3.Sınıf Sonuç Türkçe Kitabı Milli Mücadele ve Atatürk Teması İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Dinleme Metni Cevapları

3.Sınıf Sonuç Türkçe Kitabı Milli Mücadele ve Atatürk Teması İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Dinleme Metni Cevapları
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 2 Ortalama: 3]

3.Sınıf Sonuç Türkçe istiklal Marşı ve Mehmet Akif Dinleme Metni Cevapları 3.Sınıf Sonuç Türkçe Kitabı Milli Mücadele ve Atatürk Teması İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Dinleme Metni Yanıtları 3. Sınıf Türkçe Sonuç Ders Kitabı Cevapları sayfa 253 254 255 256

3.Sınıf Türkçe Sonuç Yayınları Ders Kitabı Temaları

  1. TEMA – Erdemler Teması
  2. TEMA – Çocuk Dünyası Teması
  3. TEMA – Milli Kültürümüz Teması
  4. TEMA – Vatandaşlık Teması
  5. TEMA – Sağlık ve Spor Teması
  6. .TEMA – Doğa ve Evren Teması
  7. TEMA – Milli Mücadele ve Atatürk Teması
  8. TEMA – Bilim ve Teknoloji Teması

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF DİNLEME METNİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920 yılında bir milli marşı olmasına karar vermişti. Bu maaş Kurtuluş Savaşı’nın heyecanını gelecek kuşaklara duyuracaklardır. Yeni kurulacak olan bağımsız Türk devletinin milli marşı olacaktı.

Kasım ayında şairlerimize bir yarışma yapılacağı kazanana beş yüz lira ödül verileceği duyuruldu. Mehmet Akif bu yarışmaya katılmadı. Bunun sebebi verilecek ödüldü. Çünkü o milletine gönülden bağlıydı. Ne kadar ihtiyacı olursa olsun Kurtuluş Savaşı’nın acılarını ve Türk milletinin kahramanlığını parayla anlatılamazdı. Yarışmaya yedi yüzden fazla şiir gönderilmişti fakat zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver herkesi etkileyebilecek ve o günlerin heyecanını anlatabilmiş bir şiire rastlamadık diyordu.

Bunun üzerine Mehmet Akif’in de yarışmaya katılmasını sağlamak için çareler arandı. Hamdullah Suphi Akif’e bir mektup yazdı, yarışmaya katılırsa para ödenmeyeceği söyledi. Türk milletine etkileyici bir marş yazmasını kendisinden rica etti. Onun yazacağı marşın çok güzel olacağından herkes emindi. Para ödenmeyeceği söylenince Akif Ankara’daki evinde marşı yazmaya başladı. Kısa bir zamanda bitirdi 12 Mart 1921′ de Akif’in şiiri Türkiye millet meclisinde defalarca okundu ve alkışlandı. Sevinç gözyaşları içinde milli marşı olarak kabul edildi. Marşın kabulünden sonra kendisine ödül olarak belirlenen para teklif edili. Mehmet Akif bunu kabul etmedi. Parayı ihtiyacı olan kimselere bağışladı. Bu metin mbaegitim.com tarafından derlenmiştir.

İSTİKLAL MARŞI ŞİİRİ

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb’ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
“Medeniyet!” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın… belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

O zaman vecd ile bin secde eder –varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek Arş’a değer, belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!
MEHMET AKİF ERSOY

3.Sınıf Türkçe Sonuç Ders Kitabı Cevapları Sayfa 253-256

MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK Teması cevapları ve soruları, MEB Yayınları 3. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF DİNLEME METNİ CEVAPLARI

3.Sınıf Sonuç Türkçe istiklal Marşı ve Mehmet Akif Dinleme Metni Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İstiklâl Marşı’mızın şairi kimdir?

Mehmet Âkif Ersoy’dur.

2. Mehmet Âkit Ersoy hakkında neler biliyorsunuz?

İstiklâl Marşı’mızın şairidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açtığı İstiklal Marşı yarışmasına para ödülü olduğu için katılmamıştır. Sonra ikna edilmiştir. Yarışmaya katılıp yazdığı marş birinci olmuştur. Verilen para ödülünü almamıştır.

3. İstiklâl Marşı niçin yazılmıştır?

Bağımsızlığımızı ifade etmek ve savaşlarda yorulan milletimize moral olması amacı ile yazılmıştır.

3.Sınıf SONUÇ Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 253

1.ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazalım.

CEVAP

marş: Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası

şair: Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan

yarışma: Bir yarışmada başkalarından üstün olmak için çaba gösterme işi

ödül: Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat

kahramanlık: Kahramanca davranış, yiğitlik

millî: Milletle ilgili, millete özgü, ulusal

3.Sınıf SONUÇ Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 254

2.ETKİNLİK

Metnin konusunu yazalım.

Cevap: İstiklâl Marşı’nın yazılışı

3.ETKİNLİK

Metnin ana fikrini yazalım.

Cevap: İstiklâl Marşı’mız, paraya önem vermeyen, milletine gönülden bağlı bir insan olan Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır.

4.ETKİNLİK

Dinledim, anladım, sorulan cevaplıyorum.

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ne zaman bir millî marş yazdırılmasına karar vermişti?

Cevap: 1920 yılında karar vermişti.

2. Marşın amacı ne olacaktı?

Cevap: Kurtuluş Savaşı’nın heyecanını gelecek kuşaklara duyurmak olacaktı.

3. Kazanana ne kadar ödül verilecekti?

Cevap: 500 lira ödül verecekti.

4. Mehmet Âkif niçin bu yarışmaya katılmadı?

Cevap: Verilecek ödül nedeniyle katılmadı. Çünkü milletine gönülden bağlıydı.

5. Yarışmaya kaç tane şiir gönderildi?

Cevap: 700’den fazla şiir gönderildi.

6. Yarışmayı kim kazandı?

Cevap: Mehmet Âkif Ersoy kazandı.

3.Sınıf SONUÇ Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 255

5.ETKİNLİK

Mehmet Akif Ersoy’un davranışını doğru buluyor musunuz? Niçin? Siz olsanız ne yapardınız?

Cevap: (örnek) Evet doğru buluyorum. Çünkü millet sevgisi ile bir iş yapmanın para olarak karşılığı olamaz. Ben de olsam ödülü kabul etmezdim.

6.ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık yazalım.

Cevap: İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ

5.ETKİNLİK

Mehmet Âkif Ersoy’a İstiklâl Marşı’mız için bir teşekkür mektubu yazalım.

CEVAP

(örnek)

12.10.2020

Sayın büyüğüm Mehmet Akif Ersoy.

Sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü yazdığın İstiklal Marşı, dünyanın en güzel marşı. Her okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Bayrağımın önünde bu marşı okumaktan gurur duyuyorum. Paraya önem vermeyen, milletine gönülden bağlı olan bir şairimizin yazdığı böyle bir marşa sahip olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır.

Saygılarımla.

İmza
Zehra DAYAN

3.Sınıf SONUÇ Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 256

8.ETKİNLİK

Arkadaşlar, aşağıda İstiklal Marşı’mızın ilk altı kıtası verilmiş. Haydi, okuyalım. Ezberleyelim ve sınıfta gür bir sesle söyleyelim.

İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül… ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

(…)

Mehmet Âkif ERSOY

GELECEK DERSE HAZIRLIK

3.Sınıf Türkçe Yanıtları SONUÇ YAYINLARI

3.Sınıf Türkçe Yanıtları MEB YAYINLARI

TÜRKÇE KİTABI CEVAPLARI TÜM SINIFLAR

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.