6.Sınıf EKOYAY Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması İçimdeki Müzik Dinleme Metni Cevapları

6.Sınıf EKOYAY Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması İçimdeki Müzik Dinleme Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 5 Ortalama: 4.4]

6.Sınıf EKOYAY Türkçe İçimizdeki Müzik Dinleme Metni Cevapları. 6.Sınıf EKOYAY Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Büyük Keşifler Metni Cevapları

6.Sınıf Türkçe EKOYAY Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
 4. TEMA – Erdemler Teması
 5. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 6. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 7. TEMA – Sanat Teması
 8. TEMA – Vatandaşlık Teması

Bilim ve Teknoloji Teması İçimdeki Müzik Dinleme Metni

Bilim ve Teknoloji Teması İçimdeki Müzik Dinleme Metnini İNDİR

6.Sınıf Türkçe EKOYAY Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202-206

6. Sınıf Bilim ve Teknoloji Teması cevapları ve soruları, EKOYAY Yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

İçimdeki Müzik Dinleme Metni Cevapları

6.Sınıf EKOYAY Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Getirdiğiniz fotoğrafları sınıf panosuna asınız.

2. Bilim ve teknoloji insanların yaşamını nasıl etkilemiştir?

Bilim ve teknoloji insanların günlük yaşantılarını kolaylaştırmış, işlerin daha hızlı sonuçlanmasını sağlamıştır.

3. İnsanlara yardım etmek için teknoloji kullanılabilir mi?

Kullanılabilir. Teknolojinin amacı insanlara yardım etmektir.

4. Aşağıdaki karikatürlerde ne anlatılmak isteniyor?

Teknolojik gelişmelerin insanların günlük alışkanlıklarını değiştirdiğini anlatıyor.

1.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri, bu kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi aşağıya yazınız. Kelimelerin anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız. Bu kelimeleri kendi sözlüğünüze kaydediniz.

CEVAP

fotoğrafik hafıza: Görülen şeylerin tüm detayları ile beynine kaydedebilen insanların sahip olduğu hafıza türü.

klişe: Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, basmakalıp

kademe: Aşama, basamak, derece

yapay: Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, doğal karşıtı

6.Sınıf EKOYAY Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 203

2.ETKİNLİK

a. Dinlediğiniz metni olayların ayrıntılarına girmeden ana hatlarıyla defterinize özetleyiniz.

Cevap: 11 Yaşındaki Melody doğuştan bedensel engelleri olan, konuşamayan bir kız çocuğudur. Bayan V. Melody’nin eğitimine yardımcı olmaktadır. Ailesi Melody’ye bir makine alır. Melody bu makine aracılığı ile insanlarla konuşmaya başlar.

b. Dinlediğiniz metnin konusunu aşağıya yazınız.

Cevap: Konuşabilme yeteneğinin değeri

3.ETKİNLİK

Sizce Melody’nin (Melodi) hayatında bundan sonra ne gibi değişiklikler olmuştur? Melody, arkadaşlarıyla okulda neler yaşamıştır? Tahmin ediniz.

CEVAP

Okuldaki arkadaşları Melodi’yi zihinsel engelli olduğu için konuşamıyor sanıyorlardı. Melodi cihaz sayesinde konuşacak ve arkadaşları Melodi’nin aslında zihinsel engelli olmadığını görecekler.

4.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metin, “İçimdeki Müzik” adlı romanın bir bölümünden alınmış ve kısaltılmıştır. Bu bölüm için bir başlık öneriniz var mı? Önerinizi aşağıya yazınız.

CEVAP

KAHRAMAN MAKİNE

5.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni canlandırınız. Bunun için metindeki kişi sayısı kadar kişiden oluşan gruplara ayrılınız. Gruplar sırayla canlandırmalarını yapsın. Arkadaşlarınıza kendi belirleyeceğiniz ölçütlere göre puanlar veriniz. En iyi canlandırmayı yapan grubu belirleyiniz.

Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Melody’nin karakter özellikleri nelerdir?

Cevap: Fotoğrafik hafızaya sahip, zeki, neşeli ve azimli.

2. Medi – Talker(Medi – Tolkır) nasıl bir alettir?

Cevap: Medi-Talker tuşları ve ekranı olan bir alettir. Çeşitli kademeleri yer almaktadır. Bu kademeler kullanıcının istediği gibi programlanabilir. Çok sayıda kelime, cümle ve resmi kayıt edebilir. Kullanıcının söylemek istediklerini cihaz söyler.

3. Melody için Medi – Talker’ın anlamı nedir?

Cevap: Medi-Talker Melody için bir dildir. Çünkü Melody insanlarla bu sayede konuşabilmektedir.

4. Melody, Medi – Talker’a hangi ismi verdi? Niçin?

Cevap: Melody, Medi-Talker’a “Elwira” ismini evrdi. Çünkü bu isim Melody’nin en sevdiği şarkıdır.

5. Melody ve Bayan V, Medi – Talker’a ne tür kelime ve cümleler yüklediler? Siz olsanız ne tür kelime ve cümleler yüklerdiniz?

Cevap: İsimler, fiiller, zarflar, sıfatlar, ifade ve cümleler yüklediler. Melody’nin tanıdığı kişilerin isimleri, günlük hayatta çok kullandığı cümleler yazdılar. Ben olsaydım çok sayıda soru yüklerdim. Böylece merak ettiklerimi insanlara sorabilirdim.

6. Anne ve babası, Melody’nin “Merhaba, baba! Merhaba, anne! Çok mutluyum!” sözleri karşısında ne yaptılar?

Cevap: Bu sözler karşısında Melody’nin anne ve babasının gözleri dolmuştur.

7. Sizce, romanın diğer bölümlerinde neler anlatılmıştır?

Cevap: Bence romanın diğer bölümlerinde Melody’nin insanlarla iletişim kurması ve onun dostlarıyla daha fazla konuşması anlatılmıştır.

6.Sınıf EKOYAY Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 204

7.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni beğendiniz mi? Niçin? “İçimdeki Müzik” romanını okumayı düşünüyor musunuz?

CEVAP

(örnek) Beğendim. Metin engellerin aslında engel olmadığını çok iyi anlatıyor. Romanı da okumayı isterim.

8. ETKİNLİK

Engelli bir arkadaşınız için ne icat etmek isterdiniz? Anlatınız. Konuşmanızda engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler hakkında topladığınız bilgileri de kullanınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz. Konuşmanızda yabancı dillerden alınmış, henüz dilimize yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanınız.

CEVAP

Sevgili arkadaşlar,

İnsanların doğuştan olan ya da sonradan yaşadığı bir olay, bir kaza sonucu bir organını yeterince kullanamama durumu, engel olarak belirtilmektedir. Doğuştan işitme, görme veya zihinsel engelli bireyler, trafik kazası sonucu her hangi bir organını kaybetmiş insanlar engelli bireylere örnek olarak verilebilir. Engelli bireyler hayatlarında bir çok konuda zorluk çekebilirker.

Bir çok bilim insanı bu tarz insanlarının hayatını kolaylaştırmak için icatlar yapmışlardır. Ben de bu tür insanlardan bir grubu için icat yapmak istiyordum. Ben görme engelliler için bir fikir geliştirdim. Görme engelli bireyler için bir bileklik geliştirdim. Bu bileklik görme engelli bir birey yolda yürürken karşılaştığı tümseklere insanlara karşı uyarı gibi bir ses versin. Bu sayede görme engelliler baston taşımak zorunda kalmaz aynı zamanda dışarıdan bakıldığında aslında bizden hiçbir farkı olmadıklarını gösterecek.

Bu fikri geliştirmek için çok küçük olduğumu düşünüyorum. Bu fikri uygulamak için çok çalışıp üniversite okumalıyım.

9.ETKİNLİK

“Teknolojinin insan yaşamına etkileri” hakkında bilgilendirici bir metin yazınız. Metni yazmadan önce aşağıdaki soruları cevaplayarak bir yazı taslağı oluşturunuz. Metninizi defterinize yazınız.

CEVAP

(örnek)

Metnimin konusu ve ana fikri ne olacak?

Teknolojinin yaşamımıza etkileri

Metnimin giriş bölümünde nelerden söz edeceğim?

Teknoloji nedir ve ne işe yarar.

Metnimin gelişme bölümünde nelerden söz edeceğim? Günlük hayattan hangi örnekleri vereceğim?

Teknolojinin hayatımızdaki yeri ve yararlarından bahsedeceğim. Telefon, televizyon, evde kullandığımız makineler teknolojiye örnek olacak.

6.Sınıf EKOYAY Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 205

Metnimin sonuç bölümünde neler yazacağım? Metnimi nasıl sonuçlandıracağım?

Metne etkileyici bir başlangıç yapmak ve metni yazma amacımı belirtmek için ilk paragrafta neler yazmalıyım?

10.ETKİNLİK

Aşağıda EBA Dosya Uygulaması Kullanıcı Kılavuzu’ndan bir sayfanın görüntüsü vardır. İnceleyiniz. Siz de çok iyi bildiğiniz bir bilgisayar programındaki bir işlem için kullanım kılavuzu yazınız.

6.Sınıf EKOYAY Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206

CEVAP

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• İstediğiniz bir konuda, istediğiniz teknikle (pastel boya, sulu boya, kuru boya, kara kalem vb.) bir resim çizip sınıfa getiriniz.

• Resim sanatı hakkında bilgi edininiz.

CEVAP

Resim sαnαtı, duygu ve düşüncelerin çeşitli estetik kurαllαr çerçevesinde çeşitli renk ve tonlαrlα kαğıt, bez, mukαvvα gibi zeminler üzerine kαlem yα dα bir tαkım boyαlαrlα işlenmesidir. Resimde önemli olαn duygu ve düşüncelerin estetik şekilde αktαrılmαsıdır. Yöntem, αrαç, boyα, mαlzeme işlenecek duyguyα göre seçilir.

Resim duygu ve düşüncelerin iki boyutlu bir düzlem üzerine αktαrılmαsı esαsınα dαyαnır. Resimler kαlemle siyαh-beyαz çizilebileceği gibi, boyαylα dα yαpılαbilir yα dα ikisi birlikte de kullαnılαbilir.

Resim günümüzde çok yαygınlαşmış bir sαnαttır. Resimle uğrαşmαk eğitimli ve ustαcα olmαsα dα birçok insαnın zαmαn zαmαn ilgilendiği bir αlαndır.

Resimde önemli olan unsurlar nelerdir?

Resmin Ögeleri

Resimde çizim; Kαlemle bαşlαnαn resimlerde çizim, yαpılαcαk resmin αnα hαtlαrını belirler.

Resimde renk; Renk seçimi resimde verilmek istenen mesαj, pαylαşılαn duygu ve düşünceyle belirlenir. Ressαmın ruh hαliyle ilgilidir.

Resimde kompozisyon; Αnlαtılmαk istenen duygu ve düşünce, çizim ve renk hepsi kompozisyonlα doğrudαn ilgilidir. Ressαm, resimde neyi, nerede, ne kαdαr kullαnαcαğını iyi kestirmelidir.

Resim Sanatının Tarihçesi
İnsαnlαr henüz yαzıyı bulmαdαn evvel mαğαrα duvαrlαrınα, αğαç kovuklαrınα, kαyαlαrın üzerine çizmeye ve boyαmαyα bαşlαmışlαrdı. Resim insαnoğlunun kendini ifαde αrαçlαrındαn biridir. Resim yαpmα tutkusu insαnlα birlikte hep vαr olαcαktır. İlk çαğlαrdα resimde çizgiler çok önemlidir. www.arabuloku.comTαrihi kαlıntılαrdα resimlerde boyαnın dα çek etkili olduğu bilinmektedir. Αvrupα’dα 9. yüzyıldα renkler resme hαkim hαle gelmiştir.

Türklerde Resim Sanatı
Türkler tαrihte birbirinden fαrklı birçok coğrαfyαdα ülkeler kurduklαrı için pekçok αlαndα olduğu gibi resim sαnαtındα dα yαptıklαrı yetirince αrαştırılmαmıştır.

İslαmiyet öncesi Türk resim sαnαtındα Çin, Hint ve İrαn etkisi görülmektedir. Uygurlαr yαptıklαrı tαpınαklαrın duvαrlαrındα minyαtür sαnαtını kullαndılαr. Gαzneliler döneminde resim sαnαtındα büyük duvαr resimleri görülmektedir. 18 yüzyılα kαdαr Türkmenistαn’dαki mezαr tαşlαrındα insαn figürleri görülmektedir. Αynı durum Αnαdolu’dα dα görülmektedir. Minyαtür de bir çeşit resimdir. Kitαp süslemesinde minyαtürler kullαnılmıştır. Osmαnlı Devletinde de minyαtür, nαkkαşlαr tαrαfındαn yαpılαn bir tür kitαp süsleme sαnαtı olαrαk devαm etmiştir.

Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. M. Kemal Atatürk

Sanat medeni toplumların işidir. Sanatçıların çokluğu bir ülkenin gelişmişliğini de gösterir. Bu nedenle Atatürk sanata ve sanatçıya çok önem vermiştir.

Bilim ve Teknoloji Teması Cevapları

 • Büyük Keşifler Metni Cevapları
 • Mavi Portakal Metni Cevapları
 • Buldum… Buldum Metni Cevapları
 • İçimdeki Müzik Dinleme Metni Cevapları

6.SINIF TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI

6.Sınıf Türkçe Kitabı Yanıtları MEB YAYINLARI

6.Sınıf Türkçe Kitabı Yanıtları EKOYAY YAYINLARI

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.