5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları 5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Yanıtları 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları sayfa 220 221 222 223 224

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Temaları

  1. TEMA – Birey ve Toplum Teması
  2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
  3. TEMA – Doğa ve Evren Teması
  4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
  5. TEMA – Vatandaşlık Teması
  6. TEMA – Sağlık ve Spor Temas
  7. TEMA – Erdemler Teması
  8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİNİZİ ETKİLİYOR METNİ

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Yönetim Kurulu Başkanı Said Ercan, sosyal medyada beğenilmeme korkusunun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığını söyledi.

Ercan, aynı zamanda insanların hayatlarının artık birçok yerinde sayılar olduğunu da dile getirdi.Ercan yaptığı açıklamada, sosyal medya kullanıcılarına yönelik araştırmalar yaptıklarını ve araştırmalara göre insanların sosyal medyada genellikle beğenilmek için bir şeyler paylaştığını belirtti. Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA’nın görüldüğünü aktaran Ercan, “Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor.

Türkiye’de 50 milyon internet kullanıcısı var. Kullanıcılar ortalama beş dakikada bir telefonuna bakıyor. Yine yapılan araştırmaya göre cüzdanımızı kaybettiğimizde bunun yanımızda olmadığını üç saatte fark ediyoruz ama telefonu kaybettiğimizi beş dakikada anlıyoruz.” diye konuştu. Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu: “Sosyal medyadabir şey paylaştıklarında insanlar hemen ‘Kaç beğeni oldu, kaç kişi gördü?’ diye bakıyor. Sosyal medyada beğenilme kullanıcıları mutlu ediyor. Beğenilmeme ile karşılaşan kullanıcılarda ise psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Sosyal medyada beğenilmeme psikolojiyi bozuyor. Bu tamamen istatistiklerle yaşar hâle getiriyor bizi. Yani hayatımızın her alanında sayılar var artık. Sayılarla yaşıyoruz.”

Sosyal medya kullanıcıları tarihten uzak yaşıyor

Ercan, insanlığın günlük yaşamındaki kadim bilgilerin sosyal medyaya aktarılamadığını dile getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının tarihî bilgiden ve gelenekten uzak yaşadığını aktaran Ercan, “İnsanlar için her şey arama moturundan ibaret oldu. Arama motoruna yazdığında o bilgi yoksa insanlar inanmıyor. Hâl böyle olunca ortaya garip sonuçlar çıkıyor. Fenomen ve profesörü takipçi sayısına göre değerlendiriyorlar, kıyaslıyorlar. Sosyal medya bilgiyi takipçi sayısına göre derecelendiriyor. Aslında öyle de değil tabii ki. Buna göre sosyal medya meslekleri de etkiliyor. Bilgi değil de önemli olan sosyal medyaya göre beğenilme ya da takipçi sayısı oluyor.” şeklinde konuştu.

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225-230

BİLİM VE TEKNOLOJİ Teması cevapları ve soruları, ANITTEPE Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

SOSYAL MEDYA PSİKOLOJİNİZİ ETKİLİYOR METNİ CEVAPLARI

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Sosyal Medya Psikolojinizi Etkiliyor Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İnterneti hangi amaçlarla kullanıyorsunuz?

(örnek) Ödev araştırmaları, arkadaşlarım ve akrabalarım ile iletişim, video izlemek ve oyun oynamak için kullanıyorum.

2. Sosyal medya hesaplarından hangilerini biliyorsunuz? Bildiğiniz hesaplar hakkında bilgi veriniz.

Youtube, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter sık kullanılan sosyal medya hesaplarıdır.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 226

1.ETKİNLİK

a) Metni okurken altını çizdiğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Bunların anlamını cümledeki kullanımlarından yola çıkarak tahmin ediniz. Kelimelerin anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

CEVAP

kaygı: Genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu.

istatistik: Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama

kadim: Başlangıcı olmayan, eski, ezelî

fenomen: Olay. (Sosyal medya için: Hayranlık uyandıracak kadar dikkat çekici olan şey veya kişi.)

b) Aşağıda verilen kelime gruplarının anlamlarını deyimler sözlüğünüzden bulunuz. Bu kelime gruplarını birer cümle içinde kullanınız.

CEVAP

yol açmak: Bir olayın sebebi olmak

dile getirmek: Belirtmek, anlatmak, açıklamak, ifade etmek

mutlu etmek: Mutluluk vermek, bahtiyar etmek

c) Bu deyimlerin anlatıma olan katkısını açıklayınız.

Cevap: Metnin anlatımını güçlendirmiş, zenginleştirmiş, anlamayı kolaylaştırmıştır.

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.

CEVAP

 Altı çizili kelimenin zıt anlamıAltı çizili kelimenin eş anlamı
Sosyal medyanın insan hayatına çok fazla girdiğini vurgulayan Ercan, şöyle konuştu.az
Sosyal medya kullanıcıları tarihten uzak yaşıyor.yakınırak
Bu insanlar sürekli sosyal medya için telefona dönüp dönüp bakıyor.devamlı
Yani hayatımızın her alanında sayılar var artık.yokmevcut
Hâl böyle olunca ortaya garip sonuçlar çıkıyor.durum

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 227

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1) Okuduğunuz metinde hangi durumun insanlarda psikolojik sorunlara yol açtığı dile getirilmiştir?

Cevap: Sosyal medyada beğenilmeme korkusu.

2) Araştırmalara göre insanlar, sosyal medyada hangi amaçla paylaşım yapmaktadır?

Cevap: Beğenilmek için paylaşım yapmaktadır.

3) Araştırmalar, sosyal medya kullanan birçok insanda hangi hastalığın görüldüğünü ortaya çıkarmıştır?

Cevap: Bir çeşit kaygı bozukluğu olan FOMA’nın görüldüğü ortaya çıkmıştır.

4) Sosyal medya bilgiyi neye göre değerlendiriyor?

Cevap: Arama motorunda olup olmadığına göre değerlendiriyor.

5) Metne göre sosyal medya, meslekleri nasıl etkiliyor?

Cevap: Meslek sahiplerinin bilgilerine değil, beğenilme ve takipçi sayılarına bakılıyor.

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

CEVAP

Metnin konusu: Sosyal medyanın zararlı etkileri

Metnin ana fikri: Sosyal medya kişilerin bilgilerine göre değil takipçi sayılarına göre değerlendirilmelerine ve insanların psikolojik sorunlar yaşamasına neden oluyor.

5.ETKİNLİK

Yazar, sosyal medyanın hangi özelliği üzerinde durmuştur? Metni siz yazmış olsaydınız sosyal medyanın hangi etki ve özellikleri üzerinde dururdunuz?

CEVAP

Yazarın üzerinde durduğu konular: Sosyal medyanın psikolojik etkileri

Ben olsaydım(örnek) Sosyal medya bağımlılığının sağlık üzerindeki etkilerine de değinirdim.

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

Görsellerde anlatılan durum nedir? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

CEVAP

Görsellerde insanların bütün vakitlerini bilgisayar başında ve internette geçirdikleri anlatılmaktadır. Bu durum özellikle genç yaştaki insanların gerçek sosyal hayattan kopmalarına, gittikçe daha mutsuz ve öz güvensiz olmalarına neden olmaktadır.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 228

7.ETKİNLİK

http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alınan Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 anket sonuçları aşağıdaki grafikte verilmiştir. Grafiği inceleyerek tabloyu örnekteki gibi işaretleyiniz.

CEVAP

 DoğruYanlış
Araştırma 16 ile 74 yaş arası bireyler üzerinde yapılmıştır.X 
2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede internet erişim imkânı olan hanelerin sayısı azalmıştır. X
İnternet erişim imkânı olan hanelerde 16 ile 74 yaş arası bireyler
internet ve bilgisayar kullanmaktadır.
X 
2017 yılında 16 ile 74 yaş arası bireylerin internet kullanım oranı
bilgisayar kullanım oranından fazladır.
X 
2008 yılından 2017 yılına kadar olan sürede 16 ile 74 yaş arası
bireylerin internet kullanımı her geçen gün artmıştır.
X 
2013 yılına kadar hanelerinde internet erişim imkânı olmayan
16 ile 74 yaş arası bireyler bilgisayar ve interneti kullanmışlardır.
 X

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleyi okuyunuz.

“Dünyada son yıllarda sosyal medya kullanan birçok insanda bir çeşit kaygı bozukluğu FOMA’nın görüldüğü belirtiliyor.”

Yukarıdaki cümlede geçen “FOMA” tıp bilimi ile ilgili bir terimdir. Bilim, teknik, sanat gibi özel alanlarla mesleki alanlarda kullanılan kelimeler vardır. Siz de bu alanlar ile ilgili terim örnekleri veriniz.

CEVAP

Kafiyeli şiirleri okumak çok güzel oluyor.

Korktuğumuzda veya heyecanlandığımızda adrenalin hormonu salgıları.

Gitarının akordunu ayarlayamadığı için çalamadı.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 229

9.ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Medya Okuryazarlığı

Her gün insanlar; televizyon programları, filmler ve internet siteleri gibi birçok farklı iletişim aracı ile medya mesajlarına ulaşmaktadır. Sorumlu bireyler olarak medyanın bize sunduğu mesajlar arasından seçim yapmak bizim sorumluluğumuzdadır.

Medya okuryazarı bireyler; medyanın kurgusal olduğunu, politik söylemleri olduğunu, belli bir ideolojiye ve belli ticari kaygılara sahip olduğunu bilmeli ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Sorgulayıcı bir bakış açısı ile medya içeriğini anlayabilmenin de ötesinde objektifliği, niteliği değerlendirebiliriz. Medya okuryazarları; içeriği, kaynağı ve biçimi sorgulamanın yanı sıra medyanın estetik değerlerini de eleştirebilmelidir

1) Medya mesajları arasında niçin seçim yapılmalıdır?

Cevap: Çünkü medya mesajları arasında doğru ve yanlış mesajlar vardır. Her mesaj doğru kabul edilemez.

2) Medyayı niçin sorgulamalıyız? Bu sorgulamada nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap: Çünkü medyadaki mesajlar kurgusal olabilir, politik söylemlere sahip olabilir, belli bir ideoloji ve belli ticari kaygılara sahip olabilir. Bu sorgulamada mesajın objektif olup olmadığına ve doğru olup olmadığına dikkat etmeliyiz.

3) Medyayı hangi yönlerden sorgulamalıyız?

Cevap: Objektiflik ve nitelik yönlerinden sorgulamalıyız.

4) Siz, medya kaynaklarını sorguluyor musunuz? Sorgulama yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?

Cevap: (örnek) Sorguluyorum. Her mesaja inanmıyorum. Birkaç farklı kaynağa bakarak mesajın doğru olup olmadığını doğruluyorum. sorgulama yaptığım kaynakların edu ve gov uzantılı olmasına dikkat ediyorum.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 230

10.ETKİNLİK

En hızlı yayılan iletişim aracı internettir. Radyo yayınlarının 50 milyon dinleyiciye ulaşması 38 yılda gerçekleşmiştir. Televizyon yayınları için bu süre 13 yıldır. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması yalnızca 4 yıl sürmüştür.

İnternete bağlı aygıt sayısı insan nüfusundan çoktur. Dünyada e-posta kullanıcılarının sayısı 2,5 milyarı geçmiştir.

Okuduğunuz haber yazılarından ve araştırmalarınızın sonucundan hareketle sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yönlerini anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanız sırasında “ama, fakat, ancak” vb. uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.

Sevgili arkadaşlar,

Sosyal medya günümüzde oldukça gelişmiş. Bir çok işimizi kolaylaştırıyor. İnsanlarla olan ilişkileri daha hızlı bir hale getiriyor. Arkadaş edinmemizi hızlandırıyor. Yabancı ülkelerdeki insanlarla olan iletişimimizi sağlıyor.

Sosyal medyanın bir çok güzel yanı olduğu gibi kötü yanları da olabiliyor tabi ki. Bazen sosyal medya bizi asosyal bir hale getirebiliyor. Bazen insanlar aslında mutlu olmamasına rağmen sosyal medyada mutlu görünmek için uğraşıyorlar. Olduğumuzdan farklı görünmeye çalışıyoruz. Bu bizi yalancı hale getiriyor. İnsanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırdığı gibi bazen de zayıflatıyor.

Her konu da olduğu gibi bu konuda da sosyal medyayı dozunda kullanmalı ve bizi hayattan uzaklaştıracak kadar sosyal medyaya bağ kurmamalıyız.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

11.ETKİNLİK

Görselden hareketle sosyal medyanın olumsuz etkileri konusunda defterinize insanları bilinçlendirecek bir afiş hazırlayınız.

CEVAP

Bu afişi siz hazırlayabilirsiniz.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Aile büyüklerinizden çocukluk dönemlerinde hangi ulaşım araçlarının yaygın olarak kullanıldığını öğreniniz.

5. Sınıf Türkçe Yanıtları ANITTEPE

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.