9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları (33-44 Sayfalar) Movies

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları (33-44 Sayfalar) Movies
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 2 Ortalama: 5]

9.Sınıf İngilizce Pasifik Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları. 9.Sınıf Pasifik Yayınları İngilizce 3.Ünite Cevapları. 99.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları (33-44 Sayfalar) Movies

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Üniteleri

 • 1.ÜNİTE: STUDYING ABROAD
 • 2.ÜNİTE: MY ENVIRONMENT
 • 3.ÜNİTE: MOVIES
 • 4.ÜNİTE: HUMAN IN NATURE
 • 5.ÜNİTE: INSPIRATIONAL PEOPLE.
 • 6.ÜNİTE: BRIDGING CULTURES
 • 7.ÜNİTE: WORLD HERITAGE
 • 8.ÜNİTE: EMERGENCY AND HEALTH PROBLEMS
 • 9.ÜNİTE: INVITATIONS AND CELEBRATIONS
 • 10.ÜNİTE: TELEVISION AND SOCIAL MEDIA

9.Sınıf İngilizce 3.Ünite Kelimeleri

 • blockbuster: uçak bombası
 • chronicle: kronik
 • curse: beddua, küfür
 • evil: kötülük, kötü
 • exotic: egzotik, yabancı
 • fantasy: fantezi, hayal
 • magical: büyülü, sihir
 • marbling: ebru
 • mood: durum, ruh hali
 • mystery: gizem, sır
 • plot: komplo
 • premiere: gala, baş kadın oyuncu
 • promise: söz vermek
 • recap: tekrarlamak
 • scenario: senaryo
 • sight: görüş, manzara
 • stolen: çalınan, çalmak
 • tile: kiremit, çini
 • treasure: hazine
 • wizard: sihirbaz, büyücü

9.Sınıf İngilizce Kitabı Pasifik 3.Ünite Cevapları

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 34.Sayfa cevapları

1.In which type of films can you see these characters? Write under the photos. (Bu karakterleri hangi tür filmlerde görebilirsiniz? Fotoğrafların altına yazın.)

 • YUKARIDAN AŞAĞIYA SOL:
 • science
 • fiction,
 • thriller,
 • drama 

ORTADAKİ: animation

 • YUKARIDAN AŞAĞIYA SAĞ:
 • adventure,
 • historical,
 • romantic

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 35.Sayfa cevapları

2.Answer:How often do you watch films?(Ne sıklıkla film izliyorsunuz?)

3.Listen to the dialogue and complete the table.(Diyaloğu dinle ve tabloyu tamamla.)

Joseph likes:adventure films , sports

Joseph dislikes:arts

Joseph free time activities:watching a film,hiking

Lauren likes:watchin good films,reading a book,sports

Lauren dislikes:watching TV,being late

Lauren performances:romantic comedies

4.Listen again and answer the questions(Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın)

1.What does Joseph do in hia free time?

Cevap: He watches flms.

2.What does Lauren prefer watching?

Cevap: She prefers watching romantic comedies.

3.Why doesn’t Lauren like watching TV?

Cevap: Because she thinks most programmes are boring.

4.What sports does Lauren do?

Cevap: She does pilates and goes for a walk.

5.Who hikes every Sunday?

Cevap: Joseph 

6.Who has got the Star Wars premiere tickets?

Cevap: Lauren 

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 36.Sayfa cevapları

5.Listen to the dialogue again. Read the situations the first table.Choose suitable sentences for each them in the second table and write.(Diyaloğu tekrar dinleyin. Durumları ilk tabloyu okuyun. İkinci tablodaki her biri için uygun cümleleri seçin ve yazın.)

1.You want to write your friend somewhere— a,d,g

2.You accept an invitation— c,i

3.You refuse an invitation— e,j

4.You want to say your opinions— b,f,h

6.Work in pairs.Look at the posters below and make dialogues to go to a movie.Use the sentences in part 5 to invite, accept or refuse the invitation.Ask and tell the time and the date.

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 37.Sayfa cevapları

8.Read the film reviews on a blog and answer : Which flm’s story doesn’t come from a novel?(Bir blogdaki film incelemelerini okuyun ve cevaplayın: Hangi flm hikayesi bir romandan gelmiyor? )

-Skyfall’s story doesn’t come from a novel.

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 38.Sayfa cevapları

9.Complete these sentences about part 8.(
Bu cümleleri bölüm 8 ile tamamlayın. )

1.Skyfall

2.Harry Poter

3.The Chronicles of Narnia.

10.Read part 8 again.Talk your friends and say which film you would prefer watching and why.(Bölüm 8’i tekrar okuyun. Arkadaşlarınıza söyleyin ve hangi filmi izlemeyi tercih ettiğinizi ve neden tercih edeceğinizi söyleyin. )

11.Write your opininios about a film on a blog.

12.Talk  to your friends about likes/dislikes ,free time activities and hobbies expressing your opinions and preference.

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 39.Sayfa cevapları

13.Answer:Who do you usually go to the cinema with?(Genelde sinemaya kimlerle gidersiniz?)

14.Listen to the dialogue and reorder the conversation.(Diyaloğu dinle ve konuşmayı yeniden düzenle.)

1,5,7,3,8,11,6,24,9,10

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 41.Sayfa cevapları

18.Read the text and mark the main idea of the film.(Metni okuyun ve filmin ana fikrini işaretleyin. )

-b.People should live life to the fullest and do what they want.

19.Read the text again and write true (T) or false (F).(Metni tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

T,F,T,T,F

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 42.Sayfa cevapları

22.What kind of DVDs has Meg got?Listen to the dialogue and tick.( Meg ne tür DVD’lere sahiptir? Diyaloğu dinleyin ve işaretleyin.)

Action adventure,love story,horror,romantic comedy,war

9.Sınıf İngilizce Pasifik Yayınları 43.Sayfa cevapları

23.Listen again and match the words ith their definitions.There is one extra choice.(Tekrar dinleyin ve kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin. Ekstra bir seçenek var.)

 • 1-director:e
 • 2-actor:c
 • 3-senario:b
 • 4-cast:a
 • 5-award:d

9.Sınıf İngilizce Pasifik Ders Kitabı 3.Ünite Cevapları

9.Sınıf Pasifik Yayınları TÜM ÜNİTELERİN CEVAPLARI

Bunlara Baktınız mı?

9.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Pasifik Yayınları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.