4.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Sanat Teması Nedir Bu Sanat Metni Cevapları

4.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Sanat Teması Nedir Bu Sanat Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

4.Sınıf MEB Türkçe Nedir Bu Sanat Metni Cevapları 4.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Sanat Teması Nedir Bu Sanat Metni Yanıtları 4. Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları sayfa 232 234 235 236 237

4.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Erdemler Teması
 4. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 6. .TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Sanat Teması

NEDİR BU SANAT METNİ

Okulla bazen müzelere, sergilere, tiyatroya gidiyoruz. Hepimiz bu
gezileri çok seviyoruz. (…) Aslında bu gezilerin amacı sanata daha yakından
bakmakmış, öğretmen öyle söylüyor.
Ne zaman sanata yakından baksam, kafam karışıyor. Sözlüğe göre sa –
nat insanın kendini ifade etme yollarından biriymiş ve mutlaka bir biçim verme isteği taşırmış. Ama her sanatın malzemesi farklıymış. Mesela heykeltıraş çamura, taşa, metale biçim verirken, gitarist notalara,
yazar ise sözcüklere biçim verirmiş.
Bu durumda yazın Ada’yla can sıkıntısından yaptığımız oyun hamurundan
robotlar, geçen hafta yazdığım trafik kuralları konulu kompozisyon ödevi ve flütle çaldığımız parçalar da sanattan sayılıyor mu?
İsteyen herkes sanatçı olabiliyor mu? “Orada dur bakalım!” dedi dayım.
Sırf şekil vermekle, malzemeyi yan yana getirmekle sanat olmaz. Sanatçının anlatmak istediği önemli bir konu, dikkat çekmek istediği bir gerçek, yaşatmak istediği bir duygu olması lazım yaptığının sanat olması için. Sanatçı bir şey kalbinde hisseder ve başkaları da bunu hissetsin ister.
Peki ama sanatın sanat olduğunu nasıl belirliyoruz? Sadece hislerimizle mi?

Ya bazı sanat eserleri bende hoşuma gitmeyen hisler uyandırıyorsa?
“Sanat lunaparka gitmek gibi bir şey değil ki!” diyor dayım. “Ondan ille
de güzellik, keyif ve mutluluk beklemek haksızlık olur. Sanata bir iletişim aracı gibi bakmayı dene. Başkalarını anlamak, kendini onların yerine koymak, senin hayatında olmayanları olmuş gibi hissetmek her zaman eğlenceli değildir. Ama çoğu kez heyecan vericidir.”
Peki ya bende hiçbir heyecan uyandırmasa bile müzelerde özel alarm sistemleriyle korunan tablolar, alınıp satılması çok büyük paralara mal olan heykeller, sanatla hiç ilgisi olmayan insanların bile adını bildiği eserler? (…)

O eserlerin önemli ve değerli olduğuna kim karar veriyor?
“Çoğumuz havalı olduğu için sanatsever görünüyoruz,” diyor dayım. “Sanatla ilgili kendi beğenilerimize güvenmek yerine, sanatı daha iyi bildiğini zannettiğimiz insanlara bel bağladıkça gücümüzü onlara devrediyoruz. O yüzden sanat eseri hakkında bir karara varmadan önce kendini dinle. Belki o gün canın sıkkın. O zaman o sıkıntıyı susturmalısın. Belki çok neşelisin, ama o neşeye de biraz sakin olmasını söylemelisin. Sanatın sana neler söylediğini duymak için diğer tüm sesleri kısmayı dene.”
Sanatı duymak için önce sessizlik gerekiyor sanırım.

4.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232-237

SANAT Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

NEDİR BU SANAT METNİ CEVAPLARI

4.Sınıf MEB Türkçe Nedir Bu Sanat Metni Cevapları

4.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 232

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sanat nedir?

Bir duygu, tasarı, güzellik gibi şeylerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamıdır. 

2. Günlük yaşamınızda ilgilendiğiniz bir sanat dalı var mı?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

4.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 234

1.ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

CEVAP

sanat

Anlamı: Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık

Cümlem: Sanatçı sanatında ruhunu yansıtmalıdır.

sergi

Anlamı: Halkın gezip görmesi, tanıması için uygun biçimde yerleştirilmiş ürünlerin, sanat eserlerinin tümü

Cümlem: Bir gün çizdiğim bir resmin sergide yer almasını çok isterim.

sanatçı

Anlamı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist

Cümlem: Sanatçı olmak herkesin başarabileceği bir şey değildir.

2.ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Okulla müze, sergi, tiyatro vb. yerlere yapılan gezilerin amacı nedir?

Cevap: Sanata daha yakın bakmaktır.

2. Bir kişinin yaptığının sanat olması için ne gereklidir?

Cevap: Sanatçının anlatmak istediği önemli bir konu, dikkat çekmek istediği bir gerçek, yaşatmak istediği bir duygu olması gereklidir.

3. Sanata nasıl bakmak gerekir?

Cevap: Sanata bir iletişim aracı olarak bakmak gerekir.

4. Sanatın bize neler söylediğini duymak için ne yapılmalıdır?

Cevap: Diğer tüm sesleri kısmak gerekir.

3.ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

KONU

Cevap: Sanat

ANA FİKİR

Cevap: Yapılan sanatı anlayabilmek için, başkalarının onun hakkında söylediklerini önemsemeden sanata olduğu gibi bakmak gerekir.

4.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 235

4.ETKİNLİK

Metnin görselleri size neler çağrıştırıyor?

Cevap: Tiyatro, resim, müzik, bale, tiyatro, heykel gibi sanat dallarını çağırıştırıyor.

5.ETKİNLİK

Metinden birer örneklendirme, karşılaştırma ve neden-sonuç cümlesi bulunuz.

CEVAP

örneklendirme:

Ama her sanatın malzemesi farklıymış. Mesela heykeltıraş çamura, taşa, metale biçim verirken, gitarist notalara, yazar ise sözcüklere biçim verirmiş.

karşılaştırma:

“Sanat lunaparka gitmek gibi bir şey değil ki!” diyor dayım.

neden-sonuç: 

“Çoğumuz havalı olduğu için sanatsever görünüyoruz.” diyor dayım.

6.ETKİNLİK

Soruları görsellere göre cevaplayınız.

1. Görsellerin ilgili olduğu sanat dalları nelerdir?

Cevap: Fotoğrafçılık, dans, müzik, resim, tiyatro, edebiyat.

2. Üçüncü görseldeki sanatçı hangi müzik aletini çalıyor?

Cevap: Keman

3. Birinci görseldeki fotoğrafçı neyi fotoğraflıyor?

Cevap: Güneş’in doğuşunu ya da batışını.

4. Beşinci fotoğraftaki yerde hangi sanatlar yapılır?

Cevap: Tiyatro, bale, dans, sinema.

4.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 236

7.ETKİNLİK

a. Yay ayraç işareti ( ) ile ilgili kuralları örnekleriyle eşleştiriniz.

1. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır.

2. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yeri ne üç nokta yay ayraç içine alınabilir.

3. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur.

4. Tiyatro eserlerinde konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak için kullanılır.

CEVAP

(2) (…) O eserlerin önemli ve değerli olduğuna kim karar veriyor?

(1) Bu eser, Mustafa Kemal Atatürk’ün (1881-1938) hayatını anlatıyor.

(4) İhtiyar — (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah
rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

(3) II), A), 1)

b. Siz de yay ayraç işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

1)İbni Sina' nın (980-1037) tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitabı vardır.
2)(...)İşte bu nedenden dolayı yaşama kıymet vermeli yaşamayı sevmeliyiz.
3)Aşağıdaki maddeleri okuyunuz.
  A)
  B)
  .....
4)Betül -(yatağından fırlayarak) Kim o? 

8.ETKİNLİK

Sınıfınızla veya ailenizle gittiğiniz bir gezide (sinema, tiyatro, müze, sergi vb.) yaşadığınız deneyimlerinizi ve izlenimlerinizi  arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmalarınızda kullandığınız kelimelerin anlamlarına uygun olmasına özen gösteriniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

4.Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 237

9.ETKİNLİK

Cümleleri oluş sırasına göre dizerek harfleri şifre kutusuna taşıyınız.

M- Uçurtma elinden kaçmak üzereymiş ki çocuk birden uyanmış.

A- Yatağının etrafına bakmış uçurmayı göremeyince çok üzülmüş.

E- Uçurtma gökyüzüne yükseldikçe küçülüyormuş.

İ- Çocuk düşünde bir uçurtma görmüş.

N- Uçurtmanın uzun kuyruğu gökyüzünde dalgalanıyormuş.

S- O gece çocuk erkenden yatağına gitmiş ve hemen uykuya dalmış.

Cevap: S İ N E M A

10.ETKİNLİK

Sanatla ilgili atasözlerini kendi yazı stilinize göre yazınız.

Sanatı ustadan görmeyen (öğrenmeyen) öğrenmez.

Sanat altın bileziktir.

Atanın sanatı oğla mirastır.

4.Sınıf Türkçe Yanıtları KOZA YAYINLARI

4.Sınıf Türkçe Yanıtları MEB YAYINLARI

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.