4.Sınıf Koza Türkçe Birey ve Toplum Teması Ah Heidi Neredesin Metni Cevapları

4.Sınıf Koza Türkçe Birey ve Toplum Teması Ah Heidi Neredesin Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

4.Sınıf Koza Türkçe Ah Heidi Neredesin Metni Cevapları 4.Sınıf Koza Türkçe Kitabı Birey ve Toplum Teması Ah Heidi Neredesin Metni Yanıtları 4. Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları sayfa 210 212 213 214 215

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Temaları

 1. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
 2. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
 3. TEMA – Erdemler Teması
 4. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
 5. TEMA – Doğa ve Evren Teması
 6. .TEMA – Sanat Teması
 7. TEMA – Birey ve Toplum Teması
 8. TEMA – Bilim ve TeknolojiTeması

AH HEİDİ NEREDESİN METNİ

İnsanları birbirinden ayıran ne dil, ne din, ne ırk ne de renktir. Benim için insanları birbirinden ayıran şey, yalnızca düşünceleri ve hayalleridir. Sınırsızca düşünmenin ve hayal kurmanın ustası ise çocuklardır.
Belki de Heidi’yle (Heydi) bu yüzden çok iyi anlaşıyorduk. İkimiz de hayal kurmayı seviyorduk. Heidi kim mi? İsviçreli bir köylü kızı, benim en yakın çocukluk arkadaşım. Gerçi, yıllar sonra benim dışımda pek çok çocukla yakın arkadaş olduğunu öğrenmiş ve bu yüzden ona çok kızmıştım!

Heidi bir çizgi film kahramanıymış kimin umurunda. Ben Heidi’yle Alp dağlarında koşup oynuyordum ya önemli olan da buydu. Heidi’nin doğaüstü güçleri, büyücülük marifetleri, bilgisayarı ve süslü kıyafetleri yoktu. Ama onunla vakit geçirmek çok keyifliydi. Dağdan aşağıya yuvarlanırken, dedesinin kızarttığı peyniri hapur hupur yerken, komşusu Peter’le keçilerin sütünü sağarken hep birlikteydik.
Annesi ile babası öldükten sonra dedesinin yanına yerleşen Heidi hiç de mutsuz bir çocuk değildi. Aksine huysuz dedesine bile yaşam coşkusu aşılayacak kadar iyimser ve her zaman bildiğini okuyacak kadar da inatçıydı. Heidi gökyüzündeki yıldızları seyretmeden asla uyuyamazdı. Ben ise uyamadan önce hep aynı dilekte bulunurdum; bir an önce büyüyeyim ve çocukken yapamadıklarımı yapayım.

Çok basit şeyler istiyordum aslında: Tek başıma sokağa çıkayım, istediğim kitabı okuyayım, mutfaktaki en üst rafta duran reçel kavanozuna uzanabileyim… Bazen daha zor şeyler de isterdim elbette; çocukların yönettiği bir dünyada yaşamak, uçak kullanmak ve gökkuşağının altından geçmek…
Yıllar birbirini kovaladı ve ben büyüdüm. Evet, artık sokağa tek başıma çıkabiliyorum ama gökkuşağının altından geçmek için hâlâ “Heidi” gibi bir çocuğun elimi tutmasına ihtiyaç duyuyorum.
Ah Heidi neredesin?

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210-215

BİREY VE TOPLUM Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 4. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

AH HEİDİ NEREDESİN METNİ CEVAPLARI

4.Sınıf Ah Heidi Neredesin Metni Cevapları

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce gelecekte insanların hayatında ne tür değişiklikler olacaktır?

(örnek) Teknoloji geliştikçe insanların hayatları da kolaylaşacaktır. İnsanların yapacağı işleri robotlar yapacaktır. Uzay yolculukları artacaktır.

2. Gelecekle ilgili hangi planları yapıyorsunuz? Bu planları gerçekleştirmek için neler yapmanız gerekecek?

(örnek) Eğitim hayatım ve mesleki hayatım ilgili planlar yapıyorum. İyi bir eğitim görebilmem ve iyi bir meslek edinebilmem için çok çalışmam gerekiyor.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 212

1.ETKİNLİK

Metinden alınan bazı kelimeler gökkuşağının renkleri üzerinde harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu harflerden anlamlı kelimeler oluşturunuz. Bulduğunuz kelimeleri aşağıdaki anlamlarına göre satır başlarına yazınız. Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

CEVAP

DOÜAÜSĞT → DOĞAÜSTÜ

BÜÜYÜC → BÜYÜCÜ

KIR → IRK

MARTFEİ → MARİFET

HUZSYU → HUYSUZ

GÖŞKĞKUAI → GÖKKUŞAĞI

KelimelerAnlamları
gökkuşağıDüşmekte olan yağmur damlacıklarında Güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü.
ırkKalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu.
huysuzHuyu iyi olmayan, kötü huylu.
marifetUstalık, hüner, uzmanlık.
büyücüBüyü yapan kimse.
doğaüstüDoğa yasalarına uymayan, doğa yasalarıyla açıklanamayan.

Cümlelerim

 • Yağmurdan sonra güneş doğunca gökkuşağı çıktı.
 • Türkiye ‘de bir çok ırk bir arada yaşıyor.
 • İnsanlar yaşlandıkça huysuzlaşıyor.
 • Bazı kızlar daha marifetli oluyor.
 • Büyücülere inanmak doğru değildir.
 • Efsanelerde doğaüstü olaylara yer verilir.

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 213

2.ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

• Yazara göre insanları birbirinden ayıran en önemli şey nedir?

Cevap: İnsanların düşünceleri ve hayalleridir.

• Yazar Heidi’yi neden seviyor?

Cevap: Heidi’de yazar da hayal kurmayı sevdiği için seviyor.

• Heidi nasıl bir çocuktur?

Cevap: İyimser ve inatçı bir çocuktur.

• Yazar uyurken ne diliyor?

Cevap: Bir an önce büyümeyi ve çocukken yapamadıklarını yapmayı diliyor.

• Yazarın büyümesine rağmen tek başına yapamadığı şey nedir? Sizin geçmişte yapamadığınız hâlde bugün rahatlıkla yapabildiğiniz şeyler nelerdir?

Cevap: Gökkuşağının altından geçmek için hâlâ “Heidi” gibi bir çocuğun elini tutmasına ihtiyaç duyuyor. (örnek) Eskiden bisiklete binemiyordum, şimdi ise rahatlıkla binebiliyorum.

3.ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

CEVAP

Metnin konusu: Heidi ve çocukluk

Metnin ana fikri: İnsanlar çocukken yapamadıkları şeyleri bir an önce büyüyüp yapmak isterler fakat bunları yapmak için yine çocukluklarındaki hayal dünyalarına ihtiyaç duyarlar.

4.ETKİNLİK

Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmek için kısa çizginin ( – ) kullanıldığını hatırlayınız. Kısa çizginin yaygın olarak kullanıldığı yerler hakkında aşağıda verilen bilgileri okuyunuz.

Kısa Çizgi ( – )

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur:

Okuduğum kitap o kadar heyecanlıydı ki bir an olsun elimden düşürmedim. Sabaha ka-
dar okumak istedim.

2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:

Elinde farklı boyutlarda kitaplarla –altısı oldukça büyüktü- içeri girdi.

3. Heceleri göstermek için kullanılır:

ça-lış-mak, o-ku-yor-du, mut-lu-luk…

4. Arasında, ve, ile, ila, …-den …-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır: Ankara-İstanbul yolu, Türk-Fransız ilişkileri , Türkçe-İngilizce Sözlük, 1912-1913 Balkan Savaşları…

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 214

Aşağıdaki kelimelerin satır sonlarına sığmadığında nasıl bölüneceğini örnekteki gibi gösteriniz.

CEVAP

kitapki – tapazimliazim – li
babaanneba – baannehaftalıkhaf – talık
arabalarara – balaredebiyatede – biyat
kapıcıka – pıcıtoplamatop – lama

5.ETKİNLİK

Metinde geçen “Heidi”nin geçmişten günümüze çocukların zevkle izlediği bir çizgi film karakteri olduğunu biliyor musunuz? Siz daha çok hangi çizgi filmleri izliyorsunuz? Çizgi filmler dışında izlediğiniz diğer programların adları nelerdir?

Televizyonu izlerken de belli kurallara göre hareket etmeliyiz. Televizyonu yakından izlememek, çok fazla televizyon karşısında zaman geçirmemek, yaşımıza uygun programları izlemek gibi… Aşağıdaki işaretleri inceleyerek işaretlerin nerelerde kullanıldığını ve ne anlama geldiğini söyleyiniz.

Akıllı işaretler, televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili izleyiciyi bilgilendirmek için televizyon programı başlamadan önce yer alan uyarıcı işaret sistemidir. Akıllı işaretler, çocukları
ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden korumayı amaçlamaktadır.

Televizyon içerikleri ve akıllı işaretler sistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla RTÜK’ün (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) https://www.rtuk.gov.tr/ adresli web sitesini

4.Sınıf Türkçe Koza Ders Kitabı Cevapları Sayfa 215

6.ETKİNLİK

Aile büyüklerinizin çocukluklarında nasıl zaman geçirdiklerini, hangi oyunları oynayıp hangi çizgi filmleri izlediklerini arkadaşlarınıza anlatınız. Büyüklerinizin çocukluk dönemleriyle kendinizinkini karşılaştırınız.

7.ETKİNLİK

Bildiğiniz meslek adlarını söyleyiniz. İleride seçmeyi düşündüğünüz meslekte yapmak istediklerinizi aşağıdaki alana yazınız. Yazdıklarınıza bir başlık koymayı unutmayınız.

CEVAP

Bildiğim Meslek Adları

 • Öğretmen
 • Doktor
 • Mühendis
 • Mimar
 • Hemşire
 • Pilot
 • Hostes
 • Polis
 • Jandarma
 • Asker
 • Yönetici
 • İtfaiyeci
 • Temizlik görevlisi
 • Şoför
 • Çöpçü
 • İmam
 • Hakim
 • Avukat
 • Savcı

BEN BÜYÜYÜNCE

Ben büyüyünce polis olmak istiyorum. Polis olup suçluları yakalamak ve görevlilere teslim etmek istiyorum.

Polisleri çok seviyorum çünkü biz polisler sayesinde güvende olabiliyoruz. Kayıp çocukları buluyorlar. Hırsızları ve katilleri yakalıyorlar. Bence bu nedenle polislik çok kutsal bir meslek.

Polis olmak için çok çalışıp üniversiteyi kazanacağım. Üniversiteyi bitirince de çok iyi bir polis olacağım.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Türkçenin konuşulduğu ülkeler ve dilimizin genel özellikleri hakkında araştırma yapınız.

CEVAP

Türk dili, Ural-Altay Dil Ailesi’nin Altay dilleri koluna ait bir dildir. Türk dili hesaplara göre yaklaşık 8500 yaşındadır. Bugün batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan bir dil olması ile dünya üzerinde en çok konuşulan 5. dil olma özelliğine sahiptir. Bu kadar çok konuşulmasına rağmen Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler resmi olarak sınırlıdır.

Günümüzde Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
 • Irak (Bölgesel)
 • Makedonya (Bölgesel)
 • Kosova (Bölgesel)
 • Romanya (Bölgesel)

* Bölgesel olarak açıklanan devletlerde bazı il ve belediye yönetimlerince resmi dil olarak kabul edilmektedir.

Tarihe baktığımızda ise şu an varlığı olmayan, Türk dilinin ana dili olarak kullanıldığı devletler şunlardır:

 • Karahanlılar
 • Memlükler
 • Karamanoğullları
 • Osmanlı Devleti

Yukarıdaki devletler, Türk dilini resmi dil olarak kabul eden devletlerdir. Fakat günümüzde birçok devlette resmi dil olarak kabul edilmese de Türkçenin konuşulduğu devletler mevcuttur.

Türk dilinin konuşulduğu ülkeler şunlardır:

 • Türkiye
 • Bulgaristan
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • Makedonya
 • Yunanistan
 • Kosova
 • Romanya
 • Azerbaycan
 • Suriye
 • Irak

Aşağıdaki ülkelerin göçmen topluluklarında da Türk dili konuşulmaktadır:

 • Almanya
 • Hollanda
 • Fransa
 • Avusturya
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Belçika
 • İsviçre
 • Birleşik Krallık
 • Danimarka
 • İsveç
 • Avustralya

4.Sınıf Türkçe Yanıtları KOZA YAYINLARI

4.Sınıf Türkçe Yanıtları MEB YAYINLARI

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.