6.Sınıf MEB Türkçe Birey ve Toplum Teması Sen de Bir İyilik Yap Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Birey ve Toplum Teması Sen de Bir İyilik Yap Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

6.Sınıf MEB Türkçe Sen de Bir İyilik Yap Metni Cevapları 6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Birey ve Toplum Teması Sen de Bir İyilik Yap Metni Yanıtları 6. Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları sayfa 250 253 254 255 256 257

6.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren
 6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Birey ve Toplum Teması

SEN DE BİR İYİLİK YAP METNİ

sende bir iyilik yap metni
Sen de Bir İyilik Yap Metni

6.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 250-257

Birey ve Toplum Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

SEN DE BİR İYİLİK YAP METNİ CEVAPLARI

6.Sınıf MEB Türkçe Sen de Bir İyilik Yap Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 250

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Araştırdığınız haber metnini arkadaşlarınıza okuyarak bu haber metniyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Yaşadığınız ya da tanık olduğunuz bir iyilik öyküsünü arkadaşlarınıza anlatınız.

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 253

1.ETKİNLİK

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunların sözlükteki anlamlarını karşılarına yazınız.

CEVAP

kaygı: Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam

soğukkanlılık: Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşma durumu

yüreği ağzına gelmek: Birdenbire çok korkmak, aşırı korku veya sevinçten fazlasıyla heyecanlanmak, endişelenmek

eli ayağı boşalmak: Heyecan ve korku nedeniyle güçsüz, dermansız kalmak

yitirmek: Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek

B) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

CEVAP

 • Sınavlar yaklaştıkça kaygı düzeyim artıyor.
 • Kaza anlarında ilk yardımcının soğukkanlı olması gerekiyor.
 • Araba karda kayınca yüreği ağzına geldi.
 • Onu aniden karşısında görünce eli ayağı boşaldı.
 • Bu olaydan sonra akli dengesini yitirdi.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Güniz Hanım, telefonu açtığında neden kaygılanmıştır? Anlatınız.

Cevap: Ders saatinde kızı aradığı için önemli bir şey olduğunu düşündüğü için kaygılanmıştır.

2. Canol’un hangi sözleri Güniz Hanım’ın güvenini kazanmasını sağlamıştır?

Cevap: “Telefonu ben size getiremem. Okula gitmek zorundayım. Siz gelip alabilirseniz iyi olur.”

3. Güniz Hanım’ın okul müdür yardımcısının yanına gitme nedeni nedir?

Cevap: Güniz Hanım, telefonu bulan çocuğa bir iyilik yapmak istiyordu. En azından çocuğun davranışını anlatmak için okul yöneticisi ile görüşmek istemiştir.

4. Güniz Hanım, Canol’a teşekkür etmek için ne yapmıştır? Siz Güniz Hanım’ın yerinde olsaydınız Canol’u ödüllendirmek için ne yapardınız?

Cevap: Canol’un cebine para koymuştur.

5. Canol’un teklif edilen ödülü kabul etmemesini nasıl yorumluyorsunuz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap: Olumlu bir davranıştır. Bir iyiliğin karşılığı illa ki maddi olmak zorunda değildir. İyiliğin karşılığı iyilik ile ödenmesi daha uygundur.

6. Metnin sonunda yer alan “İyilik yapmak hepimizin borcu. İllaki bir gün siz de birilerine bir iyilik edersiniz. O zaman ödeştik sayın.” sözlerinden ne anlıyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: İyilik yapmak, insan olmanın getirdiği bir görevdir. İnsanlar iyilik yaptıklarında karşılık beklememelidir. Ancak iyilik yapmak, iyilik yaparak karşılık bulmalıdır.

7. Bir iyilik yaptığınızda ya da size bir iyilik yapıldığında neler hissediyorsunuz? Anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 254

3.ETKİNLİK

Canol’un fiziksel ve ruhsal özelliklerini metinden hareketle aşağıya yazınız.

CEVAP

Fiziksel Özellikleri

Sıska denilecek kadar zayıf yapılı.

Ruhsal Özellikleri

İyiliksever, utangaç.

4.ETKİNLİK

A) Okuduğunuz metni özetleyiniz.

CEVAP

Sen de Bir İyilik Yap Metni Özeti

Bir gün Güniz Hanım’ın telefonu çalar. Arayan numara kızınındır fakat telefonu açtığında bir erkek çocuk sesi gelince Güniz Hanım telaşlanır. Güniz Hanım’ın kızı telefonu bir parkta unutmuştur. Canol adlı bir çocuk telefonu bularak Güniz Hanım’ı aramıştır. Telefonun kendisinde olduğunu, okulda olması gerektiği için getiremeyeceğini söyler. Okuduğu okulu Güniz Hanım’a söyler. Güniz Hanım telefonu almak için Canol’un okuluna gider. Bir yandan da bu dürüst çocuk için bir iyilik yapmak istemektedir. Çocuk hakkında bilgi almak için müdür yardımcısıyla görüşür. Müdür yardımcısına Canol’u över. Müdür yardımcısı Canol’u çağırtır. Canol gelir ve telefonu verir. Güniz Hanım Canol’a para vermeye çalışır fakat Canol kabul etmez. Bunun yerine eline fırsat geçince başka birine iyilik yapmasını, böylece ödeşebileceklerini söyler.

B) Özetlediğiniz hikâyenin ana fikrini yazınız.

Cevap: İyilik yapmak karşılığı olan bir şey değil, insanlık görevidir.

5.ETKİNLİK

A) Okuduğunuz metinde geçen deyimleri aşağıya yazınız.

CEVAP

Yüreği ağzına gelmek

Eli ayağı boşalmak

Dili tutulmak

Gözüne kestirmek

Göz göze gelmek

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 255

6.ETKİNLİK

Okuduğunuz hikâyede Canol’un müdür yardımcısının odasından ayrılmasından sonra sizce neler olmuştur? Düşüncelerinizden hareketle aşağıya hikâye edici bir metin yazınız.

(…)
Canol mahcup mahcup odadan ayrıldı. İki yetişkin insan, küçük bir çocuktan ders almış gibi şaşkın ama memnundular.

CEVAP

Daha sonra Güniz Hanım müdür yardımcısına teşekkr edip eve gitti. Akşam kızı gelince Güniz Hanım olanları qkızına anlattı ve kzınında bu davranışı örnek almasını sağladı. Müdür yardımcısı bu davranışının örnek olması için sabah törende olanları anlattı ve bütün öğrenciler Canolu bu davranışından dolayı alkışladı.

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 256

7.ETKİNLİK

A) Canol, parkta bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştıramasaydı aşağıdaki numaralardan hangisini aramalıydı? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: 155’i aramalıydı. 155 polisin numarasıdır. Poliste bizimle ilgili tüm bilgiler bulunur. Polis bu bilgileri kullanarak telefonu sahibine ulaştırabilirdi. Telefonunu kaybeden kişi de polise başvurabilir. Böylece bulunan eşyalar sahibine ulaşabilir.

B) Yukarıdaki acil durum telefon numaralarını hangi durumlarda aramalıyız? Bu numaraları gereksiz meşgul etmenin yol açacağı olumsuzluklar neler olabilir? Açıklayınız.

Cevap: 155’i ve 156’yı güvenliğimiz tehlikede olduğunda ya da kanunsuz bir iş gördüğümüzde bildirmek için kullanmalıyız. 110’u bir yerde yangın gördüğümüzde, 112’yi sağlıkla ilgili acil bir durumda aramalıyız. Bu numaraları gereksiz yere meşgul etmek, o an gerçekten acil durumu olan kişilerin bu numaralara ulaşmasını engeller. Bu durum bir insanın hayatını kaybetmesine bile neden olabilir.

8.ETKİNLİK

A) Canol’un okulunda okul temsilcisi seçilecektir. Aşağıda, okul temsilciliği seçiminde aday olan üç öğrencinin konuşma metinleri verilmiştir. Bu adaylardan hangisinin konuşmasını daha gerçekçi buluyorsunuz? Nedenleriyle açıklayınız.

Saygıdeğer Müdürüm, Müdür Yardımcılarım, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Arkadaşlarım, İsmim Onur Orhan, 7/B sınıfındayım. Okulumuzu temsil etmek için ben de adayım. Karşılaştığımız sorunları, yaşadığımız olumsuzlukları, mesajlarınızı okul idaresine zamanında ve eksiksiz ileteceğime söz veriyorum. Erkek öğrenciler için futbol turnuvası, kız öğrenciler için voleybol turnuvası düzenlenmesi konusunda beden eğitimi öğretmenimiz ve okul idaremizle görüşmeyi düşünüyorum. Aynı zamanda çeşitli gezi organizasyonları düzenlenmesine aracılık ederek sosyal aktiviteleri arttırmayı planlıyorum. Rehber öğretmenimizin yardımıyla hazırladığım ve okulumuzu temiz tutmamızı sağlayacak “Çevre Polisi” isimli bir projeyi hayata geçirmek istiyorum. Bununla ilgili bilgileri sınıf panolarınıza astım. Kermesler düzenleyerek elde edeceğimiz gelir ile okul kütüphanemizi ve spor malzemelerimizi zenginleştirmeyi planlıyorum. Ama bu görevleri yapabilmek için sizin desteğinize ihtiyacım var. Bu yüzden oylarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.

Değerli Arkadaşlarım,
Ben Gülseren Ulutürk, 8/C sınıfı öğrencisiyim. Okul başkanlığına adayım ve kendime bu konuda çok güveniyorum. 5. sınıfta sınıf başkanlığı, 6. sınıfta başkan yardımcılığı ve bu yıl sınıf temsilciliği görevlerimi layıkıyla yerine getirdim. Okul başkanlığı konusunda da elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sizlerden biri olarak okulumuzun sorunlarını çok iyi bildiğimi söyleyebilirim. Bu okulu daha cazip hâle getireceğimin garantisini veriyorum. Ben başkan olduktan sonra her hafta bir okul gezisi düzenleyeceğim. Bunları yapabilmek için oylarınızı bekliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Sevgili Arkadaşlarım,
Ben Mehmet Alp Batur, 6/D sınıfı temsilcisiyim ve okul temsilciliğine adayım. Okulumuz çok muhteşem bir okul olmayabilir ama bir okulu muhteşem yapan onun içindeki öğrencilerdir. Sizlerin okulumuzla ilgili sorunlarını çözmek için okul temsilciliğine adaylığımı koydum. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta okul temsilcisi seçilecektir. Beni seçerseniz pişman olmazsınız, size elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım. Sonuçta hepimiz burada arkadaşız ve kardeşiz. Yine de siz bildiğiniz gibi yapın. Okul temsilcisi demek okuldaki tüm arkadaşların eğitim hakkındaki sorunlarını giderebilmek demektir. Oylarınızı bekliyorum.

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 257

B) Okul temsilciğine aday olduğunuzu düşünerek aşağıya bir konuşma metni yazınız. Bu metni arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanıza uygun bir hitap ifadesiyle başlayınız. Konuşmanızın sonunda sizi dinleyenlere teşekkür etmeyi unutmayınız.

CEVAP

Sevgili arkadaşlar,

Bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta okul temsilcisi seçimleri olacak. Ben de bu seçimlere adaylığımı koydum. Eğer okul temsilcisi olursam sizin sorunlarınızı ve isteklerinizi dinleyip ilgili yerlere ileteceğim. Sorun ve isteklerinizin en kısa zamanda yerine getirilmesi için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Diğer aday arkadaşlarımı da dinleyip en iyi olanını seçeceğinize eminim. Şimdiden oy verecek olanlarınıza çok teşekkür ederim.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Dostluk” konulu atasözleri araştırınız.

CEVAP

➥ Karga ile dost olanın yeri çöplüktür.

➥ Dost içten ağlar, dıştan güler. Düşman ise dıştan ağlar, içten güler.

➥ İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun.

➥ Dost, acı söyler fakat doğru söyler.

➥ Düşenin dostu olmaz.

➥ Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir.

➥ Dostun attığı taş baş yarmaz.

➥ Dost yüzünden, düşman gözünden bellidir.

➥ Sevip dostuna, boşanıp kocana varma.

➥ Dost ile ye, iç, alışveriş etme.

➥ Yalnız taş duvar olmaz.

➥ Hayırlı dost, hayırsız hısımdan yeğdir.

➥ Dostluk başka, alış veriş başkadır.

➥ Dost dediğinin gölgesinde suç işlenir.

➥ Ananın dostu damattır, babanın dostu evlattır.

➥ Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı.

➥ Dostun attığı gül onulmaz yara açar.

➥ Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

➥ Ararsan dost ara, düşman ayağının dibindedir.

➥ Dost kazan dost; düşman anadan da doğar.

➥ Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.

➥ Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.

➥ Hayırsız dost gereksiz posttur.

➥ Dost başa bakar, düşman ayağa.

6.SINIF MEB TÜRKÇE TÜM TEMALAR

6.SINIF MEB TÜRKÇE DERS KİTABI PDF

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.