9.Sınıf Kimya Konuları 2024 MEB Müfredatı

9.Sınıf Kimya Konuları 2024 MEB Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 7 Ortalama: 4]

9.Sınıf Kimya Konuları Müfredatı 2024 Lise 9. Sınıf Kimya Dersi Müfredatı 9. Sınıf Kimya dersi üniteleri 9. Sınıf Kimya Dersi Kazanımları 2024

9.Sınıf Kimya Dersi Müfredatı

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 9.Sınıf Kimya Konuları aşağıda listelenmiştir.

Müfredattaki konuların kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı MEB ve Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından sınavda çıkacak konulardan oluşmaktadır. MEB Testleri için MEB Kazanım Testleri sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde 9. Sınıf Ders Kitaplarını PDF olarak indirebilirsiniz. 9.Sınıf Kimya Konuları Müfredatı 2024 aşağıdadır. Ayrıca konulara ait kazanımları da konulardan sonra bulabilirsiniz.

9.Sınıf Kimya Dersi Konuları

9.SINIF ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

9.SINIF DERS KİTAPLARI PDF

9.Sınıf 1.Dönem Kimya Konuları

KİMYA BİLİMİ
Simyadan Kimyaya
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Başlıca Çalışma Alanları
Kimyanın Sembolik Dili
Laboratuvarda Güvenlik ve Güvenlik Uyarı İşaretleri
Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan Sağlığı ve Çevreye Etkileri
Kimya Laboratuvarında Kullanılan Temel Malzemeler

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
Atom Modelleri
Atomun Yapısı
Periyodik sistem
Elementlerin Sınıflandırılması
Periyodik Özelliklerin Değişimi

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması
Güçlü Etkileşimler (İyonik Bağ)
Güçlü Etkileşimler (Kovalent Bağ)

9.Sınıf 2.Dönem Kimya Konuları

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
Güçlü Etkileşimler (Metalik Bağ)
Zayıf Etkileşimler
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Maddenin Fiziksel Hâlleri

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ
Katılar
Sıvılar
Atmosferde Su Buharı
Gazlar
Gaz Kanunları ve Kinetik Teori (Fen lisesi için)
Maddelerin Hâl Değişim Grafikleri
Plazma

DOĞA VE KİMYA
Su ve Hayat
Çevre Kimyası

9.SINIF ONLİNE BİREBİR ÖZEL DERS

9.SINIF KONULARI TÜM DERSLER

MEB KAZANIM TESTLERİ PDF

9.Sınıf Kimya Dersi Kazanımları

9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar
a.Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır
b.Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslâm uygarlıklarının kimya bilimine yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir.
c.Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının (Empedokles, Democritus, Aristo, Câbir
bin Hayyan, Ebubekir er-Razi, Robert Boyle, Antoine Lavoisier) kimya bilimine ilişkin çalışmaları kısaca tanıtılır.
9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.
a.Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya disiplinleri kısaca tanıtılır.
b.İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir.
c.Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği meslekleri tanıtılır.
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.
a.Element tanımı yapılır.
b.Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, kobalt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, cıva, kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır.
9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.
a.Bileşik tanımı yapılır.
b.H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3 , NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO ve NaCl bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır.

9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.
a.Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] tanıtılır.
b.İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerinin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgulanır.
9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.
a.Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir.
b.Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri vurgulanır.
9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.
Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır.

9.2.1.1. Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
a.Bohr atom modeli, atomların soğurduğu/yaydığı ışınlar ile ilişkilendirilir. Hesaplamalara girilmeden sadece ışın soğurma/yayma üzerinde durulur.
b.Bohr atom modelinin sınırlılıkları belirtilerek modern atom teorisinin (bulut modelinin) önemi vurgulanır. Orbital kavramına girilmez.
c.Atom modellerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.
9.2.2.1. Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
a.Elektron, proton, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotop, izoton, izobar ve izoelektronik kavramları tanıtılır.
b.Elektron, proton ve nötronun yük ve kütlelerinin nasıl bulunduğu sürecine ve izotop atomlarda ortalama atom kütlesi hesabına girilmez.
9.2.3.1. Elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim esaslarını açıklar.
a.Mendeleyev’in periyodik sistem üzerine yaptığı çalışmalar ve Moseley’in katkıları üzerinde durulur.
b.Atomların katman-elektron dağılımlarıyla periyodik sistemdeki yerleri arasındaki ilişki açıklanır. İlk 20 element esas olup diğer elementlerin katman elektron dağılımlarına girilmez.
9.2.3.2. Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır.
Elementlerin sınıflandırılması metal, ametal, yarı metal ve asal (soy)gazlar olarak yapılır.
9.2.3.3. Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar.
a.Periyodik özelliklerden metalik-ametalik, atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi ve elektronegatiflik kavramları açıklanır; bunların nasıl ölçüldüğü konusuna girilmez.
b.Kovalent, iyonik, metalik, van der Waals yarıçap tanımlarına girilmez.
c.Periyodik özelliklerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

9.3.1.1. Kimyasal türleri açıklar.
Radikal kavramına girilmez.
9.3.2.1. Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır.
a.Bağlanan türler arası sınıflandırma, atomlar arası ve moleküller arası şeklinde yapılır; bu sınıflandırmanın getirdiği güçlüklere değinilir.
b.Güçlü etkileşimlere örnek olarak iyonik, kovalent ve metalik bağ; zayıfetkileşimlere örnek olarak da hidrojen bağı ve van der Waals
kuvvetleri verilir.
9.3.3.1. İyonik bağın oluşumunu iyonlar arası etkileşimler ile ilişkilendirir.
a.Nötr atomların ve tek atomlu iyonların Lewis sembolleri verilir. Örnekler periyodik sistemdeki ilk 20 element arasından seçilir.
b.İyonik bileşiklerin yapısal birimleri ile molekül kavramının karıştırılmamasına vurgu yapılır.
c.İyonik bağların açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.
9.3.3.2. İyonik bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
a.Tek atomlu ve çok atomlu iyonların (NH4+, OH-, NO3-, SO42-, CO32-, PO43-, CN-, CH3COO-) oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması yapılır.
b.Değişken değerlikli metallerin (Cu, Fe, Hg, Sn, Pb) oluşturduğu bileşiklerin adlandırılması yapılır.
c.Hidrat bileşiklerinin adlandırılmasına girilmez.

9.3.3.3. Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar.
a.Kovalent bağlar sınıflandırılırken polar ve apolar kovalent bağlar verilir; koordine kovalent bağa girilmez.
b.Basit moleküllerin (H2, Cl2, O2, N2, HCl, H2O, BH3, NH3, CH4, CO2) Lewis elektron nokta formülleri üzerinden bağın ve moleküllerin polarlık-apolarlık durumları üzerinde durulur.
c.Kovalent bağların açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır
Kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapar.
H2O, HCl, H2SO4, HNO3, NH3 bileşik örneklerinin sistematik adları verilir.
Metalik bağın oluşumunu açıklar.
Metalik bağın açıklanmasında elektron denizi modeli kullanılır.
Zayıf ve güçlü etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt eder.
Kimyasal türler arasındaki zayıf etkileşimleri sınıflandırır.
a.Van der Waals kuvvetleri (dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri, dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri, iyon- indüklenmiş dipol etkileşimleri ve London kuvvetleri) açıklanır.
b.Dipol-dipol etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimleri ve London kuvvetlerinin genel etkileşme güçleri karşılaştırır.
9.3.4.3. Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar.
a.Hidrojen bağının oluşumu açıklanır.
b.Uygun bileşik serilerinin kaynama noktası değişimleri grafik üzerinde, hidrojen bağları ve diğer etkileşimler kullanılarak açıklanır.
c.Aziz Sancar’ın DNA’nın onarımı ile ilgili çalışmalarına ve kısa biyografisine okuma parçası olarak yer verilir. Sabırlı, azimli ve kararlı olmanın bilimsel çalışmalarda başarıya ulaşmadaki önemi vurgulanır.
9.3.5.1. Fiziksel ve kimyasal değişimi, kopan ve oluşan bağ enerjilerinin büyüklüğü temelinde ayırt eder.
Türler arasında fiziksel ve kimyasal değişimlerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

9.4.1.1. Maddenin farklı hâllerde olmasının canlılar ve çevre için önemini açıklar.
a.Suyun fiziksel hâllerinin (katı, sıvı, gaz) farklı işlevler sağladığı vurgulanır.
b.LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı), deodorantlardaki itici gazlar, LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz), soğutucularda kullanılan gazların davranışları üzerinden hâl değişimlerinin önemi vurgulanır.
c.Havadan azot ve oksijen eldesi üzerinde durulur.
Katılar
Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar.
Katılar sınıflandırılarak günlük hayatta sıkça karşılaşılan tuz, iyot, elmas ve çinko katılarının taneciklerini bir arada tutan
kuvvetler üzerinde durulur.
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar.
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar.
a.Viskozitenin moleküller arası etkileşim ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
b.Farklı sıvıların viskoziteleri sıcaklıkla ilişkilendirilir.
c.Farklı sıcaklıklarda su, gliserin ve zeytinyağının viskozite deneyleri yaptırılarak elde edilen sonuçların karşılaştırılması sağlanır
9.4.3.3. Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğuşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar.
a.Kaynama olayı dış basınca bağlı olarak açıklanır.
b.Faz diyagramlarına girilmeden kaynama ile buharlaşma olayının birbirinden farklı olduğu belirtilir.

9.4.3.4. Doğal olayları açıklamada sıvılar ve özellikleri ile ilgili kavramları kullanır.
a.Atmosferdeki su buharının varlığının nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir.
b.Meteoroloji haberlerinde verilen gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarının bağıl nem kavramıyla ifade edildiği belirtilir.
Bağıl nem hesaplamalarına girilmez.
Gazların genel özelliklerini açıklar.
Gaz yasaları ve kinetik-moleküler teoriye girilmez.
Gazların basınç, sıcaklık, hacim ve miktar özelliklerini birimleriyle ifade eder.
Basınç birimleri olarak atm ve mmHg; hacim birimi olarak litre (L); sıcaklık birimleri olarak Celcius (oC) ve Kelvin (K); miktar birimi olarak da mol verilir. Birim dönüşümlerine ve hesaplamalara girilmez.
9.4.4.3. Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar.
a.Hâl değişim grafikleri üzerinden erime-donma, buharlaşma-yoğuşma ve kaynama süreçleri incelenir.
b.Gizli erime ve buharlaşma ısılarıyla ısınma-soğuma süreçlerine ilişkin hesaplamalara girilmez.
c.Saf suyun hâl değişim deneyi yaptırılarak grafiğinin çizdirilmesi sağlanır.
Plazma
Plazma hâlini açıklar.
Sıcak ve soğuk plazma sınıflandırmasına girilmez.
Suyun varlıklar için önemini açıklar.
Su kaynaklarının ve korunmasının önemi açıklanır.
Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm önerileri geliştirir.
Suyu tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu/görevi olduğu vurgulanır.
Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini açıklar.

9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.
a.Hava kirleticiler olarak azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleri üzerinde durulur.
b.Su ve toprak kirleticiler olarak plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar üzerinde durulur.
9.5.2.1. Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.
a.Hava kirleticiler olarak azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleri üzerinde durulur.
b.Su ve toprak kirleticiler olarak plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller ve endüstriyel atıklar üzerinde durulur.
9.5.2.2. Çevreye zarar veren kimyasal kirleticilerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm önerilerinde bulunur.
a.Atmosferin, canlılar için taşıdığı hayati önem vurgulanarak tüketim maddelerini seçerken ve kullanırken canlılara ve çevreye karşı duyarlı olmanın gerekliliği vurgulanır.
b.Öğrencilerin, kimyasal kirleticilerin çevreye zararlarının azaltılması konusunda yapılan araştırmalar, çalışmalar ve sonuçları hakkında bilişim teknolojilerini kullanarak bilgi toplamaları ve sınıfta paylaşmaları sağlanır. Literatür araştırmalarında elde edilen bilgi ve bilgi kaynaklarının geçerliliği ve güvenilirliğinin sorgulanmasının gerekliliği hatırlatılır.

Bunlara baktınız mı?

9.Sınıf Kimya Konuları Müfredatı 2024

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.