8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Bir Fincan Kahve Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Bir Fincan Kahve Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 3 Ortalama: 2.3]

8.Sınıf Türkçe Bir Fincan Kahve Metni Cevapları. 8.Sınıf Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Bir Fincan Kahve Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA ERDEMLER
 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
 3. TEMA BİLİM ve TEKNOLOJİ
 4. TEMA BİREY VE TOPLUM
 5. TEMA ZAMAN VE MEKÂN
 6. TEMA MİLLÎ KÜLTÜRÜMÜZ
 7. TEMA DOĞA ve EVREN
 8. TEMA VATANDAŞLIK

Bir Fincan Kahve Metni

Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır,
dedik. Ne var ki bu konukseverlik önce kahveden başlar. Sizi, bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden “acı kahve” diyemezsiniz. Bu acılıkta, yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu’da “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır!” sözü, her yerde, her zaman söylenir durur.
Tarihçilerin verdiği bilgilere göre, Osmanlı Devleti’ne kahve ilk olarak 16’ncı yüzyılda girmiş ve Anadolu’ya yayılmıştır. Araplar tarafından bilinen, ekmeği yapılıp yenen ya da dövülerek içilen kahve, Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Yemen’den ilkin İstanbul’a getirilmiş ve içilmiştir. Daha sonraları tüccarlar eliyle Avrupa’ya götürülen ve Anadolu’ya yayılan kahve, keyif verdiği için bir ara tarihimizde yasaklanmış, içenler
ağır cezalara çarptırılmıştır. Bakmışlar ki kahve içiminin önüne geçilmiyor, hele büyük konaklarda kahveden vazgeçilemiyor, tütün yasağı gibi kahve yasağı da kaldırılmış. Kahve İstanbul’un ve Anadolu’nun günlük hayatına girmiş. Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır.
İstanbul’da açılan yazlık ve kışlık kahvehaneler, bu kahvehanelerde kahve gelenek ve görenekleri, yerli ve yabancı pek çok yazara konu olmuştur. Gerçekten de usta ellerde özene bezene pişirilen kahvelerimizin şöhreti dünyaya yayılmış, pirinç cezvelerde pişirilerek kulpsuz “kallavi” fincanlarda içilen sadesinden şekerlisine, türüm türüm kokan, buram buram tüten kahveler “Türk kahvesi” adıyla dünyanın her yerinde aranır olmuştur.
Bugün de eş dost ziyaretlerinde ikramın başını çeken kahve, öyle gelişigüzel pişirilmez. Pişirilirse konuğa saygısızlık sayılır. Hele ziyarete gelen konuk, bir ehlikeyif, bir kahve tiryakisi ise kahveden, kahveyi getirene kadar bir “tazelik” arardı. Kahve üzerine söylenen şu beyit o günlerde söylenirdi:
Ehlikeyfin keyfini kim yeniler, kim tazeler?
Taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler.
Ardından da hemen şu beyit okunurdu:
Ehlifkeyfe kahve verse tazeler,
Ehlikeyfin keyfini yelpazeler.
Kahve tiryakileri kahvesiz edemezlerse de aslında kahve eş, dost, yârenin bir arada sohbetine kapı açar; daha doğrusu bu sohbetin ön sözü olurdu. Kahvenin ve kahvehanenin birer bahane, istenilenin dostlarla sohbet etmek olduğunu ifade eden şu beyit dillerden düşmezdi:
Gönül ne kahve ister, ne kahvehane
Gönül sohbet ister, kahve bahane.
Sıkıntılı günlerinde yanına uğramayan iyi gün dostlarına bir şairin şu çağrısı ne kadar manalıdır.
Kahvelerim pişti gel,
Köpükleri taştı gel,
Eyi günün dostları
Kötü günüm geçti gel.
İçilen bir fincan acı kahve ama kırk yıl hatırı var. İçenler, hatır saymasını, gönül almasını bilenler için…
Kahvenin yüzü kara, kim demiş ki içilmez.
Gönlü ak, dili tatlı hatırından geçilmez.
Anadolu’da konukseverliğin başını kahve çeker, demiştik. Gerçekten öyle. Konuk olduğunuz köy ve kasabalarda bir kahve içirmeden sizi bırakmazlar. Birçok bölgede bu ikram daha da ağır basar.
Güney Anadolu’da ve Kıbrıs köylerinde kahvehaneye gelen konuk, önce selam verip kimin masasına oturmuşsa onun bir kahvesini içer. Ondan sonra kahvehanede bulunanlar, teker teker ikrama başlarlar. Diyeceksiniz ki bir insan kaç kahve içebilir? Bunun da çaresini bulmuşlar. Konuk bir, hadi diyelim iki kahve içtikten sonra, kahveci kahve yerine konuğun önündeki tepsiye, ince kâğıtlara sarılı bir lokum bırakır. Kahvehanede otuz kişi varsa tepside otuz lokum birikir. Konuk bunlardan bir tanesini yer, ötekilerini ayrılırken ceplerine doldurur. Almazsa ikramı geri çevirmiş sayılır ki bunu da kimse yapmaz.
Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz. Anadolu’nun gönlü incinir, bu gönül sizinledir.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192-199

8. Sınıf Türkçe Milli Kültürümüz Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

8.Sınıf Türkçe Bir Fincan Kahve Metni Cevapları

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kültürümüzde misafire ikramda bulunmak sizce neden önemlidir?

CEVAP

Kültürümüzde misafir en iyi şekilde ağarlanmalı, en güzel yiyecekler misafirlere sunulmalıdır. Hatta bazı evlerde misafirlere özel odalar olur. Misafirperverlik çok eski tarihlerden bu yana kültürümüzde olan bir şeydir.

2. Kahve içmenin kültürümüzdeki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Anlatınız.

CEVAP

Kahve içmek ok keyifli bir eylemdir. Hoş sohbetlere eşlik eder. Osmanlı zamanında Türk kahvesi eşliğinde su verilirdi. Gelen misafir öncelikle suyu içerse aç olduğu anlaşılır ve kahvenin hemen ardından yemek ikram edilirdi. Bu hadiseden de anlaşıldığı üzere kahvenin yeri kültürümüzde ayrıdır.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 194

1.ETKİNLİK

Sözcük ve sözcük gruplarını, verilen anlamlarla eşleştiriniz.

1- yaren 2- pirinç 3- tiryaki 4- türüm türüm tütmek 5- töre 6- beyit 7- kallavi 8- ehlikeyif

CEVAP

(2) Bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkte bir alaşım.

(7) Çok iri, kocaman.

(4) Çevreye güzel kokular yayılmak.

(6) Çift dizeli olarak düzenlenen bir koşuğun her dize çifti.

(8) Rahatına düşkün kimse, keyif sahibi.

(3) Bir şeye çok alışmış, kendine huy edinmiş.

(1) Arkadaş, yakın dost.

(5) Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü, âdet.

2.ETKİNLİK

“Bir Fincan Kahve” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Yazara göre acı bir kahve neyin başlangıcıdır?

Cevap: Yıllar yılı sürecek yakın bir dostluğun başlangıcıdır.

2. Kahvenin Anadolu’da yaygınlaşması nasıl gerçekleşmiştir? Açıklayınız.

Cevap: Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Yemen’den ilk olarak İstanbul’a getirilmiş, tüccarlar vasıtasıyla Anadolu’ya yayılmıştır. 

3. “Ehlikeyfin keyfini kim yeniler, kim tazeler? / Taze elden, taze pişmiş, taze kahve tazeler.” dizelerinde kahvenin ikramıyla ilgili hangi özelliğe değinilmiştir? Belirtiniz.

Cevap: Kahvenin taze olarak ikram edilmesi gerektiğine değinilmiştir.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195

4. “Gönül ne kahve ister, ne kahvehane / Gönül sohbet ister, kahve bahane.” dizeleriyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: Aslında amacın sohbet edebilmek olduğu, sohbet için kahvenin bahane edildiği anlatılmak istenmiştir.

5. Yakın çevrenizde, kahve içmeyle ilgili gözlemleriniz nelerdir? Anlatınız.

Cevap: Kahve genelde misafirliklerde içilir. Günümüzde insanlar hazır kahve içiyorlar. Kahve, ayılmak ya da enerji toplamak için içiliyor.

6. Kahve gibi geleneksel başka içeceklerimiz var mıdır? Varsa örnek veriniz.

Cevap: Ayran, şerbet, salep ve çay geleneksel içeceklerimizdendir.

7. Günümüzde en çok tüketilen içecekler nelerdir?

Cevap: Kola, meyve suyu, çay ve ayran günümüzde en çok tüketilen içeceklerdendir.

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri koşul-sonuç ilişkisine göre “Bir Fincan Kahve” metninden tamamlayınız.

CEVAP

Konuk, önce selam verip kimin masasına oturmuşsa onun bir kahvesini içer.

Kahvehanede otuz kişi varsa tepside otuz lokum birikir.

Kahve gelişigüzel pişirilirse konuğa saygısızlık olur.

Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 196

4.ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız kahve üretimi aşamalarını görsellerden de yararlanarak maddeler hâlinde yazınız.

CEVAP

1. Aşama: Kahve Ekimi
2. Aşama: Kahve Hasadı
3. Aşama: Kahve Meyvesinin İşlenmesi
4. Aşama: Çekirdekleri Kurutma
5. Aşama: Kabuk Ayıklama
6. Aşama: Tadım
7. Aşama: Kavurma
8. Aşama: Öğütme
9. Aşama: Pişirme

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197

5.ETKİNLİK

Derse hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmayı sununuz.

CEVAP

ÇATALHÖYÜK (KONYA)

Rivayete göre, Kommagene Kralı I. Antiochos; Yunanlıların dinini, doğulu Perslerin diniyle birleştirmeyi amaçlamış ve yeni bir dünya dini yaratarak Nemrut Dağı’nı onun merkezi yapmayı hayal etmiş. Aynı zamanda da dini buradan tüm dünyaya yayarak dünyaya hükmetmeyi ve ölümsüzlüğe kavuşmayı hedeflemiş. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından biri. Anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmış. Doğu terası kutsal merkez olarak belirlenmiş, bu nedenle en önemli heykel ve mimari kalıntılar burada. İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmış ve her biri yaklaşık 8-10 metre yüksekliğinde.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 198

6.ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri yüklemin yeri bakımından değerlendirip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

CEVAP

CümleKurallı CümleDevrik Cümle
Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır, dedik.X 
İstanbul’un, Anadolu’nun günlük hayatına girmiş kahve.  X
Ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. X 
Ardından hemen okunurdu beyit.  X
Gönül ne kahve ister, ne kahvehane.  X
Birçok bölgede bu ikram daha da ağır basar. X 
İyi günün dostu, kötü günüm geçti gel. X 
Konuk bunlardan bir tanesini yer. X 

7.ETKİNLİK

a) Millî kültürümüzde önemli bir yeri olan ebru sanatını öğrenmek için kursa katılmak istiyorsunuz ve bununla ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. İnternet üzerinden yaptığınız araştırmada karşınıza aşağıdaki forum çıktı. Forumda yer alan metni okuyunuz. Ardından yönergeye göre b bölümündeki etkinliği yapınız.

Umay: Merhaba, ebru kursuna katılmak istiyorum ama nereye ve nasıl başvuracağımı bilemiyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim.

Yavuz: Merhaba Umay. Ben de araştırdım. Halk eğitim merkezleri yeterli oranda başvuru olursa istenilen kursu açıyor.

Mehmet: Bulunduğun ilin / ilçenin halk eğitim merkezine giderek gerekli formları doldurman yeterli.

Umay: Verdiğiniz bilgiler işimi çok kolaylaştırdı. Teşekkür ederim.

8.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 199

b) Forum yazısından edindiğiniz bilgilerden hareketle aşağıdaki formu doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre formu siz doldurabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yörenizdeki yer adları ile ilgili efsaneleri araştırınız.

Bulunduğunuz yöreye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Milli Kültürümüz Teması Cevapları

8.SINIF TÜRKÇE TEMA SONU DEĞERLENDİRMELERİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 6 YORUM
 1. melek dedi ki:

  teşekkürler

 2. damla dedi ki:

  teşekkürler

 3. lale dedi ki:

  teşekkürler harika

 4. 3aplus63vance dedi ki:

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.