7.Sınıf Özgün Türkçe Bilim ve Teknoloji Teması İbni Sina Metni Cevapları

7.Sınıf Özgün Türkçe Bilim ve Teknoloji Teması İbni Sina Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 3 Ortalama: 2.3]

7.Sınıf Özgün Türkçe İbni sina Metni Cevapları. 7.Sınıf Özgün Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması İbni Sina Metni Yanıtları. 7. Sınıf Türkçe Özgün Ders Kitabı Cevapları sayfa 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250

7.Sınıf Türkçe Özgün Yayınları Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA ERDEMLER
 2. TEMA MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
 3. TEMA DUYGULAR
 4. TEMA MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
 5. TEMA DOĞA VE EVREN
 6. TEMA SANAT
 7. TEMA KİŞİSEL GELİŞİM
 8. TEMA BİLİM VE TEKNOLOJİ

İBN-İ SİNA METNİ

İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncesinin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum. İbni Sina, 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı. Ama yaptığı çalışmalar çağının çok ilerisindeydi. Doğrusu ben de bin yıl sonra okunacak, çok kıymetli eserler yazmak isterim. 57 yıl süren hayatını neredeyse hiç teneffüs vermeden, durup dinlenmeden yaşadı.
10 yaşındayken Kur’an’ı ezberledi. Fıkıh yani İslam hukukunu çok iyi öğrendi. Matematikbaşlangıçta kendisine zor geldiyse de büyük bir emek vererek çalıştı ve matematik alanında daen başarılılardan oldu.

21 yaşına geldiğinde, bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu. Yaşı çok gençti ama hastalıkların pek çoğunun ilacını bulabiliyordu. Yaşı ilerledikçe Doğu’da tıp alanında en büyük bilim insanlarından biri oldu.
Yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda eserler verdi.

Mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik konularında da yazdı. Bu kadar fazla alanda yazmak tek bir kişi için çok zordu. Günümüzde bile çok zor. 150 den fazla kitap yazdı. Bu kitaplar hala kullanılmaya devam ediyor.

7.Sınıf Türkçe Özgün Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241-250

Bilim ve Teknoloji Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 7. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

İBNİ SİNA METNİ CEVAPLARI

7.Sınıf Özgün Türkçe ibni sina Metni Cevapları

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 241

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İbni Sina’nın tıp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunumunuzu gerçekleştiriniz.

2. İbni Sina’nın eserleriyle ilgili notlarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 245

1.ETKİNLİK

a. Metinde geçen aşağıdaki sözcükleri, anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz sözcüğün anlamını noktalı kutucuğa yazınız.

SÖZCÜKLERANLAMLARI
çağ Tarihin ayrıldığı dört büyük bölümden her biri.
eserEmek sonucu ortaya konulan ürün, yapıt.
mantıkDoğru düşünmenin yolu ve yöntemi.
övmekBirinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek.
eleştirmek Bir düşünceyi, bir eseri inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek.

b. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yazınız.

CEVAP

 1. mühim → önemli
 2. memleket → ülke
 3. önder → öncü
 4. iyileştirme → tedavi
 5. görkemli → muhteşem
 6. yapıt → eser
 7. masraf → gider
 8. dönem → çağ
 9. hata → yanlış
 10. meşhur → ünlü

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 246

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. İbni Sina hangi yıllar arasında yaşamış?

Cevap: 980 ve 1037 yılları arasında yaşamıştır.

2. İbni Sina’nın matematik bilimine tutumu nasılmış?

Cevap: Başlangıçta zor gelmiştir fakat büyük bir emek vererek çalışıp matematik alanında en başarılılardan olmuştur.

3. İbni Sina, okuduğu kitapları niçin yeniden okurmuş?

Cevap: Her okuduğunda farklı bir yönünü keşfettiği için yeniden okurmuş.

4. İbni Sina, hangi çağda Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden sayılır olmuş?

Cevap: Orta Çağ’da.

5. Batılılar, İbni Sina’yı hangi isimle anmışlar?

Cevap: Avicenna.

6. İbni Sina, tıp alanı dışında hangi alanlarda eserler vermiş?

Cevap: Mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik

3.ETKİNLİK

a. www.eba.gov.tr adresindeki İbni Sina ile ilgili belgeseli izleyiniz.

b. Okuduğunuz metin ve izlediğiniz belgeselde İbni Sina’nın hayatı başkaları tarafından anlatılmıştır. Bu bilgilerden hareketle İbni Sina’nın kişilik özelliklerini yazınız.

CEVAP

İbni Sina zeki, meraklı, okumayı ve araştırmayı seven, insanlara yardım etmeye çalışan, alçak gönüllü bir insandır.

c. İbni Sina’nın farklı alanlarda eserler vermiş olması hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

CEVAP

(örnek) Bence tüm bilimler birbirleri ile bağlantılıdır. İbni Sina kendi alanında araştırmalar yaparken diğer bilimlerden de faydalanmış, hatta bu alanlarda uzman olmuştur. Böylece farklı alanlarda da eserler vermiştir.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 247

4.ETKİNLİK

a. Aşağıdaki talimatnameyi okuyup ilk yardım uygulamalarındaki iş ve işlem basamaklarını kavrayınız.

İlk Yardım Temel Uygulamaları

Kurtarma

Olay yerinde yaralılara müdahale, hızlı ancak sakin ve bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Yaralının durumunun değerlendirilmesine bağlı olarak ilk yardım yapılmalıdır. Eğer ilk yardım bilinmiyorsa asla yaralıya dokunulmamalı ve yaralı kımıldatılmamalıdır.

İlk Yardımcının Yapması Gerekenler

1. Yaralının durumunu değerlendirmelidir.
2. Yaralının korku ve endişelerini gidermelidir.
3. Yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmelidir.
4. Yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahaleyi gerçekleştirmelidir.
5. Burkulma, çıkık, kırık, kanama vb. durumlarda olay yerinde müdahale yapmalıdır.
6. Yaralının paniklemesine izin vermemelidir.
7. Yaralıyı hareket ettirmeden müdahalede bulunmalıdır.
8. Yaralının en uygun yöntemlerle, en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını sağlamalıdır. Ancak herhangi bir tehlike yok ise yaralıyı yerinden kımıldatmamalıdır.

b. Bu şekilde hazırlanmış talimatnamelerin önemi nedir? Aşağıya yazınız.

CEVAP

Bu şekilde hazırlanmış talimatlar insanların hangi durumlarda ne yapacağı konusunda kalıcı bilgi sağlar. Böylece insanlar olaylar karşısında doğru davranış sergiler. Bu talimatlar insan hayatı gibi kritik konularda hata yapılmasını engeller.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 248

5.ETKİNLİK

Metinde geçen karşılaştırma cümlelerini örnekteki gibi aşağıya yazınız.

CEVAP

• Matematik alanında da en başarılılardan oldu.

• İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncesinin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret
ediyorum.

• 14 yaşına geldiğinde öğrenmekte olduğu konuları artık öğretmenlerinden daha iyi biliyordu.

• 21 yaşına geldiğinde, bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu.

• Yaşı ilerledikçe Doğu’da tıp alanında en büyük bilim insanlarından biri oldu.

• Orta Çağ’da, Avrupa için de tıp biliminin öncülerinden oldu. 

• Yüzlerce yıl tıp alanında ondan daha iyi bir bilim insanı yetişmedi.

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına “N” yazınız.

CEVAP

[N] İbni Sina 980 ve 1037 yılları arasında yaşadı.

[Ö] İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncenin bilgisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum.

[N] İbni Sina 57 yıl süren yaşamına birçok eser sığdırdı.

[N] Batılılar, İbni Sina’yı “Avicenna” adıyla andılar.

[Ö] İBen de onun gibi çok kıymetli eserler yazmak isterdim.

[N] İbni Sina yalnız tıp alanında değil başka pek çok alanda da eserler verdi.

[Ö] İBu kadar alanda çalışma yapmak tek kişi için çok zor olsa gerek.

[Ö] İYazdığı kitaplar, dönemin en önemli ve yararlı bilgilerini içermektedir.

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 249

7.ETKİNLİK

I. Metin

İbni Sina, 980-1037 yılları arasında yaşadı. 57 yıl süren yaşamı boyunca hiç ara vermeden çalıştı. 14 yaşına geldiğinde birçok alanda bilgi sahibiydi. 21 yaşında bulunduğu ülkenin en ünlü doktorlarından biri oldu. Yalnız tıp değil; mantık, din, psikoloji, ahlak, müzik, matematik, astronomi, fizik konularında da eserler verdi. 150’den fazla kitap yazdı. Bu kitaplar hâlâ kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.

Nefise ATÇAKARLAR
TRT Çocuk dergisi

II. Metin

Ben Gönen’de doğdum. Yirmi yıldır görmediğim bu kasaba, düşümde artık bir serap gibiydi. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz Çarşı Camisi’nin karşısındaki küçük, harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tohumu yüzen nehirciği, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışıyorum. (…) Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrarlatır, sütümü içirirdi.

Ömer SEYFETTİN
And

b. Hangi metinde yazar, başka bir kişinin hayat hikâyesini anlatmıştır? Hangi metinde yazar, kendi hayat hikâyesini anlatmıştır? Belirleyiniz.

Cevap: I. metinde yazar başka bir kişinin hayat hikayesini anlatmıştır. II. metinde yazar kendi hayat hikayesini anlatmıştır.

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki metinde geçen zarfları bulup altlarını çizerek işaretleyiniz. İşaretlediğiniz zarfları, türlerini belirterek tabloya yazınız.

CEVAP

Yine bir bahar sabahıydı. Uykudan henüz uyanmıştım. Pencereme doğru aheste aheste yürüdüm. Penceremin pervazında bir çift güvercin vardı. Hemen onları almak için açtım penceremi. Kuşlar beni görünce telaş içinde uçtular. Niçin yapmıştım bunu, neden serbest bırakmadım onları anlayamıyorum. Gerçi her zaman böyleyim ben. Çok acele hareket ediyorum.

ZarfTürü
henüzzaman zarfı
aheste ahestedurum zarfı
hemenzaman zarfı
beni görüncezaman zarfı
telaş içindedurum zarfı
niçinsoru zarfı
nedensoru zarfı
her zamanzaman zarfı
çok aceledurum zarfı

7.Sınıf Özgün Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 250

9.ETKİNLİK

İbni Sina’nın aşağıdaki sözünden hareketle “Zorluklar karşısında nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” konulu kısa bir yazı yazınız.

Ben matematikten korkacağıma matematik benden korksun.

CEVAP

(örnek)

Yaşamımız boyunca bir çok zorluk ile karşılaşacağız. Bazı zorluklar bizi vazgeçmeye itecek. Bazen yaşamak istemeyeceğiz. Depresyona girip hiçbir şeyden zevk alamaz hale geleceğiz.

Yaşamımız boyunca karşılaştığımız zorluklardan kaçmamalı ve vazgeçmemeliyiz. Her zaman yaşama sevinicimizi ve motivasyonumuzu korumalıyız. Karşılaştığımız zorlukları çaba harcayarak yenersek hem daha güçleniriz hem de yaşama sevincimizi kaybetmeyiz.

Karşılaştığımız zorluklarla savaşmalı ve asla yılmamalıyız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Geçmişten günümüze insanların kullandıkları haberleşme araçlarını araştırınız. Araştırmalarınızı görsellerle destekleyiniz.

CEVAP

“Bilgi, düşünce ve duyguların bir birey ya da grup tarafından diğer birey ya da gruba semboller aracılığıyla aktarılmasına iletişim denir” diye bir tarif ile yazımıza başlarsak herhalde yerinde olur. Ateş yakarak, duman tüttürerek, posta güvercini uçurarak, bezler asarak veya çok çeşitli aletlerle ses çıkararak insanların birbirlerine verdiği mesajlar, en eski iletişim vasıtalarıdır. Söz konusu vasıtaların bazıları, eskimez özellikleri ile yakın zamanlara kadar geçerliliklerini korudukları da bir gerçektir… Yazı ve kağıdın bulunuşu ile başlayan bilimsel anlamdaki iletişim vasıtalarından mektup ve kitap, uzun asırlar boyunca hayati bir rol oynadığını vurgulamak gerekir. Yazılı iletişim vasıtalarına, günümüzdeki gazete ve dergi gibi mevkuteleri de ilave etmeliyiz iletişim vasıtalarının yapısını ve niteliklerini göz önüne alarak kategorize etmek zorundayız Aksi takdirde, konu ile ilgili her nesneyi bir iletişim aracı olarak ele almaya kalkarsak, işin içinden kolay kolay çıkamayız.

Yeri gelmişken, özellikle kitle iletişim araçlarını şöyle bir sıralarsak; Posta, Gazete, Kitap, Radyo, Televizyon, Uydular, Bilgisayarlar (Internet ve e-posta), Telefon, teleks, Fotoğraf, Sinema en dikkat çekenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1800’ü yılların neredeyse ortalarına kadar, yazıya dayalı iletişimin dışında (Matbaanın bulunması hariç tutulursa) dikkat çeken bir gelişme yaşanmadı denilse yerindedir… 1826’da fotoğrafın, 1836’da elektrikli telgrafın bulunuşu ile başlayan icatlar, 1900’lü yıllardan sonra her biri iletişimde devrim sayılabilecek müthiş buluşlarla, tabiri caizse sınır tanımaz bir hal almıştır. Ve bugün bütün çarpıcılığı ile hayatımıza hakim olan en son teknolojik iletişim araçları… Cep telefonu, internet, bilgisayar vs, vs… İletişim vasıtaları nitelik ve nicelik bakımından elbette çok fazla çeşitlilik arz ederler. Ancak biz burada belli başlı olanları ve insan hayatında en yaygın ve etkili şekilde kullanılanları ele alacağız Şimdi gelin şöyle kendimizi tarihin derinliklerine bir yolculuğa çıkaralım, bakalım karşımıza neler çıkacak…

7.SINIF ÖZGÜN TÜRKÇE TÜM TEMALAR

7.SINIF MEB TÜRKÇE DERS KİTABI PDF

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.