6.Sınıf MEB Türkçe Birey ve Toplum Teması Dostluğa Dair Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Birey ve Toplum Teması Dostluğa Dair Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

6.Sınıf MEB Türkçe Dostluğa Dair Metni Cevapları 6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Birey ve Toplum Teması Dostluğa Dair Metni Yanıtları 6. Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları sayfa 258 259 260 261 262 263

6.Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren
 6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Birey ve Toplum Teması

DOSTLUĞA DAİR METNİ

dostluga dair metni
Dostluğa Dair Metni

6.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 258-263

Birey ve Toplum Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

DOSTLUĞA DAİR METNİ CEVAPLARI

6.Sınıf MEB Türkçe Dostluğa Dair Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 258

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Araştırdığınız “dostluk” konulu atasözlerini arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP

ATASÖZLERİ

➥ Karga ile dost olanın yeri çöplüktür.

➥ Dost içten ağlar, dıştan güler. Düşman ise dıştan ağlar, içten güler.

➥ İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun.

➥ Dost, acı söyler fakat doğru söyler.

➥ Düşenin dostu olmaz.

➥ Ağaç yaprağıyla, insan dostuyla güzeldir.

➥ Dostun attığı taş baş yarmaz.

➥ Dost yüzünden, düşman gözünden bellidir.

➥ Sevip dostuna, boşanıp kocana varma.

➥ Dost ile ye, iç, alışveriş etme.

➥ Yalnız taş duvar olmaz.

➥ Hayırlı dost, hayırsız hısımdan yeğdir.

➥ Dostluk başka, alış veriş başkadır.

➥ Dost dediğinin gölgesinde suç işlenir.

➥ Ananın dostu damattır, babanın dostu evlattır.

➥ Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı, dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı.

➥ Dostun attığı gül onulmaz yara açar.

➥ Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

➥ Ararsan dost ara, düşman ayağının dibindedir.

➥ Dost kazan dost; düşman anadan da doğar.

➥ Seyrek git sen dostuna, kalksın ayak üstüne.

➥ Düğün aşıyla dost ağırlanmaz.

➥ Hayırsız dost gereksiz posttur.

➥ Dost başa bakar, düşman ayağa.

➥ Belli düşman, gizli dosttan yeğdir (iyidir).

➥ Dost, alışverişte belli olur.

➥ Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür (güzeldir).

➥ Kara gün dostu az olur.

➥ Eski dost, kara gün bineği.

➥ Mert düşman, kötü huylu bir dosttan daha iyidir.

➥ Her yüzüne güleni dost sanma.

➥ Bin altının olmaktansa bir dostun olsun.

➥ Dost dostun eğerlenmiş atıdır.

➥ Aptalın dostluğu köy görününceye kadardır.

➥ Söyleme sırrını dostuna, dostunun dostu vardır, o da söyler dostuna.

➥ Dostunuzu sık sık ziyaret ediniz. Çünkü üzerinde yürünmeyen yollar, diken ve çalılıklarla kaplanır.

➥ Bir dost ancak kırk yılda kazanılır.

➥ Boğazı büyük olanın dostu olmaz.

➥ Dostun bin ise azdır, düşmanın bir ise çoktur.

➥ Dostu methedecek isen, yerecek yerini koy.

➥ Herkesle dost olanın dostu olmaz.

➥ Fakir dost, çabuk unutulur.

➥ Dostluk para ile alınıp satılmaz.

DEYİMLER

➥ İyi gün dostu olmak.

➥ Dost tutmak.

➥ Dost canlısı.

➥ Dostlar başına.

➥ Dostlar alışverişte görsün (diye)

➥ Dostlar şehit, biz gazi.

2. Gerçek bir dostun özellikleri neler olabilir? Anlatınız.

CEVAP

Gerçek dost hem zor zamanlarımızda hem de mutlu anlarımızda yanımızda olan kişidir. Sevincimizi, heyecanımızı, stresimizi her şeyimizi paylaşan her zaman yanımızda olan kişidir.

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 259

A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunların sözlükteki anlamlarını karşılarına yazınız.

CEVAP

bilge: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse)

şükran: İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık

arzu: İstek, dilek

şebnem: Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, çiy

B) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

CEVAP

 • Bilge insanlarla sohbet etmek beni her zaman heyecanlandırmıştır.
 • Bana yardım eden arkadaşıma çok şükran duydum.
 • Okul ile ilgili arzularımızı okul başkanımız çok güzel bir şekilde dinledi.
 • Sabah erken uyandığımızda yaprakların üzerindeki şebnemi hala görebiliriz.

2.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Yazar, dostu nelere benzetmektedir? Örneklerle açıklayınız.

Cevap: Tarlaya, sofraya benzetmektedir.

2. “Dostunuz fikrini söylerken aklınızdan geçen ‘hayır’ dan korkmaz, ‘evet’i kendinize saklamazsınız.” cümlesiyle yazar ne anlatmak istemektedir? Açıklayınız.

Cevap: İnsan ilişkilerinde kişiler karşısındaki kişinin düşüncelerini tam olarak bilmediği için aklından geçenlerin tümünü rahatça söyleyemez. Fakat dostunuz olan kişiyi tanıdığınız ve sevdiğiniz için, onunla kendi düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmezsiniz.

3. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.

Cevap: Metnin konusu, dostluk; ana fikri, ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olan kişi, sizin gerçek dostunuzdur.

4. Dostluk ve güven olmayan bir dünya nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: İnsanlar yaradılışları gereği toplu halde yaşamak zorundadır. Eğer toplumu oluşturan kişiler arasında güven ve dostluk olmazsa, o toplum sağlıklı bir toplum olamaz ve yok olur. Dünyada yaşayanlar arasında güven olmasaydı, dünyada savaşlar hiç bitmez, bütün insanlık zamanla yok olurdu.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere üç soru hazırlayınız.

CEVAP

1. Dostluk, hangi yönüyle tarlaya benzetilmektedir?

2. Dostumuzdan ayrıldığımızda niçin üzülmeyiz?

3. Dostlukta tek amaç ne olmalıdır?

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 260

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri kendi duygu ve düşüncelerinizle tamamlayınız.

CEVAP

(örnektir)

Dostluk ev gibidir. Çünkü insanın yaşaması için eve ihtiyacı olduğu gibi dostlarına da ihtiyacı vardır.

İnsan misafir gibidir. Çünkü dünyaya gelip giderler.

Mutluluk kuş gibidir. Çünkü çok fazla sıkarsak ölür, biraz gevşek bırakırsak kaçar gider.

Güven baraj duvarı gibidir. Çünkü bir kere yıkıldı mı verilen zararların telafisi mümkün değildir.

Huzur çok sevdiğimiz bir yiyecek gibidir. Çünkü hemen bitmesin diye yavaş yavaş yerken, biri gelip yiyecek diye de çabuk çabuk yemek isteriz.

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Seçtiğiniz görselle ilgili bir konuşma yapınız.

Kendinize göre bu etkinliği yapabilirsiniz.

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 261

5.ETKİNLİK

A) “Dostluk” konulu bir şiir yazınız. Şiirinizde ahenk unsurlarına dikkat etmeyi ve şiirinize uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

Bu şiiri siz yazabilirsiniz.

B) Yazdığınız şiirdeki ahenk unsurlarını açıklayınız.

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki ünlem cümlelerini yay ayraç içindeki anlamları verecek şekilde örnekteki gibi tamamlayınız.

CEVAP

Aaa, yeter artık! (kızma)

Aaa, telefonumu almadım! (anımsama / fark etme)

Aaa, yazık olmuş çocuğa! (acıma)

Aaa, bizimle gelmiyormuş mu? (üzülme)

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 262

7.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki deyimlerle bu deyimlerin anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz.

1- El ele vermek

2- Elini taşın altına koymak

3- Kol kanat germek

4- Omuz omuza

5- Gözlerinin içi gülmek

6- Kulak vermek

7- Yol göstermek

CEVAP

4- Dayanışma içinde, birlikte.

6- Merak edip dinlemek, işitmeye çalışmak.

5- Çok sevindiği yüzünden, gözlerinden belli olmak.

2- Bir konuda sorumluluk üstlenmek.

7- Kılavuzluk etmek, yolu bilmeyene anlatmak, tarif etmek.

3- Yardım etmek, korumak, himaye etmek.

1- Birlikte davranmak, bir konuda birleşmek.

B) Yukarıdaki deyimleri inceleyiniz. Bu deyimlerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır? Açıklayınız.

Cevap: Deyimler, dostluk ilişkileri ile ilgilidir.

C) Anlamını öğrendiğiniz deyimlerden üçünü seçerek bir paragraf yazınız.

Cevap: Yaşamımızda engellerle karşılaştığımızda dostların her biri elini taşın altına koyması gerekir. Daha bilgili ve tecrübeli olan diğerine yol göstermelidir. Böylece dostumuzla el ele vererek hayatımızdaki tüm engelleri aşabiliriz.

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 263

8.ETKİNLİK

A) Öğretmeninizin dinleteceği, bestesi Şanar Yurdatapan’a ait olan “Arkadaş” adlı şarkının konusunu ve ana duygusunu bulunuz.

CEVAP

Konu: Arkadaşlık

Ana Duygusu: Arkadaşlığa verilen değer

B) Dinlediğiniz şarkıyı beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle açıklayınız.

C) Dinlediğiniz şarkının sizde çağrıştırdığı duygu ve düşüncelerden hareketle hikâye edici bir metin yazınız. Metninizi yazarken yıl boyunca öğrendiğiniz deyim ve atasözlerinden de yararlanınız.

6.SINIF MEB TÜRKÇE TÜM TEMALAR

6.SINIF MEB TÜRKÇE DERS KİTABI PDF

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Osman BOZOĞLAN dedi ki:

  Mükemmel mükemmel mükemmel 10 numara 5 yıldız

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.