7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları KÖK-e Yayınları 6. Ünite (79-92 Sayfalar) Parties

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları KÖK-e Yayınları 6. Ünite (79-92 Sayfalar) Parties
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

7.Sınıf ingilizce Kitabı Cevapları Kök-e Yayınları 6.ünite. İngilizce 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları KÖK-e Yayınları 6. Ünite (79-92 Sayfalar) Parties

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Üniteleri

 • UNIT 1 APPEARANCE AND PERSONALITY 7 – 22 Pages
 • UNIT 2 SPORTS 23 – 36 Pages
 • UNIT 3 BIOGRAPHIES 37 – 48 Pages
 • UNIT 4 WILD ANIMALS 49 – 62 Pages
 • UNIT 5 TELEVISION 63 – 76 Pages
 • UNIT 6 PARTIES 79 – 92 Pages
 • UNIT 7 SUPERSTITIONS 93 – 104 Pages
 • UNIT 8 PUBLIC BUILDINGS 105 – 118 Pages
 • UNIT 9 ENVIRONMENT 119 – 132 Pages
 • UNIT 10 PLANETS 133 – 146 Pages

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı 6. Ünite Kelimeleri

amazing
anniversary
arrange
attend
beverage
birthday
confetti
cookies
corn
costume
crisps
date
decorate
dessert
fancy
graduate
graduation
guest
Halloween
host
invitation card/
message
invite
juice
organize
party hats
place
refuse
scary

snack
time
wedding
wrap
Easter
slumber
farewell
order

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 6. Ünite

7.Sınıf ingilizce Kitabı Cevapları Kök-e Yayınları 6.ünite

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 80

READING

1.Look at the photos. What kind of celebrations do you have? What do you do in those celebrations?(fotoğraflara bak. Ne tür kutlamalarınız var? Bu kutlamalarda ne yapıyorsun?)

We have memorial days and birthday parties. We usually get together with our families and celebrate / memorize special memories.

2. Read the text. Match the paragraphs with the photos. (Metni okuyun. Paragrafları fotoğraflarla eşleştirin.)

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 81

LET’S CELEBRATE IT !

1.

Couples have a ‘celebration’ on their wedding ‘anniversary’ to celebrate their love and marriage. They usually have the celebration with family members and sometimes with their friends.

3.

You can have a celebration after you graduate from school or university. It is very popular in some countries. The host ‘invites’ the family members or the friends to celebrate the graduation. You can have the celebration in a garden, a hotel or at home. They ‘congratulate’ the host’s graduation. People ‘decorate’ the place with some graduation photos and some balloons. 

2. 

A birthday party is a celebration of the anniversary of somebody’s birth. Birthday parties are very important in many cultures for a birthday party. We need ‘invitation cards’ to invite people. We need some balloons, candies and a birthday cake. Friends and family members ‘attend’ the birthday party. The ‘host’ east the first piece of cake. The ‘guests’ bring some presents for the host.

3.Read the text again. Write ‘Wedding Anniversary Celebration’ , Graduation Celebration’ or ‘Birthday Party’. (Metni tekrar okuyun. “Evlilik Yıldönümü Kutlaması”, Mezuniyet Kutlaması “veya” Doğum Günü Partisi “yazın.)

1. You can celebrate it in a garden or at home.

Graduation Celebration.

2. You eat a piece of cake.

Birthday Party.

3. The couple celebrate their love and marriage.

Wedding Anniversary.

4. You sing a special song.

Birthday Party.

5. You need one or two photos to decorate the place.

Graduation Celebration.

6. You can go out for dinner.

Wedding Anniversary.

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 82

1.Fill in the blanks with the words in the box. ( Boşlukları kutudaki kelimelerle doldurun.)

invite – host – attend- anniversary – celebration – decorate – congratulate – invitation – cards – guests

1. I used some balloons and flowers to decorate the room for her birthday party.

2. Erdem started to work at a new school last week. I visited him to congratulate his new job.

3. My son wants a lot of presents for the celebration of his eighteenth birthday.

4. On Saturday, my husband and I went out for the fifty anniversary of our marriage.

5. Wait a second! Our guests are coming. I should go to meet them.

6. I’m very busy today. I’ve got some meetings to attend.

7. I’m angry with you. You didn’t invite me to your graduation celebration.

8. The host of the party was Kate. I thanked her for that great party before I left.

9. I should write invitation cards for my birthday party because I want all of my friends to come.

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 83

1. Kerry ”attended” graduation celebration in Brighton yesterday.

2. Paul ”congratulated” me for my new job.

3. We went out for dinner for the ”celebration” of our wedding ”anniversary”.

4. I should prepare a ”guest” list for my birthday party.

5. I need ”a lot of” balloons to decorate my house.

Speaking

Work in pairs. Imagine that you’re organising a graduation celebration for your cousin. Talk about what you need and what you should do for the preparation. You can take notes in the boxes to help you.(Çiftler halinde çalışın. Kuzeniniz için bir mezuniyet kutlaması düzenlediğinizi düşünün. İhtiyacınız olan şey ve hazırlık için ne yapmanız gerektiği hakkında konuşun. Size yardımcı olması için kutulardan notlar alabilirsiniz.)

What Do You Need?(Neye ihtiyacın var?)

 • I need some balloons.
 •  I need some beverages .
 • I need some music CDs and a music player.
 • I need invitation cards.
 • I need some desserts
 • What Should You Do?
 • I should prepare a guest list.
 • I should go shopping for food and drinks
 • I should go to a music store
 • I need to prepare invitation cards
 • I need to bake desserts such as cake etc.

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 84

1C Listening

1.Listen to the dialogues and number the photos.( Diyalogları dinleyin ve fotoğrafları numaralandırın.)

2. Listen to the dialogues again. Number the sentences.(Diyalogları tekrar dinleyin. Cümleleri numaralandırın.)

 • 1. That’s a a great graduation celebration. (4)
 • 2. Would you like some juice, Jenny? (1)
 • 3. I’m wrapping their present. (6)
 • 4.No, thanks. I’m full. (3)
 • 5.I arranged the decoration. (5)
 • 6.I’ll get a sandwich. (2)

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85

3.Match the words with the photos.(fotoğrafları ile kelimeleri eşleştirin.)

 • 1.have a beverage
 • 2.fancy shoes
 • 3.organise a party
 • 4.wrap a present
 • 5.refuse
 • 6.arrange the decoration

Writting and Speaking

Prepare a food & beverage list for your graduation celebration. Then, work in pairs. Ask and answer questions.(Mezuniyet kutlamanız için bir yiyecek ve içecek listesi hazırlayın. Sonra çiftler halinde çalışın. Soruları sor ve cevapla.)

FOOD–> chocolate – cookies – cake – baklava

BEVERAGE–> coke – lemonade – tea

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 86

1.Read and fill in the blanks with the word in the box.(Boşlukları kutudaki kelimeyle okuyun ve doldurun.)

juice – some – a little – a – a few – sandwich – cookies – please

1. I’ll get a ‘sandwich’. Would you like one?(‘Sandviç’ alacağım. Bir tane ister misiniz?)

– No, thanks.

2. Would you like some ”juice”?(Biraz “meyve suyu” ister misiniz?)

– Just a little, please.

3. Would you like a piece of cake?(Çocuk oyuncağı ister misiniz?)

– Yes, please.

4. Would you like some bananas? (Muz ister misiniz?)

– Just a few please.

5.Would you like some coke?(biraz kola ister misiniz?)

– Just a little, please.

6. Would you like some sausages?(Sosis ister misiniz?)

– No, thanks.

7. Would you like some cookies?( Biraz kurabiye ister misiniz?)

– Just a few, please.

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 87

2.Listen and put a tick or cross (X).

SUE

cross – cross – tick – tick

MIKE

tick – tick – cross – cross

Speaking

Look at the photos. Which ones do you want? Put a tick or a cross (X). Then, work in pairs and ask and answer questions.(Fotoğraflara bak. Hangisini istiyorsun? Bir onay işareti veya bir çarpı işareti (X) koyun. Sonra çiftler halinde çalışın ve soruları sorun. )

Would you like some cookies?(Biraz kurabiye ister misiniz?)

–Yes, please.

Would you like some milk?(Biraz süt ister misiniz? )

–A little, please.

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 88

1.Listen to the phone conversation between Lisa and Josh. Where does Lisa have her party?(Lisa ve Josh arasındaki telefon görüşmesini dinleyin. Lisa’nın partisi nerede?)

At Rio Hotel

2.Listen again. Mark the sentences as True (T) or False (F).( tekrar Dinleyin. Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.)

 • 1. (F) Lisa has a graduation celebration.
 • 2. (F) The celebration is on Sunday night.
 • 3. (T) The hotel is near the post office.
 • 4. (F) Josh has a lot of fancy dresses.
 • 5. (T) Josh wants to go to the party.

3.Read and match the questions with the answers.( soruları cevapları ile okuyun ve eşleştirin.)

 • 1. Would you like some biscuits? (c)
 • 2. What do you need for the party? (a)
 • 3. What should you do for the party preparation? (b)
 • a) I need a  lot of balloons.
 • b. We should decorate the garden.
 • c) No, thanks.

Writing and Speaking

Write the steps to organise a graduation celebration.(Mezuniyet kutlaması düzenlemek için adımları yazın.)

 • First, you should prepare a guest list.
 • After that, you should send invitation cards.
 • Then, decorate the place and prapare the food and beverages.
 • Finally, invite your guests in and makes them have a good time at the party.

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 89

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 90

Did you know…

1. Look at the photos. What’s the text about? What’s the woman’s job in the photo? Discuss in the class.( Fotoğraflara bakın. Metin ne hakkında? Fotoğraftaki kadının işi nedir? Sınıfta tartışın.)

It is about celebration organisation. She is a celebration planner.

2. Read the text. Is it easy to be a celebration planner?(Metni okuyun. Kutlama planlayıcısı olmak kolay mı?)

No, it isn’t.

3. Read the text again. Match and make sentences.(Metni tekrar okuyun. Eşleştirin ve cümleler kurun.)

 • 1. (d) For a surprise party.
 • 2. (a) To be a good celebration planner.
 • 3. (b) For a kid’s birthday party.
 • 4. (c) For a celebration for an adult.
 • a.you should plan everything in detail.
 • b.you need clowns and balloons.
 • c.you need more special food and beverages.
 • d. you should work secretly.

Writting and Speaking

Look at the example and write about other celebrations.(Örneğe bakın ve diğer kutlamalar hakkında yazın.)

Wedding Anniversary Celebration

You need to wear dresses and suits

Graduation Celebration

You can wear more casual clothes

Work in pairs. Ask and answer the questions.

I need food and beverages for guest

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 91

Let’s Play

Roll the dice and move ahead. Look at the picture and ask and answer the question. (Zarları at ve ilerle. Resme bakın ve soruyu cevaplayın. )

Would you like some sausages?

–No, thanks.

Would you like some orange juice?

–Yes, please.

Would you like some cookies?

–A little, please.

Would you like some candies or cheese?

–I’d like to have some candies, please.

Would you like some biscuits?

–Yes, please.

Would you like some cherry?

–No, thanks.

Would you like some eggs, pasta or coke?

–I’d like to have some pasta and coke, please.

Would you like some bananas?

–Two bananas, please.

Would you like some cherries or cake?

–I’d like to have some cake, please.

Would you like to have some apples?

–No, thanks.

7.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 92

7. SINIF İNGİLİZCE KİTABI CEVAPLARI MEB

7. SINIF İNGİLİZCE KİTABI CEVAPLARI KÖK-e

7.SINIF İNGİLİZCE KELİMELERİ

7.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.