YKS Dil YDS En Çok Çıkan Kelimeler Listesi PDF Nouns Adjectives Phrasal Verbs

YKS Dil YDS En Çok Çıkan Kelimeler Listesi PDF Nouns Adjectives Phrasal Verbs
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 19 Ortalama: 3.8]

YKS Dil YDS En Çok Çıkan Kelimeler Listesi PDF olarak hazırlanmıştır. . yks dil kelimeler pdf, yks dil kelime listesi, yds kelimeleri pdf indir, yks dil kelime listesi pdf, lys 5’te en çok çıkan 1000 kelime pdf, lys 5 kelime listesi pdf, yks dil vocabulary pdf, yks ingilizce kelimeler pdf. ielts en çok çıkan kelimeler

YDS Dil En Çok Çıkan Adjectives (Sıfatlar)

YKS Dil YDS En Çok Çıkan Kelimeler Listesi PDF olarak hazırlanmıştır.

YDS Dil En Çok Çıkan 500 Adjectives listesini pdf olarak indirebilirsiniz.

Abhorrenttiksindirici
Abruptani
Absolutetam, kesin
Abstractsoyut
Abundantbol
Abusivekötü davranan, yolsuz
Acceptablekabul edilebilir
AccurateDOĞRU
Adequateyeterli
Admirablehayranlık uyandıran
Advancedileri, gelişmiş
Adverseters, olumsuz
Advisabletavsiye edilebilir
Affablecana yakın
Affluentzengin
Aggressivesinirli
Alertuyanık, dikkatli
Alluringcazibeli
Ambigiousbelirsiz
Amicable dostça

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

YDS Dil En Çok Çıkan Adverbs (Zarflar)

YDS Dil En Çok Çıkan 200 Adverbs listesini pdf olarak indirebilirsiniz.

Initiallybaşlangıçta, öncelikli olarak
Absolutelymutlaka
Apparentlygörünüşte, görünüşe bakılırsa
Brieflykısaca
Carefullydikkatli bir şekilde
Clearlyaçıkça, şüphesiz
Certainlykesinlikle
Closelyyakın bir şekilde
Completelytamamen
Considerablybüyük ölçüde, önemli oranda
Constantlysürekli olarak
Effectivelyetkili bir şekilde
Entirelytamamen
Equallyeşit bir şekilde
Essentiallyesasen
Exactlytam olarak
Extremelyaşırı miktarda
Fairlyoldukça, adil bir biçimde
Graduallygittikçe
Greatlygeniş ölçüde

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

YDS Dil En Çok Çıkan IDIOMS Yaygın Kullanılan Kelimeler

YDS Dil En Çok Çıkan IDIOMS Yaygın Kullanılan Kelimeler 50 tanesini pdf olarak indirebilirsiniz.

 1. Hit the books: Ders çalışmak
  “Sorry but I can’t watch the game with you tonight, I have to hit the books. I have a huge exam next week!”
 2. Hit the sack: Yatağa gitmek, uyumak
  “It’s time for me to hit the sack, I’m so tired.”
 3. Twist someone’s arm: İkna etmek
  you’ve twisted my arm, I’ll come!”
 4. Stab someone in the back : Sırtından vurmak
  “Did you hear that Sarah stabbed Kate in the back last week?”dan vurmak
 5. Pitch in . Katkıda bulunmak
  “What are you going to buy Sally for her birthday?
  “I don’t know. I don’t have much money.”
  “Maybe we can all pitch in and buy her something great.
 6. Go cold turkey : Aniden kötü bir alışkanlığı bırakmak ( sigara,alkol vb)
  “I don’t know. A few months ago, she just announced one day she’s quitting drinking.”“She just quit cold turkey?”
 7. Face the music : Gerçekle yüzleşmek
  “You know you didn’t study hard, so you’re going to have to face the music and take the class again next semester if
  you really want to graduate when you do.”
 8. Ring a bell . Tanıdık gelmek
  “You’ve met my friend Amy Adams, right?”
  “Hmmm, I’m not sure, but that name rings a bell. Was she the one who went to Paris last year?”
 9. Cut to the chase : Sadede gelmek
  “Hi guys, as we don’t have much time here, so I’m going to cut to the chase. We’ve been having some major
  problems in the office lately.”
 10. Up in the air : Havada olmak, Belli olmamak
  “Jen, have you set a date for the wedding yet?”
  “Not exactly, things are up in the air and we’re not sure if our families can make it on the day we wanted. Hope
  fully we’ll know soon and we’ll let you know as soon as possible.”

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

YDS Dil IELTS En Çok Çıkan Kelimeler

YDS Dil En Çok Çıkan 600 kelime listesini pdf olarak indirebilirsiniz.

 1. Abandon: —————– terk etmek
 2. Abstract: —————– soyutlamak
 3. Academy: —————– yüksekokul
 4. Access: —————– erişim
 5. Accommodate: —————– yaşayacak yer temin etmek
 6. Accompany: —————– eşlik etmek
 7. Accumulate: —————– biriktirmek
 8. Accurate: —————– doğru
 9. Achieve: —————– elde etmek
 10. Acknowledge: —————– kabullenmek
 11. Acquisition: —————– kazanma
 12. Adapt: —————– adapte etmek
 13. Adequate: —————– yeterli
 14. Adjacent: —————– komşu
 15. Adjust: —————– ayarlamak
 16. Administration: —————– yönetim
 17. Adult: —————– yetişkin
 18. Advocate: —————– avukat
 19. Affect: —————– etkilemek
 20. Aggregate: —————– kümeleşmek
 21. Aid: —————– yardım etmek
 22. Albeit: —————– yine
 23. Allocate: —————– tahsis etmek
 24. Alter: —————– değiştirmek
 25. Alternative: —————– alternatif
 26. Ambiguous: —————– muğlak
 27. Amend: —————– düzeltmek
 28. Analogy: —————– benzeşim
 29. Analyse : —————– incelemek
 30. Annual: —————– senelik
 31. Anticipate: —————– beklemek
 32. Apparent: —————– aşikar
 33. Append: —————– iliştirmek
 34. Appreciate: —————– değerini artırmak
 35. Approach: —————– yanaşmak
 36. Appropriate: —————– el koymak
 37. Approximate: —————– yaklaşık
 38. Arbitrary: —————– keyfi
 39. Area: —————– alan
 40. Aspects: —————– bakış açıları
 41. Assemble: —————– toplaşmak
 42. Assess: —————– değer biçmek
 43. Assign: —————– devretmek
 44. Assistance: —————– yardım
 45. Assume: —————– üstlenmek
 46. Assure : —————– temin etmek (rahatlatıcı/ikna edici sözlerle)
 47. Attach: —————– yapıştırmak
 48. Attain: —————– elde etmek
 49. Attitude: —————– tutum
 50. Attribute: —————– bağlamak
 51. Author: —————– yazar
 52. Authority: —————– otorite
 53. Automate: —————– makineleştirmek
 54. Available: —————– elde hazır bulunan
 55. Aware: —————– haberdar
 56. Behalf: —————– biri adına
 57. Benefit: —————– yararlanmak
 58. Bias: —————– önyargı
 59. Bond: —————– tutturmak

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

YDS Dil En Çok Çıkan Nouns İsimler

YDS Dil En Çok Çıkan 500 Adverbs listesini pdf olarak indirebilirsiniz.

Affectionsevgi, şefkat
Abilityyetenek, kabiliyet
Accesserişim, ulaşım
Accounthesap
Achievementbaşarı
Additionekleme
Admissionkabul, giriş
Advanceilerleme
Advertisingreklamcılık
Adviceöğüt, tavsiye
Affairiş, olay
Aimamaç, hedef
Ambitionhırs, tutku
Amountmiktar
Appearancegörünüş, ortaya çıkma
Applicationuygulama, başvuru
Appointmentatama, randevu
Approachyaklaşım
Approvalonay
Areaalan, bölge
Arrangementdüzenleme
Article makale, madde

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

YDS Dil En Çok Çıkan Phrasal Verbs

YDS Dil En Çok Çıkan 110 Phrasal Verbs listesini pdf olarak indirebilirsiniz.

break in sth: bir yere zorla girmek
The burglars broke in through the kitchen window.

get along: iyi geçinmek
I don’t really get along with my sister’s husband.

make for : gitmek, koyulmak, ilerlemek
He got up and made for the exit.

run into: rastmalak, karşılaşmak
But the system had run into a number of technical problems.

throw away: atmak, atıp kurtulmak, çöpe atmak
He read the magazine and then threw it away.

lead to : neden olmak
A poor diet can lead to health problems in later life.

account for: bir bütünün parçası olmak, bir bölümünü oluşturmak
Iraqi oil exports account for about 1 percent of world supply.

go up: artmak
Prices have gone up 61 percent since deregulation.

pass out:bayılmak
I don’t remember any more because I passed out at that point.

show off: göstermek, gösteriş yapmak
He had been showing off for her at the poker table.

wipe out: tamamen ortadan kaldırmak
The oil spill could wipe out the area’s turtle population.

hand out : dağıtmak,vermek
A girl was handing out leaflets at the station.

abide by : kurallara uymak, itaat etmek
President Bill Clinton has asked Congress to abide by the result.

depend on: bağlı olmak ya da güvenmek
Which plan you choose depends on the needs of your family.

look after: bakmak, ilgilenmek
The Child Care Centre looks after about 25 children on campus.

seal off:giriş çıkışı engellemek
Workers planned to seal off the area around the building later Thursday.

take in:anlamak, kavramak
It was an interesting lecture but there was just too much to take in.

crop up : aniden meydana gelmek, baş göstermek
The same old problems kept cropping up.

hand down : nesilden nesile aktarmak
This custom has been handed down through the generations.

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

YDS Dil En Çok Çıkan Prepositional Phrases

YDS Dil En Çok Çıkan 200 Prepositional listesini pdf olarak indirebilirsiniz.

by (any) chancetesadüfen
by / under the name ofisminde/adında
by / with luckşans eseri
by accidentkazara
by all accountsherkesin dediğine göre
by all meansmuhakkak, elbette
by coincidencetesadüfen
by courtesy ofsayesinde, izniyle
by definitiontanım gereği, doğası gereği
by heartezbere
by lawkanun gereği
by means ofvasıtasıyla, kanalıyla
by mistakeyanlışlıkla
by no meanskatiyen, asla
by order ofemriyle
by the side ofyakınında, yanı başında
by virtue of-den dolayı, sonucu olarak

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

YDS Dil En Çok Çıkan Fiiller

YDS Dil En Çok Çıkan 500 Fiilleri pdf olarak indirebilirsiniz.

Abandonterketmek
Abductkaçırmak
Abolishyürürlükten kaldırmak
Absorbemmek
Acceleratehızlandırmak
Accompanyeşlik etmek
Accusesuçlamak
Achievebaşarmak
Acquirekazanmak
Adaptuyum sağlamak
Addeklemek
Adjustayarlamak
Admirehayran olmak
Adornsüslemek
Advanceilerlemek
Advisetavsiye vermek
Advocatesavunmak
Affectetkilemek
Affordgücü yetmek( maddi)
Agreekatılmak(fikir)
Aidyardım etmek
Aimaim amaçlamak
Allowizin vermek
Alterdeğiştirmek
Amenddüzeltmek
Announceilan etmek
Anticipatebeklemek
Appealcezbetmek
Appeargörünmek
Applaudalkışlamak
Applyuygulamak, başvurmak
Appointatamak
Approachyaklaşmak
Approveonaylamak
Arrangedüzenlemek
Arrivevarmak
Asksormak
Assessdeğerlendirmek
Associateilişkilendirmek
Assure garanti etmek

LİSTENİN DEVAMINI PDF OLARAK İNDİR

Bunlara da baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.