6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Anadolu Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Anadolu Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 5 Ortalama: 4.6]

6.Sınıf MEB Türkçe Anadolu Metni Cevapları. 6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Anadolu Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren
 6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Birey ve Toplum Teması

Milli Kültürümüz Teması Anadolu Metni

anadolu metni
6.Sınıf MEB Türkçe Anadolu Metni

6.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172-179

6. Sınıf Milli kültürümüz Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Anadolu Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Anadolu’da kurulan Türk devletleriyle ilgili yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP

Malazgirt Zaferi’nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan’ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Bey, Tutak, Danişment Gazi, Mengücek, Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. Bu devletler, Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleridir. Melikşah’ın ölümünden sonra (1092) bu Türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de çoğu siyasî bakımdan Irak Selçuklularına bağlıydılar. Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynayan ilk Türk devletleri, genellikle küçük, mahallî devletlerdi. Ancak Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekler ve Artuklular diğerlerinden daha güçlü idi. Zamanla Türkiye (Anadolu) Selçukluları, bu devletler üzerinde hâkimiyetini kurarak, Anadolu’da Türk birliğini sağlamıştır.

 • Danişmentliler
 • Saltuklular
 • Mengücekler
 • Artuklular
 • Sökmenliler 
 • Dilmaçoğulları
 • İnaloğulları
 • Çubukoğulları
 • İnançoğulları
 • Çaka Bey ve Beyliği

Osmanlı Devleti

1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüştür. Türk-İslam devletidir. Devletin kurucusu Osmanoğlu Beyliği’nin beyi Osman Gazi’dir. Devlet bugünkü Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde kurulmuştur. 1. dünya savaşı sonrası dağılıp, 1922 yılında saltanatın kaldırılması ile yıkılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk halkı tarafından 29 Ekim 1923’te kurulmuştur. Başkent Ankara’dır. İlk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılan devrimler ile laik bir cumhuriyet olarak günümüze kadar gelmektedir.

2. Anadolu’nun sizi en çok etkileyen özelliği hangisidir? Nedenleriyle açıklayınız.

CEVAP

Anadolu’nun beni en çok etkileyen özelliği doğal ve tarihi yapıtlarıdır. Birçok ulusun kültürel ve mimari eserlerini içerisinde taşıyor oluşu beni çok etkiliyor.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 174

1.ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerden hareketle şiirde geçen kelimeleri bularak bulmacayı tamamlayınız.

CEVAP

Soldan Sağa:

 1. Tasa, kaygı, üzüntü. GAM
 2. Büyük ve süslü çadır, çerge. OTAĞ
 3. Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşma. SILA
 4. Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher. CEVAHİR
 5. Baş, kafa. SER
 6. Yıkık, harap. VİRAN
 7. Ermiş. EREN
 8. Kenar, köşe, yer. BUCAK

Yukarıdan Aşağıya:

 1. Keskinleştirilmiş, bilenmiş. ZAĞLI
 2. Ev, aile, soy. OCAK
 3. Baş, başkan, reis. SERVER
 4. Aşiret, boy. OYMAK
 5. Göğüs, gönül, yürek. SİNE
 6. Sınır. HUDUT
 7. Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş. GÜRBÜZ

2.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. Şiirde kullanılan görseller Anadolu’nun hangi özelliklerini yansıtmaktadır?

Cevap: Kültürünü ve turistik yerlerini yansıtmaktadır.

2. Şair, “ Bize ana kucağıdır o eller.” ifadesiyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: İnsanlar bebekliklerinde kendilerini güvende hissettikleri tek yer annelerinin kucaklarıdır. Şair de Anadolu’yu bu yönüyle ana kucağına benzetmektedir.

3. Sizce toplulukları millet yapan değerler nelerdir?

Cevap: Kültür, tarih, konuşulan dil, din, vatan toprağı.

B) Şiirden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.

Cevap:

"Anadolu'dan aştık hududu" dizesinin geçtiği dörtlükte şair ne anlatmak istemiştir?
5. dörtlükte geçen server kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 175

3.ETKİNLİK

A) Şair, şiirle başlık arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? Açıklayınız.

Cevap: Şair şiirinde Anadolu’yu ve ona duyduğu sevgiyi anlattığı için başlığı Anadolu olarak belirlemiş.

B) Bu şiirin şairi siz olsaydınız başlığınız ne olurdu? Başlık önerilerinizi yazınız.

Cevap: ATALARIN OCAĞI

4.ETKİNLİK

Aşağıda sonuç paragrafı verilen metnin giriş ve gelişme paragraflarını metnin anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde yazınız.

CEVAP

Bizden önce yaşamış milletler bize ve gelecek nesillere kültürel miraslar bırakmışlardır.Bu miraslar geçmiş zamanda yaşamış milletlerin sosyokültürel ve ekonomik birikimleri hakkında bilgiler verir.

Türkiye birçok devlete ev sahipliği yaptığı için kültürel açıdan birçok birikime sahiptir. Bu doğal güzelliklerden bazıları şunlardır; Peri Bacaları, Pamukkale, Uzungöl, Ölü Deniz, Nemrut Dağı, Balıklı Göl….

Bütün bunlar bizim kültürümüzün zenginlikleridir. Bu kültür zenginliği Türkiye’yi dünyada eşsiz bir ülke yapmaktadır. Bize düşen görev ise bu zenginliğe sahip çıkmak ve kültürümüzü daha da yüceltmektir.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176

5.ETKİNLİK

A) Aşağıda tanıtılan geleneksel oyunlarımızı inceleyiniz.

Mendil Kapmaca

İki gruba ayrılarak oynanır. Gruplar tek sıra hâlinde karşı karşıya gelirler. Oyun yöneticisinin elinde tuttuğu mendil, her gruptan gelen birer oyuncunun “Başla!” komutundan sonra mendili kapmasıyla oyuncunun çevresinden dolanarak mendili oyunun yöneticisine getirir. Bu oyun, mendili ilk kapan oyuncuya ikinci kez sıra gelene kadar devam eder. Sırası önce gelen grup, oyunu kazanmış olur.

Kulaktan Kulağa

Oyuna katılacak bütün oyuncuların yan yana oturmaları gerekmektedir. Sıranın ucunda oturan oyuncu, yanındaki arkadaşının kulağına herhangi bir cümle fısıldar. Bu oyuncu da duyduğu cümleyi diğer yanındaki arkadaşının kulağına tekrar eder. Bu, böylece sıranın sonuna kadar gider. Sıranın sonundaki oyuncu duyduklarını yüksek sesle tekrarlar. Daha sonra ilk oyuncu oyunun başında söylediklerini yeniden ama bu kez yüksek sesle söyledikten sonra son oyuncuya ulaşana kadar sözün ne kadar değiştiği ortaya çıkar.

Selçuk YILDIRIM

B) Siz de geleneksel oyunlarımızdan birini arkadaşlarınıza tanıtınız. Sınıfta tanıtılan oyunlardan beğendiğiniz birini sınıfınızda arkadaşlarınızla oynayınız.

CEVAP

Bu etkinliği istediğiniz bir oyunu seçerek yapabilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 177

6.ETKİNLİK

Aşağıda “Anadolu” ve “Kardeşim” şiirlerinden verilen bölümleri okuyunuz. Altı çizilmiş olan kelimeleri inceleyiniz. İncelediğiniz kelimeler ve verilen bölümlerden hareketle bu iki şiirin benzer ve farklı yönlerini belirleyerek aşağıya yazınız.

ANADOLU
(…)
Rıza, canım o ellere kurbandır.
Sinesinde yatan, atan, anandır.
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o eller.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

KARDEŞİM
(…)
Tabiata Veysel Âşık
Topraktan olduk gardaşık
Aynı yolcuyuz yoldaşık
Sen yolcusun ben bac’ mıyım?
Aşık Veysel ŞATIROĞLU
*Bac: Değersiz, kıymeti olmayan, önemsiz.

CEVAP

BENZER YÖNLERİ:

 • İki metin de şiirdir ve kafiye kullanılmıştır.
 • İki şairde şiirlerinde mahlasını kullanmıştır.

FARKLI YÖNLERİ

 • Anadolu şiirinde günümüz İstanbul Türkçesi kullanılmıştır, Kardeşim şiirinde ise yöresel bir konuşma hali vardır.
 • Anadolu şiirinde ilk üç dize kendi arasında kafiyelidir, Kardeşim şiirinde iki dize birbiriyle kafiyelidir.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğrafı inceleyiniz. Bu fotoğrafın sizde uyandırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye edici bir metin yazınız.

Hikayeyi sizde uyanan duygu ve düşüncelere göre yazabilirsiniz.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve ekleri örneklerdeki gibi birleştirerek birer cümlede kullanınız.

CEVAP

KELİME: ANADOLU

EKEK GELEN KELİMECÜMLEM
yalınAnadoluAnadolu birçok millete ev sahipliği yapmıştır.
-iAnadolu’yuİlk hedefim Anadolu’yu adım adım tanımaktır.
-eAnadolu’yaTürklerin Anadolu’ya yerleşme dönemi Selçuklu Devleti Dönemi’nde olmuştur.
-deAnadolu’daBirçok devletin izlerini Anadolu’da görebilirsiniz.
-denAnadolu’danEn iyi kahramanlar Anadolu’dan çıkmıştır.

KELİME:CAN

EKEK GELEN KELİMECÜMLEM
-imCanımCanım annem en sevdiğim tatlıyı yapmış.
-inCanınCanın kiraz mı çekti?
-iCanıCanı dondurma çekmiş ama kış olduğu için yiyememiş.
-imizCanımızÇalışmaktan canımız çıktı.
-inizCanınızCanınızı alacak değiliz.
-ileriCanlarıCanları yaz günü mandalina çekince mandalina almak için çok gezdiler.

C) “Anadolu” şiirinde, çoğul, hâl ve iyelik eki almış kelimelerden örnekler yazınız.

CEVAP

Hal Eki Alanlar

 • yurdu
 • Bize
 • soyunu
 • Anadolu’dan
 • meydanda
 • yaylasında

Çoğul Eki Alanlar

 • Osmanlılar
 • Ataların
 • Kahramanlar
 • eller
 • gaziler
 • Memleketler

İyelik Eki Alanlar

 • Osman’ın
 • Tuğrul Bey’in
 • Milletimiz
 • Ataların
 • Erenlerin

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Sınıfınızda anlatmak üzere bir yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını öğreniniz.

MERCİMEK ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

 • 1 su bardağı kırmızı mercimek
 • 1 adet soğan
 • 1 yemek kaşığı un
 • 1 adet havuç
 • yarım yemek kaşığı biber ya da  domates salçası (rengi kırmızı olsun isterseniz artırabilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz)
 • Tuz
 • 1 çay kaşığı karabiber
 • yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
 • 1 litre su
 • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

SOSU İÇİN

 • 2 yemek kaşığı tereyağı
 • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

YAPIMI

 1. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını derin bir tencereye aktarın ve kızdırın.1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanı da ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun.
 2. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
 3. Son olarak bir gece önceden suda beklettiğiniz kuru fasulyeleri de tencereye ekleyin.
 4. Sonra 1-2 dakika karıştırın ve 3 su bardağı su, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyin, kapağını kapatıp fasulyeler yumuşayana kadar pişirin.
 5. Tane tane pişmiş pirinç pilavı ile servis edin, afiyet olsun!

Milli Kültürümüz Teması Cevapları

 • Anadolu Metni Cevapları
 • Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları
 • Ana Dili Metni Cevapları
 • Kara Tren Dinleme Metni Cevapları
 • Tema sonu değerlendirme cevapları

6.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI

6.Sınıf Türkçe Kitabı Yanıtları MEB YAYINLARI

6.Sınıf Türkçe Kitabı Yanıtları EKOYAY YAYINLARI

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.