7.Sınıf Özgün Türkçe Bilim ve Teknoloji Teması Islıkla Haberleşenler Metni Cevapları

7.Sınıf Özgün Türkçe Bilim ve Teknoloji Teması Islıkla Haberleşenler Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

7.Sınıf Özgün Türkçe Islıkla Haberleşenler Metni Cevapları. 7.Sınıf Özgün Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Islıkla Haberleşenler Metni Yanıtları 7. Sınıf Türkçe Özgün Ders Kitabı Cevapları sayfa 251 252 253 254 255 256

7.Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Temaları

  1. TEMA ERDEMLER
  2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
  3. TEMA DUYGULAR
  4. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
  5. TEMA DOĞA VE EVREN
  6. TEMA SANAT
  7. TEMA KİŞİSEL GELİŞİM
  8. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ

ISLIKLA HABERLEŞENLER METNİ

Çok uzaktaki bir arkadaşımıza seslenmek istediğimizde genellikle ilk yaptığımız şey bağırmak olur.
Ancak ne kadar bağırırsak bağıralım kimi zaman sesimizi duyuramayız. İşte bu durumda yapılacak en iyi şey “ıslık çalmak”tır. Dünyanın kimi bölgelerinde insanlar, ıslık sesinin çok uzaklardan bile duyulabildiğini fark etmişler. Ardından da ıslıkla haberleşmeye başlamışlar. Böylece farklı ıslık dilleri gelişmiş.
Ülkemizde de ıslıkla haberleşenler var. Giresun’un Çanakçı ilçesindeki Kuşköy’de yaşayanlar gibi.
Kuşköy, sarp yamaçlar üzerinde yer alıyor; ortasından da Çanakçı Deresi geçiyor. Üstelik burada evler genellikle birbirine uzak. Kimi evlerin birinden diğerine gitmek için yaklaşık 2 kilometre yürümek gerekiyor. Kuşköylüler, bu mesafeyi yürüyüp birbirlerinin yanına gitmek yerine uzaktan ıslıkla haberleşmeyi yeğliyorlar. Kuşköy’de kullanılan dil “ıslık dili” olarak adlandırılıyor. Bölgede yüzlerce yıldır konuşulduğu bilinen kuş dilinde, Türk alfabesindeki “i, ö, o, f, k, ç” sesleri çıkarılabiliyor. Bu seslerle heceler de oluşturulabiliyor. “Göç, çoç, foç, iç” gibi. Bu hecelerin bir araya getirilmeleriyle de Türkçe sözcüklere benzeyen sesler çıkarılabiliyor. Bu nedenle kuş dili, Türkçe sözcüklerin ıslıkla anlatıldığı bir dil olarak
kabul ediliyor Kuşköy’de, her yıl haziran ayının son haftası Kuş Dili Festivali düzenleniyor. Bu festivalde çeşitli etkinlikler ve yarışmalar gerçekleştiriliyor. Bu yarışmalardan biri kuş dili yarışması! Bu yarışmada iki grup yarışmacı, jürinin belirlediği “Yaylaya gidecek misin?”, “Fındık toplamaya gidelim mi?”, “Baban evde mi?” gibi cümleleri kuş diliyle birbirine anlatmaya çalışıyor.

Bilim insanları da ıslık dilleri konusunda araştırmalar yapıyorlar. Bunlardan biri de Fransız Julien Meyer (Jülyen Meyer) adlı “biyoakustik” uzmanı. “Biyoakustik”, insanların ve hayvanların çıkardıkları
sesleri inceleyen bilim dalının adı. Julien Meyer de ıslık dilleri üzerinde çalışıyor. Bu amaçla farklı ülkelere gidiyor. Oradaki insanlarla görüşerek ıslık dilleri hakkında bilgi topluyor. Meyer, ıslık dilinde yapılan
konuşmaları ses kayıt aygıtıyla kaydediyor. Daha sonra bu konuşmaları inceliyor.

Meyer, ıslık dillerinin insanlık kültürünün değerli birer hazinesi olduğunu düşünüyor. Bu nedenle de korunmaları gerektiğine inanıyor. Çünkü teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cep telefonu gibi aygıtların kullanımı yaygınlaşıyor ve böylece ıslık dilleri ortadan kalkıyor. Islık dillerini koruyabilmek için bazı ülkelerde bunlar çocuklara okulda özel olarak öğretiliyor. Böylece bu dillerin ortadan kalkmaması sağlanıyor.
Meyer’in belirttiğine göre, bazı ıslık dillerinden çıkan sesler 10 km uzaktan bile duyulabiliyor. Ayrıca bazı toplumlarda ıslık yerine davul, flüt, gitar, gong gibi müzik aletleri de haberleşme amacıyla kullanılıyor.
Afrika’nın batısında, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’ndan biri olan La Gomera’da yaşayan insanlar da “silbo gomera” adı verilen bir ıslık dili kullanıyorlar. Bu dilin, Kuzey Afrika’da yaşayan Berberilerin dili olan Berbericeden köken aldığı ve 15. yüzyıldan daha eskiye dayandığı düşünülüyor. Silbo gomera, günümüzde İspanyolca gramer kurallarına uygun olarak kullanılıyor. Silbo gomeranın Kanarya Adaları’nın eski sakinleri için neredeyse bir cep telefonu kadar kullanışlı olduğu söyleniyor. Ancak La Gomera’da ıslık dilinin yeni kuşaklarca kullanılmadığı belirlenmiş. Bu durum, silbo gomeranın zaman içinde yok olması anlamına geliyor. Bu nedenle 2003 yılından beri silbo gomera, bu adadaki okullarda zorunlu ders hâline getirilerek çocuklara öğretilmeye başlanmış.

Islık çalmak aslında bir müzik aleti çalmak gibi bir şeydir. Islık çalabiliyorsanız sevdiğiniz melodileri ıslıkla çalmayı başarabilirsiniz. Ancak ıslık çalmayı öğrenmek için biraz sabırlı olup pek çok deneme yapmak gerekir.

7.Sınıf Türkçe Özgün Ders Kitabı Cevapları Sayfa 251-256

Bilim ve Teknoloji Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

ISLIKLA HABERLEŞENLER METNİ CEVAPLARI

7.Sınıf Özgün Türkçe Islıkla Haberleşenler Metni Cevapları

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 251

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Haberleşme araçlarıyla ilgili araştırmanızı görsellerle destekleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Metnin görsellerini inceleyiniz. Görsellerinden ve başlığından hareketle metnin konusunu tahmin ediniz.

Metnin konusu bir haberleşme yöntemi olarak ıslık olabilir.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 253

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamını önce metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Sonra bu sözcüklerin anlamını sözlükten bulunuz. Tahminleriniz ile sözlük anlamlarını karşılaştırınız.

CEVAP

sarp: Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman

festival: Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik

jüri: Seçiciler kurulu

aygıt: Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz

gong: Bir karşılaşmanın başlama ve bitim sürelerini belirlemek için kullanılan, üzerine tokmakla vurulunca uzun ve çınlayıcı ses veren maden tepsi biçiminde bir araç.

gramer: Dil bilgisi

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Uzaktaki bir arkadaşımıza seslenmek istediğimizde yaptığımız ilk şey neymiş?

Cevap: Bağırmakmış.

2. Islık çalmak hangi durumda yapılacak en iyi şeymiş?

Cevap: Bağırmamızın duyulmadığı zamanlarda yapılacak en iyi şeymiş.

3. Ülkemizin hangi şehrinde ıslıkla haberleşenler varmış?

Cevap: Giresun’da ıslıkla haberleşenler varmış.

4. Kuşköy nasıl bir yermiş?

Cevap: Sarp yamaçlar üzerinde yer alan, ortasından Çanakçı deresinin geçtiği, evlerin genellikle birbirinden uzak olduğu bir yermiş.

5. Kuşköylüler, kuş dilinde, Türk alfabesindeki hangi sesleri çıkarabiliyorlarmış?

Cevap: “i, ö, o, f, k, ç” sesleri çıkarabiliyorlarmış.

6. Kuş dili, hangi sebeple Türkçe sözcüklerin ıslıkla anlatıldığı bir dil olarak kabul edilmiş?

Cevap: Islıkla çıkarılan sesler ile heceler, heceler ile de Türkçe sözcüklere benzeyen sesler çıkarılabilindiği için Türkçe sözcüklerin ıslıkla anlatıldığı bir dil olarak kabul edilmiş.

7. Kuş Dili Festivali nerede ve ne zaman düzenleniyormuş?

Cevap: Kuşköy’de, her yıl haziran ayının son haftasında düzenleniyormuş.

8. Islık dilleri konusunda araştırma yapan bilim insanı kimmiş? Bu bilim insanı hangi çalışmaları yapmış?

Cevap: Fransız Julien Meyer (Jülyen Meyer) adlı “biyoakustik” uzmanıymış. Islık dilleri üzerine çalışmalar yapmış.

9. Bazı toplumlarda ıslık yerine hangi müzik aletleri haberleşme amacıyla kullanılıyormuş?

Cevap: Davul, flüt, gitar, gong gibi müzik aletleri de haberleşme amacıyla kullanılıyormuş.

10. Metinde, başka hangi ülkede kullanılan ıslık dili tanıtılmış?

Cevap: La Gomera’da kullanılan ıslık dili tanıtılmış.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 254

3.ETKİNLİK

Aşağıda, ıslık çalmaya yönelik işlem basamakları karışık olarak verilmiştir. Bunları yapılış sırasına göre numaralandırarak sıralayınız.

CEVAP

[3] İşaret parmaklarınızı, uçları birbirine değmeyecek biçimde birbirine yaklaştırıp V hâline getiriniz.

[1] İki elinizin işaret parmaklarını düz tutup diğer parmaklarınızı avcunuza doğru bükünüz.

[5] Dudaklarınızı hafifçe büzüp dışarı doğru hava üfleyiniz.

[2] İki elinizin işaret parmaklarını dilinize dayayınız.

[4] Dudaklarınızı yalayarak ıslatıp dilinizi dişlerinize dayayarak kıvırınız.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki haber yazısını okuyunuz. Islık dilinin önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

“KUŞ DİLİ” UNESCO LİSTESİNDE

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy’de vadiler arasında ıslıkla iletişim kurmayı sağlayan ve gelecek nesillere aktarılması için her yıl festivali düzenlenen “kuş dili” yöre halkınca yaklaşık 500 yıldır kullanılıyor. Kuş dilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması için 2016’da yapılan başvurunun ardından başlayan heyecanlı bekleyiş, Güney Kore’nin Jeju Adası’ndaki UNESCO toplantısında oy birliğiyle alınan karar sonrası mutluluğa dönüştü.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 255

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde noktanın hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

• Bahçeler, gökdelenlerin çevresinde gökyüzüne doğru yükseliyor.

Cevap: Cümlenin bittiğini belli etmek için konmuştur.

• Prof. Dr. Aytül Özüm’ün son eseri yayımlandı.

Cevap: Kelimelerin kısaltma olduğunu belli etmek için konmuştur.

• Çalıştay saat 13.30’a ertelendi.

Cevap: Saat gösterimlerinde saat ile dakikanın arasına konmuştur.

• Okullar 17.09.2018’de eğitime başladı.

Cevap: Tarih gösterimlerinde gün, ay ve yıl arasına konmuştur.

• Annemin resim atölyesi 7. Cadde üzerindeydi.

Cevap: Sayıdan sonra sıra bildirmek için konmuştur.

• Yazım ile ilgili kuralları http://tdk.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

Cevap: Genel ağ adresinde ön ek, site ismi ve uzantısı arasına konmuştur.

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde ek fiillerin hangi amaçla kullanıldığını belirleyip ilgili cümlenin altına yazınız.

• İşte bu durumda yapılacak en iyi şey “ıslık çalmak”tır.

Cevap: İsim soylu sözcüğü yüklem yapmak için kullanılmıştır.

• Arkadaşım sürekli bilim kurgu dizileri izliyordu.

Cevap: Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmak için kullanılmıştır.

• Bu köyde ilginç bir gelenek vardı.

Cevap: İsmi yüklem yapmak için kullanılmıştır.

• Karadeniz’in en güzel özelliği ahşap evleriymiş.

Cevap: İsmi yüklem yapmak için kullanılmıştır.

• Ankara’da önümüzdeki yıl da bilim fuarı düzenlenecekmiş.

Cevap: Basit zamanlı fiili birleşik zamanlı yapmak için kullanılmıştır.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 256

7.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz.

b. Aşağıya teknolojinin gelişmesinin aile içi iletişime olumsuz etkisini anlatan kısa bir metin yazınız.

Teknoloji gelişimi günlük hayatımızda en çok iletişim araçlarında kendini göstermektedir. Uzak mesafeleri yakın eden iletişim araçları bazen de çok yakınları uzak edebiliyor. Örneğin, bir eve misafirliğe gittiğimizde sohbet konusu bulamıyor durumdayız. Herkes telefonlarına, bilgisayarlarına gömülmüş durumda. Aslında hiçde sosyal olmayan bir sosyal medya kullanılıyor.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Güvenli internet kullanımı hakkında araştırma yapınız.

2. İnternet kullanımı gençler için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu konuyla ilgili münazara çalışması için hazırlanınız.

7.SINIF ÖZGÜN TÜRKÇE TÜM TEMALAR

7.SINIF MEB TÜRKÇE DERS KİTABI PDF

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.