7.Sınıf Türkçe Özgün Kitabı Sanat Teması Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları

7.Sınıf Türkçe Özgün Kitabı Sanat Teması Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 2 Ortalama: 4.5]

7.Sınıf Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları. 7.Sınıf Türkçe Özgün Kitabı Sanat Teması Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları

7.Sınıf Türkçe Özgün Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA ERDEMLER
 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
 3. TEMA DUYGULAR
 4. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
 5. TEMA DOĞA VE EVREN
 6. TEMA SANAT
 7. TEMA KİŞİSEL GELİŞİM
 8. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ

Türkiye’de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni

7.Sınıf Türkçe Özgün Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189-194

7.Sınıf Sanat Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

7.Sınıf Türkçe Türkiye’ de Geleneksel Sanatlar Dinleme Metni Cevapları Özgün Yayınları

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Ebru” ve “hat” sanatı hakkında izlediğiniz belgesellerden hangi bilgileri edindiniz Arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP

Ebru sanatı, geleneksel el sanatlarımızdandır. Kâğıt süslemeciliğinde kitre, kola vb. yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen bir süsleme sanatıdır.

Hat sanatı, Arap harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanat, yazı ve çizgilerle yapılır. Hat sanatı Arap harflerinin gelişme gösterdiği dönemden sonra,  6.yy ve 10.yy arasında ortaya çıkmıştır. Hat sanatıyla uğraşan kişiye verilen unvan ‘’hattat’’ ‘tır.

2. Geleneksel el sanatlarımızla ilgili hazırladığınız sunumları öğretmeninizin belirlediği süre içerisinde yapınız.

1.ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce tahmin ediniz. Sonra bu sözcükleri sözlükten bulup anlamlarını yazınız. Daha sonra tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

CEVAP

estetik: Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu, bedii, bediiyat

koleksiyon: Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem

hattat: Çok güzel el yazısı yazan sanatçı

icazet: İzin

kavis: Bir eğrinin sınırlı bir kısmı, eğmeç

akik: Kalseduan kuvarsının bir türü olan, yüzük taşı, mühür vb. yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş

kitre: Gevenden çıkarılan bir zamk türü, kestere

öd: Safra

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları Sayfa 190

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Hat sanatı nasıl ortaya çıkarmış?

Cevap: Yazının estetik bir amaçla yazılmasıyla ortaya çıkmıştır.

2. Hat sanatı tarihimizde en çok hangi dönemde önem kazanmış?

Cevap: Osmanlı döneminde önem kazanmıştır.

3. Hat sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?

Cevap: Kalem, mürekkep, kağıt, hokka.

4. “Ebru” sözcüğü ne anlama gelirmiş?

Cevap: Farsça “bulut” anlamına gelirmiş. 

5. Ebru sanatında kullanılan temel malzemeler nelermiş?

Cevap: Kitre, öd, toprak boya, at kılı ve gül dalından fırçalar.

3.ETKİNLİK

İzlediğiniz belgeseller ile metnin içeriğini karşılaştırınız.

CEVAP

BenzerliklerFarklılıklar
İzlediğim belgesellerde ve dinlediğim metinde el sanatları hakkında bilgiler verilmiştir.İzlediğim belgesellerde el sanatları görüntülü olarak anlatılmış, metinde ise ses ile anlatılmış. Belgesellerde el sanatlarının ortaya çıkışı, el sanatlarındaki ünlü kişiler, bu kişilerle yapılan röportajlar gibi detaylı bir anlatım vardır. Dinlediğim metinde ise detaylı bir anlatım yoktur.

4.ETKİNLİK

Metinde, düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Açıklayınız.

CEVAP

Metinde tanımlama ve karşılaştırma kullanılmıştır. Hat ve ebru sanatı, bu sanatlar için gerekli malzemeler tanımlama yolu ile anlatılmıştır. Hat ve ebru sanatının geçmişte ve günümüzdeki yeri hakkında karşılaştırma yapılmıştır.

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları Sayfa 191

5.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki yabancı sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

 • start= başlangıç
 • cv= öz geçmiş
 • like= beğen
 • online= çevrim içi
 • nick name= takma ad
 • selfie= öz çekim
 • check= kontrol etmek
 • trend= eğilim
 • download= indir
 • versiyon= uyarlama

b. Türkçesi varken yabancı sözcükleri kullanmak sizce doğru mudur? Neden? Aşağıya yazınız.

CEVAP

Türkçesi varken yabancı kelimeleri kullanmak doğru değildir. Çünkü bu şekildeki kullanımlar dilimizi zayıflatır ve onları yok olmaya iter. Kendi kelimelerimizi kullanarak dilimizi yabancı etkilerden korumak bizim görevimizdir.

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki duvar yazılarını inceleyiniz. Bunlarla ilgili görüşlerinizi açıklayınız.

CEVAP

(örnek)

ÇOCUKLAR BUGÜNÜN YARINI, YARININ UMUDUDUR.

Çocuklar büyüyünce geleceğin yetişkinleri olacaklar ve çocuk yetiştirecekler. Bu sayede şu an çocuklar nasıl yetişirse gelecekte öyle şekillenecektir

DÜNÜ DOĞRU OKURSAN YARINI SEN YAZARSIN.

Tarihimizi bilmek geleceğimizi doğru bir şekilde oluşturmak açısından önemlidir. Bu nedenle geçmişi iyi öğrenmeli bazı olaylardan ders alarak geleceğimizi oluşturmalıyız.

OKUMANIN ZAMANI YOKTUR.

Okumak ve öğrenmek zamansız bir olaydır. Yaşımız kaç olursa olsun okuyup öğrenmeli kendimizi her zaman bir adım öteye taşımalıyız.

UMUT, CESARETİN YARISIDIR.

Umut etmek hedefe ulaşmak için atılan en büyük adımlardır. Umut insana cesaret de verir.

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları Sayfa 192

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki güzel yazı örneğini inceleyiniz. Örnekteki yazıyı açıklayan bir metin yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız.

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları Sayfa 193

8.ETKİNLİK

Yaşadığınız şehirde, belediyenize bağlı gençlik merkezine üye olmak istediğinizi düşününüz. Aşağıdaki “Üye Başvuru Formu”nu kurallarına uygun olarak doldurunuz.

Kendi bilgilerinize göre formu siz doldurabilirsiniz.

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları Sayfa 194

9.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen fiillerin altını çiziniz.

CEVAP

Horoz ile Tilki

Gün görmüş, akıllı mı akıllı bir horoz, ağacın dalına tünemiş. Avlanmak için dolaşmakta olan tilkinin yolu da o ağacın altına  düşmüş. Ağacın dalında tünemekte olan horozu görünce,
— Horoz kardeş, müjdeler olsun, artık hayvanlar arasında barış oldu. Aşağı in de bunu kutlayalım.
Kucaklaşıp öpüşelim. (…) demiş.
Gün görmüş, akıllı horoz başını aşağı doğru uzatarak,
— Can kardeşim, bu haberin beni çok mutlu etti. Bak bu yana doğru iki tazı geliyor. Onlar gelsin, ben ineyim. Bu mutlu günü öpüşerek birlikte kutlayalımdemiş.
Tazı sözünü duyan tilki,
— Hoşça kal horoz kardeş. Benim çok işim var. Bu mutlu günü dönüşte kutlar, öpüşürüz, diyerek telaşla koşup gitmiş.
Deneyimi sayesinde bu numarayı yutmamış horoz. Tilkiyi alt ettiği için de arkasından kıs kıs gülmüş.

b. Altını çizdiğiniz fiilleri yapılarına göre tablonun uygun kutucuklarına yazınız.

CEVAP

Basit FiillerTüremiş FiillerBirleşik Fiiller
görmüş
tünemiş
düşmüş
olsun
oldu
demiş
geliyor
gelsin
ineyim
gitmiş
gülmüş
kutlayalım
öpüşelim
öpüşürüz
yutmamış
mutlu etti
hoşça kal

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfların altını çizip türünü örnekteki gibi işaretleyiniz.

CEVAP

 • Sunucunun yüzüne şaşkın şaşkın bakıyordu. (Durum Zarfı)
 • Haftaya salı günü resim sergisine gideceğiz. (Zaman Zarfı)
 • İnşaat işçileri arı gibi çalışıyordu. (Durum Zarfı)
 • Ne gülüşüp duruyorsunuz arka sırada? (Soru Zarfı)
 • Oldukça büyük bir evde yaşayacak. (Miktar Zarfı)
 • İhtiyar kadın akşamleyin yola çıktı. (Zaman Zarfı)
 • Kitapların düzeltilmesi ne zaman bitecek? (Soru Zarfı)
 • Kardeşim ve ben masayı ileri taşıdık. (Yer-Yön Zarfı)
 • Parktaki ağaçlar bakımsızlıktan kurudu. (Durum Zarfı)

SANAT TEMASI CEVAPLARI

7.SINIF ÖZGÜN TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.