5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 3 Ortalama: 4.7]

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Cevapları 5.Sınıf Anıttepe Türkçe Kitabı Bilim ve Teknoloji Teması Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Yanıtları 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları sayfa 231 232 233 234 235

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Birey ve Toplum Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 5. TEMA – Vatandaşlık Teması
 6. TEMA – Sağlık ve Spor Temas
 7. TEMA – Erdemler Teması
 8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ METNİ

“Ulaşım” artık içine aldığı tüm konuları ile birlikte gelişen dünyanın ve medeniyetin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Medeniyetin hem oluşmasında hem de medeniyetin kendisinde yer aldı. Ulaşım, insanların hayatında emekleme ile başlamış, tüm hayatı boyunca devam etmiş bir süreçtir.
İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca ilk başlarda hayvan gücünü kullanmıştır. Bu işlemi; yük ve insan taşımacılığı için yürüyen hayvan gücünü, haberleşme için de uçan hayvan gücünü kullanarak yapmıştır.

Ulaşım sadece insanları veya yükleri bir yerden bir yere aktarma şeklinde kalmamış, bir kültürü de beraber taşımıştır. Ulaşım sayesinde bugünkü kentlerin temeli atılmış ve tüm yerleşimler ulaşım yolları üzerinde veya ulaşım sistemleri etrafında kurulmuştur. Bu durum daha sonraları ulaşım merkezlerini kent merkezleri hâline getirmesi nedeniyle kentleşme sorununu ortaya çıkarmıştır.
Artık günümüzde ulaşımın hem sebep olduğu hem fırsat verdiği çok önemli değişimleri ve gelişimleri izlemekteyiz. Kentler, ulaşımın başlangıç, bitiş ve kesişme noktaları olmuştur ya da mevcut ulaşım sistemleri kentleri öyle olmaya taşımıştır. Her türlü ulaşım, ister hava yolu, ister demir yolu, ister kara yolu, ister deniz yolu -eğer deniz kıyısındaysa- kentlerde baş-
lamakta; kentlerde son bulmaktadır. Kentler, bugün medeniyetin ilerlemesine sahne olan, sebep olan organize yaşam ve teknolojik gelişmenin yaratıldığı esas noktalardır.

Ulaşımdan beklenen, kaliteli ve düşük maliyetli olmasıdır. Kalite denildiği zaman vaktinde erişilebilir, zaman tasarrufu sağlayan veya zaman kaybını engelleyen bir sistem akla gelir. Bu sistemin oluşabilmesi için ilk önce bilgiye erişebilmek, bilgi sahibi olmak gerekir.
Sürücülerin, yolcuların yük ve yolcu trafiğini yönetme ve yönlendirme konumunda olan kişi ve kurumların hepsinin, ulaşımı ilgilendiren her türlü güncel bilgiye anında erişebilmeleri ve bu bilgilerden zahmetsizce yararlanabilmeleri gerekir. Ulaşım sisteminin kendisi rahat, emniyetli, hızlı, seri bir şekilde ulaşımı sağlamalıdır. Ulaşım sistemleri arasında transfer kolaylığı olabilmelidir. Ulaşım sistemlerinde insana düşen yükü hafifletmek için bilişim imkânlarından yararlanmak yani bilgisayar sistemlerine yaptırılabilecek iletişim ve hesaplama işlerinin yükünü insanın omuzlarından kaldırmak gerekir. İşte, akıllı ulaşım sistemleri, bütün bunları sağlayabilmek için geliştirilen ve uygulanan teknolojilerdir. Akıllı ulaşım sistemleri, sürücü-araç, araç-yolcu, araç-araç, araç-altyapı, uydu-altyapı, uydu-araç, yolcu ve sürücü-uydu sistemlerinin birçok bileşkeninden meydana gelen bir sistemdir.

Son yıllarda ulaşım altyapılarında ve kentlerimizde olan gelişmeler, kendimizi dünya ile kıyasladığımız zaman ne denli büyük bir gelişme göstermekte olduğumuza işaret etmektedir. Dolayısıyla ülkemiz artık birçok konuda olduğu gibi ulaşım sistemlerinde ve akıllı ulaşım konusunda da alıcı ülke yerine verici ülke, dünyaya katma değer yaratan ülke konumuna geçmiştir.
Bu nedenle adımlarımızı sıklaştırmamız, gayretimizi daha da artırmamız şarttır. Ama hepsinden önemlisi, bunları başarabilmek için elimizdeki yol haritasını sık sık güncellemek ve geliştirmek zorunluluğunun farkında olmaktır.

5.Sınıf Türkçe Anıttepe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 231-235

BİLİM VE TEKNOLOJİ Teması cevapları ve soruları, ANITTEPE Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ METNİ CEVAPLARI

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Akıllı Ulaşım Sistemleri Metni Cevapları

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 231

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ulaşım araçlarının hayatımızdaki yeri hakkında ne düşüyorsunuz?

Ulaşım araçları uzak mesafelere kısa sürede gidebilmemizi sağlayan araçlardır. İnsanlar bu araçlar sayesinde ticaret yapabiliyorlar, sevdiklerini ziyaret edebiliyorlar, dünyanın dört bir yanını gezip görebiliyorlar.

2. En çok hangi ulaşım araçlarını kullanıyorsunuz?

(örnek) Otobüs, otomobil, bisiklet, motosiklet…

3. Aile büyüklerinizin çocukluk döneminde yaygın olan ulaşım araçları hangileriymiş? Geçmişten günümüze ulaşım araçlarındaki bu değişimin sebebi sizce nedir?

Otobüsmüş. Geçmişten günümüze ulaşım araçlarındaki bu değişimin sebebi teknolojideki gelişmeler ve dünyadaki nüfusun artmasıdır.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 233

1.ETKİNLİK

Görselden hareketle metnin içeriğiyle ilgili tahmininizi yazınız.

Cevap: Metinde trenler, uçaklar ve ulaşım yolları ile ilgili bilgi veriliyor olabilir.

2.ETKİNLİK

a) Metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını aşağıya yazınız. Anlamlarını ilk olarak metnin bağlamından tahmin ediniz. Ardından tahminlerinizin doğruluğunu sözlüklerinizden kontrol ederek yazınız.

CEVAP

medeniyet: Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, uygarlık

organize: Düzenli, örgütlü

bileşke: Bir araya gelme, toplaşma, birleşme

3.ETKİNLİK

a) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Cevapları defterinize yazınız.

1) Ulaşım nedir?

Cevap: İnsanların hayatında emekleme ile başlamış, tüm hayatı boyunca devam etmiş bir süreçtir.

2) İnsanoğlu daha önce ulaşım için nelerden yararlanmıştır?

Cevap: Hayvanlardan yararlanmıştır.

3) Ulaşım insanoğluna hangi yararları sağlamıştır?

Cevap: Ulaşım sayesinde bugünkü kentlerin temeli atılmıştır.

4) Ulaşımın başlangıç, bitiş ve kesişme noktaları nerelerdir? Neden?

Cevap: Kentlerdir. Çünkü her türlü ulaşım, ister hava yolu, ister demir yolu, ister kara yolu, ister deniz yolu -eğer deniz kıyısındaysa- kentlerde başlamakta; kentlerde son bulmaktadır.

5) Ulaşımdan beklenen nedir?

Cevap: Kaliteli ve düşük maliyetli olmasıdır.

6) Ulaşım sistemi nasıl olmalıdır?

Cevap: Rahat, emniyetli, hızlı, seri bir şekilde ulaşımı sağlamalıdır.

7) Akıllı ulaşım sistemleri nedir?

Cevap: Sürücü-araç, araç-yolcu, araç-araç, araç-altyapı, uydu-altyapı, uydu-araç, yolcu ve sürücü-uydu sistemlerinin birçok bileşkeninden meydana gelen bir sistemdir.

8) Ulaşım sistemlerinde ülkemiz ne durumdadır? Bu durumu daha da ilerletmek için ne yapmamız gerekir?

Cevap: Ülkemiz alıcı ülke yerine verici ülke, dünyaya katma değer yaratan ülke konumuna geçmiştir. Elimizdeki yol haritasını sık sık güncellememiz ve geliştirmemiz gerekir.

b) Siz de okuduğunuz metinle ilgili üç soru hazırlayınız. Sorularınızı defterinize yazınız, arkadaşlarınıza yöneltiniz.

CEVAP

1- Ulaşım ne ile başlamış?

2- Kentleşme sorunu nasıl meydana gelmiş?

3- Akıllı ulaşım sistemlerinin kaliteli kabul edilebilmesi için neler şarttır?

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 234

4.ETKİNLİK

Okuduğunuz metni özetleyiniz. Özetleme yaparken okuma sırasında altını çizdiğiniz bölümlerden de yararlanabilirsiniz.

CEVAP

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ METNİ ÖZETİ

Ulaşım medeniyetlerin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Ulaşım emekleme ile başlayıp insan hayatı boyunca devam eden bir süreçtir. İnsanlar ilk başta ulaşım için hayvan gücünü kullanmışlardır. Günümüzde ulaşım araçları kullanılmaktadır. Ulaşım sayesinde bugünkü kentlerin temeli atılmıştır. Ulaşım kentlerde başlayıp kentlerde son bulmaktadır. Bu nedenle kaliteli ve düşük maliyetli, zaman tasarrufu sağlayan, rahat, emniyetli, hızlı bir ulaşım için akıllı ulaşım sistemleri geliştirilmiştir. Bilgiye erişim, hesaplama ve iletişim işleri bilgisayarlara yaptırılıp bu işlerin insana olan yükü hafifletilmektedir. Ülkemizin de bu sistem için büyük bir gelişme kaydetmiştir. Ulaşım sistemlerini daha ileriye götürebilmek için elimizdeki yol haritasını sık sık güncellememiz ve geliştirmemiz gerekir.

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuduğunuz metne göre tamamlayınız.

CEVAP

Daha sonraları ulaşım merkezleri kent merkezleri hâline getirmesi nedeniyle kentleşme sorununu ortaya çıkarmıştır.

Bu sistemin oluşabilmesi için ilk önce bilgiye erişebilmek, bilgi sahibi olmak gerekir.

Ulaşım sistemlerinde insana düşen yükü hafifletmek için bilişim imkânlarından yararlanmak yani bilgisayar sistemlerine yaptırılabilecek iletişim ve hesaplama işlerinin yükünü insanın omuzlarından kaldırmak gerekir.

Ama hepsinden önemlisi, bunları başarabilmek için elimizdeki yol haritasını sık sık güncellemek ve geliştirmek zorunluluğunun farkında olmaktır.

6.ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerde verilen ulaşım araçlarından birini seçiniz. Bu ulaşım aracının günlük hayatımızdaki önemini anlatan bir konuşma yapınız.

CEVAP

Otobüs, bütün gün milyonlarca insanın ihtiyaç duyduğu bir ulaşım aracıdır. İnsanlar işe, okula veya alışverişe giderken otobüse ihtiyaç duyarlar. Özellikle İstanbul gibi kalabalık şehirlerde toplu taşıma trafik yükünü azaltmakta çok fazla etkili.

Bir otomobil sadece 5 kişiyi alabilirken bir otobüs 100 kişiyi alabiliyor. Bu şekilde yollarda 20 tane otomobil yer kaplayacağına 1 otobüs tüm yükü alabiliyor. Maddi açıdan da daha hesaplı olduğu için halk oldukça fazla kullanıyor.

5.Sınıf Anıttepe Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 235

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri amaç-sonuç, neden-sonuç ilişkisi yönünden belirleyiniz.

CEVAP

• Akıllı ulaşım sistemleri, bütün bunları sağlayabilmek için geliştirilen ve uygulanan teknolojidir.

Amaç – Sonuç

• İnsanoğlu, insanlık tarihi boyunca ilk başlarda hayvan gücünü kullanmıştır. Bu işlemi; yük ve insan taşımacılığı için yürüyen hayvan gücünü, haberleşme için de uçan hayvan gücünü kullanarak yapmıştır.

Amaç – Sonuç

8.ETKİNLİK

Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Geçmişten günümüze ulaşım araçlarının değişimi hakkındaki düşüncelerinizi yazınız.

CEVAP

ULAŞIM ARAÇLARINDAKİ DEĞİŞİM

İnsanların bir yerden başka bir yere gitmek için kullandıkları araçlara ulaşım araçları denir. Çok eskiden insanlar ulaşım için at, eşek gibi hayvanları kullanırken, tekerleğin icadından sonra ulaşım araçları geliştirmişler ve kullanmaya başlamışlardır.

Teknolojinin de ilerlemesi ile bu ulaşım araçları daha hızlı ve daha konforlu hale gelerek insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Günümüzde kullanılan ulaşım araçları, teknolojik gelişmeler sayesinde daha hızlı ve konforlu hale gelmiş, ulaşım ve nakliye ihtiyaçları büyük ölçüde kolaylaşmıştır. 

Geçmişten günümüze ulaşım araçlarının değişimi, artan nüfusa ve gelişen teknolojiye göre şekillenmiştir. Bugün ulaşım araçları geçmişte kullanılan araçlara göre daha hızlı, daha konforlu ve daha güvenlidir. İnsanlar bu gelişimden dolayı oldukça mutludur.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Türk bilim insanlarından birini seçerek seçtiğiniz bilim insanını tanıtan bir konuşma hazırlayınız.

CEVAP

AZİZ SANCAR

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazananan, Nobel ödülü alan ikinci, bilim alanında bu ödülü alan ilk Türk olan Aziz Sancar akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır.

1946 yılında MArdin’in Savur ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Mardin’de tamamlamıştır. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girmiş, 1969 yılında birincilikle mezun olmuştur.

Bir müddet Savur’da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan sonra NATO-TÜBİTAK bursu ile önce Johns Hopkins Üniversitesi, ardından Dallas Teksas Üniversitesi’ne gitmiştir. Dallas’ta üniversitenin moleküler biyoloji programına ve Caude Rupert’ın laboratuvarına katılmıştır.

Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamlamıştır. Daha sonra DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdürmüş, bu süreçte 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınlamıştır.

Aziz Sancar’ın geliştirip ismini koyduğu “maxicell” tekniği ile buluşunu yapıp ismini koyduğu “excinuclease/excision nuclease” enzimi terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü’ne girmiştir.

Eşiyle birlikte Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türkiye-Amerikan ilişkilerini geliştirmek amacıyla Aziz&Gwen Sancar Vakfı’nı kurmuştur.

Prof. Dr. Aziz Sancar halen ABD’de Chapel Hill’de bulunan Kuzey Karolina Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi’nde çalışmaktadır.

ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

 • ABD Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation) Genç Araştırmacı Ödülü (1984)
 • Amerikan Fotobiyoloji Derneği (American Society for Photobiology) Ödülü (1990)
 • ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (National Institutes of Health) Ödülü (1995)
 • TÜBİTAK Ödülü (1997)
 • ABD Fen ve Sosyal Bilimler Akademisi (American Academy of Arts and Sciences) Ödülü (2004)
 • ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesi (2005)
 • TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Ödülü (2006)
 • Vehbi Koç Ödülü (2007)
 • 7 Ekim 2015’te Nobel Kimya Ödülü

5. Sınıf Türkçe Yanıtları ANITTEPE

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.