2024 YILI KALFALIK USTALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2024 YILI KALFALIK USTALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 1 Ortalama: 5]

2024 YILI KALFALIK USTALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ aşağıdadır. 2024 YILI KALFALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ. 2024 YILI USTALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2024 YILI KALFALIK USTALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2024 Yılı Kalfalık Ustalık Sınavları Çalışma Takvimi Belli Oldu. 2024 Yılı Ustalık Sınavları Çalışma Takvimi Meb. 2024 Yılı Ustalık Sınavları Çalışma Takvimi Meb.

2024 NİSAN SINAV DÖNEMİ İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER

S. NoYapılacak İşlemlerTarihAçıklamalar
1Sınavlı ve Sınavsız Kalfalık/Ustalık
başvurularının alınması
1 Şubat 2024
28 Şubat 2024
– Başvuru anında adayın ön kaydı e-Mesem sistemine yapılacaktır.
– Web kamera ile adayın fotoğrafı çekilecek veya adayın son altı ay
içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı taranarak sisteme
yüklenecektir. (e-Mesem sisteminde fotoğrafı olmayan aday sınava
alınmayacağından fotoğraf yükleme işleminin eksiksiz olarak
yapılması gerekmektedir.)
2Önceki sınav dönemlerinde sınava
girmeyen veya sınavlarda başarısız
olan adayların başvurularının
alınması
1 Şubat 2024
28 Şubat 2024
Sınava girmek için dilekçe ile başvuru yapan adayların kayıtları aktif
edilmeden arşiv kısmından kontrol edilecek ve fotoğrafı eksik olan
adayların fotoğrafları sisteme yüklenecektir.
3Başvuru evraklarının İl denklik
komisyonuna teslim edilmesi
2 Mart 2024Ek-1 veya Ek-4 başvuru formları ile birlikte değerlendirmeye
alınan evraklar ve Ek-2 ve Ek-3 formları denklik komisyonuna teslim
edilecektir.
4İl denklik komisyonu toplantısı3-7 Mart 2024Başvuru evrakı, il denklik komisyon tarafından incelenerek
onaylanacak ve başvuruyu alan okullara iade edilecektir.
5“Kalfalık sınavına girmesi, başarılı
olması halinde ustalık sınavlarına
alınması” şeklinde Ek-3 denklik
belgesi olup kalfalık sınavında
başarılı olanların ustalık sınavına
başvurularının alınması
13 Şubat 2024
8 Mart 2024
– 2024 Şubat sınav döneminde kalfalık belgesini almaya hak kazanan
adayların müracaat etmeleri halinde, ustalık sınavına başvuruları
alınacaktır.
– 2024 Şubat sınav dönemi belge basımı yapılıp “Belgeleri arşive
gönder” işlemi yapıldıktan sonra e-Mesem sistemine kayıtları
yapılacaktır.
6Sınav döneminin eklenmesi3 Mart 2024e-Mesem sisteminde 2024 Nisan sınav dönemi otomatik olarak
açılacaktır.
7e-Mesem sisteminde;
– İl Denklik Komisyonundan gelen
Ek-2 belgesindeki sonuca göre ön
kayıtların asıl kayda dönüştürülmesi,
– Önceki sınav dönemlerinde sınava
girmeyen veya sınavlarda başarısız
olan adaylardan başvuru yapanların
kayıtlarının arşivden aktife alınması,
– Nakil işlemlerinin yapılması
6-9 Mart 2024– Başvurusu kabul edilen adayların ön kayıtları asıl kayda
dönüştürülecek, başvurusu kabul edilmeyen adayların ön kayıtları ise
silinecektir.
– Yeni kayıt yapılan adayların muaf olduğu sınav varsa “Ders
Muafiyet” ekranından ilgili sınav, muaf olarak işaretlenecektir.
– Tutuklu ve hükümlü adaylar için öğrenci bilgi ekranından “Kısıtlı
Aday” seçeneği işaretlenecektir.
– İş yeri veya ikametgâh değişikliğini belgelendirenlerin sınav
nakilleriyapılacaktır.
8Sınav açma işleminin yapılması9 Mart 2024Okul/kurumlar tarafından “Sınav Açma İşlemleri” ekranından 2024
Nisan dönemi sınav açma onayı verilerek sınava girecek olan
adayların dersleri belirlenecektir.
Not: 7. maddedeki işlemler yapıldıktan sonra sınav açma işlemi
gerçekleştirilecektir.
9İl sınav komisyonu toplantısı13 Mart 2024Beceri sınavlarının, meslek dalı bazında hangi okul/kurumda
yapılacağı planlanacaktır.
Not: Planlama, yıl bazında yapılmış ise her sınav döneminde tekrar
yapılmasına gerek yoktur.
10Sınav merkezi tanımlama işleminin
yapılması
14 Mart 2024İl sınav komisyonu toplantısında alınan karar doğrultusunda; meslek
dalı bazında sınav merkezi olarak belirlenen okul/kurumlara aday
göndermek için e-Mesem sisteminde “Sınav Merkezi Tanımlama”
işlemi en geç saat 14.00’e kadar yapılacaktır.
Not: Sınav sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için 14 Mart 2024
saat 14.00’ten sonra “Ön kayıttan asıl kayda alma, arşivden aktife
alma, nakil, ders muafiyeti, kısıtlı aday ve sınav merkezi tanımlama
işlemleri” kesinlikle yapılmayacaktır.
11Sınav açma işleminin tekrar
yapılması
14 Mart 2024Okul/Kurumlar tarafından “Sınav Açma İşlemleri” ekranından 2024
Nisan dönemi sınav açma işlemi, saat 14.00 ile 17.00 arasında tekrar
yapılacaktır.

12e-Sınava girecek adayların sınav
ücretlerini yatırması
SÜREKLİ
(15-21 Mart 2024
Tarihleri arasında
yatırmaları
önerilir.)
Adaylar tarafından;
T.C. Ziraat Bankasına, Türkiye Vakıflar Bankasına, Türkiye Halk
Bankasına ATM ya da internet bankacılığı yoluyla veya
https://odeme.meb.gov.tr adresinden 240,00 (İkiyüzkırk) TL.
Kalfalık/Ustalık e-Sınav ücreti yatırılacaktır.
13e-Sınava girecek adaylarınsınav
randevularının alınması
SÜREKLİ
(15-22 Mart 2024
Tarihleri arasında
alınması önerilir.)
– e-Sınav için ücret yatıran adayların sınav randevusu, “e-Sınav
Randevu İşlemleri” ekranından verilecektir.
– Randevu tarihleri adayların sınav giriş belgelerine aktarılacak hem
detoplu liste olarak alınabilecektir.
14Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak
işaretlenmiş adayların teorik sınavı
için sınav programının yapılması
15-21 Mart 2024– e-Sınav tarihlerine dikkat edilerek, beceri sınavları ile okulda
yapılacak teorik sınavlar için sınav programı hazırlanacak,
– Sınav onayı alınacak,
– Sınav tarihleri e-Mesem sistemine işlenecek ve ilan edilecektir.
15e-Sınav giriş belgelerinin verilmesiSÜREKLİ
(15-31 Mart 2024
Tarihleri arasında
verilmesi önerilir.)
e-Sınav giriş belgeleri “e-Sınav Giriş Belgesi Yazdırma” ekranından
renkli olarak yazdırılacak, kaşe ve mühür basılarak imzalanacak ve
adaylara teslim edilecektir.
Not: Fotoğrafı değişecek aday var ise e-Sınav Giriş Belgesini
yazdırmadan önce adayın fotoğrafı güncellenecektir.
16Kalfalık ve Ustalık e-Sınavlarının
yapılması
SÜREKLİSistem tarafından en yakın sınav tarihi verilmektedir.
17Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak
işaretlenmiş adayların teorik sınav
giriş belgelerinin adaylara
dağıtılması
28-31 Mart 2024
18Kalfalık ve Ustalık sınavlarının
yapılması (Beceri Sınavı/Teorik
Sınav)
1-19 Nisan 2024Beceri sınavları ile kısıtlı aday olarak işaretlenmiş adayların teorik
sınavları yapılacaktır.
19e-Sınav sonuçlarının e-Mesem
sistemine aktarılması
SÜREKLİe itibariyle -Sınav sonuçları, otomatik olarak sınavıne-yapıldığı Mesem sistemine günden sonraki aktarılacaktır. gün saat 01.00
20Sınav sonu onayının verilmesi4-20 Nisan 2024Teorik ve beceri sınavlarını tamamlayan okullar, “Sınav Öğrenci
İşlemleri” ekranından “Sınav Dönemine Ait Not Giriş İşlemleri
Bitmiştir” onayını verip sınav sonuç listelerini kontroledecek ve varsa
hatalarını düzelteceklerdir.
21Sınav sonuçlarının ilanı4-20 Nisan 2024
22Beceri sınav sonuçlarına itirazların
kabulü ve değerlendirilmesi
11-28 Nisan 2024İtirazlar tarihten itibaren için dilekçe 5 iş günüdür. verme tarihi, sınav sonuçlarının ilan edildiği
23Belge basım işlemlerinin yapılması
ve arşive atma
12 Nisan 2024
2 Mayıs 2024
İşlem Basamakları:
“Belge Basım İşlemleri” ekranından,
1- Oda başkanları bölümünden meslek dallarının karşılarına belgeyi
imzalayacak olan oda başkanının ismi yazılarak kaydedilir.
2- Belgeyi imzalayacak müdür yardımcısı seçilir.
3- Belge almaya hak kazananların listesi alınarak kontrol edilir.
(Belge no kısmı boş çıkar.) Hata varsa gerekli düzeltmeler yapılır.
Belge defteri yazdırılır. (Sistem tarafından otomatik olarak belge no
verilir.)
4- Belge almaya hak kazananların listesi tekrar yazdırılır.
5- Belge basımı ekranından belgeler yazdırılır.
6- Yazdırma işlemi bittikten sonra “Belgeleri Arşive Gönder”
butonuna basılarak belge alanlar arşive gönderilir.
7- Belge alanlar arşive gönderildikten sonra sınavlara katılmayan
veya başarısız olan adaylar, “Başarısız Adayları Arşive Gönder”
butonuna basılarak arşive gönderilir.
242024 Nisan sınav döneminin
kapatılması
2 Mayıs 20242024 2 Mayıs Nisan sınav dönemi ile ilgili tüm işlemlerin (belge basımı dâhil) 2024 saat: 17.00’ye kadar tamamlanması gerekmektedir.

2024 YILI KALFALIK USTALIK SINAVLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

KALFALIK USTALIK ÇIKMIŞ SORULAR PDF

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.