MBA Eğitim

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2020 2021 MEB Müfredatı

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları 2020 2021 MEB Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 14 Ortalama: 4.3]

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları Müfredatı 2020 2021 Lise 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredatı 9.Sınıf Türk Dili dersi üniteleri 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları 2020 2021

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları aşağıda listelenmiştir.

Müfredattaki konuların kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı MEB ve Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından sınavda çıkacak konulardan oluşmaktadır. MEB Testleri için MEB Kazanım Testleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde MEB Ders Kitaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları Müfredatı 2020 2021 aşağıdadır. Ayrıca konulara ait kazanımları da konulardan sonra bulabilirsiniz.

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

9.SINIF DERS KİTAPLARI PDF

9.Sınıf 1.Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ
Edebiyat Nedir?
Edebiyatın Güzel Sanatlarla ve Bilimlerle İlişkisi
Metinlerin Sınıflandırılması
Niçin Yazıyoruz? / Nasıl Yazmalıyız?
İletişim
Dille İlgili Bazı Kavramlar

HİKÂYE
Hikâye Nedir?
Hikâyenin Yapı Unsurları
Hikâye Türleri
Hikâyede Kullanılan Anlatım Teknikleri
Hikâye Yazma
Sunu Hazırlama ve Sunma
İsim (Ad)
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri

ŞİİR
Şiirde Nazım Birimi ve Biçimi
Şiirde Ahenk Unsurları
Şiirle İlgili Bazı Terimler ve Anlamları
Edebî Sanatlar (Söz Sanatları)
Konularına Göre Şiir Türleri
Şiir Yazma Çalışmaları
Şiir Dinletisi Hazırlama
Sıfat (Ön Ad) [Yazım ve Noktalama]

MASAL / FABL
Masal
Fabl [Yazım ve Noktalama]
Masal ve Fabl Yazma
Etkili Dinleme
Edat (İlgeç)
Bağlaç
Ünlem

9.Sınıf 2.Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

ROMAN
Roman Nedir? Romanın Özellikleri ve Yapı Unsurları
Romanda Bakış Açısı, Dil ve Anlatım, Anlatım Teknikleri
Romanda Sahneleme, Özetleme, Anlatma, Gösterme Teknikleri
Roman Türleri, Roman-Hikâye Arasındaki Farklar [Yazım ve Noktalama]
Roman Yazma
Hazırlıklı Konuşma
Zamir (Adıl)

TİYATRO
Tiyatro ve Özellikleri
Tiyatro Türleri
Tiyatronun Biçimsel Özellikleri ve Yapı Unsurları
Tiyatro Terimleri
Tiyatro Metni Yazma
Zarf (Belirteç) [Yazım ve Noktalama]

BİYOGRAFİ / OTOBİYOGRAFİ
Biyografi
Otobiyografi
[Yazım ve Noktalama]
Öz Geçmiş (CV) ve Portre Yazma
Fiil (Eylem)

MEKTUP / E-POSTA
Mektup [Yazım ve Noktalama]
E-posta
Mektup, Dilekçe, Tutanak ve E-posta Yazma
Açık Oturum
Fiil (Eylem)

GÜNLÜK / BLOG
Günlük, Blog
Günlük ve Blog Yazma (Yazım ve Noktalama)
Fiil (Eylem)

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

9.SINIF KONULARI TÜM DERSLER

MEB KAZANIM TESTLERİ PDF

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Kazanımları

İletişim sürecini oluşturan ögeleri (gönderici, alıcı, ileti, kanal, geri bildirim, kod, bağlam), iletişimde dilin önemini belirler.
Dilin kullanımdan doğan türlerini (ağız, şive, lehçe, argo, jargon) kavrar.
Edebiyat kelimesinin kökeni, terim anlamı ve edebiyatın farklı tanımları üzerinde durulur.
Edebiyat, bilim ve güzel sanatlar arasındaki etkileşim üzerinde durulur, bunların birbirlerine kaynaklık ettikleri örneklerle açıklanır. Edebî ve öğretici metinlerin özellikleri üzerinde durulur, sınıflandırmadaki ölçütler açıklanır. Metin türlerinin adları verilir ancak bunlarla ilgili ayrıntıya girilmez.

HİKAYE
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler.
Metni yorumlar. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
Metnin üslup özelliklerini belirler.

DİL BİLGİSİ
YAZIM KURALLARI, NOKTALAMA İŞARETLERİ, SIFAT, ZARF, ZAMİR, EDAT, İSİM, FİİL
Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.

ŞİİR
Şiirin temasını belirler.
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını
değerlendirir.
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
Şiiri yorumlar.
Metinler arası karşılaştırmalar yapar.
Şiirde söyleyici ile hitap edilen kişi/varlık arasındaki ilişkiyi belirler.
Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Şair ile şiir arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.

MSAL – FABL
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler.
Metnin olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metni yorumlar.
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.

ROMAN
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler.
Metni yorumlar. Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler.
Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metnin olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.

TİYATRO
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
Metnin tema ve konusunu belirler.
Metindeki çatışmaları belirler.
Metindeki olay örgüsünü belirler.
Metindeki şahıs kadrosunun özelliklerini belirler.
Metindeki zaman ve mekânın özelliklerini belirler.
Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metni yorumlar.
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.

BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ- MEKTUP/E-POSTA GÜNLÜK/BLOG
Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
Metin ile metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi arasında ilişki kurar.
Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler.
Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler.
Metnin görsel unsurlarla ilişkisini belirler.
Metnin üslup özelliklerini belirler.
Metinde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler.
Metinde ortaya konulan bilgi ve yorumları ayırt eder.
Metinde yazarın bakış açısını belirler.
Metinde fikrî, felsefi veya siyasi akım, gelenek veya anlayışların yansımalarını değerlendirir.
Metni yorumlar. Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir.
Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar

Bunlara baktınız mı?

pi sayisi nedir

Matematik öğretmeni. Öğrencilerimle sınavlara yönelik ONLİNE ve BİREBİR dersler yapıyorum. Detaylı bilgiye istanbulozelogretmen.com adresinden ulaşabilirsiniz.  Ayrıca aşağıdaki linklerden beni takip edebilirsiniz.

MBA Akademisi son projelerimden birisi olarak 2019 yılında yayın hayatına girdi. Amacımız özgün içerikler sunmak. Sitemizde ÖSYM sınavları ve eğitimle ilgili aradığınız her şeyi bulmanız için güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.
error: Content is protected !!