5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Vatandaşlık Teması Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Vatandaşlık Teması Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 15 Ortalama: 3.7]

5.Sınıf Türkçe Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları. 5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Vatandaşlık Teması Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Birey ve Toplum Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 5. TEMA – Vatandaşlık Teması
 6. TEMA – Sağlık ve Spor Temas
 7. TEMA – Erdemler Teması
 8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni

Bizim sokağın alt başına küçük bir çocuk parkı yapıldı. Beyaz badanalı ihata duvarını, yine beyaza boyanmış demir parmaklıklarla çevrelediler. Parkın köşesinde, üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi vardı. Orta yaşlı, çatık kaşlı bir amca, bazen bu kulübenin önüne dikilip bas bas bağırır:
“Kapıyı görmedin mi oğlum, ne diye duvardan atlıyorsun?”
“Çimenleri çiğneme, kenardan yürü!
“Yavrum siz hiç mektep medrese görmediniz mi, salıncağa ayakkabıyla basılır mı, in oradan!”
Ne yalan söyleyeyim, ilk günlerde bu adama çok kızıyordum. Ne diye bağırıyordu? Bu park bizler oynasın diye yapılmamış mıydı? İkide bir düdük öttürecek ne var yani? Parkı alıp götürmüyoruz ya…
Gerçi ben, bazı çocukların yaptığı gibi yeşillikleri çiğneyip duvardan atlamıyordum ama yine de bekçi amcanın bağırmasından hoşlanmıyordum. Ne zaman parka gitmek istesem bek-
çinin orada bulunmadığı bir saati kolluyordum.
Geçen hafta sonunda küçük kardeşimi parka götürdüm. İlle de tahterevalliye bineceğim diye tutturdu. Annemin ısrarı üzerine gitmek zorunda kaldım. Bekçi amca öğle yemeğine gidinceye kadar parkın kapısında bekledik. Sabırsızlıkla içeri dalmak isteyen kardeşimi zor zapt
ettim. Oyun alanı tıklım tıklım doluydu. Her oyuncağın başında uzun bir kuyruk oluşmuştu.
Ben de kardeşimin elinden tutup tahterevalli kuyruğuna girdim. Bize sıra gelmediği gibi bizim önümüzdeki çocukların da kıpırdamaya niyetleri yoktu. Çünkü delikanlı denilecek yaşta iki erkek çocuğu, tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu. Belki de on altı, on yedi yaşlarında vardılar. Sanki tahterevalli babalarının malıymış gibi kalkmak bilmiyorlardı. Birinin ayaklarında kocaman potinleri vardı. Artık nereye basmışsa her yanı çamur içindeydi. Biraz sonra oturduğu yerden kalkıp tahterevallinin üzerine çıktı. Karşısındaki arkadaşına da işaret
edip ayağa kalkmasını söyledi. Sonra birlikte zıplamaya başladılar. Çocuğun ayakkabısındaki çamur, her yana bulaşmıştı. Kara kara düşünmeye başladım. Evden çıkarken annem:
“Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti. Bu çamurlu şeyin üzerine kardeşimi nasıl bindirecektim? Bindirmeden eve götürsem ter ter tepinir, ağlardı. Tahterevallideki çocuklara iyice sinirlenmiştim:

İnin artık, diye bağırdım. Herkes sizi mi bekleyecek? Biz de bineceğiz.
Sanki bu sözleri söylediğime pişman oldum. Ayakkabıları çamurlu olan çocuk, pazularını şişirip önümüze dikilmez mi? Kocaman gövdesini görünce ödüm patladı. Boncuk boncuk terlemeye başladım. Hele yakamı tutup… beni itmeye başlaması yok mu, kanımı dondurdu.
Küçük kardeşim heyecana kapılmış ağlıyordu. Bu iri yapılı ve benden en azı altı yaş büyük olan çocuğun elinden kurtulmak imkânsızdı. Aklıma gelen ilk çareye başvurmak zorunda kaldım.
“Bekçi amca!” diye bağırdım.
Bu imdat çığlığı her şeye yetti. Çocuk yakamı bırakmakla kalmadı, parkı bile terk etti.
Arkadaşlarıyla birlikte demir parmaklıklı duvarı bir çırpıda aşıp gözden kayboldu. Meğer o yaştaki çocukların parktaki oyuncaklara binmesi ve onları işgal etmesi yasakmış.
Ne kadar rahatladığımı artık siz bir düşünün… Gerçi bekçi amca benim çığlığımı duymamıştı ama onun adını söylemek o çocukları kaçırmaya yetmişti.
Daha birkaç gün öncesine kadar kendisine öfkeyle baktığım bekçi amcayı artık sevmeye başlamıştım. Meğer onun bağırıp çağırmaları boşuna değilmiş. Her düdük çaldığında bizi korkutmak için değil, bir kötülüğe engel olmak için çalıştığını artık daha iyi anlıyorum.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136-142

5.Sınıf Anıttepe Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

Vatandaşlık Teması Çocuk Bahçesindeki Bekçi metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 136 Hazırlık Çalışmaları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Toplum hayatında herkese düşen belirli görevler vardır.” sözünden ne anlıyorsunuz Gözlemlerinizden hareketle açıklayınız.

CEVAP

Toplum içinde herkes kendine düşen görevi yapar. Örneğin bir doktorun görevi hastaları tedavi etmektir veya bir öğretmenin görevi geleceğimizi güzelleştiren öğrencilerini yetiştirmektir. Bir polisin görevi ülkenin ve insanların güvenliğini sağlamaktır yine bir pilotun görevi uçağı kullanmaktır. Bu görevler yerine getirilmediği taktirde toplumda kaos meydana gelebilir.

2. Üzerinize düşen görevi en iyi şekilde yapabilmek için nelere dikkat edersiniz?

CEVAP

Üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerime getirmek için öncelikle görevimi iyice öğrenmeliyim. Bu görevi yerine getirirken önüme çıkan engelleri en iyi şekilde atlatmalıyım ve gerekirse bu konuda başkalarından yardım alabilirim.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 139

1.ETKİNLİK

Metnin başlığından ve metindeki görsellerden hareketle metnin içeriğini tahmin ediniz. Metni okuduktan sonra tahmininizi, metnin içeriği ile karşılaştırınız.

CEVAP

Çocuklar parkta oynarken bekçi çocukları dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruyor olabilir.

2.EKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz. Kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ederek kelimeleri birer cümlede kullanınız.

ihata
Sözlük anlamı: Kuşatma
Cümlem: Osmanlı Devleti çok fazla ihata yaşamıştır.

kollamak
Sözlük anlamı: Olmasını, ortaya çıkmasını beklemek, gözetmek
Cümlem: Bizim sitenin güvenlikçisi siteyi sürekli kolluyor.

potin
Sözlük anlamı: Ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lastikli ayakkabı
Cümlem:  Küçük kız yeni aldığı potinleri sevinç ve heyecanla giydi.

tembih
Sözlük anlamı: Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı, uyarma
Cümlem:  Annem küçüklüğümden beri beni ve kardeşlerimi oyuncaklarımızı paylaşmamız konusunda sürekli tembihler.

3.ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen deyimler ile anlamlarını metinden yola çıkarak eşleştiriniz.

 • kara kara düşünmek – çok üzüntülü olup düşünceye dalmak
 • elinden kurtulmak – kaçmayı başarmak
 • ödü patlamak – çok korkmak
 • gözden kaybolmak – ortadan çekilmek, görünmez olmak
 • kanı donmak – donakalmak, çok korkmak

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140

b) Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.

CEVAP

 • İlk sınavlarım biraz düşük olunca kara kara düşünmeye başladım.
 • Minik kediyi severken annem çağırdı ve kedicik elimden kurtuldu.
 • Arkadaşım arkamdan bir anda çıkınca ödüm patladı.
 • Hızlı tren saniyeler içinde gözden kayboldu.
 • Bazı haberleri duyunca kanım donuyor.

c) Bu deyimlerin metnin anlatımına nasıl bir katkısı vardır? Açıklayınız.

CEVAP

Deyimler metnin anlatımını güçlendirmiş ve anlatılmak istenen olayın okuyucuya daha iyi bir şekilde geçmesini sağlamıştır.

4.ETKİNLİK

1) Yazar, çocuk parkını nasıl betimlemiştir?

Cevap: Çevresinde beyaz ihata duvarları ve demir parmaklıklarla çevrili, köşesinde üzeri kırmızı kiremitlerle örtülü şirin bir bekçi kulübesi bulunan küçük bir park olarak betimlemiştir.

2) Çocuk parkındaki bekçi, çocuklara nasıl davranıyor? Bu davranışının nedeni ne olabilir? Açıklayınız.

Cevap: Bekçi çocuklara kızıyor, bağırıyor. Bu davranışının nedeni parka ve çocuklara zarar gelmemesi için olabilir. Bekçinin görevi parkı ve oradaki çocukları korumaktır.

3) Yazar, neden bekçinin olmadığı saatlere parka gitmektedir?

Cevap: Bekçiyi sevmediği için bekçinin olmadığı saatlerde parka gitmektedir.

4) Parktaki büyük çocukların hareketlerini doğru buluyor musunuz? Neden?

Cevap: Hayır doğru bulmuyorum. Çünkü parkta her çocuğun oynamaya hakkı vardır. Herkes oynama süresini buna göre belirlemelidir. Güç kullanarak, zorbalıkla insanları rahatsız etmek doğru bir davranış değildir.

5) Yazar, bekçiye neden hak vermiştir?

Cevap: Bekçinin hareketlerinin çocukları korkutmak için değil, kötülüklere engel olmak için olduğunu anladığı için hak vermiştir.

5. ETKİNLİK

Aşağıda verilen hikâye haritası yöntemine göre metni çözümleyiniz.

1) Sahne ve zaman (Olay nerede, ne zaman geçiyor?)

2) Ana ve yardımcı karakterler (Hikâyedeki insanlar)

3) Başlangıç olayı (Olayın başlangıcı)

4) Problem ( Hakkında hikâyenin yazıldığı olay)

5) Problem çözme teşebbüsleri

6) Sonuç

7) Ana fikir

CEVAP

1- Zaman belirsiz

2- Çocuk, çocuğun kardeşi, bekçi, yaşı büyük iki çocuk, parkta oynayan çocuklar

3- Bekçinin çocuklara bağırması, onları azarlaması

4- Yaşı büyük iki çocuğun tahterevalliyi işgal edip diğer çocukların oynamasına izin vermemesi

5- Çocuğun, yaşı büyük iki çocuğa tepki göstermesi, bekçiye seslenmesi

6- Bekçiye seslenildiğini duyan yaşı büyük çocukların parktan kaçması

7- İnsanların bizim hoşumuza gitmeyen bazı davranışları, aslında bizim iyiliğimiz için olabilir.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 141

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki bölümleri metinden hareketle doldurunuz.

CEVAP

Çocukların parkta yaşadıkları sorun

Tahterevalliye binememeleri

Nedeni

Yaşı büyük iki çocuğun güçlerini kullanarak buna izin vermemeleri

Çözüm önerim

Büyüklerden yardım istemek

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri örnekteki gibi tamamlayınız.

CEVAP

İlk günlerde bekçi amcaya çok kızıyordum çünkü sürekli düdük çalıp duruyordu.

Parka gitmek zorunda kaldım çünkü annem ısrar ediyordu.

Kardeşimi zor zapt ettim çünkü bekçinin gitmesini bekliyordum.

Tahterevalli kuyruğunda bize bir türlü sıra gelmiyordu çünkü delikanlı denilecek yaşta iki erkek çocuğu, tahterevalliyi yarım saatten beri işgal ediyordu.

Bekçi amcayı artık sevmeye başladım çünkü onun bağırıp çağırmaları boşuna değilmiş.

Bekçi amca sürekli düdük çalıyordu çünkü yapılacak kötülüklere engel olmak istiyordu.

8.ETKİNLİK

Parktaki bekçi görevini en iyi şekilde yapmasaydı sizce parkta neler yaşanırdı? Bu konu hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Konuşmanız sırasında arkadaşlarınızın sorularına, konu hakkındaki duygu ve düşüncelerine de yer veriniz. Siz de arkadaşlarınıza sorular sorarak onların konu hakkında düşünmelerini sağlayınız.

CEVAP

Eğer bekçi görevini en iyi şekilde yerine getirmeseydi çocuklar aralarında çıkan tartışma sonucu kavga edebilir ve yaralanabilirlerdi. Aynı zamanda dışarıdan oraya giren yabancı ve kötü niyetli insanlar çocuklara zarar verebilirdi. Bu metinde de örneğini gördüğümüz gibi toplum içindeki insanlar görevini yerine getirmez ise büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda insanlar görevlerini yerine getirirken davranışları hoşumuza gitmeyebilir bu konuda insanlara karşı hoşgörülü ve saygılı olmalıyız.

9.ETKİNLİK

a) Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Sizce bu cümlede tırnak işareti hangi amaçla kullanılmış olabilir? Açıklayınız.

Dikkatli olun, üstünüzü başınızı kirletmeyin!” diye sıkı sıkıya tembih etmişti.

CEVAP

Başka bir kişiden olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içinde yazılır.

b) Aşağıdaki cümlelerde tırnak işaretinin kullanım amacını işaretleyiniz.

CEVAP

 • “Kapıyı görmedin mi oğlum, ne diye duvardan atlıyorsun?”
 • Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan söz için kullanılmıştır.
 • Yeni bir “Barış taarruzu” başladı.
 • Özel olarak vurgulanmak istenen sözü göstermek için kullanılmıştır.
 • Bugün öğrenciler “Kendi Gök Kubbemiz” adlı şiir kitabını incelediler.
 • Cümle içinde eserin ve yazının adı ile bölüm başlığını göstermek için
 • kullanılmıştır.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142

10.ETKİNLİK

Atatürk’ün “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır.” sözünden yola çıkarak görev bilinci hakkındaki düşüncelerinizi sınıf ortamında tartışıp değerlendiriniz. Bu bilgiler ışığında konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

CEVAP

İyi bir vatandaş olmak mesleğin ne olursa olsun en iyi şekilde yerine getirmekten geçer.Bu sözde atamız görevimizi en iyi şekilde yerine getirmemizi istiyor.

Mesleğimizin ne olduğu önemli değil biz öğrenciler bol bol ders çalışmalı önemli yerlere gelip ülkemize faydalı olmalıyız. Öğretmen çok iyi öğrenciler yetiştirme, doktor hastalarını iyileştirmeli onlara gereksiz işlem yapmaktan kaçınmalı, ticaret işi ile uğraşanlar insanları kandırmadan işlerini yapmalı. Mühendisler malzemeden eksiltmeden en kaliteli malzemeler kullanarak binaları yapmalı. Siyasetçiler ülkenin menfaatine göre kararlar almalı.

Bu şekilde ülke kalkınır ve daha iyi yerlere gelebilir.

VATANDAŞLIK TEMASI CEVAPLARI

5.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI ANITTEPE

5.Sınıf Anıttepe Çocuk Bahçesindeki Bekçi Metni Cevapları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 3 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.