5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Erdemler Teması Paylaşalım Dinleme İzleme Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Erdemler Teması Paylaşalım Dinleme İzleme Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 5 Ortalama: 4.6]

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Paylaşalım Dinleme izleme Metni Cevapları 5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Erdemler Teması Paylaşalım Dinleme Metni Yanıtları 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları sayfa 212 213 214

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Birey ve Toplum Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 5. TEMA – Vatandaşlık Teması
 6. TEMA – Sağlık ve Spor Temas
 7. TEMA – Erdemler Teması
 8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

PAYLAŞALIM DİNLEME METNİ

Aramızda ………………
Paylaştıkça ……………
Üzüntü, elem, keder;
Tam tersi ………………
El ele verince,
Güç birliği edince,
…………kendi fikrince,
…. ….. olunca güzel.
“Bir ……… nesi ………,
İki elin ………….. var.”
Ayrı gayrı olunmaz.
………. taş duvar ………..
İş …………. işleyelim,
Güzel düş düşleyelim,
…………. yaparak,
………….. aşalım.

PAYLAŞALIM Dinleme metnini BURADAN indirebilirsiniz.

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 212-214

ERDEMLER Teması cevapları ve soruları, ANITTEPE Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

PAYLAŞALIM DİNLEME İZLEME METNİ CEVAPLARI

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Paylaşalım Dinleme izleme Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 212

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Paylaşmanın önemi ile ilgili bulduğunuz atasözleri ve özdeyişleri arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP

Atasözleri:

 • Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
 • Az veren candan, çok veren maldan…
 • Ekmeğini yalnız yiyen, yükünü yalnız taşır.
 • Birlikten kuvvet doğar.
 • Nerede birlik,orada dirlik.
 • Bir elin nesi var iki elin sesi var.

Özdeyişler:

 • Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner. (Cicero)
 • Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)
 • Paylaşılmayı bilmeyenler, mesut değildir. (Gürbüz Azak)
 • Birlik ruhunu kaybeden toplumlar her şeyini kaybederler. (Muhammed Saki Erol)
 • Biz hepimiz tek kanatlı melekleriz ancak birbirimize sarılırsak uçabiliriz. (Luciano de Crescenzo)

2. “Yardımlaşmak niçin önemlidir ve yardımlaşmanın topluma ne gibi katkıları olur?” konulu konuşmanızı yapınız. Konuşmanızı yaparken istenilen ölçütlere dikkat ediniz.

CEVAP

Yaşamımız boyunca daima bazen farkında olarak bazen de olmayarak bir çok insanla yardımlaşma içerisindeyizdir. Yaşamımızı devam ettirmek için mutlaka birilerinin yardımına ihtiyaç duyarız. Her sabah okula gitmek için servise bindiğimizde şoför amcanın yardımı ile okula gideriz. Okulda grup ödevleri verildiğinde grup arkadaşlarımızın yardımına ihtiyaç duyarız. Acıktığımızda annemize ihtiyaç duyarız. Cevaplayamadığımız sorular olduğunda ablamıza veya ağabeyimize ihtiyaç duyarız.Yardımlaşma toplumu oluşturan asıl nedenlerdendir. Toplumda herkes bir başkasının yardımı ile yaşar. Bu nedenle yardımlaşma çok önemlidir.

1.ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.

CEVAP

PAYLAŞALIM

Aramızda sevinçler,
Paylaştıkça artacak.
Üzüntü, elem, keder;
Tam tersi azalacak.

El ele verince,
Güç birliği edince,
Herkes kendi fikrince,
Birlik olunca güzel.

“Bir elin nesi var,
İki elin sesi var.”
Ayrı gayrı olunmaz.
Yalnız taş duvar olmaz.

İş bulup işleyelim,
Güzel düş düşleyelim,
İş birliği yaparak,
Zorlukları aşalım.

Dursun BULUT

2.ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen kelimelerin anlamlarını sözlükten bulup yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

CEVAP

elem
Anlamı: Acı, üzüntü, dert, keder
Cümlem: Bazı insanlar bu hayatta daha fazla elem çeker.

işlemek
Anlamı: Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek
Cümlem: Dedem köydeki toprağı işlemekten büyük zevk alır.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 213

birlik
Anlamı: Bir arada olma durumu, vahdet
Cümlem: Bazı zorlukları birlik olmadan aşamayız.

düş
Anlamı: Gerçekleşmesi istenen şey, umut
Cümlem: Arkadaşım düşleyerek uyumayı çok sever.

3.ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu yazınız.

CEVAP

Şiirin ana duygusu: Paylaşma sevinci

4.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz.

CEVAP

a) Şiirin başlığını ben olsaydım Zorlukları Aşalım koyardım.

b) Dinlediğim şiiri beğendim/beğenmedim çünkü şiir paylaşmanın önemini duygularımıza dokunarak anlatmış.

5.ETKİNLİK

Dinlediğiniz şiirin dörtlükleri konu bakımından aynı doğrultuda mıdır? Şiirin tamamında konu olarak bir tutarlılık var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Şiirin dörtlüklerini parça parça değerlendirirsek tutarlı değildir Çünkü ilk paragrafta yardımlaşmadan bahsederken ikinci paragrafta birlik olmaktan bahsediyor. Ama şiiri bir bütün olarak ele alırsak tutarlıdır. Çünkü birlik olmak ve yardımlaşmak birbiri ile alakalıdır.

6.ETKİNLİK

Şiiri siz yazmış olsaydınız son dörtlüğünü nasıl yazardınız?

CEVAP

Hep birlik olalım,
Birbirimizi kollayalım.
Hayat paylaştıkça güzel,
Hiç yalnız kalmayalım.

7.ETKİNLİK

a) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” (Hz. Muhammed) sözünü kısaca açıklayınız. Bu sözde bize hangi değerler öğütlenmiştir? Açıklayınız.

CEVAP

Bu sözde tanıdığımız ve halini bildiğimiz insanlar kötü durumdayken ve bizim onlara yardım etme ihtimalimiz varken eğer yardım etmiyorsak çok yanlış bir şey yaptığımız anlatılıyor. Sokakta gördüğümüz aç insanlara yemek sağlama imkanımız olduğu halde bunu yapmıyorsak biz müslüman diyemeyiz.

b) Belirlediğiniz bu değerlerle ilgili bir slogan oluşturunuz.

CEVAP

PAYLAŞTIĞIN KADAR ÇOĞALIRSIN.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 213

8.ETKİNLİK

Aşağıda iki grubun konuşma konuları verilmiştir.

NELER PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR?

1. GRUP
Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgimizi arkadaşlarımızla paylaşırsak onlar da öğrenir.

2. GRUP
Saygı da paylaştıkça çoğalır. Sen birine saygı gösterirsen o da sana ve başkasına saygı gösterir. Böylece zamanla herkes birbirine saygılı davranmaya başlar.

1) Yukarıdaki konulardan hareketle paylaşmanın toplum hayatındaki yeri ve önemini belirtiniz.

CEVAP

Paylaşmak bir toplumu toplum yapan en önemli değerdir. Biz bir şeyleri paylaşarak birbirimize .yakınlaşırız. Toplum olarak paylaştıklarımız bizi birlik içerisinde tutar.

2) Bilgi paylaşımının sosyal hayata ve çalışma hayatına katkılarını örneklerle açıklayınız.

Cevap: Sosyal hayatta ve çalışma hayatında bilgi, hazine değerindedir. Bilginin paylaşılmasıyla toplum gelişir, işler yolunda gider. Mesela şehir belediyeleri meteorolojiden aldıkları, o şehirde meydana gelebilecek su baskınları, lodos gibi doğa olayları bilgilerini, şehirde yaşayan insanların cep telefonlarına mesaj olarak iletirse, insanlar buna göre önlem alıp zarar görmez.

9.ETKİNLİK

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemi ile ilgili düşüncelerinizi, edindiğiniz bilgiler ışığında yazılı olarak anlatınız. Yazınızda, şiirde geçen atasözlerinden örnekler veriniz.

CEVAP

YARDIMLAŞMA VE PAYLAŞMA

Paylaşmak bizi biz yapan ve toplum haline getirin önemli bir değerdir. Paylaştığımız şeyler daha da çoğalır asla eksilmez. Paylaşmak sadece somut bir şeyi paylaşmak değildir. Sevincimizi paylşırsak sevincimiz artar, üzüntümüzü paylaşırsak azalır, derdimizi paylaşırsak belki dermanını bulabiliriz. Bu nedenle paylaşmak oldukça önemli bir şeydir.

Yardımlaşmada çok önemlidir. Yardımlaşma insan arası iletişimi güçlendirir. Yalnızlıktan uzaklaştırır. Toplum olmamızı sağlar. Yapamadığımız işleri başkaların yardımıyla rahatlıkla yapabiliriz. Bu nedenle yardımlaşma ve paylaşma çok önemlidir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Barkod sisteminin ne işe yaradığını araştırınız.

CEVAP

Genelde dikdörtgen biçiminde olan, birbirine paralel çizilmiş inceli kalınlı çizgilerden ve bu çizgilerin arasındaki boşluklardan meydana gelen , siyah çubukların oluşturduğu bir sembole barkod denir. Barkod sistemi, ürünlerin bilgisayarlara bağlantılı optik okuyuculu cihazlar ile kimliklendirilmesini öngören bir sistemdir. Ürün üzerindeki barkod, bilgisayara bağlı bir makine vasıtasıyla taranır. Bilgisayar ise bu karakterlere karşılık gelen ve daha önceden girilmiş bilgileri ekrana getirir. Böylece barkod ürünle ilgili hiçbir bilgiyi içermediği halde, ürünle ilgili tüm bilgilere çok hızlı bir şekilde ulaşmaya yardımcı olur.

5. Sınıf Türkçe Yanıtları ANITTEPE

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Furkan dedi ki:

  Kötü

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.