2024 TYT Türkçe Konuları PDF Soru Dağılımı ve Müfredatı

2024 TYT Türkçe Konuları PDF Soru Dağılımı ve Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 24 Ortalama: 4]

2024 TYT Türkçe Konuları PDF Müfredatı ve Soru Dağılımı PDF ÖSYM 2024 TYT Türkçe konuları neler 2024 TYT Türkçe soru dağılımı 2024 TYT Türkçe müfredatı 2024 TYT Türkçe hangi konular var

2024 TYT Türkçe Müfredatı

Ölçme Seçme Yerleştirme Sistemi ÖSYM tarafından hazırlanan TYT Temel Yeterlilik Testi sınavında Türkçe dersinden toplamda 40 soru sorulmaktadır. Soruların yarısı dil bilgisi, diğer yarısı Paragraf ve okuduğunu anlama sorularından oluşuyor.. 2024 TYT Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı PDF olarak aşağıda paylaşılmıştır.. TYT Türkçe Konuları yeni sisteme göre Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Yeni TYT Türkçe Müfredatı dikkate alınarak özenle hazırlandı.

2024 TYT Türkçe Konuları PDF

 • SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM
 • Sözcükte Anlam – Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
 • Söz Öbeklerinde Anlam
 • CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ VE CÜMLE YORUMU
 • Cümlede Anlam İlişkileri
 • Cümle Yorumu
 • ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
 • Paragrafta Anlatım Biçimleri
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • PARAGRAF YAPISI VE PARAGRAF YORUMU
 • Paragraf Yapısı
 • Paragraf Yorumu
 • SES BİLGİSİ VE YAZIM
 • Ses Bilgisi
 • Yazım
 • Noktalama İşaretleri

 • DİLBİLGİSİ
 • Ekler ve Sözcük Yapısı
 • Sözcük Türleri – İsim (Ad)
 • Sıfat (Ön Ad)
 • Zamir (Adıl)
 • Zarf (Belirteç)
 • Edat (İlgeç) – Bağlaç – Ünlem
 • Fiil (Eylem)
 • Fiilimsi (Eylemsi)
 • Fiil Çatısı
 • Tamlamalar
 • Cümlenin Ögeleri
 • CÜMLE TÜRLERİ
 • Cümle Türleri
 • Karma Dil Bilgisi
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI
 • Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları
 • Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları

 • PARAGRAF BİLGİSİ
 • Paragrafın Yapı, Anlam ve Anlatım yönü
 • Ana fikir, Yardımcı fikir
 • Paragrafta verilenlerin yorumu
 • Paragrafın konusu, Paragraf tamamlama,
 • Paragrafın yapısı
 • Düşünceyi geliştirme yolları
 • Anlatım teknikleri
 • Paragrafın hangi sorunun cevabı olduğunu bulma
 • MUHAKEME, MANTIKSAL ÇIKARIM
 • Verilen cümleleri ve söz öbeklerini sıralama
 • Yer değiştirmesi gereken cümleyi bulma
 • Boş bırakılan yere getirilebilecek ya da gelemeyecek cümleyi bulma
 • Cümleyi tamamlamak için uygun olanı ya da uygun olmayanı bulma

2024 TYT Türkçe Soru Dağılımı

Konu ve Soru Dağılımını PDF indir

Konular2022 TYT2023 TYT2024 TYT
Sözcükte Anlam334
Cümlede Anlam773
Paragrafta Anlam222221
Ses Bilgisi331
Dil Bilgisi117
Anlatım Bozukluğu11
Yazım Kuralları222
Noktalama İşaretleri112
TOPLAM404040
2024 TYT Türkçe Konuları

TYT Türkçe Soru Analizi

2024 TYT Türkçe Konuları ve Müfredatı incelendiğinde çoğunlukla dilbilgisi ve paragraf sorulardan oluşmaktadır. ÖSS ve ÖSYS‘ den farklı olarak YKS Türkçe müfredatı mantık sözel mantık sorularının da sorulduğu görülmektedir. 2024 TYT Türkçe konuları ve soru dağılımı incelendiğinde Dil bilgisi sorularının bilgi ve okuduğunu anlama tarzında sorulardan oluştuğu görülmektedir. Paragraf sorularının ise çeldiricilik oranlarının hayli yüksek olduğu görülüyor. TYT Türkçe soruları önceki yıllara nazaran daha zor olmaktadır. Bu da TYT’ de zaman problemine yol açmaktadır. TYT‘ de başarının yolu Türkçe ve Matematik dersleridir dersek pek de yanlış olmayacaktır.

TYT Türkçe derslerinde sadece adayların bilgilerini değil sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen yeterlilikleri, yani bilgiyi kullanma ile ilişkili beceri ve yetkinlikleri de kapsar. Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçilecektir.

TYT Türkçe Paragraf Soruları Nasıl Çözülmeli

• Dikkat
• Süre
• Motivasyon
• Okuma ve algılama yeteneği
• İçinde bulunulan ruh hali
• Ortam
gibi etkenler paragraf sorularını anlamada önemlidir.
Bu nedenle soruları çözerken uygun çalışma ortamları
oluşturmak önemlidir.

Paragraf soruları okuduğunu anlamaya yönelik sorulardır. Eğer kitap okuma alışkanlığınız varsa bu anlama ve soruları çözme gücünüzü geliştirecektir.
Paragraf sorularını çözerken;
→ Öncelikle soru kökü ve şıklara göz ucuyla bakmalısınız.
→ Olumsuz ifadelere dikkat etmelisiniz.
→ Bütün şıkları mutlaka okumalısınız.
→ Paragraftaki anlam bütünlüğüne dikkat etmelisiniz.
→ Soruları okurken yönlediren önemli kelimelerin altını çizmelisiz.
→ Şeçenekleri okurken eleyebilmelisiniz.
Bu alanda başarılı olmak için her gün düzenli test çözmeniz gerekmektedir. Bu, aynı zamanda diğer branşlarda da anlama ve yorumlama yeteneğinizi geliştirecektir.

Paragrafı Okurken;
Altını çizme:
Önemli gördüğünüz yerlerin altını okurken çizmelisiniz.
Metnin kenarına not alma:Önemli gördüğünüz yerleri işaretlemeli ya da kenarına yazmalısınız.
Kelime değil düşünce takibi yapma: Kelimeleri değil
cümleleri değerlendirmelisiniz.
İlişki kurma: Soruyu bütünlüğü içinde değerlendirme, olaylarla ilişkilendirmelisiniz.
Uygulayacağınız bu stratejiler hızlı bir şekilde konuları tekrar etmenizi sağlayacaktır.

Bunlara da baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.