3. Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları MEB Müfredatı 2024

3. Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları MEB Müfredatı 2024
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 11 Ortalama: 4.2]

3. Sınıf Türkçe Konuları 2024 MEB Müfredatı burada. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre hazırlanan 2024 3. Sınıf Türkçe konuları yazımızda. İlkokul 3. sınıf

3. Sınıf Türkçe Müfredatı 2024

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 3. Sınıf Türkçe Konuları aşağıda listelenmiştir.

3.sınıf Türkçe müfredatı 4 ana üniteden oluşmaktadır, Müfredattaki konuların kazanımları için 3.Sınıf Türkçe Kazanımları sayfamızı, ayrıca 3.Sınıf Türkçe Ders Kitapları indirebilir ve gerekli tüm içeriklere sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

3.Sınıf Türkçe Üniteleri

3.sınıf Türkçe dersi 4 üniteden oluşmaktadır. 3. Sınıf Türkçe konuları dil bilgisi konu ve kazanımları da burada.

  • DİNLEME/İZLEME
  • KONUŞMA
  • OKUMA
  • YAZMA

3.SINIF DERS KİTAPLARI PDF

MATEMATİK GEOMETRİ ÖZEL DERS

3. Sınıf Türkçe Konuları 2024

3. Sınıf Türkçe Konuları 1. Dönem

HARFLER VE ÖZELLİKLERİ
Heceler ve hece çeşitleri
Sözcükler ve sözcük türleri
Yapılarına göre sözcükler
Anlamlarına göre sözcükler

ANLAM BİLGİSİ
Eş Anlamlı ve Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Deyimler

ADLAR (İSİMLER)
ÖN ADLAR (SIFAT)
ADILLAR (ZAMİR)
EYLEM (FİİL)
EYLEM KİPLERİ
HABER KİPLERİ
YAPILARINA GÖRE EYLELMLER

CÜMLE ÇEŞİTLERİ VE CÜMLE YAPISI
Cümlenin ögeleri
Cümle çeşitleri
Ögelerin dizilişine göre cümleler
Yüklem türlerine göre cümleler
Yapılarına göre cümleler
Anlamlarına göre cümleler
Anlam özellikleri bakımından cümleler
Anlatım özellikleri bakımından cümleler

3. Sınıf Türkçe Konuları 2. Dönem

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER
Bağlaç olan de da’ nın yazılışı
Durum eki de da
Ek olan ki
Soru eki (mi)
İken, ile
Sayıların yazılışı
Birleşik sözcüklerin yazılışı

NOKTALAMA İŞARETLERİ
Noktalı virgül
İki nokta
Soru işareti
Kısa çizgi
Kesme işareti
Düzeltme işareti
Uzun çizgi (konuşma çizgisi)
Tırnak işareti
Ayraç (pazantez)

METİN TÜRLERİ VE METİNLER
Hikaye Edici Metinler
Bilgilendirici metinler
Metnin Başlığı
Metnin Konusu
Metnin Ana Fikri
Gerçek ve Hayalî (Kurgu) Unsurlar
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma
Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma
Akıllı İşaretleri Okuma

3. SINIF KONULARI 2024 MEB

3.Sınıf Türkçe Metin Türleri

Metin türleri 3 ana biçim altında toplanmıştır: Bilgilendirici, hikâye edici, şiir. Belirtilen metin sayıları içinde kalmak kaydıyla hangi temada, hangi metin türlerinin yer alacağı ders kitabı yazarının/yazarlarının tercihine bağlıdır. Metin türlerinin dengeli dağılıp dağılmadığı metin biçimlerine göre belirlenecektir. Örneğin “Bilim ve Teknoloji” temasında bilgilendirici metin daha fazla olabilir. Başka bir temada ise şiir türündeki metinlere daha fazla yer verilebilir. Ancak ilke olarak metin türlerinin temalar arasında, kitap bütününde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması esastır. Tablo 3’te yer alan biçimler altındaki türler, kazanımlar göz önünde bulundurularak ders kitabında kullanılacaktır.

ilkokul metin turleri
Türkçe Metin Türleri

3. SINIF TÜRKÇE KAZANIMLARI

3.SINIF TÜRKÇE 1.ÜNİTE KONULARI

T.3.1. DİNLEME/İZLEME
T.3.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.3.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.3.1.3. Dinlediği/izlediği metni ana hatlarıyla anlatır.
T.3.1.4. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.3.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.3.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.3.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede ve nasıl) yöneltilir.
T.3.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.3.1.9. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.3.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
T.3.1.11. Sözlü yönergeleri uygular.
T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken nezaket kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılır.
b) Öğrenciler, dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları için teşvik edilir.
T.3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

3.SINIF TÜRKÇE 2.ÜNİTE KONULARI

T.3.2. KONUŞMA
T.3.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.3.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.3.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin temalar çerçevesinde kendi belirledikleri ya da öğretmen tarafından belirlenen bir konu hakkında konuşma yapmaları sağlanır.
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.
b) Beden dilini etkin kullanmanın önemi vurgulanır.
T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.
a) Öğrenciler konuşma/tartışma sırasında kendi düşüncelerini uygun şekilde ifade etmeleri için teşvik edilir.
b) Başkalarını dinleme, uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla ve sabırla dinlemenin
gerekliliği hatırlatılır.
T.3.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.

3.SINIF TÜRKÇE 3.ÜNİTE KONULARI

T.3.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.3.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
Okuma materyallerindeki içindekiler, sözlük ve kaynakça bölümleri tanıtılarak kısaca işlevlerine değinilir.
T.3.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.3.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.3.3.4. Şiir okur.
Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk altı kıtasını okuma ve ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır.
T.3.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.3.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
Öğrencilerin sesli, sessiz ve tahmin ederek okuma yapmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.3.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
a) Resimli sözlük, kavram haritası, sözlük, deyimler ve atasözleri sözlüğü ve benzer araçlardan yararlanılır.
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.
T.3.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
T.3.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.3.3.10. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
Anlama
T.3.3.11. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.12. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.3.3.13. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.
T.3.3.14. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.3.3.15. Metnin ana fikri/ana duygusunu belirler.
T.3.3.16. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.3.3.17. Metinle ilgili sorular sorar.
T.3.3.18. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Metnin olay örgüsü, mekân, şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.
T.3.3.19. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.3.3.20. Metin türlerini ayırt eder.
Hikâye edici, bilgilendirici metin ve şiir hakkında örneklerden yararlanılarak genel kısa bilgiler verilir.
T.3.3.21. Metinleri oluşturan ögeleri tanır.
a) Başlık ve paragraf hakkında kısa bilgi verilir.
b) Kıta ve dize hakkında kısa bilgi verilir.
T.3.3.22. Kısa ve basit dijital metinlerdeki mesajı kavrar.
Elektronik posta ve sosyal medya içeriklerine (davet, teşekkür mesajları vb.) yer verilir.
T.3.3.23. Metindeki gerçek ve hayalî ögeleri ayırt eder.
T.3.3.24. Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar.
a) Metindeki problem durumlarının tespit edilmesi ve bunlara farklı çözüm yolları bulunması sağlanır.
b) Metindeki durumlarla kendi yaşantıları arasında ilişki kurmaları teşvik edilir.
T.3.3.25. Görsellerle okuduğu metnin içeriğini ilişkilendirir.
Görsel ve konu arasındaki ilişki vurgulanır.
T.3.3.26. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Bilişim teknolojileri (bilgisayar, tablet) ve iletişim araçlarında kullanılan şekil ve semboller üzerinde durulur.
T.3.3.27. Yazılı yönergeleri kavrar.
Harita, ilan, afiş, ürün etiketi, kullanım kılavuzu gibi materyallerden faydalanılır.
T.3.3.28. Tablo ve grafiklerde yer alan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

3.SINIF TÜRKÇE 4.ÜNİTE KONULARI

T.3.4. YAZMA
T.3.4.1. Şiir yazar.
T.3.4.2. Kısa metinler yazar.
a) Mektup ve/veya anı yazdırılır.
b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.3.4.3. Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrenciler, yazılarında varlıkların niteliklerini bildiren kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
b) Olayların oluş sırasına göre yazılması gerektiği vurgulanır.
c) Öğrenciler yazılarına duygu ve düşüncelerini aktarmaları için teşvik edilir.
T.3.4.4. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.3.4.5. Kısa yönergeler yazar.
Öğrencilerin basit bir etkinlik ve çocuk oyunu yönergesi yazmaları sağlanır.
T.3.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.3.4.7. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
a) Nokta, virgül, iki nokta, ünlem, tırnak işareti, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretinin
yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
b) Kurum adlarının baş harflerinde, dizelerin başında, yer adlarının yazımında büyük harf kullanımı üzerinde durulur.
T.3.4.8. Yazılarında eş sesli kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.3.4.9. Yazdıklarını zenginleştirmek için çizim ve görseller kullanır.
T.3.4.10. Görsellerdeki olayları ilişkilendirerek yazı yazar.
T.3.4.11. Yazdıklarını düzenler.
Yapılacak düzenleme çalışması sınıf düzeyine uygun yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
T.3.4.12. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir.
Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
T.3.4.13. Harfleri yapısal özelliklerine uygun yazar.
Öğrencilerin yazılarında harfleri asli ve ilave unsurlarına dikkat ederek yazmaları sağlanır.
T.3.4.14. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kelime ve cümleler yazar.
Öğrencilerin yazılarında kelimeler arasında uygun boşlukları bırakarak özenli, okunaklı ve düzgün yazmaları yazmaları sağlanır.
T.3.4.15. Harflerin yapısal özelliklerine uygun kısa metinler yazar.
Serbest veya bakarak kısa metinler yazmaları sağlanır.
T.3.4.16. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.3.4.17. Yazma stratejilerini uygular.

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.