6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Ana Dili Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Ana Dili Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 4 Ortalama: 3.8]

6.Sınıf MEB Türkçe Ana Dili Metni Cevapları. 6.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Ana Dili Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren
 6. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Birey ve Toplum Teması

Milli Kültürümüz Teması Ana Dili Metni

Ana Dili Metni
6.Sınıf Türkçe Ana Dili Metni

6.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186-191

6. Sınıf Milli kültürümüz Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

Ana Dili Metni Cevapları

6.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 186

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP

Türk dili, Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay dilleri koluna ait bir dildir. Türk dili hesaplara göre yaklaşık 8500 yaşındadır. Bugün batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan bir dil olması ile dünya üzerinde en çok konuşulan 5. dil olma özelliğine sahiptir. Bu kadar çok konuşulmasına rağmen Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler resmi olarak sınırlıdır.

Günümüzde Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
 • Irak (Bölgesel)
 • Makedonya (Bölgesel)
 • Kosova (Bölgesel)
 • Romanya (Bölgesel)

* Bölgesel olarak açıklanan devletlerde bazı il ve belediye yönetimlerince resmi dil olarak kabul edilmektedir.

Tarihe baktığımızda ise şu an varlığı olmayan, Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler şunlardır:

 • Karahanlılar
 • Memlükler
 • Karamanoğullları
 • Osmanlı Devleti

Yukarıdaki devletler, Türk dilini resmi dil olarak kabul eden devletlerdir. Fakat günümüzde birçok devlette resmi dil olarak kabul edilmese de Türkçenin konuşulduğu devletler mevcuttur.

2. “Ana dili” kavramının sizde çağrıştırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP

Ana dil biz doğduğumuz andan itibaren yaşadığımız ülkenin genelinde konuşulan dildir. Konuştuğumuz dil bizim ırkımızı, milletimizi ve yaşadığımız coğrafyayı ele verir.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 188

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

CEVAP

hikmet → Bilgelik, öğüt verici söz, gizli sebep.

vicdan → Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten güç.

kudret → Güç, iktidar, zenginlik.

miras → Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet.

nesil → Aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.

1. “Dünyayı dil ile tanımak” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

Cevap: Çevremizdeki her şeyin dil ile anlam kazanması.

2. Şair, ana dilimizi nelere benzetmektedir? Örneklerle anlatınız.

Cevap: Ruh, aşk, can, namus, vicdan,.

3. Şaire göre en kıymetli miras nedir? Açıklayınız.

Cevap: En kıymetli miras dildir.

4. Şiirin son dörtlüğünde şair bize ne önermektedir?

Cevap: Dilimizi korumamızı ve gelecek nesillere aktarmamızı önermektedir.

5. Ana dilimizi sevmemiz neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Ana dilimizi sevmemiz önemlidir. Çünkü bir insan ancak sevdiği bir şeyi en iyi şekilde korur. Bu nedenle ana dilimizi sevmeli ve korumalıyız.

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz. Siz de şiirden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargılar yazınız.

CEVAP

Şiirden Çıkarılabilecek Yargılar

 • İnsanların ilk sözünün “ana” olması.
 • İnsanların ilk duydukları şarkının ninni olması.
 • Dilin atalarımızdan kalan en kıymetli miras olması.
 • Fuzuli’nin sanatının dil sayesinde dünyaca tanınması.
 • Dil sayesinde tarihin bilinmesi.

Şiirden Çıkarılamayacak Yargılar

 • Ana dilimiz dünyada öğrenilmesi en zor dildir.
 • İnsanların ana dillerini kullanmadan yaşayamayacak olmaları.
 • Ana dilini koruyamayan bir milletin varlığını sürdüremeyecek olması.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 189

4.ETKİNLİK

Öğretmeninizle oluşturacağınız grubunuzla görev paylaşımı yaparak İstiklâl Marşı’mızı ezberleyiniz, sınıfınızda solo ve koro bölümler hâlinde seslendiriniz.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı duygu ve düşünceleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

TÜRK GENÇLİĞİNE BİR HİTABE

Korkma yürü, ümidisin milletin
Her manii yıkar, ezer himmetin.

Tuttuğun yol terakkinin yoludur
Kalbin, fikrin emel ile doludur.

Senin azmin yükseltecek milleti
Mahvedecek cehaleti, zilleti…

(…)

Uyan uyan… Bu girdaptan uzaklaş!
İlerleyen milletlere koş, yaklaş!

Her milletin gençlerdendir rehberi
Sen de durma, haydi atıl ileri!..

Mehmet FİKRİ

B) Aşağıya “Türkiye” konulu akrostiş bir şiir yazınız.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 190

6.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metinleri noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyunuz.

TÜRK DÜNYASI

Bugün Dünya üzerinde Türkler, oldukça geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Türk dünyası olarak tanımlanan coğrafya, Avrasya olarak adlandırılan Avrupa ve Asya kıtalarının neredeyse merkezindedir. Ana hatları ile batıda Balkanlardan, doğuda Büyük Okyanus’a, kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden, güneyde Tibet’e kadar olan saha, Dünya üzerinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı coğrafya olarak kabul edilmektedir. Türk dilini konuşan toplulukların yaşadığı coğrafya Türk dünyası olarak adlandırılır.

Erhan TOPAL-Adem SEZER

TÜRK DÜNYASI ÜLKELERİ

29 Ekim 1923’te ülkemizde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan etmiştir. Sovyet Rusya’nın 1991 yılında dağılmasıyla Türk dünyası coğrafyasındaki birçok devlet bağımsızlığına kavuşmuştur. Türk dünyası içerisinde yer alan Azerbaycan, 30 Ağustos 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkmenistan, 17 Ekim 1991, Kazakistan 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsız olmuştur. Kırgızistan 31 Ağustos 1991, Özbekistan 1 Eylül 1991’de bağımsızlığını elde etmiştir.

Türkler, bu devletlerin dışında Başkurdistan, Çuvaş Dağıstan, Gagavuz, Kabarday-Balkar, Karakalpak, Nahcıvan, Saha, Tuva (Yakut), Uygur (Doğu Türkistan) olmak üzere 10 özerk cumhuriyette ve Dağlık Altay, Hakas ve Karaçay-Çerkes olmak üzere de 3 muhtar vilayette yaşamaktadırlar.

www.mfa.gov.tr

B) Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki metinler ve görsellere göre tamamlayınız.

CEVAP

 1. Kazakistan coğrafi alan olarak en büyük bağımsız Türk devletidir.
 2. Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Kazakistan’ın güneydeki sınır komşularıdır.
 3. Hazar Denizi’nin doğusundaki bağımsız Türk devletleri Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan’dır.
 4. Hazar Denizi’nin batısındaki bağımsız Türk devletleri ise Azerbaycan ve Türkiye’dir.

C) Aşağıdaki soruları yukarıdaki metinlerden hareketle cevaplayınız.

1. Kaç tane bağımsız Türk devleti bulunmaktadır?

Cevap: Yedi tane bağımsız Türk devleri bulunmaktadır.

2. Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla bağımsız olan ilk Türk devleti hangisidir?

Cevap: Özbekistan.

3. 29 Ekim 1923, ülkemizde ne olarak ve nasıl kutlanmaktadır? Anlatınız.

Cevap: Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır.

4. Türk dünyasının geniş bir coğrafi alana yayılmasının nedeni sizce nedir? Açıklayınız.

Cevap: Türk milletinin bağımsızlığına olan düşkünlüğüdür.

6.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 191

7.ETKİNLİK

Yıllardır yabancı bir ülkede yaşadığınızı hayal ediniz. Aile üyelerinizden birine, ülkenize ve ailenize duyduğunuz özlemi anlatan bir mektup yazınız.

CEVAP

Sevgili kardeşim Alper,

Nasılsın,ben hiç iyi değilim yaklaşık 10 aydır Londra’dayım. Annemi, babamı ve seni çok özledim.

Burada herkes İngilizce konuşuyor. Ben birileri ile Türkçe konuşmayı çok özledim. Annemin ve memleketimin yemeklerini çok özledim. En kısa zamanda Türkiye gelmek sizi görmek istiyorum.

Herkesi yerime öp, herkese çok çok selam söyle. Hepinizi çok çok seviyorum.

İMZA
Zehra DEMİR

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İnsanlar eskiden hangi ulaşım araçlarını kullanırlardı? Araştırınız.

İnsanların bir yerden başka bir yere gitmek için kullandıkları araçlara ulaşım araçları denir. Çok eskiden insanlar ulaşım için at, eşek gibi hayvanları kullanırken, tekerleğin icadından sonra ulaşım araçları geliştirmişler ve kullanmaya başlamışlardır. Teknolojinin de ilerlemesi ile bu ulaşım araçları daha hızlı ve daha konforlu hale gelerek insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamışlardır.

İnsanların eskiden kullandığı ulaşım araçları şunlardır:

 • Kağnı
 • Fayton
 • Bisiklet
 • Buharlı Tren
 • Buharlı Otomobil
 • Sal
 • Sandal
 • Yelkenli – Kürekli Gemiler
 • Balonlar

Milli Kültürümüz Teması Cevapları

 • Anadolu Metni Cevapları
 • Tarhananın Öyküsü Metni Cevapları
 • Ana Dili Metni Cevapları
 • Kara Tren Dinleme Metni Cevapları
 • Tema sonu değerlendirme cevapları

6.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI

6.Sınıf Türkçe Kitabı Yanıtları MEB YAYINLARI

6.Sınıf Türkçe Kitabı Yanıtları EKOYAY YAYINLARI

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. İsimsiz dedi ki:

  Cokguzelll

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.