4.Sınıf Türkçe Koza Kitabı Sanat Teması Çılgın Böcekler Korosu Metni Cevapları

4.Sınıf Türkçe Koza Kitabı Sanat Teması Çılgın Böcekler Korosu Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

4.Sınıf Türkçe Koza Kitabı Sanat Teması Çılgın Böcekler Korosu Metni Cevapları

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Erdemler Teması
 4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 6. .TEMA – Sanat Teması
 7. TEMA – Birey ve Toplum Teması
 8. TEMA – Bilim ve TeknolojiTeması

ÇILGIN BÖCEKLER KOROSU METNİ

Bir varmış, bir yokmuş,
Masal seven çokmuş.
Saymaya kalkmışlar,
Kırk bin yıl gece, kırk bin yıl gündüz,
Saymış bitirememişler,
Bu severmiş, bu sevmezmiş demeye kalmamış,
Söz sözü tamamlamış, masal da başlamış.
Ormanın birinde pek çok hayvan yaşarmış. Bunlardan biri de sivrisinekmiş. Bir gün sivrisinek ormandan şehre gitmiş. Gezmiş, dolaşmış, gördüklerini dönünce ormanda anlatmaya başlamış. Hayvanlar, onu merak ve ilgiyle dinliyorlarmış. Sivrisinek ilgiden pek memnunmuş. Sözlerine şöyle devam etmiş:
“İnsanlar, evlendikleri zaman düğün dedikleri eğlenceler düzenliyorlar. Evlendiklerini herkese duyuruyorlar. Şarkılar söyleyip oyunlar oynuyorlar.”
Bu sözlerine bütün hayvanlar gülmüş. Çünkü hayvanlar arasında hiç böyle bir âdet yokmuş. Onlar sessizce evlenir, kimsenin haberi olmazmış.
Cırcır böceği:
“Ay ne kadar güzel! Biz de evlenenlere düğün yapalım, şarkılar söyleyelim.” demiş.
Ayı söze karışmış:
“Şarkıyı sen söylemeyi düşünüyorsan hiç heveslenme. Biz zaten her gün seni dinliyoruz.” demiş.
Bütün hayvanlar bunu onaylamış. Sonra neler yapacaklarını konuşmaya başlamışlar.
Şarkıları kimin söyleyeceğine bir türlü karar verememişler. Meğer şarkı söyleme işine bütün böcekler talipmiş. Karasinekler, “Biz söyleyelim.” diyormuş; sivrisinekler, “Hayır, biz söyleyelim.” diyormuş. Ateş böcekleri “Biz çok güzel şarkı söyleriz.” derken arılar, “Hiçbirinizin
sesi bizimki kadar güzel değil, biz söyleriz.” diyormuş. Kelebekler de heveslenmişler. Cırcır böcekleri zaten hazır bekliyorlarmış.
Sen söyleme, ben söyleyeyim derken kavgaya tutuşmuşlar. Ormanın kralı yaşlı bir aslanmış. Aslan bu kavgayı bitirecek bir çözüm bulmuş.
“Böceklerden bir koro kurulsun. Düğün şarkılarını koro söylesin!” demiş.
Böcekler hemen bir koro kurmuşlar. Sivrisinekler, karasinekler, ateş böcekleri, cırcır böceği, uğur böceği, arılar ve kelebeklerden kocaman bir koro oluşturulmuş. Korunun adını “Çılgın Böcekler Korosu” koymuşlar.
Pireler de zıplayarak onların yanına gelmişler.
“Biz de davul çalarız.” demişler.
Onları duyan örümcekler:
“Biz de kaval çalarız, nefesimiz güçlüdür.” demişler.
Geyiklerin düğünü için hazırlık yapmışlar. Söylenecek şarkıları belirlemişler. Arkasından provalar yapmışlar. Düğün günü davullar vurulup kavallar çalınmış. Çılgın Böcekler Korosu şarkılarını söylemeye başlamış. Bütün hayvanlar çok beğenmişler. Onlar da şarkılara katılmış, halay çekip oynamışlar. Düğünde herkes eğlenmiş.
Ormanların kralı aslan emir vermiş: “Bundan sonra evlenen her hayvan için düğün yapılacak.”
Geyiklerden sonra yılan evlenmiş. Daha sonra da bir akrep evlenmiş. Onlara da aynı şekilde düğün yapmışlar. Her şey iyi güzelmiş ama Çılgın Böcekler Korosu her düğünde söyledikleri şarkıların sayısını artırıyorlarmış. Susmuyorlar ve düğünü bitirmek istemiyorlarmış.
Maymunun düğününde hayvanlar artık isyan etmişler. Vakit geç olmuş, oynamaktan yorulmuşlar, uykuları gelmiş. Ama Çılgın Böcekler Korosu bir türlü susmuyormuş. Aslan, yaşlı
olduğu için erkenden inine çekilip uyuyormuş. Zaten kulakları da az işitiyormuş. Şikâyete gelen hayvanlara:
“Ne şarkısı, ben bir şey duymuyorum.” diyormuş.
Çılgın Böcekler Korosu, sabaha kadar şarkı söyleyip hayvanları canından bezdiriyormuş.
Hayvanlar artık düğün falan istemez olmuşlar. Çılgın böceklerin bitmek tükenmek bilmeyen konserlerini dinlememek için evlenmeye korkar olmuşlar. O günlerde fil evlenecekmiş.
Fil, koronun şefi olan arıya, “Şarkıları çok uzatmayın, gece olunca bitirin.” diye tembih etmiş. Filin düğünü başlamış. Şarkılar söyleyip oynamışlar. Vakit gece olduğunda fil:
“Yeter artık, susun!” demiş.
Oysa böceklerin susmaya hiç niyetleri yokmuş. Fil tekrar uyarmış: “Eğlenceyi işkenceye çeviriyorsunuz. Ölçüsü kaçan her şey kötü olur.” demiş.
Çılgın Böcekler Korosu, filin sözlerine hiç aldırış etmemiş, şarkılarına devam etmişler.
Fil çok sinirlenmiş. Koca hortumuyla bütünböcekleri “hüüüp” diye çekip hortumunun içine toplamış. Sonra da hepsini dışarı püskürtmüş. Böceklerin her biri bir yere dağılmış.
Bütün hayvanlar fili tebrik edip ona teşekküretmişler. Onu düğün programlarının başkanı seçmişler. O günden sonra düğünü biteceğizaman fil, koroya “tamam” dediğinde onlar da susmuşlar. Siz de Çılgın Böcekler Korosu’nunşarkı söylediğini duyarsanız bilin ki bir düğün var. Susmazlarsa fili çağırmayı unutmayın.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172-179

Sanat Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

ÇILGIN BÖCEKLER KOROSU METNİ CEVAPLARI

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 172

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Daha önce koro etkinliklerine katıldınız mı? Katıldıysanız neler hissettiğinizi açıklayınız.

Evet flüt korosu etkinliğine katıldım aynı zamanda şarkı da söylemiştim. Çok heyecanlı ve eğlenceli bir etkinlikti.

2. Hangi tür müzikleri dinlemekten hoşlanıyorsunuz? Neden?

Ben müzik türümü daha çok ruh halime göre seçiyorum. Mutlu bir ruh haline sahipsem pop müzik dinliyorum, eğer durgun bir ruh haline sahipsem slow müzikler dinliyorum.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 175

1.ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıdaki alana yazarak anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri oluşturduğunuz sözlüğe de yazdıktan sonra bunları birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.

CEVAP

 1. âdet: Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, görenek
 2. prova: Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
 3. isyan: Bir düzene veya emre boyun eğmeme, uymama, itaat etmeme

2.ETKİNLİK

Metnin konusunu en iyi yansıtan görseli işaretleyiniz.

CEVAP

Metni en iyi yansıtan görsel 2. görseldir.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 176

3.ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Cümlede altı çizili kelime grubuna dikkat ediniz.

“Sen söyleme, ben söyleyeyim derken kavgaya tutuşmuşlar.”

“Kavgaya tutuşmak” kelime grubu bir deyimdir. Deyimlerde kelimeler hatırlayacağınız gibi çoğunlukla gerçek anlamları dışında kullanılır.

Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz.

DEYİMLERANLAMLARI
gözüne girmekbirinin sevgisini kazanmak
ağzında bakla ıslanmamaksır saklamamak
ihtiyaca cevap vermekgereksinimleri karşılamak
aç susuz kalmakyoksul duruma düşmek
aklı dağılmakbelli bir konuda düşünceyi toplayamamak
fareler cirit atmakbir yerde insanın olmaması
yüz yüze bakmakbirinin sevgisini kazanmak

b. Deyimler gibi atasözlerinin de kalıplaşmış sözlerimizden olduğunu hatırlayınız. Atasözleri, atalarımızın uzun denemeler sonucunda söyledikleri özlü sözlerdir. Bu sözler toplumun büyük kesimi tarafından benimsenir.

Atasözü ve deyimlerin büyük çoğunluğu gerçek anlamları dışında kullanılan kelimelerden oluşur.

Örnek: “Damlaya damlaya göl olur.” atasözü tasarrufun önemini anlatmaktadır. “Ağaç yaşken eğilir.” atasözü ise eğitimin genç yaşlarda verilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Aşağıdaki atasözlerini, anlamlarıyla eşleştiriniz.

CEVAP

1. Sakla samanı gelir zamanı.(3) arkadaşlık
2. Vakit nakittir.(1) tutumluluk
3. Üzüm üzüme baka baka kararır.(2) çalışkanlık

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 177

4.ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sivrisinek şehirden dönünce hayvanlara neler anlatıyor?

Cevap: İnsanların evlendikleri zaman düğün yaptıklarını, bu düğünlerde şarkılar söyleyip eğlendiklerini anlatıyor.

• Düğün yapılması fikrini ortaya hangi böcek atıyor?

Cevap: Cırcır böceği.

• Böcekler korosu hangi böceklerden oluşmaktadır?

Cevap: Sivrisinekler, karasinekler, ateş böcekleri, cırcır böceği, uğur böceği, arılar ve kelebeklerden oluşmaktadır.

• Hayvanlar bir süre sonra neden düğün yapmak istemiyorlar?

Cevap: Çünkü Çılgın Hayvanlar Korosu düğün bitse bile şarkı söylemeye devam edip susmuyorlar.

• Aslan şikâyete gelen hayvanlara ne diyor? Aslanın bu davranışını doğru buldunuz mu? Neden?

Cevap: “Ne şarkısı, ben bir şey duymuyorum.” diyormuş. Aslanın bu davranışını doğru bulmadım. Çünkü bir lider, kendisi rahatsız olmasa bile insanların rahatsız olduğu konulara çözüm bulmak zorundadır.

• Fil, düğününde böcekleri susturamayınca ne yapıyor? Filin bu davranışı sizce doğru mudur?

Cevap: Bütün böcekleri hüp diye çekerek hortumuna topladıktan sonra geri püskürtmüş. Filin bu davranışı doğru değildir. Sorunların çözümünde şiddete başvurmak yanlıştır.

• Metnin ana fikri nedir?

Cevap: Ölçüsü kaçan her şey kötü olur.

• Metinde en çok hangi karakteri sevdiniz? Neden?

Cevap: Sivrisineği sevdim. Gördüğü güzel şeyleri kendine saklamayıp herkese anlattığı için.

5.ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimenin zıt anlamlısını yazınız. Bu kelimelerin zıt anlamlılarını birer cümlede kullanınız.

CEVAP

Ormanın birinde pek çok hayvan yaşarmış.

Zıt anlamlısı: az
Cümlem: Bugün çok az yemek yedim.

Ormanın kralı yaşlı bir aslanmış.

Zıt anlamlısı: genç
Cümlem: Sabah gördüğüm çoçuk çok genç gösteriyordu.

Vakit geç olmuş.

Zıt anlamlısı: erken
Cümlem: Akşam erken uyumaya dikkat ediyorum.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 178

6.ETKİNLİK

Metnin hikâye unsurlarını yazınız.

CEVAP

Olay: Hayvanların, düğünlerde şarkı söylemek üzere bir koro kurması ve bu korodan bir süre sonra şikayetçi olmaları.

Varlık Kadrosu: Sivrisinek, ayı, cırcır böceği, aslan, fil, kelebek, kara sinek, ateş böceği, kelebek, pire, örümcek, akrep, geyik.

Zaman: Geçmiş zaman

Yer: Orman

7. ETKİNLİK

Sınıfa bir müzik aleti getirmişseniz bu aleti kullanarak arkadaşlarınıza bir ezgi çalınız. Arkadaşlarınızın da çalmalarından sonra müziğin önemi hakkında bir konuşma yapınız.

Konuşmanızda, kendi hayatınızdan örnekler veriniz. Ayrıca dinleme ve konuşma kurallarına uygun hareket etmeyi unutmayınız.

CEVAP

Sevgili arkadaşlar,

Her zaman söylenen fakat ne anlama geldiği çok fazla düşünülmeyen bir söz var. “MÜZİK RUHUN GIDASIDIR”. Aslında bu söz müziğin yaşamımızdaki büyük önemini anlamamız için söylenmiş harika bir sözdür. Mesela yaşamamız için temel ihtiyaçlarımızdan biri almamız gereken gıdalardır. Müzik de ruhumuz için en az bu gıdalar kadar gerekli bir unsurdur. Üzgün olduğumuzda dinlediğimiz eğlenceli bir müzik aniden neşemizi yerine getirebilir veya düğünlerde, arkadaş buluşmalarında dinlediğimiz bir müzikle hem eğlence düzeyini arttırır hem de kaliteli bir vakit geçirmiş oluruz. Katıldığımız bir şiir dinletisi ruhumuzu çok güzel bir şekilde besleyebilir. Bu örnekler sadeec bazılarıdır. Müzik yaşamımızda çok önemli bir yere sahiptir.

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 179

8.ETKİNLİK

Belli seslerden oluşan, bir müzik yapıtını söylemek üzere bir araya gelmiş insan topluluğuna koro denir. Beşer kişilik gruplara ayrılınız. Sevdiğiniz dört şarkıyı oylayarak seçiniz. Şarkıları seçme nedenleriniz hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Öğretmeninizin yönlendirmesiyle gruplar hâlinde seçtiğiniz bir şarkıyı sınıfta söyleyiniz.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

9.ETKİNLİK

Defterinize “müzik” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde hayalî unsurlara yer veriniz. Olayların oluş sırasına ve hikâyede kullanılan unsurlara dikkat ediniz. Ayrıca serim, düğüm ve çözüm bölümlerini oluştururken önceki bilgilerinizden yararlanınız.

Hikâyenize başlık koymayı unutmayınız.

Hikâyenizi bitirdikten sonra, kontrol ederek yazım ya da noktalama yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz. Düzeltme aşamasından sonra hikâyenizi arkadaşlarınıza okuyunuz.

Öğretmeninizin rehberliğinde hikâyelerinizi sınıf veya okul panosunda da sergileyebilirsiniz.

CEVAP

MÜZİĞİN BÜYÜSÜ

Meltem her zamanki gibi sabah sekizde okula gitmek için evden çıktı.Bugün son dersleri müzik dersiydi. Okula gitmekten ve hayatının olağan akışından sıkılmış yeni bir aktivite yapmak istiyordu fakat yapacak bir şey bulmak için harekete geçemiyordu.

Müzik dersi geldiğinde Mert yeni bir müzik aleti çaldığını söyledi.Gitar çalmayı öğrenmişti ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmak istiyordu. Meltem de bir müzik aleti çalmak istediğini fark etti. Ama ne çalacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. Öncelikle o da Mert gibi gitar çalmayı denedi ama bunu istekli yapmadığını ve buna yeteneğinin olmadığını fark etti. Daha sonra bir keman kursuna gitmeyi düşündü ama bundan da çok kısa sürede sıkıldı. Son olarak bateri kursuna gitti ve gerçekten kendini bulduğunu düşündü. Bu konuda uzun yıllar çalıştı.

Meltem bateri çalmaya başladıktan sonra artık daha mutlu olduğunu anladı ve çok uzun yıllar bateri çaldı ve çok iyi bir baterist oldu.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

4.SINIF TÜRKÇE KOZA CEVAPLARI TÜM TEMALAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.