6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 6. Ünite (100-119 Sayfalar) Occupations

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 6. Ünite (100-119 Sayfalar) Occupations
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

6.Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları MEB Yayınları 6.ünite. 6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 6. Ünite (100-119 Sayfalar) Occupations

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Üniteleri

 1. UNİT: LİFE 8-25 PAGES
 2. UNİT: YUMMY BREAKFAST 26-45 PAGES
 3. UNİT: DOWNTOWN 46-63 PAGES
 4. UNİT: WEATHER AND EMOTIONS 64-81 PAGES
 5. UNİT: AT THE FAIR 82-99 PAGES
 6. UNİT: OCCUPATIONS 100-119 PAGES
 7. UNİT: HOLIDAYS 120-137 PAGES
 8. UNİT: BOOKWORMS 138-157 PAGES
 9. UNİT: SAVING THE PLANET 158-173 PAGES
 10. UNİT: DEMOCRACY 174-188 PAGES

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı 6. Ünite Kelimeleri

 • architect
 • build
 • cook
 • dentist
 • design
 • driver
 • engineer
 • fabric
 • farmer
 • hairdresser
 • lawyer
 • manager
 • mechanic
 • occupation
 • patient
 • prepare
 • repair
 • salesman
 • saleswoman
 • serve
 • sew
 • waiter
 • waitress
 • worker

6.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 6. Ünite

6.Sınıf İngilizce Kitabı Cevapları MEB Yayınları 6.ünite

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 100

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 103

B.Look at the pictures on pages 102 and 103.Match the occupaitons with the photos.(102 ve 103. sayfadaki resimlere bakın ve meslekleri eşleştirin)

(7) cook                               (6) driver                                (9) dentist                                (12) worker

(8) mechanic                    (11) architect                           (1) engineer                           (2 ) tailor

(10) salesman                   (3) hairdresser                      (4) manager                          (5)  lawyer

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 104

LISTENING

A.Listen to the conservation and write the names and jobs under the photos.Then matcth the photos with the sentences.(Korumayı dinleyin ve fotoğrafların altındaki isimleri ve işleri yazın.Ardından fotoğrafları cümlelerle eşleştirin.)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 105

PRACTİCE

A.Read the sentences and write the occupations.(Cümleleri okuyun ve meslekleri yazın.)

1.I can exapmle paitents. [doctor]

2. I can cook delicious meals. [cook]

3. I can sew nice suits. [tailor]

4. I can  look after ill people.[nurse]

5. I can take orders and serve [waiter]

6. I can build roads, bridges and building. [engineer]

7. I can make and sell bread.[baker]

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 106

SPEAKING

Work in pairs.Think about your dream job.Ask and answer the questions to find out each other’s dream jobs.(Hayalinizdeki işi düşünün, birbirinizin hayalindeki işleri bulmak için soruları yanıtlayın ve cevaplayın.)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 107

Read and complete.(Okuyun ve tamamlayın)

PRACTICE

Write the dates in the blanks.(Tarihleri boşluklara yazın)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108

LISTENİNG

A.Listen to the text and tick the correct answer in each line.(Metni dinleyin ve her satırdaki doğru cevabı işaretleyin)

Doğru Cevaplar

1.Actor

2.10 th November 9144

3.İstanbul

4.Worker

5.Tatlı Dilim

6.22 nd September 1977

7.7 th January 1984.

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 109

SPEAKING

Ask and answer the questions as in the example.(Örnekte olduğu gibi sorular sorun cevaplayın.)

When was Mine born?

She was born on the seventeenth of January, 1980.

When was My brother’s birthday?

My brother’s birthday was The Fourth of August, Two thousand and ten.

When was Uncle Ali’s birthday?

His birthday was The Twenty-third of December, nineteen and sixty four.

When were Your birthday.

My birthday was (Kendi doğum tarihinizi ve yılını yazın).

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 110

Trace and find Tom’s dream job.(Tom’un hayalindeki işi izleyin ve bulun)

I want to  a/an be lawyer.(Avukat olmak istiyorum.)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111

A.Read the text and write True (T) or False (F9. Then correct the False statements.(Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın. Sonra Yanlış deyimlerini düzeltin.)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 112

B.Read the text on page 111 again and answer the questions.(111. sayfadaki metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayınız.)

WRITING

Now it’s your turn.

Write about the occupations and birthdates of your family members.

SIRA SİZDE

Aile üyelerinizin mesleklerini ve doğum günlerini yazınız.

Aşağıdaki örneklere göre aile üyeleriniz hakkında bilgileri yazabilirsiniz.

My father was born on ….. on 13 th June, 1965 ……

He is a/an ……   teacher …..

My mother was born on ………………….  on 11 th December, 1968 ………………………

She is a/an ………… housewife  …… ev hanımı.

My sister was born on ………. on 7th May, 2000 ……..

She is a ………… student …………

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 113

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114

Listen to the song and complete.(Şarkıyı dinleyin ve tamamlayın)

 • february
 • secretary
 • may
 • mechanic
 • september
 • worker

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 115

Do some research and complete the chart.Then ask and answer the questions as in the example.(Biraz araştırma yapın ve çizelgeyi tamamlayın.Sonra örnekte olduğu gibi soruları sorun ve cevaplayın.)

CHECK YOURSELF (Kendini Kontrol Et)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116

PRACTICE TIME

1.Complete the sentences with the occupations in the box.(Kutudaki mesleklerle cümleleri tamamlayınız.)

nurse  waitress engineer salesman  tailor dentist farmer hairdresser.

2.Circle the correct option.(Doğru seçeneği daire içine alın.)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117

3.Listen and answer the questions. (Dinleyin ve soruları cevaplayınız.)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118

4.Complete the sentences with “am/is/are/was/were ” and their negative forms.(Cümleleri “am / is / are / was / were” ve olumsuz formlarıyla tamamlayınız.)

5.Correct the mistakes and rewrite the sentences.(Hataları düzeltin ve cümleleri yeniden yazınız.)

6.Sınıf İngilizce MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119

6. SINIF İNGİLİZCE KİTABI CEVAPLARI MEB

6. SINIF İNGİLİZCE KİTABI CEVAPLARI MONOPOL

6.SINIF İNGİLİZCE KELİMELERİ

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.