9.Sınıf Tarih Konuları 2024 MEB Müfredatı

9.Sınıf Tarih Konuları 2024 MEB Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 12 Ortalama: 3.1]

9.Sınıf Tarih Konuları Müfredatı 2024 Lise 9. Sınıf Tarih Dersi Müfredatı 9. Sınıf Tarih dersi üniteleri 9. Sınıf Tarih Dersi Kazanımları 2024

9.Sınıf Tarih Dersi Müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 9.Sınıf Tarih Konuları aşağıda listelenmiştir.

Müfredattaki konuların kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı MEB ve Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından sınavda çıkacak konulardan oluşmaktadır. MEB Testleri için MEB Kazanım Testleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde MEB Ders Kitaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. 9.Sınıf Tarih Konuları Müfredatı 2024 aşağıdadır. Ayrıca konulara ait kazanımları da konulardan sonra bulabilirsiniz.

9.Sınıf Tarih Konuları 2024

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

9.SINIF DERS KİTAPLARI PDF

9.Sınıf 1.Dönem Tarih Konuları

TARİH VE ZAMAN
İnsanlığın Hafızası Tarih
eden Tarih?
Zamanın Taksimi

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
Yazının İcadından Önce Dünya
Yazının İcadı
İlk Çağ Medeniyetleri
İnsan ve Göç
İlk Çağ’da Siyasi Organizasyonlar
İlk Çağ’da Hukuk

ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA
Orta Çağ’da Siyasi ve Sosyal Yapı
Tarımdan Ticarete Ekonomi
İlk ve Orta Çağ’da Ordular
Kanunlar Gelişiyor

9.Sınıf 2.Dönem Tarih Konuları

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI
Avrasya’da İlk Türk İzleri
Boylardan Devlete
Türklerin Yaşam Tarzı
Kavimler Göçü
İlk Türk Devletleri ve Komşuları

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
İslâm Öncesi Dünya
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi
Emeviler Dönemi
Abbasiler ve Türkler
İlim Medeniyeti

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İN KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
Türklerin İslamiyet’i Kabul Süreci
Türklerin İslamiyet’i Kabülündeki Etkenler
İslamiyet’in Türk Devlet Yapısına Etkisi
Büyük Selçuklu Devleti
Büyük Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

YKS ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

9.SINIF KONULARI TÜM DERSLER

MEB KAZANIM TESTLERİ PDF

9.Sınıf Tarih Dersi Kazanımları

9.1.1. Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
9.1.2. Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını kavrar
9.1.3. Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.

9.2.1. Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.
9.2.2. Yazının icadının insanlık tarihinde meydana getirdiği değişimi fark eder.
9.2.3. İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
9.2.4. İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder.
9.2.5. İlk Çağ’da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir.
9.2.6. İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

9.3.1. Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır.
9.3.2. Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar.
9.3.3. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki bağlantıları analiz eder.
9.3.4. İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine temel teşkil ettiğini kavrar.

9.4.1. Türklerin Asya’da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır.
9.4.2. İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar.
9.4.3. İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder.
9.4.4. Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
9.4.5. Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder.

9.5.1. İslamiyet’in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika’nın genel durumunu açıklar
9.5.2. Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.
9.5.3. Emeviler ile birlikte İslam Devleti’nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder.
9.5.4. Türklerin Abbasi Devleti’ndeki askerî ve siyasi gelişmelerde oynadıkları rolleri kavrar
9.5.5. Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir

9.6.1. Türklerin İslamiyet’i kabul etmeye başlamaları ile Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşu arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
9.6.2. Türklerin İslamiyet’i kabul etme sürecine etki eden faktörleri açıklar.
9.6.3. Karahanlı ve Gazneli örneklerinden hareketle İslamiyet’in kabulünün Türk devlet yapısında ve toplumsal hayatta meydana getirdiği değişimleri analiz eder.
9.6.4. Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’ndeki başlıca siyasi gelişmeleri Türk tarihi içerisindeki önemi bağlamında açıklar.
9.6.5. Büyük Selçuklu Devleti’nin yönetim ve toplum yapısını kavrar.

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.