4.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Bir Fincan Kahve Metni Cevapları

4.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Bir Fincan Kahve Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

4.Sınıf MEB Türkçe Kitabı Milli Kültürümüz Teması Bir Fincan Kahve Metni Cevapları

4.Sınıf Türkçe MEB Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Okuma Kültürü Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Erdemler Teması
 4. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 6. .TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 7. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
 8. TEMA – Sanat Teması

BİR FİNCAN KAHVE METNİ

Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır. Ne var ki, bu konukseverlik önce kahveden başlar. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden “acı kahve” diyemezsiniz. Bu acılıkta, yıllar yılı sürecek bir tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu’da “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır!” sözü, her yerde, her zaman söylenir durur.
Tarihçilerin verdiği bilgilere göre, kahve ilk olarak 16’ncı yüzyılda Osmanlı Devleti’ne girmiş ve Anadolu’ya yayılmıştır. (…) Kahve, Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Yemen’den ilkin İstanbul’a getirilmiş ve içilmiştir.
Daha sonraları tüccarlar eliyle Avrupa’ya ve Anadolu’ya yayılmıştır. (…)
Kahve İstanbul’un ve Anadolu’nun günlük hayatına girmiş, ekmek gibi, su gibi ihtiyaç maddeleri arasında yer almıştır. İstanbul’da açılan yazlık ve kışlık kahvehaneler, bu kahvehanelerde kahve gelenek ve görenekleri, yerli
ve yabancı pek çok yazara konu olmuştur. Gerçekten de usta ellerde özene bezene pişirilen kahvelerimizin şöhreti dünyaya yayılmış pirinç cezvelerde pişirilerek, kulpsuz “kallavi” fincanlarda içilen, sadesinden çok şekerlisine, türüm türüm kokan, buram buram tüten kahveler “Türk kahvesi” adıyla dünyanın her yerinde aranır olmuştur.
Bugün de eş dost ziyaretinde ikramın başını çeken kahve, öyle gelişigüzel pişirilmez, pişirilirse konuğa saygısızlık sayılır. (…) Aslında kahve eş dost arkadaşın sohbetine kapı açar, daha doğrusu sohbetin önsözü olurdu. Kahvenin bir “bahane”, istenilenin dostlarla sohbet etmek olduğunu ifade eden şu beyit dillerden düşmezdi:
Gönül ne kahve ister, ne kahvehane
Gönül sohbet ister, kahve bahane.

Sıkıntılı günlerinde yanına uğramayan iyi gün dostlarına bir şairin şu çağrısı ne kadar anlamlıdır:
Kahvelerim pişti gel,
Köpükleri taştı gel,
İyi günün dostları
Kötü günüm geçti gel.

İçilen bir fincan acı kahve ama kırk yıl hatırı var. İçenler, hatır saymasını, gönül almasını bilenler için…
Kahvenin yüzü kara, kim demiş ki içilmez Gönlü ak, dili tatlı hatırından geçilmez.
Anadolu’da konukseverliğin başını kahve çeker demiştik. Gerçekten öyle. Konuk olduğunuz köy ve kasabalarda bir kahve içirmeden sizi bırakmazlar. (…) Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola ikramları geri çevirmeyiniz. Anadolu’nun gönlü incinir, bu gönül sizinledir.

4.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183-189

Milli Kültürümüz Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

BİR FİNCAN KAHVE METNİ CEVAPLARI

Bir Fincan Kahve Metni Cevapları Sayfa 183

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Konukseverlik nedir?

Misafiri sevmek, gelen misafire gerekli ilgi alakayı severek göstermektir.

2. Evinize gelen misafiri nasıl ağırlarsınız?

Onları en güzel odalarda ve en güzel koltuklarda oturturuz. En güzel yiyecekler ikram ederiz onlara.

Bir Fincan Kahve Metni Cevapları Sayfa 185

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamlarını tahmin edip tahminlerinizin doğruluğunu sözlükten kontrol ediniz. Kelimelerle birer cümle kurunuz. Kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.

CEVAP

konuksever

Anlamı: Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver

Cümlem: Milletimin en güzel özelliklerinden biri de konukseverliğidir.

bahane

Anlamı: Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep

Cümlem: Okula gitmemek için türlü bahaneler uyduruyordu.

kallavi

Anlamı: Çok iri, kocaman

Cümlem: Onu görmeyeli kallavi bir çocuk olmuş.

beyit

Anlamı: Anlam bakımından birbirine bağlı iki dizeden oluşmuş şiir parçası

Cümlem: Eskiden şairer son beyitlerinde isimlerinden söz ederlermiş.

2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Anadolu’nun dillere destan özelliği nedir?

Cevap: Konukseverliği.

2. Kahve Anadolu’ya ne zaman gelmiştir?

Cevap: 16’ncı yüzyılda gelmiştir.

Bir Fincan Kahve Metni Cevapları Sayfa 186

3. Kahvelerim pişti gel,
Köpükleri taştı gel,
İyi günün dostları
Kötü günüm geçti gel.
Yukarıdaki dörtlükte şair kimlere sitem etmektedir?

Cevap: Kötü gününde yanında olmayan dostlarına sitem etmektedir.

4. Eşi, dostu kahve içmeye çağırmanın asıl amacı nedir?

Cevap: Dostlarla muhabbet etmektir. Onlarla hoş vakit geçirmektir.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.

CEVAP

KONU

Kahvenin Türk kültüründeki yeri

ANA FİKİR

Kahve, kültürümüzdeki konukseverliği temsil eden önemli bir kültür ögesidir.

4. ETKİNLİK

Metnin giriş ve sonuç bölümlerinin altını çiziniz.

CEVAP

GİRİŞ

Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır. Ne var ki,
bu konukseverlik önce kahveden başlar. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran
dostunuza neden “acı kahve” diyemezsiniz. Bu acılıkta, yıllar yılı sürecek bir
tatlılık, yakın bir dostluk vardır. Bu yüzden Anadolu’da “Bir fincan kahvenin
kırk yıl hatırı vardır!” sözü, her yerde, her zaman söylenir durur.

SONUÇ

Anadolu’da konukseverliğin başını kahve çeker demiştik. Gerçekten
öyle. Konuk olduğunuz köy ve kasabalarda bir kahve içirmeden sizi bırakmazlar.
(…) Yolunuz bu töreyi sürdüren bir Anadolu köyüne düşerse sakın ola
ikramları geri çevirmeyiniz. Anadolu’nun gönlü incinir, bu gönül sizinledir.

5. ETKİNLİK

Metnin görselleri hangi duyguları uyandırıyor?

CEVAP

Kahve içme isteği.

6. ETKİNLİK

a. “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır!” atasözünün metne kattığı anlamı yazınız.

CEVAP

Bize yapılan küçük bir iyiliği gösterilen dostluğu asla unutmamalıyız.

Bir Fincan Kahve Metni Cevapları Sayfa 187

b. Cümlelerde koyu yazılmış deyimleri metne kattığı anlamıyla yazınız.

İçenler, hatır saymasını, gönül almasını bilenler için…

Cevap: Gerekli saygıyı göstermek. Kırdığımız bir insanı güzel sözlerle mutlu etmek.

Bugün de eş dost ziyaretinde ikramın başını çeken kahve, öyle gelişigüzel pişirilmez, pişirilirse konuğa saygısızlık sayılır.

Cevap: Herhangi bir konuda önde gitmek, önayak olma

7. ETKİNLİK

Evimize misafir geldiğinde veya biz misafirliğe gittiğimizde nasıl davranmalıyız? Sınıfça konuşunuz. Konuşmalarınızda beden dilinizi etkin kullanmaya özen gösteriniz.

CEVAP

Evimize misafir geldiğinde onları en iyi ve en samimi şekilde karşılar, evimizin en güzel yerine oturturuz. Onlar için özel yemekler tatlılar hazırlarız.Misafirler bizim için çok kıymetlidir.

Bizim kültürümüzde “Misafir bereketiyle gelir.” diye bir söz vardır. Bu sözden de anlaşıldığı üzere misafir evimizde yediği için bizim yemeğimiz azalmaz aslında daha da artar. Bu nedenle onları en iyi şekilde karşılamalıyız.

8. ETKİNLİK

Cümlede yay ayraç ( ) içlerine uygun noktalama işaretleri koyunuz.

CEVAP

Sınıfta () Çemberimde gül oya(/) Gülmedim doya doya(.)() mısralarını açıkladık(.)

9. ETKİNLİK

Çanakkale yöresinden “Kobalak” adlı bir oyun yazılmıştır. Bir adet çam kozalağı ile bu oyunu düz bir zeminde oynayabilirsiniz. Siz de bir oyunun aşamalarını anlatan kitapçık hazırlayınız. Kitapçığınızı çizim ve görsellerle süsleyiniz.

Oyunun Adı: Kobalak
Oyuncu Sayısı: Beşer kişilik iki takım
Oyun Alanı: Düz bir saha
Oyunun Kuralları: On sayıya ulaşan takım galip gelir. Yenen takım “Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik.” tekerlemesini söyler.
Nasıl Oynanır? : Beşer kişilik iki takım tarafından oynanan Kobalak oyununa

Bir Fincan Kahve Metni Cevapları Sayfa 188

başlamadan önce gönüllü iki kişi, grup lideri olur. Ardından adımlama yoluyla “
Aldım, verdim, ben seni yendim.” tekerlemesi söylenerek ilk olarak hangi liderin
kendi elemanını seçeceği belirlenir. Bunun sonrasında da her grubun kendine
ait kalesi, çizgi çekerek belirlenir. Sahanın tam ortasına kozalak konulmasıyla
oyun başlar. Oyunda amaç; oyuncuların sopalarıyla ortadaki çam kozalağını
kale olarak belirledikleri yerlere sokabilmeleridir. İlk önce hangi grup on sayıya
ulaşırsa, o takım galip gelir. Oyunun sonunda kaybeden takıma ceza olarak
yenen takım, “Yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik.” tekerlemesini söyler.
M. Öcal OĞUZ/Petek ERSOY

CEVAP

(örnek)

Oyunun Adı: Mendil Kapmaca
Oyuncu Sayısı: En az 5
Oyun Alanı: Geniş bir alan
Oyunun Kuralları:

 1. Herhangi bir oyuncu mendili almadan rakibin sahasına geçemez.
 2. Belirlenen saha dışına çıkılamaz.
 3. On tur sonunda en çok mendili kapan takım kazanır.

Oyun Nasıl Oynanır: Oyuncular eşit kişi olacak şekilde iki takıma ayrılır. Oyunculardan biri mendili tutan kişi olur. Bir takım sahanın bir tarafında, diğer takım da sahanın diğer tarafında yan yana duracak şekilde dizilirler. Tam ortada bir kişi elinde mendille durur. Mendili önünde duracak şekilde yukarıdan tutup sallandırır. Mendili yakalayacak kişiler hazır bekler. Mendili tutan kişi işaret verdiğinde her iki takımdan bir oyuncu mendili kapmak için koşar. Mendili kapan oyuncu kendi takımına doğru yerine geçmek için koşar. Diğer oyuncu, mendili kapan kişi yerine ulaşmadan ebelemeye çalışır. Ebelerse sayı alır. Ebeleyemezse diğer takım sayı alır.

4.SINIF MEB TÜRKÇE TÜM TEMALAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. selin dedi ki:

  teşekkürler

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.