MBA – Model Bilimler Akademisi

5.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB Yeni Müfredat

5.Sınıf Matematik Konuları ve Müfredatı 2020 2021 MEB Yeni Müfredat
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

5.Sınıf Matematik Müfredatı ve Konuları 2020 2021 MEB Yeni Müfredat

5.Sınıf Matematik Konuları MEB

5.Sınıf Matematik Konuları MEB

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 5.Sınıf Matematik Konuları aşağıda listelenmiştir.

5. sınıf matematik müfredatı ana üniteden oluşmaktadır, Müfredattaki konuların kazanımları için 5. Sınıf Matematik Kazanımları sayfamızı, MEB Testleri için 5.Sınıf MEB Kazanım Testleri ve Cevapları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca sitemizde 5. Sınıf Matematik Ders Kitapları Pdf olarak indirebilir ve gerekli tüm içeriklere sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı

Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı; Sayılar ve İşlemler, Cebir, Geometri ve Ölçme, Veri İşleme ve Olasılık olmak üzere beş öğrenme alanından oluşmaktadır.

Sayılar ve İşlemler

5. sınıfta öğrencilerden doğal sayıları okuyup yazmaları ve doğal sayılarda dört işlem yapmaları beklenmektedir. Bu sınıf seviyesinde öğrencilerin tam sayılı ve bileşik kesirleri anlamlandırmaları, dönüşüm yapmaları, payları veya paydaları eşit kesirleri, birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirleri sıralamaları, bu kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları ve bu işlemleri anlamlandırmaları beklenmektedir. Ondalık gösterim konusu ise 5. sınıfta ele alınmaya başlanmaktadır. Ondalık gösterimin kesirlerle ilişkilendirilmesi, toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları beklenmektedir. Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında yüzde kavramına da yer verilmekte, yüzde kavramının kesir ve ondalık gösterimlerle ilişkilendirilmesi beklenmektedir.

Geometri ve Ölçme

Bu öğrenme alanına ilişkin 5. sınıfta öğrencilerin doğru, doğru parçası ve ışın gibi temel geometrik kavramları açıklaması, göstermesi ve çizmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerin ayrıca çokgenleri isimlendirmeleri ve temel elemanlarını tanımaları amaçlanmıştır. Bu seviyede dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel özelliklerini anlamaya yönelik kazanımlara da yer verilmiştir. Uzunluk ölçme birimlerini tanıma, dönüştürme ve çokgenlerin çevre uzunlularını hesaplamaya yönelik kazanımlar yine bu seviyede yer almaktadır. Öğrencilerin 5. sınıfta dikdörtgenin alanını santimetrekare ve metrekare cinsinden hesaplamaları, dikdörtgenler prizmasını tanımaları, temel özelliklerini belirlemeleri, yüzey açınımı çizmeleri ve yüzey alanını hesaplamaları hedeflenmiştir.

Veri İşleme

5. sınıf seviyesinde veri işleme öğrenme alanına ilişkin öğrencilerden veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturmaları, bu sorulara uygun veriyi tablo, sıklık tablosu ve sütun grafiğinden uygun olanları ile göstermeleri ve yorumlamaları beklenmektedir.

5.SINIF MATEMATİK KONULARI 2020

1.ÜNİTE

Doğal Sayılar

 • Doğal Sayılar      
 • En Çok Dokuz Basamaklı Doğal Sayıların Okunması ve Yazılması       
 • En Çok Dokuz Basamaklı Doğal Sayıların Bölüklerini, Basamaklarını ve Rakamların Basamak Değerlerini Belirtme       

Doğal Sayılarla İşlemler

 • Doğal Sayılarla İşlemler       
 • En Çok Beş Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapma      
 • İki Basamaklı Doğal Sayılarla Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Strateji Belirleme ve Kullanma      
 • Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme      
 • En Çok Üç Basamaklı İki Doğal Sayının Çarpma İşlemini Yapma       
 • En Çok Dört Basamaklı Bir Doğal Sayıyı, En Çok İki Basamaklı Bir Doğal Sayıya Bölme Konu Anlatım
 • Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme       
 • Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygun Stratejiyi Belirleme ve Kullanma       
 • Bölme İşlemine İlişkin Problem Durumlarında Kalanı Yorumlama       
 • Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişkiyi Anlayarak İşlemlerde Verilmeyen Öğeleri (Çarpan, Bölüm veya Bölünen) Bulma       
 • Bir Doğal Sayının Karesini ve Küpünü Üslü İfade Olarak Gösterme ve Değerini Hesaplama       
  • Bir Sayının Küpü      
  • Bir Sayının Karesi      
 • En Çok İki İşlem Türü İçeren Parantezli İfadelerin Sonucunu Bulma     
 • Dört İşlem İçeren Problemleri Çözme       

2.ÜNİTE

Kesirler

 • Birim Kesirler       
  • Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme       
  • Birim Kesirleri Sıralama       
 • Tam Sayılı Kesrin, Bir Doğal Sayı ile Bir Basit Kesrin Toplamı Olduğunu Anlama ve Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre, Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Dönüştürme       
 • Bir Doğal Sayı İle Bir Bileşik Kesri Karşılaştırma       
 • Sadeleştirme ve Genişletmenin Kesrin Değerini Değiştirmeyeceğini Anlama ve Bir Kesre Denk Olan Kesirler Oluşturma       
 • Payları veya Paydaları Eşit Kesirleri Sıralama       
 • Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Birim Kesirlerden Yararlanarak Hesaplama       

Kesirlerle İşlemler

 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan İki Kesrin Toplama ve Çıkarma İşlemini Yapma ve Anlamlandırma       
 • Paydaları Eşit veya Birinin Paydası Diğerinin Katı Olan Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Gerektiren Problemleri Çözme ve Kurma       

3.ÜNİTE

Ondalık Gösterim

 • Bir Bütün 10, 100 veya 1000 Eş Parçaya Bölündüğünde, Ortaya Çıkan Kesrin Birimlerinin Ondalık Gösterimle İfade Edilebileceğini Belirleme       
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olan Bir Kesri Ondalık Gösterim Şeklinde İfade Etme 
 • Ondalık Gösterimde Tam Kısım ve Ondalık Kısımdaki Rakamların Bulunduğu Basamağın Değeriyle İlişkisini Anlama       
 • Paydası 10, 100 veya 1000 Olacak Şekilde Genişletilebilen veya Sadeleştirilebilen Kesirlerin Ondalık Gösterimini Yazma ve Okuma       
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama       
 • Ondalık Gösterimleri Verilen Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Yapma       

Yüzdeler

 • Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü (%) İle Gösterme       
 • Bir Yüzdelik İfadeyi Aynı Büyüklüğü Temsil Eden Kesir ve Ondalık Gösterimle İlişkilendirme; Bu Gösterimleri Birbirine Dönüştürme       
 • Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma
 • Bir Çokluğun Belirtilen Bir Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarını Bulma       

4.ÜNİTE

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler

 • Doğru, Doğru Parçası, Işını Açıklama ve Sembolle Gösterme       
 • Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumunu Yön ve Birim Kullanarak İfade Etme       
 • Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme       
 •  90°’lik Bir Açıyı Referans Alarak Dar, Dik ve Geniş Açıları Oluşturma; Oluşturulmuş Bir Açının Dar, Dik yada Geniş Açılı Olduğunu Belirleme
 • Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme       
 • Bir Doğru Parçasına Paralel Doğru Parçaları İnşa Etme, Çizilmiş Doğru Parçalarının Paralel Olup Olmadığını Yorumlama       

Üçgen ve Dörtgenler

 • Çokgenleri İsimlendirme, Oluşturma ve Temel Elemanlarını Tanıma   
 • Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler Oluşturma; Oluşturulmuş Farklı Üçgenleri Kenar ve Açı Özelliklerine Göre Sınıflandırma       
 • Dikdörtgen, Paralelkenar, Eşkenar Dörtgen ve Yamuğun Temel Elemanlarını Belirleme ve Çizme       
 • Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamını Belirleme ve Verilmeyen Açıyı Bulma       

5.ÜNİTE

Veri Toplama ve Değerlendirme

 • Veri Toplamayı Gerektiren Araştırma Soruları Oluşturma       
 • Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme       
 • Sıklık Tablosu veya Sütun Grafiği ile Gösterilmiş Verileri Yorumlamaya Yönelik Problemleri Çözme       

Uzunluk ve Zaman Ölçme

 • Uzunluk Ölçme Birimlerini Tanıma; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre Birimlerini Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme       
 • Üçgen ve Dörtgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama, Verilen Bir Çevre Uzunluğuna Sahip Farklı Şekiller Oluşturma       
 • Zaman Ölçü Birimlerini Tanıma, Birbirine Dönüştürme ve İlgili Problemleri Çözme       

6.ÜNİTE

Alan Ölçme

 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplama, santimetrekare ve metrekareyi Kullanma       
 • Belirlenen Bir Alanı santimetrekare ve metrekare Birimleriyle Tahmin Etme       
 • Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma       
 • Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme       

Geometrik Cisimler

 • Dikdörtgenler Prizmasını Tanıma ve Temel Elemanlarını Belirleme       
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Açınımlarını Çizme ve Verilen Farklı Açınımların Dikdörtgenler Prizmasına Ait Olup Olmadığına Karar Verme       
 • Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemleri Çözme       

Yeni Milli Eğitim Müfredatı

Bunlara baktınız mı?

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Öğrenme-öğretme sürecinde etkili olan birçok faktör programın uygulanma sürecinde de etkilidir. Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğretmenlere esneklik tanınmaktadır. Program’ın uygulanmasında dikkat edilecek esaslar aşağıda sıralanmıştır:
 • Öğrencilerin bireysel farklılıkları ihmal edilmemelidir. Bu nedenle matematik öğretim çalışmalarında öğrencilerin öğrenme stillerini ve stratejilerini öne çıkaran uygulamalara öncelik ve önem verilmelidir.
 • Öğrencilerin önceki öğrenmeleri tespit edilmeli ve etkin öğrenmeyi destekler nitelikteki etkinliklerle öğrencilerin yeni matematiksel kavramları önceki kavramların üzerine inşa etmeleri için fırsatlar sunulmalı ve bu süreçte öğrenciler cesaretlendirilmelidir.
 • Yeni kavramların öğretiminde ve yapılacak olan değerlendirmelerde mümkün olduğu ölçüde somut materyaller kullanılmalıdır. Sayı kartları, onluk bloklar, kesir takımları, basit günlük materyallerden elde edilecek çeşitli modeller vb. bu materyallere örnek olarak gösterilebilir.
 • Matematik öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin düşüncelerini sözlü olarak ifade etmeleri, matematiksel kavramların içselleştirilmesi, anlaşılması ve yapılandırılmasında önemli bir yere sahiptir. Öğrenciler, öğretim sürecinde kavramları nasıl yapılandırdıklarını sergilerken, bireysel ve bireylerarası iletişim kurmaya da teşvik edilmelidir.
 • Matematiksel kavramların öğrenimi sürecinde öğrencilerin düşüncelerini ifade edebilmeleri için öğretmenlerin yönlendirmeleri gerekli ve önemlidir. Bu bağlamda, “Bu probleme benzer bir problemle daha önce karşılaştın mı? Eğer karşılaştıysan nasıl bir yol izlediğini hatırlıyor musun? Bu problemin çözümünde işe yarayacak yolu biliyor musun?” gibi sorularla öğrencinin düşünme sürecini ortaya koymasına ve güçlendirmesine fırsat verilmelidir.
 • Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmenin matematik başarısı üzerine etkisi göz ardı edilemez. Ünite içerikleriyle ilişkili olarak uygun görülen bölümlerde matematik oyunlarına yer vermeye çalışılmalıdır.
 • Matematiğin hayatın bir parçası olduğu unutulmamalı, bunun için her fırsat matematiksel düşünmenin gelişimi için değerlendirilmelidir. Bu amaçla diğer derslerle Matematik dersi arasında yeri geldikçe ilişkilendirmeler yapılmalıdır. Örneğin gerek günlük hayatta karşılaşılan gerekse Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi içinde yer bulan ekmek israfı, geri dönüşüm, sağlıklı ve planlı hayat, vergi bilinci, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri gibi konular özellikle vurgulanmalı ve bu konularda örnekler verilmelidir.
 • Program’ın uygulanmasında öğrenciler arasındaki bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, matematik öğretim sürecinde uygun yöntem ve yaklaşımlar tercih edilmelidir.
 • Program’da yer alan cebir öğrenme alanı, matematiksel düşüncenin önemli bir alt boyutu olan cebirsel düşünme açısından matematik öğretimi alanında yapılan çalışmalar dikkate alınarak, ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır. Cebir öğrenme alanına ait kazanımlar işlenirken kazanımların sırasına dikkat edilmeli ve yeri geldiğinde diğer öğrenme alanlarında bulunan kazanımlarla ilişkilendirilmelidir.
 • Program’da yer alan öğrenme alanları, alt öğrenme alanları ve kazanımların sıralanışı, işleniş sırası değildir.
 • Her sınıf için önerilen ünite sıralaması Program’da “Üniteler ve Zaman Dağılımları” başlığı altında ayrıca belirtilmiştir. İşleniş sıralamasında bu öneriler dikkate alınmalıdır.
 • Ders kitaplarında, ünitelerin genel sıralamasında bir değişiklik yapmamak kaydıyla ünite içindeki kazanımların veriliş sırasında değişikliğe gidilebilir. Sınıf seviyesine göre kazanımlar birleştirilerek işlenebilir. Gerekli hâllerde bir kazanım başka bir ünite altında da ele alınabilir.
 • Bir kazanımın işleniş süresi, başta öğrencilerin seviyesi olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu nedenle Program’daki kazanımlara yönelik verilen işleniş süreleri ve yüzdeleri kesin olmayıp yaklaşık değerleri belirtmektedir.
 • Matematik Dersi Öğretim Programı öğrenciyi merkeze alan ve kavramsal anlamayı önemseyen bir bakış açısına sahip olmakla birlikte, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde (TYÇ) belirlenen 8 anahtar yetkinlikle birlikte esneklik, estetik, eşitlik, adalet ve paylaşım gibi değerleri de uygun kazanımlarla ilişkilendirmeyi öne çıkarmaktadır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.