MBA Eğitim

4.Sınıf Koza Türkçe Birey ve Toplum Teması Eskiciyle Para Babası Metni Cevapları

4.Sınıf Koza Türkçe Birey ve Toplum Teması Eskiciyle Para Babası Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 9 Ortalama: 4]

4.Sınıf Koza Türkçe Eskiciyle Para Babası Metni Cevapları 4.Sınıf Koza Türkçe Kitabı Birey ve Toplum Teması Eskiciyle Para Babası Metni Yanıtları 4. Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları sayfa 204 206 207 208 209

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Temaları

  1. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
  2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
  3. TEMA – Erdemler Teması
  4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
  5. TEMA – Doğa ve Evren Teması
  6. .TEMA – Sanat Teması
  7. TEMA – Birey ve Toplum Teması
  8. TEMA – Bilim ve TeknolojiTeması

ESKİCİYLE PARA BABASI METNİ

Bir zamanlar yoksul bir eskici varmış, eski ayakkabıları onarırmış. Bir yandan işini yaparken bir yanda da şarkı söylermiş. Sabahtan akşama kadar böyle geçirirmiş zamanını. Oradan gelip geçenler eskicinin şarkılarına bayılır, öyle durup hayranlıkla dinlerlermiş. O da beğenildiğini görünce büsbütün coşar, mutlu mu mutlu, gırtlağının tüm gücüyle söyler de söylermiş artık. Ama bir de komşusu varmış ki tam karşıtıymış bizim eskicinin, tam bir para babasıymış,
Zenginlik içinde yüzer, çok az şarkı söyler, çok da az uyurmuş. Sabaha karşı uykuya dalınca da bizim para babası yiyecek ve içecekler gibi uykunun da pazarda satılmamasından yakınmaya başlarmış. Günün birinde, parlak bir düşünce gelmiş aklına. Güzel sesli eskiciyi köşküne çağırtmış.

“Dostum, söyler misin bana, sen yılda ne kadar para kazanırsın?” diye sormuş.
Bizim şen eskici gülümsemiş.
“Yılda mı dediniz, efendim?
Ben böyle yapmam hesabımı.” demiş. “Bir günün hesabını sonraki günün hesabına eklemem hiçbir zaman. Yılın sonunu getireyim,
yeter. Nasıl olsa, her gün kendi ekmeğini getirir.”
“Peki, günde ne kadar kazanırsın?” diye üstelemiş para babası.
“Kimi zaman çok, kimi zaman az ama hep bir şeyler kazanırım işte.” demiş eskici. “İşin tatsız yanı boş kalmaktır; ülkemizde bayram sayısı çok fazla.”
Para babası gülmüş.
“Bak, ben sana bir yardımda bulunayım.” demiş. “Al şu yüz altını, özenle sakla, gerekince de hiç çekinmeden harca.”
Bizim eskici yüzlerce yıldır topraktan çıkarılan tüm altınların önüne yığıldığını sanmış. Alıp evine getirmiş altınları. Getirip de şöyle önüne koyunca, bir korkudur çökmüş içine. “Ya bu altınları çalarlarsa?” diye söylenmiş. Sonra altınlarını sarmış, sarmalamış, evinin bodrum katına gömmüş. Ama hiç ayrımında olmadan, altınlarla birlikte bir şeyi daha gömmüş: Yaşama sevincini.

Artık şarkı söylemez olmuş, sesini yitirmiş. Uyku da gitmiş. Evine gelenlere kuşkuyla bakar olmuş, yerli yersiz kaygılanmaya başlamış. Gün boyu gözü kapıda, kulağı kirişteymiş artık. Geceleri bir kedi hafif bir gürültü yapacak olsa, birileri altınları alıp gidecek sanarak yatağından fırlayıveriyormuş. En sonunda bu yaşama dayanamaz olmuş, altınları sakladığı yerden çıkarmış, artık uykusundan uyandırmadığı adamın kapısını çalmış. “Efendim, alın şu
yüz altınınızı da bana şarkılarımı ve uykumu geri verin.” demiş.

La Fontaine (1621 – 1695)

Fransa’da doğdu. Hukuk öğrenimi gördü. Fabl türünde verdiği eserlerle tanındı. Bu türde hayvanları konuşturarak insanlara doğru davranış kazandırmak amacı güttü. La Fontaine, dünya edebiyatına 238 adet fabl kazandırdı. Eserlerini 12 kitapta topladı.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 204-209

BİREY VE TOPLUM Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

ESKİCİYLE PARA BABASI METNİ CEVAPLARI

4.Sınıf Koza Türkçe Eskiciyle Para Babası Metni Cevapları

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 204

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce bütün insanların yaşam şekli aynı olsaydı, bu güzel olur muydu? Neden?

(örnek) Güzel olmazdı. Hayat çok sıkıcı olurdu. Hiç kimsenin bir amacı olmazdı.

2. “Azıcık aşım, kaygısız başım.” atasözünden ne anlıyorsunuz?

İnsan elindekiyle yetinir, gözü daha yükseklerde olmazsa, rahat ve huzurlu bir hayat sürer.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206

1.ETKİNLİK

Okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Okumanızı kendiniz değerlendirebilirsiniz.

2.ETKİNLİK

Tahtaya bir daire çiziniz. Daireyi on iki parçaya ayırarak aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını dairenin içine yatay, dikey ya da eğik şekilde yazınız. Dairenin, kelimelerin içine yazılacağı bir büyüklükte olmasına dikkat ediniz.

eskici – gırtlak – komşu – köşk – hesap – coşmak 
özen – bodrum – ayrımında olmak – para babası – kuşku – efendi

İki kişilik gruplara ayrılınız. Öğretmeninizin kontrolünde tahtaya çıkınız. “Çarkı çevirmek” ya da “anlamı tahmin etmek” görevlerinden birini seçiniz. Çarkı çevirmek isterseniz grup arkadaşınızın sırtı size dönükken işaret parmağınızı çarkın üzerinde orta hızda çeviriniz. Arkadaşınız size “Dur.” dediğinde parmağınızın üzerinde olduğu kelimeyi söyleyiniz. Arkadaşınızdan kelimenin anlamını tahmin etmesini isteyiniz. Kelimelerin anlamlarını en çok bilen grup yarışmayı kazanacaktır. Tahminlerinizi kelimenin sözlük anlamına bakarak kontrol ediniz.

eskici: Her türlü eski eşya alım satımıyla uğraşan kimse

gırtlak: Soluk borusunun üst bölümü, ümük, imik, hançere

komşu: Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad

köşk: Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır

hesap: Alacaklı veya borçlu olma durumu

coşmak: Duygu ve düşünceleri güçlü bir tepki ile dışarı vurmak, galeyan etmek

özen: Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, itina, ihtimam

bodrum: Bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan bölümü

ayrımında olmak: Farkında olmak

para babası: Parası çok, varlıklı kimse

kuşku: Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek

efendi: Günümüzde bey unvanından farklı olarak özel adlardan sonra kullanılan ikinci derecede bir unvan

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 207

3.ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye unsurlarını metinden hareketle yazınız.

CEVAP

OLAY
Yaşama sevinciyle hayatını sürdüren bir eskicinin çok para sahibi olunca yaşama sevincini kaybetmesi

KİŞİLER
Eskici, Para babası

ZAMAN
Bir zamanlar (geçmiş zaman, belirsiz)

YER
Eskicinin evi

4.ETKİNLİK

Metindeki karakterlerin kişilik ve fiziksel özelliklerini yazınız.

CEVAP

Para Babası

Kişilik Özellikleri: Paragöz, zengin

Fiziksel Özellikleri: Kilolu, saçsız, bıyıklı

Eskici

Kişilik Özellikleri: Yaşama sevinciyle dolu, fakir

Fiziksel Özellikleri: Zayıf, kahverengi saçlı

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 208

5.ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

PİNTİ

Pintinin biri, elinde ne var ne yoksa hepsini altınla değiştirmiş, onu da götürüp gizlice bir yere gömmüş.

Her gün gelir toprağı kazar ve altınlarını bir müddet seyrettikten sonra tekrar gömermiş. Aklı altınlarından bir an olsun gitmezmiş. Bir gün böyle, beş gün böyle, hep aynı şeyi yaparmış. Sonunda adamın biri onu uzaktan görmüş ve ne yaptığını merak etmiş. Pinti gittikten sonra toprağı kazarak altınları alıp yerine taş parçaları koymuş.

Ertesi gün pinti gelip toprağı tekrar kazmış. Bir de bakmış ki altınlar yok. Dövünüp ağlamaya, saçını başını yolmaya başlamış.

Tesadüfen oradan biri geçiyormuş. Pintinin dövünüp ağladığını görünce merak edip yanına yaklaşmış.

– Ne ağlıyorsun, diye sormuş. Pinti, olanları anlatınca adam ona şöyle demiş:

– Bu kadar ağlayıp dövünmen boşuna. Senin altının ha varmış ha yokmuş. Toprağın altındaki altınlardan sana ne fayda? Senin için altınla taşın bir fark mı var? Anlaşılıyor ki sen altının varken de onun bir hayrını görmüyormuşsun.

Ezop Masalları
haz. Hasan Avni Yüksel

• “Eskiciyle Para Babası” metni ile “Pinti” metninin konularının benzer ve farklı yönlerini yazınız.

CEVAP

Benzer yönleri: Her iki metnin konusu varlık ve yokluktur.

Farklı yönleri: Eskiciyle Para Babası metni yokluk içinde yaşayan birinin varlıklı olunca huzurunu kaybetmesi anlatılmaktadır. Pinti metninde ise kullanılmayan varlığın hiçbir fayda sağlamayacağı anlatılmaktadır.

• “Eskiciyle Para Babası” metnindeki “Para Babası” ile “Pinti” metnindeki “Pinti”nin kişilik özelliklerini karşılaştırınız.

Para babası her şeyin satın alınabileceğini düşünür ve bundan mutlu olur. Pinti ise sadece varlıklı olmanın mutluluk getireceğini düşünür.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 209

6.ETKİNLİK

Aşağıda verilen görseli inceleyerek metni okuyunuz. Ardından gerçek mutluluğun parayla ilgili olup olmadığı hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılığını kullanmaya özen gösteriniz. “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız araştırma sonucunda ulaştığınız sözleri konuşmanızda yeri geldikçe kullanınız.

Afrika denilince akla gelen ilk şey “yoksulluk” ve “açlık” olsa gerek. Bu nedenle Afrika’da yaşam şartları oldukça zor… İnsanlar, yetiştirdikleri ürünlerle besleniyorlar. Birçoğunun evi kötü durumda. Eğitim alabilen çocuk sayısı oldukça az. Ama Afrikalılar sanılanın aksine mutsuz değiller. Aza kanaat edebilen, sabırlı ve çalışkan insanlardan oluşan bu topluluk ulaşamayacakları hayallerin peşinden koşmaktansa evlerinin çatılarını onarabilmek gibi başarabilecekleri şeyler üzerine düşünüyorlar. Bu yüzden hayal kırıklıklarından uzak, mutlu yaşayabiliyorlar.

CEVAP

Sevgili arkadaşlar,

Herkes yaşamı boyunca mutlu olmak için çalışır. Herkesin mutlu olduğu şeyler farklıdır. Kimi çok ufak şeylerle mutlu olurken kimi ise mutlu olmak için büyük şeyler bekler.

Bazıları için mutluluk başarıdır, bazıları için sevdiklerinden işittiği güzel bir söz. Bazıları içinse para ama asla para mutluluk değildir. Parası olan herkes mutlu olmaz. Bazı insanların çok fazla parası olmasına rağmen mutlu değildir. Bir insanın parası olması aynı anda sağlığı olması, çocuklarının iyi olması, sevdiklerinin yanında olması demek değildir. Mutluluk parayla elde edilebilecek bir şey değildir.

Bu nedenle bizde küçük şeylerle mutlu olmayı bilmeli ve mutluluğu para gibi maddi şeylerde aramamalıyız.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

7.ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Karikatür hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. Yazınızı bitirdikten sonra tekrar okuyarak varsa yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz.

Karikatürde paranın peşinde koşan, önünde bir mezar olan bir adam görüyoruz. Bu karikatürde insanların ömürleri boyunca paraya ulaşmak için çabaladıkları, bunun için mutluluklarını hiçe saydıkları, sonuçta herkesin öleceğini ve paranın buna engel olamayacağı anlatılmak istenmiştir.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Aile büyüklerinizden biriyle nasıl bir çocukluk geçirdiği hakkında konuşunuz. Aile büyüklerinizin çocukluk dönemiyle ilgili önemli bulduğunuz bilgileri not ediniz.

4.Sınıf Türkçe Yanıtları KOZA YAYINLARI

4.Sınıf Türkçe Yanıtları MEB YAYINLARI

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.
error: Content is protected !!