok zararı kendine olur.

Kelin ilacı olsa başına sürer: Kendi derdine çare bulamayan kişiden aynı dert için yardım dilemek boşunadır.

Kimse yoğurdum ekşi demez: Kimse kendi yaptığı işe kötü demez.

Korkunun ecele faydası yoktur: Korku başımıza gelecek kötülükleri önleyemez.Yaşanacak olan yaşanır.

L – M ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Leyleğin ömrü laklakla geçer: İşsiz güçsüz insanlar zamanlarını da boş ve değersiz geçirir.

Lodosun gözü yaşlı olur: Çoğu rüzgarlar kuru eser ve yağmur getirmez. Lodos ise nemli eser ve yağmur getirir.

Mal canın yongasıdır: Kişinin malı onu korur, malına gelen zarar insanı üzer.

Mart kapıdan baktırır, kazma-kürek yaktırır: Mart ayının soğuk olduğunu anlatır.

Minareyi çalan, kılıfını hazırlar: Bir suç işleyen kişi bu suçun ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar.

Misafir kısmetiyle gelir: Gelen misafir yediğinden fazlasını ev sahibine bırakır.

N ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Namazda gönlü olmayanın ezanda kulağı olmaz: Bir işi yapmak istemeyen kişi o işin zamanını da önemsemez.

Neren ağrırsa canın oradadır: Canın insan vücudunda bir yeri yoktur. Ağrıyan herhangi bir yerimizde canımız olur.

Nerede birlik, orada dirlik: Bir toplumda anlaşma ve düzen olursa güven ve huzur da olur.

Nikahta keramet vardır: Nikah insanlara mutluluk ve huzur getirir.

Neye niyet, neye kısmet: Bir kimseye niyet edilen bir işin başka bir kimseye nasip olması durumunda kullanılan bir atasözüdür.

O – Ö ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Olacakla öleceğe çare bulunmaz: Hayatımızda olacak olan bazı şeyler Allah tarafından belirlenmiştir. Bunları değiştirmeye gücümüz yetmez.

Olmayacak duaya amin denmez: Gerçekleşmeyeceğini bildiğimiz şeyler için çabalamanın bir anlamı yoktur. Çabamızın bir sonucu olmaz.

Ortak atın beli sakat olur: Ortaklar arasında anlaşmazlık çıkacağından ortak mal yıpranır.

Oynamasını bilmeyen gelin yerim dar dermiş: Bir şeyi kendi beceriksizliğinden yapamayan kişiler türlü bahaneler uydururlar.

Önce can, sonra canan: İnsanlar için kendi canı yakınlarından önce gelir.

Öpülecek ele tükürülmez: Saygı gösterilmesi gereken kişilere saygısızlık yapmak doğru değildir.

P – R ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Papaz her zaman pilav yemez: Bir kişiye aynı işi bir kaç kez yaptırmak o kişiyi sıkabilir. Yapak istemeyebilir.

Paça ıslanmadan balık tutulmaz: Bir işe girerken o işin zorluklarını da göz önünde bulundurmalıyız.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir: Bir işin nasıl sonuçlanacağını şu anki halinden görüp tahmin edebiliriz.

Rüzgar eken fırtına biçer: Tepki çekecek bir işi yaparken insanların tepkilerine hazırlıklı olmalıyız.

Rüzgara tüküren kendi yüzüne tükürür: Gücünün üzerinde bir işi yapmaya çalışan kişi kendini yıpratmaktan başka bir şey yapamaz.

S – Ş ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Sabreden derviş, muradına ermiş: Bir işi için sabırla bekleyen kişi sonunda sabrının karşılığını alır.

Sahipsiz kapı anahtarsız açılır: Mallarına sahip çıkmayan ve onları korumayan kişi mallarını sonunda kaybeder.

Sakınılan göze çöp batar: Çok fazla korunulan şeyler daha çok kazaya uğrar.

Şimşek çakmadan gök gürlemez: Eğer bir olay olduğuna dair haber varsa olayda vardır.

Şeyh uçmaz, müridi uçurur: Bir kişiye inanalar onda olağanüstü özellikler olduğunu düşünürler ve insanları da buna inandırmaya çalışırlar.

T  ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz: Bir ürünün yapım aşamasında hiç emeği olmayan kişinin o üründen istemesi doğru olmaz.

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır: Güzel ve olumlu konuşmak herkesi etkiler. Karşıdaki kişi kötüde olsa hoş konuşarak onu etkileyebiliriz.

Tereciye tere satılmaz: Bir konuda uzman kişiye aynı konuda bilgi vermeye çalışmak doğru olmaz.

Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer: Bir işi başarmak için çok çalışıp azim gösterme o işte başarılı olabilmemizi sağlar. Karşılığını olumlu bir şekilde alırız.

U – Ü  ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Ucuz etin yahnisi kara olur: Benzerine göre daha ucuza aldığımız üründen aynı sonucu beklemek doğru olmaz. Pahalı olan gibi iyi nitelikte olmaz.

Ummadığın taş baş yarar: Hiç kimseyi küçümsememeliyiz. Küçümsediğimiz insanlar beklenmedik işler yaparak bizi şaşırtabilir.

Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz: Karışmadığımız sürece bize zarar vermeyecek kişilerden uzak durmalı onları öfkelendirmemeliyiz.

Üzüm üzüme baka baka kararır: Bir insan sürekli beraber olduğu insana zaman içerisinde benzer. Kötü ve iyi alışkanlıkları yanındaki arkadaşına benzemeye başlar.

Üzümünü ye, bağını sorma: Sana yararı olan şeyin nereden geldiğini sorma sadece bu işten yararla anlamına gelen bir atasözüdür.

V – Y  ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Vakitsiz öten horozun başını keserler: Her sözün ve her işin bir zamanı vardır. Zamanında önce söylenen söz büyük zararlara yol açabilir. Söyleyen kişi cezalandırılabilir.

Veren eli herkes öper: Cömert olan insanlara herkes saygı gösterir. Cömert insanları herkes sever.

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar: Bir yalan çok uzun süre gizli kalamaz, elinde sonunda gerçek ortaya çıkar.

Yanlış hesap Bağdat’tan döner: Eğer bir işte yanlışlık varsa ne kadar ilerlenmiş olursa olsun bu yanlıştan dönülmeli.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır: Güçlü kişi karşısındaki haklı olsa bile akıl gücüyle kendini haklı çıkarır.

Z  ile Başlayan Atasözleri ve Anlamları

Zararın neresinden dönersen kardır: Devam eden zararlı bir şeyden ne zaman vazgeçersek geçelim bu kardır. Kendimizi bu zararlı işin sonuçlarından kurtarmış oluruz.

Zenginin malı, züğürdün çenesi yorar: Yoksul insanlar kendilerinde olmayan ama zenginlerde olan mallar konuşur dururlar. Bu yoksulların çenesini yormaktan başka işe yaramaz.

Zenginin horozu bile yumurtlar: Zengin insanlar en olmadık yerlerden bile para kazanmayı iyi bilir.

Zorla güzellik olmaz: Bir şeyi zor kullanarak insanlara yaptıramayız veya kişinin beğenmediği bir şeyi zorla beğendiremeyiz.

Züğürtlük zadeliği bozar: Zengin ve çevresinden sürekli saygı gören kimseler fakirleşince soyluluğunu ve saygınlığını da kaybeder.

En Çok Kullanılan Atasözleri ve Anlamları

EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZLÜĞÜ

Bunlara Baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Emine dedi ki:

    Harika olmuş ya bu

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.