MBA Eğitim

5. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB

5. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 7 Ortalama: 3.6]

5. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB. 2020-2021 Eğitim öğretim yılı 5. sınıf matematik müfredatı ve detayları yazımızda. MEB 5 sınıf matematik konuları

5. Sınıf Matematik Müfredatı MEB 2021

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 5. Sınıf Matematik Konuları 2021 aşağıda listelenmiştir. 2021 5. Sınıf Matematik konuları ve müfredatı

5. sınıf matematik müfredatı ana üniteden oluşmaktadır, Müfredattaki konuların kazanımları için 5. Sınıf Matematik Konuları ve Kazanımları sayfamızı, MEB Testleri için 5.Sınıf MEB Kazanım Testleri ve Cevapları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde 5. Sınıf Matematik Ders Kitapları Pdf olarak indirebilir ve gerekli tüm içeriklere sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

2020-2021 5. SINIF MATEMATİK KONULARI

 • 5. Sınıf Matematik Konuları 2021
 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesirler
 • Kesirlerle işlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Yüzdeler
 • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
 • Üçgen ve Dörtgenler
 • Veri Toplama ve Değerlendirme
 • Uzunluk ve Zaman Ölçme
 • Alan ölçme
 • Geometrik Cisimler

2020-2021 5.SINIF KONULARI MEB

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından oluşmaktadır. 5. Sınıf matematik konuları ve müfredatı.

Sayılar ve İşlemler

5. sınıfta öğrencilerden doğal sayıları okuyup yazmaları ve doğal sayılarda dört işlem yapmaları beklenmektedir. Bu sınıf seviyesinde öğrencilerin tam sayılı ve bileşik kesirleri anlamlandırmaları, dönüşüm yapmaları, payları veya paydaları eşit kesirleri, birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirleri sıralamaları, bu kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları ve bu işlemleri anlamlandırmaları beklenmektedir. Ondalık gösterim konusu ise 5. sınıfta ele alınmaya başlanmaktadır. Ondalık gösterimin kesirlerle ilişkilendirilmesi, toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları beklenmektedir. Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında yüzde kavramına da yer verilmekte, yüzde kavramının kesir ve ondalık gösterimlerle ilişkilendirilmesi beklenmektedir.

Geometri ve Ölçme

Bu öğrenme alanına ilişkin 5. sınıfta öğrencilerin doğru, doğru parçası ve ışın gibi temel geometrik kavramları açıklaması, göstermesi ve çizmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin ayrıca çokgenleri isimlendirmeleri ve temel elemanlarını tanımaları amaçlanmıştır. Bu seviyede dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlamaya yönelik kazanımlara da yer verilmiştir. Uzunluk ölçme birimlerini tanıma, dönüştürme ve çokgenlerin çevre uzunlularını hesaplamaya yönelik kazanımlar yine bu seviyede yer almaktadır. Öğrencilerin 5. sınıfta dikdörtgenin alanını santimetrekare ve metrekare cinsinden hesaplamaları, dikdörtgenler prizmasını tanımaları, temel özelliklerini belirlemeleri, yüzey açınımı çizmeleri ve yüzey alanını hesaplamaları hedeflenmiştir.

Veri İşleme

5. sınıf seviyesinde veri işleme öğrenme alanına ilişkin öğrencilerden veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturmaları, bu sorulara uygun veriyi tablo, sıklık tablosu ve sütun grafiğinden uygun olanları ile göstermeleri ve yorumlamaları beklenmektedir.

2020-2021 5.SINIF KONULARI MEB

5. Sınıf Matematik Konuları 2021

5. Sınıf Matematik Konuları 1. Dönem

1.ÜNİTE

Doğal Sayılar

 • Doğal Sayılar      
 • En Çok Dokuz Basamaklı Doğal Sayıların Okunması ve Yazılması       
 • En Çok Dokuz Basamaklı Doğal Sayıların Bölüklerini, Basamaklarını ve Rakamların Basamak Değerlerini Belirtme       

Doğal Sayılarla İşlemler

 • Doğal Sayılarla İşlemler       
 • En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapma
 • İki Basamaklı Doğal Sayılarla Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Strateji Belirleme ve Kullanma      
 • Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme
 • En Çok Üç Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpma İşlemini Yapma       
 • En Çok Dört Basamaklı Bir Doğal Sayıyı, En Çok İki Basamaklı Bir Doğal Sayıya Bölme Konu Anlatım
 • Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme
 • Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Belirleme ve Kullanma 
 • Bölme İşlemine İlişkin Problem Durumlarında Kalanı Yorumlama       
 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişkiyi Anlayarak İşlemlerde Verilmeyen Ögeleri (Çarpan, Bölüm veya Bölünen) Bulma       
 • Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini Hesaplama       
 • Bir Sayının Küpü
 • Bir Sayının Karesi
 • En Çok İki İşlem Türü İçeren Parantezli İfadelerin Sonucunu Bulma     
 • Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme       

2.ÜNİTE

Kesirler

 • Birim Kesirler       
  • Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme       
  • Birim Kesirleri Sıralama       
 • Tam Sayılı Kesrin, Bir Doğal Sayı ile Bir Basit Kesrin Toplamı Olduğunu Anlama ve Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre, Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme       
 • Bir Doğal Sayı İle Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma       
 • Sadeleştirme ve Genişletmenin Kesrin Değerini Değiştirmeyeceğini Anlama ve Bir Kesre Denk Olan Kesirler Oluşturma       
 • Payları veya Paydaları Eşit Kesirleri Sıralama       
 • Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama       

Kesirlerle İşlemler

 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan İki Kesrin Toplama ve Çıkarma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma       
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma       

3.ÜNİTE

Ondalık Gösterim

 • Bir Bütün 10, 100 veya 1000 Eş Parçaya Bölündüğünde, Ortaya Çıkan Kesrin Birimlerinin Ondalık Gösterimle İfade Edilebileceğini Belirleme       
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olan Bir Kesri Ondalık Gösterim Şeklinde İfade Etme 
 • Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama       
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma ve Okuma       
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama       
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma       

Yüzdeler

 • Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü (%) İle Gösterme       
 • Bir Yüzdelik İfadeyi Aynı Büyüklüğü Temsil Eden Kesir ve Ondalık Gösterimle İlişkilendirme; Bu Gösterimleri Birbirine Dönüştürme       
 • Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma
 • Bir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarını Bulma       

5. Sınıf Matematik Konuları 2. Dönem

4.ÜNİTE

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

 • Doğru, Doğru Parçası, Işını Açıklama ve Sembolle Gösterme       
 • Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumunu Yön ve Birim Kullanarak İfade Etme       
 • Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme       
 •  90°’lik Bir Açıyı Referans Alarak Dar, Dik ve Geniş Açıları Oluşturma; Oluşturulmuş Bir Açının Dar, Dik yada Geniş Açılı Olduğunu Belirleme
 • Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme       
 • Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçaları İnşa Etme, Çizilmiş Doğru Parçalarının Paralel Olup Olmadığını Yorumlama       

Üçgen ve Dörtgenler

 • Çokgenleri İsimlendirme, Oluşturma ve Temel Elemanlarını Tanıma   
 • Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Oluşturma; Oluşturulmuş Farklı Üçgenleri Kenar ve Açı Özelliklerine Göre Sınıflandırma       
 • Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanlarını Belirleme ve Çizme       
 • Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamını Belirleme ve Verilmeyen Açıyı Bulma       

5.ÜNİTE

Veri Toplama ve Değerlendirme

 • Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma       
 • Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme       
 • Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilmiş Verileri Yorumlamaya Yönelik Problemleri Çözme       

Uzunluk ve Zaman Ölçme

 • Uzunluk Ölçme Birimlerini Tanıma; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre Birimlerini Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme       
 • Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama, Verilen Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Şekiller Oluşturma       
 • Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma, Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme       

6.ÜNİTE

Alan Ölçme

 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplama, santimetrekare ve metrekareyi Kullanma
 • Belirlenen Bir Alanı santimetrekare ve metrekare Birimleriyle Tahmin Etme
 • Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma       
 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme       

Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler Prizmasını Tanıma ve Temel Elemanlarını Belirleme
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımlarını Çizme ve Verilen Farklı Açınımların Dikdörtgenler Prizmasına Ait Olup Olmadığına Karar Verme
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme

5. Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı bu şekilde.

ONLİNE BİREBİR MATEMATİK ÖZEL DERS

MEB Matematik Konuları

Bunlara da Bak

pi sayisi nedir

Matematik öğretmeni. Öğrencilerimle sınavlara yönelik ONLİNE ve BİREBİR dersler yapıyorum. Detaylı bilgiye istanbulozelogretmen.com adresinden ulaşabilirsiniz.  Ayrıca aşağıdaki linklerden beni takip edebilirsiniz.

MBA Akademisi son projelerimden birisi olarak 2019 yılında yayın hayatına girdi. Amacımız özgün içerikler sunmak. Sitemizde ÖSYM sınavları ve eğitimle ilgili aradığınız her şeyi bulmanız için güncellemeler düzenli olarak yapılmaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. Ecem dedi ki:

  ellerinize sağlık .

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.
error: Content is protected !!