5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Erdemler Teması İyiliğin Değerini Bilen Kim Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Erdemler Teması İyiliğin Değerini Bilen Kim Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 6 Ortalama: 4.5]

5.Sınıf Anıttepe Türkçe İyiliğin Değerini Bilen Kim Metni Cevapları 5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Erdemler Teması İyiliğin Değerini Bilen Kim Metni Yanıtları 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları sayfa 192 193 194 195 196 197 198

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Temaları

  1. TEMA – Birey ve Toplum Teması
  2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
  3. TEMA – Doğa ve Evren Teması
  4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
  5. TEMA – Vatandaşlık Teması
  6. TEMA – Sağlık ve Spor Temas
  7. TEMA – Erdemler Teması
  8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

İYİLİĞİN DEĞERİNİ BİLEN KİM METNİ

O gün kurdun işleri hep ters gitmiş. Önce bir tuzağa yakalanıp canını güçlükle kurtarmış. Tam ormana doğru gizlenmek için koşarken avcılarla karşılaşmış. Yolunu değiştirmiş.

Avcılar kurdu fark edince peşine düşmüşler. Kurt, yolda sırtında çuvalıyla yürüyen bir köylü görmüş. Köylüye yalvararak:
-–- Ne olursa senden olur, avcılar peşimde, beni kurtar, demiş.
Köylü saf saf:
—Nasıl, diye sormuş.
Kurt soluk soluğa:
— Kolay, demiş. Sırtındaki çuvala gireyim yeter!
Köylü çuvalı yere indirip içindeki mısırları boşaltarak kurdu çuvalın içine sokmuş, eskisi gibi sırtına vurmuş.
Bir süre sonra avcılar görünmüş. Heyecanla:
— Buralarda hiç kurt gördün mü, diye sormuşlar.
Köylü:
— Yok, görmedim, demiş.

Avcılar uzaklaştıktan sonra sırtındaki çuvalı yere indiren köylü, içinden kurdu çıkarmış:

— Avcılar gitti, demiş. Şimdi istediğin yere git. Haydi bakalım güle güle.

Kurt:
— Gideceğimi de nerden çıkardın, diye söylenmiş. Seni yemeden bir yere gitmem.
Köylü, kurdun bu sözlerine çok şaşırmış.
— Ben seni ölümden kurtardım. Karşılığında sen bana bunu mu yapacaktın? Sen hiç iyilik nedir bilmez misin?
Kurt:
— Bu dünyada iyiliğin değerinin kalmadığını daha öğrenemedin mi, diyerek köylü ile alay etmiş. Bunun üstüne köylü:
— Bunu başkalarına da soralım. Sen söylediğinde haklıysan, gerçekten iyiliğin değeri yoksa beni afiyetle yiyebilirsin, demiş.
Kurt, köylünün önerisini kabul etmiş; kurt ile köylü birlikte yola koyulmuşlar. Git git karşılarına yaşlı bir at çıkmış. Hemen sormuşlar. At:
— Ben tam on yıl çalıştım. Sahibimin her türlü işini yaptım. Sırtıma bindi, yüklerini taşıdım. Görüyorsunuz ya, şimdi de beni yaşlandım diye sokağa attı. Kurdun dediği çok doğru. Bu dünyada iyiliğin değerini bilen yok. Bir süre sonra bir köpekle karşılaşmışlar. O da:
— Ömrüm boyunca sahibimin bir dediğini iki etmedim. Evini bekledim, hayvanlarına göz kulak oldum. Şimdi yaşlanınca sokağa atıldım. İyiliğin değeri bilinmiyor, kurt haklı, diyerek uzaklaşmış.
Bu sırada bir tilki çıkagelmiş. Ona sormuşlar. Tilki karşılık vermeden bir şey sormak istemiş:
— Bu koskoca hayvan, bu küçük çuvala nasıl sığdı, önce onu söyleyin bana.
— Sığdı işte, demiş köylü.
Tilki:
— İnanmam, diye direnmiş. Kurt hiç o çuvala sığar mı?
Bu soruşturmadan canı sıkılan kurt, tilkinin bir an önce cevabını almak için çuvalıniçine girmiş. Köylü, tilkinin kurnazlığını anlayınca vakit kaybetmeden çuvalın ağzını bağlamış. Tilki:

— İyiliğin değeri bilinecek, bilmeyenler cezasını çekecek, diyerek çuvalı sırtladığı gibi ormanın içinde gözden kaybolmuş.

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192-198

ERDEMLER Teması cevapları ve soruları, ANITTEPE Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

İYİLİĞİN DEĞERİNİ BİLEN KİM METNİ CEVAPLARI

5.Sınıf Anıttepe Türkçe İyiliğin Değerini Bilen Kim Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 192

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Masalların sonunda iyilerin kazanması sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Açıklayınız.

(örnek) Mutluluk duygusu uyandırıyor. İyiliğin her zaman kazanacağına olan inancım artıyor.

2. “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.” atasözünü açıklayınız.

Karşılık beklemeden iyilik yap. İlgili, senden iyilik gördüğünü bilmese de yaratıcı iyilik yaptığını bilir ve sen bu davranışından dolayı bir iç rahatlığı duyarsın.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195

1.ETKİNLİK

a) “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metindeki kahramanlardan hangisini canlandırmak isterdiniz? Neden?

Cevap: (örnek) Köylüyü canlandırmak isterdim. Çünkü köylü, benim gibi iyiliğin değerli olduğunu bilen bir insandır.

b) Metni okurken olaydaki duygu ve düşünceleri canlandırmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Cevap: Noktalama işaretlerine dikkat etmeli, ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız.

2.ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin, deyimlerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Daha sonra sözlükten bu kelimelerin ve deyimlerin anlamlarını bulunuz, bunları birer cümlede kullanınız.

CEVAP

tuzak
Sözlük anlamı: Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzenek
Cümlem: Ormanda gezerken ayı tuzağı gördü.

gözden kaybolmak
Sözlük anlamı: Ortadan çekilmek veya görünmez olmak, kaybolmak
Cümlem: Otobüs bir anda gözden kayboldu.

avcı
Sözlük anlamı: Avı kendine iş edinen kimse
Cümlem: Avcı, tavşanı ilk kurşunda avladı.

öneri
Sözlük anlamı: Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
Cümlem: Mümkün olduğunca soğuk havalarda dışarı çıkmamanızı öneriyorum.

göz kulak olmak
Sözlük anlamı: Gözetmek, korumak, bakmak
Cümlem: Annem dışarı çıkınca kardeşime göz kulak oluyorum.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 196

b) Metinde kullanılan “gözden kaybolmak” ve “göz kulak olmak” deyimleri metnin anlatımına nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız.

Cevap: Metnin anlaşılmasını kolaylaştırmış, anlatımı güçlendirmiştir.

3.ETKİNLİK

Okuduğunuz metne göre aşağıda verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak işaretleyiniz.

 DoğruYanlış
Kurt, arkadaşlarıyla karşılaşmıştır. X
Köylünün çuvalında mısır vardır.X 
Kurt, köylüden yardım istemiştir.X 
Kurt ve köylü yolda bir eşekle karşılaşmıştır. X
Kurt, köylü ile “Bu dünyada iyiliğin değerinin kalmadığını
öğrenemedin mi?” diye alay etmiştir.
X 
Köylü, tilkinin kurnazlığını anlayamamıştır. X

4.ETKİNLİK

“İyiliğin Değerini Bilen Kim?” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

CEVAP

Metnin konusu: İyilik

Metnin ana fikri: İnsanlar iyiliğin değerini bilmeli, bilmiyorlarsa cezasını çekmeye razı olmalıdır.

5.ETKİNLİK

a) Metnin başlığı ile içeriği arasında uyum var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Vardır. Başlık “İyiliğin Değerini Bilen Kim?” olarak belirlenerek kinayeli bir başlık amaçlanmıştır. Metnin içeriğinde de iyiliğin değerinin bilinmesi konu edinilmiştir.

b) Okuduğunuz metne farklı bir başlık öneriniz. Niçin bu başlığı önerdiğinizi açıklayınız.

CEVAP

(örnek)

“KURNAZ TİLKİ”

Bu başlığı seçme nedenim metindeki tilkinin kurdu kandırmasıdır.

6.ETKİNLİK

Metinde ele alınan sorun nedir? Siz de bu soruna farklı çözümler üretiniz.

CEVAP

Metindeki sorun, kurdun yapılan iyiliğin değerini bilmeyerek kötülük yapma çabasıdır.

1. Kurda iyilik yapmanın önemi anlatılır.

2. Kurda iyilik yapmanın önemi ile ilgili örnekler anlatılır.

3. Kurda da aynı şekilde karşılık verilerek yaptığı hatanın farkına varması beklenir.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 197

7.ETKİNLİK

a) Yazarın iyiliği ele alış şeklini beğendiniz mi? Neden?

Cevap: (örnek) Beğenmedim. Çünkü iyilik karşılıksız yapılan bir iştir. İyiliğin karşılığı beklenmemelidir. Eğer iyilik karşısında kötülük görüleceği öngörülüyorsa ya iyilik hiç yapılmamalı ya da kötülüğe razı gelinmelidir.

b) Metindeki olaylardan, varlık kadrosundan yola çıkarak metnin içeriğini yorumlayınız.

Cevap: Metin, bazen iyiliğin karşılığının kötülük olabileceğini, iyiliğe karşı kötülük yapanların ise elbet bir gün cezasını çekebileceğini hayvanlar üzerinden, dikkat çekici bir şekilde anlatmaktadır.

c) Okuduğunuz metinde kurdun davranışını adil buluyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: (örnek) Hayır kurdun davranışını adil bulmuyorum. İyliğin karşılığında kurdun kötülük yapması doğru değil.

ç) Tilkinin bulduğu çözümü yaratıcı buluyor musunuz? Neden?

Cevap: (örnek) Evet yaratıcı buluyorum. Kurdu tekrar çuvalın içine sokabilme fikri yaratıcı zekanın bir ürünüdür.

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

• Okuduğunuz metindeki kahramanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz özellikte midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet.

• Okuduğunuz metinde anlatılanlar, günlük hayatta karşılaşabileceğiniz bir olay mıdır?

Cevap: Evet.

• Okuduğunuz metindeki olaylar gerçek mi yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.

Cevap: Kurgudur.

9.ETKİNLİK

“İyiliğin toplum hayatındaki önemi” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken Türk ve dünya masallarından örnekler vermeyi, kelimeleri anlamlarına uygun kullanmayı unutmayınız.

CEVAP

İyilik yapmak, hiçbir karşılık beklemeden yardıma ihtiyaç duyan birine, bir canlıya yardım etmektir. İyilik yapmak insanın vicdanını rahatlatır. İyilik yapılan kişi de mutlu olur; iyilik yapan kişiye minnet duyar. İyilik yapan insanlar çevrelerindeki insanlar tarafından sevilir, sayılır.

Bu şekilde iyilik yapmak, toplum hayatını da düzenler. İnsanlar birbirlerine yardım eder. Birbirlerinin sıkıntılarını giderir. Böylece bireyler mutlu olur. Mutlu bireylere sahip toplumlarda da mutluluk ve huzur hakim olur.

İyilik karşılık beklenmeden yapılan bir davranış olmalıdır. İyiliğe karşı iyilik beklemek, iyilik yapmanın amacına zarar verir. Herkes beklenti içinde olduğu zaman insanlar arasındaki ilişkiler çıkar ilişkisine dönüşür. Bu da toplum düzenine zarar verir. Bu nedenle yaptığımız iyilikleri hiç kimsenin başına kakmamalı, her yerde anlatmamalı, yapılan iyiliği bir koz olarak kullanmamalıyız.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

10.ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz.

şehir + e → şehre
karın +ı → karnı
ağız + ın → ağzın
resim + in → resmin

a) “Şehir, karın, ağız, resim” kelimelerini hecelerine ayırınız. Bu kelimelerin son hecelerindeki ünlüleri yuvarlak içine alınız.

CEVAP

Not: Ünlüler kırmızı renkle gösterilmiştir.

şe – hir

ka – rın

a -ğız

re – sim

b) Bu kelimelere gelen ekler hangi seslerle başlamıştır? Yazınız.

Cevap: “e, ı, i” sesleriyle başlamıştır.

c) Bu kelimelere ek getirilince kelimelerde meydana gelen değişikliği açıklayınız.

Cevap: Bu kelimeler ek getirilince kelimenin son hecesindeki ünlü düşmüştür.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 198

11.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü düşmesine uğrayan kelimeleri işaretleyiniz.

CEVAP

• Aklımdan geçen sorulara cevap bulabilecek miyim acaba?

• Oğlunu yanına çağırıp ona saygının önemiyle ilgili bir masal anlattı.

• Karnının ağrısı artık dayanılmaz bir hâl aldı.

• Göğsündeki sızı ne zaman dinecekti?

• Sarımsı saçları annesinin saçlarını hatırlatıyordu.

b) Ünlü düşmesine örnek olabilecek kelimelerin içinde geçtiği cümleler yazınız.

Hasta olunca burnum tıkandı.

Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır.

12.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Bir paragrafın giriş cümlesi olabilecek cümlenin başına “G”, sonuç cümlesi olabilecek cümlenin başına “S” yazınız.

CEVAP

[G] Romanın konusu insandır.

[S] Böylece birbirinden farklı nitelikte eserler ortaya çıkmıştır.

[G] Türkiye’de okuma yazma oranı artıyor ama okuyan azalıyor.

[S] Seyircileri de olayın içine çekmesi gerekir.

[S] Kısacası Âkif’in şiir ve sanat anlayışı faydalı olma şeklindedir.

[G] Turizm, insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur.

[G] Her millet, kendi özelliklerini taşıyan bir çehreye sahiptir.

[G] Sanat, toplumdaki en etkileyici iletişim yollarından biridir.

[G] Şiir, ne söylediğinden çok nasıl söylediğindir.

[S] İnsan sevgisi de bizim önemli değerlerimizdendir.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Bir kartona aile büyüklerinizi tanıtan bir soy ağacı hazırlayınız.

5. Sınıf Türkçe Yanıtları ANITTEPE

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.