4.Sınıf MEB Türkçe Milli Kültürümüz Teması Kanlı Kavak Metni Cevapları

4.Sınıf MEB Türkçe Milli Kültürümüz Teması Kanlı Kavak Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 5 Ortalama: 4.4]

4.Sınıf Kanlı Kavak Metni Cevapları 4. sınıf MEB Türkçe cevapları 175 176 177 178 179 180 181 182

4.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Erdemler Teması
 4. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 6. .TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Sanat Teması

KANLI KAVAK METNİ

Hacivat sahneye çıkar:
“Bak Karagözüm, bu akşam Ramazanın on sekizinci gecesi. Sen davul çalmasını bilir misin?”
“Davulu çalayım da hapse mi gireyim?”
Yani Karagözüm, manicilerin çaldığı gibi”
“Haa… Onu yaparım.”
“Peki davulun var mı?”
“Vaar…“
“Hah! Hemen al da gel.
Mahalle mahalle dolaşırız, ben maniler söylerim sen davul çalarsın, üç beş
kuruş kazanırız böylecene…”
Karagöz davulu alıp meydana gelir. Hacivat onu bekler.
“Hadi Karagözüm gel bak şu meydanda çalmaya başla…”
Dumbede dum dumbede!
Hacivat mani söyler.
“Size geldim, size geldim.
İnci mercan dize eldim.
Benim güzel komşularım.
Arzulayıp size geldim…”
Dum dum dum dumbede!
“Yeni cami direk ister.
Söylemeye yürek ister,
benim karnım toktur amma,
arkadaşım börek ister…”
Karagöz sevinir:
“Aman ne güzel dedin Hacı cavcav. Karnım da açtı.”
Dum dum dum dumbede!
Hacivat devam eder:
“Havaya attım fişeği,
döndü dolaştı köşeyi.
Arkadaşımı sorarsanız,
Paçacının kör eşeği…”
Karagöz sinirlenir. Hacivat devam eder:
“Kağıttan fener yaparım,
daracık sokaklara saparım.
Arkadaşım ayı olmuş,
burnuna halka takarım.
Karagöz’ün iyice tepesi atar:
“Sen o halkayı babanın burnuna tak kerata!”
Hacivat telaşla:
“Sen çal canım, bak herkes gülüyor, çal sen çal!..
Karagöz isyan eder:
“Daha dolaşacak mıyız böyle?
Ayaklarıma kara sular indi vallahi..”
Dum dum dum dumbede!
Hacivat:
“Az kaldı, bak bir evin önüne geldik sen çal…”
Dum dumbede! Dumbede dumbede…Dum dum dum dumbede!
Sesleri duyan Zenne evin içinden seslenir:
“Hacivat Bey biraz gelir misiniz?
Alınız şu parayı size layık değil ama…”
Hacivat parayı alır.
“Aman efendim ne zahmet ne zahmet.”
Sonra Karagöz’e döner:
“Ben mani söyledim, bahşişimi aldım, sen de söyle, sen de al…”
Karagöz öylece ortada kalakalır:
“Gitti yahu bu kerata! Ben de söyleyeyim bir mani bari!..
Maniye başlar:
“Dizimde derman bitti, kargalar başıma etti,
o sahtekar Hacivat,
bana para vermeden çekti gitti.”
Zenne:
“Bana bak davulcu, bu ne gürültü böyle. Güm güm de güm güm, başımız
şişti. Git de davulunu başka yerde çal!”
Karagöz:
“Hacivat’a para verdiniz, bana da para verin gideyim…”
Zenne, aşçıbaşına bağırır:
“Aşçıbaşı huu, bulaşık tenceresini dök şunun kafasına da gitsin!..”
Karagöz:
“Hay iyiliğinizle yerin dibine geçin e mi? der ve perdeden çekilir.

4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 175-182

Milli Kültürümüz Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

KANLI KAVAK METNİ CEVAPLARI

4.Sınıf Kanlı Kavak Metni Cevapları

4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 175

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Bildiğiniz bir maniyi söyleyiniz.

Sarı ipek sararım
Kimseye yok zararım
Zannetme unutmuşum
Her gelenden sorarım

2. Ramazanda davulcular niçin gezerler?

Ramazanda oruç tutanların sahura kalkmaları için gezerler.

Kanlı Kavak Metni Cevapları Sayfa 178

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

CEVAP

mercan

Anlamı: Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde

Cümlem:İncilerin mercanların içinden çıktığını bir çzigi filmde görmüştüm.

fişek

Anlamı: Donanma ve şenliklerde kullanılan çeşitli yanıcı veya patlayıcı maddeler

Cümlem: Düğünlerde atılan fişekler doğaya ve insanlara zara verebilir.

zenne

Anlamı: Orta oyununda veya Karagöz’de kadın rolüne çıkan erkek oyuncu

Cümlem: Oyundaki zennelerin oyunculuğu da çok güzeldi.

bahşiş

Anlamı: Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı olarak fazladan verilen para, kahve parası

Cümlem: Babam bizi yemeğe götürdüğünde garsonlara bahşiş bırakıyor.

mani

Anlamı: Genellikle birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı olan, daha çok hecenin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri

Cümlem: Annem bana maniler öğretiyor.

Kanlı Kavak Metni Cevapları Sayfa 179

2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Hacivat, Karagöz’den ne yapmasını istiyor?

Cevap: Davul alıp gelmesini istiyor.

2. Mahalle mahalle dolaşırken Hacivat ne söylüyor?

Cevap: Mani söylüyor.

3. Karagöz ile Hacivat, ne zaman davul çalıp mani söylüyorlar?

Cevap: Ramazanın on sekizinci gecesi söylüyorlar.

4. Karagöz, Hacivat’a niçin sinirlenir?

Cevap: Hacivat mani söylerken Karagöz’e hakaret ettiğini düşündüğü için sinirlenir.

3. ETKİNLİK

a. Metnin görselleri kültürümüzle ilgili neleri çağrıştırıyor?

CEVAP

Ramazan ayında oynatılan Karagöz oyunlarını ve cami minareleri arasına gerilen mahyaları çağrıştırıyor.Ramazan ayının coşkusunu ve heyecanını çağırıştırıyor.

mahya: Ramazan gecelerinde, camilerde iki minare arasına gerilen ipler üzerine kandil veya elektrik ampulleriyle yazılan yazı veya yapılan resim

b. Metnin görselleri kahramanların hangi özelliklerini yansıtıyor?

CEVAP 

Metnin görselleri kahramanların birer kukla olmaları özelliğini yansıtıyor.

4. ETKİNLİK

Metindeki Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özelliklerini karşılaştırınız.

CEVAP

KARAGÖZ’ÜN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

 • Sinirli
 • Söylenenleri yanlış anlayan
 • Cahil
 • Kaba

HACİVAT’IN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

 • Eğlenceli
 • Kültürlü
 • Bilgili
 • Kibar

5. ETKİNLİK

Metinde Hacivat’ın Karagöz’ le olan sorununu belirleyiniz. Bunlara farklı çözüm yolları öneriniz.

CEVAP

Sorun: Hacivat’ın söylediği maniler nedeniyle bahşiş alması fakat Karagöz’ün alamaması.

Çözüm: Karagöz’ün de güzel maniler söylemesi.

Kanlı Kavak Metni Cevapları Sayfa 180

6. ETKİNLİK

Kısa bir Karagöz Hacivat oyununu görsellerle destekleyerek sınıfta canlandırınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

7. ETKİNLİK

Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız.

1. Karagöz’ün iyice tepesi atar:

Cevap: Sinirlenmek, öfkelenmek.

2. Ayaklarıma kara sular indi vallahi.

Cevap: Çok yorulmak.

3. Karagöz öylece ortada kalakalır:

Cevap: Güç bir durumda veya iki şey arasında kalmak

4. Güm güm de güm güm, başımız şişti.

Cevap: Gürültüden tedirgin olmak

5. Hay iyiliğinizle yerin dibine geçin e mi?

Cevap: Görünmez olmak, kaybolmak

8. ETKİNLİK

“Hep Büyük Efsanesi” metni ile “Kanlı Kavak” metnini konuları ve karakterleri açısından karşılaştırınız.

CEVAP

HEP BÜYÜK EFSANESİ

Konu: Üvey annelerinden zulüm gören iki kardeşin kuşa dönüşmesi.

Karakterler: Baba, üvey anne, Emine ile Yusuf

KANLI KAVAK

Konu: Karagöz ile Hacivat’ın bir Ramazan gecesi davul çalıp mani söylemesi

Karakterler: Karagöz, Hacivat, Zenne

Kanlı Kavak Metni Cevapları Sayfa 181

9. ETKİNLİK

a. Eğik çizgi işaretinin ( / ) kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz.

CEVAP

1. Şiirlerden yapılan alıntılarda, mısraların
yan yana yazılması gereken durumlarda
mısraları belirlemek için kullanılır.
2. Adres yazarken apartman numarası ile daire
numarası ve semt numarası arasına konur.
3. Dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini
göstermek için kullanılır.
(2) Altay Sokağı, No: 21/6
(3) -de/-da
(1) İnsanı seveceksin/ Gönlünle göreceksin

b. Siz de eğik çizgi işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

CEVAP

• Yunus Emre’nin bir şiirine ait en sevdiğim dize: İlim ilim bilmektir,/İlim kendini bilmektir.

• Bazı fiilleri olumsuz yapmak için “-me/-ma” ekleri kullanılır..

• Arkadaşımın doğum günü Atatürk Caddesi Nu.:13/3 adresinde olacak.

Kanlı Kavak Metni Cevapları Sayfa 182

10. ETKİNLİK

Metinde geçen manilerden birini seçerek kendi yazı stilinize göre yazınız.

Yazma etkinliğini siz yapabilirsiniz.

4.SINIF MEB TÜRKÇE TÜM TEMALAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. çağla dedi ki:

  teşekkürler

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.