MBA Eğitim

2023 TYT AYT Tarih Konuları PDF Soru Dağılımı YKS Müfredatı

2023 TYT AYT Tarih Konuları PDF Soru Dağılımı YKS Müfredatı
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 7 Ortalama: 2.9]

2021 TYT AYT Tarih Konuları PDF Soru Dağılımı ve Müfredatı yazımızda. ÖSYM 2021 YKS Tarih 1 ve Tarih 2 konuları nelerdir? 2021 TYT AYT Tarih soru dağılımı özenle hazırlandı

2021 YKS Tarih Müfredatı

2021 YKS sınavında TYT Tarih dersinden toplamda 5 soru, AYT Tarih dersinden Tarih-1 de 10 soru, Tarih-2 de 11 soru sorulmaktadır. YKS tarih soruları 9. sınıf ve 10.Sınıf konularından, 11. sınıf ve 12. Sınıf konularından çıkmaktadır. 2021 TYT AYT Tarih Konuları ve Soru Dağılımı PDF olarak aşağıda paylaşılmıştır.. YKS Tarih Konuları yeni sisteme göre Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan MEB Tarih Müfredatı dikkate alınarak özenle hazırlandı. 2021 TYT AYT Tarih Konuları şunlardır. 2021 TYT AYT Tarih Konuları PDF

2021 TYT AYT Tarih Konuları

 • TARİH VE ZAMAN
 • İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ
 • İnsanlığın İlk İzleri ve Yazının Gelişimi
 • İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları, İnsan ve Göç
 • Kabileden Devlete, Kanunlar Doğuyor
 • ORTA ÇAĞ’DA DÜNYA
 • Orta Çağ’da Siyasi Yapılar, Tarımdan Ticarete Ekonomi
 • Orta Çağ’da Ordu, Kanunlar Gelişiyor
 • İLK VE ORTA ÇAĞ’DA TÜRK DÜNYASI
 • Avrasya’da İlk Türk İzleri
 • Boylardan Devlete, Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı
 • Kavimler Göçü, İlk Türk Devletleri Ve Komşuları
 • İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU
 • İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya
 • İslamiyet Yayılıyor, Emeviler
 • Abbasi Devleti ve Türkler, Bilim Medeniyeti
 • TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
 • İslamiyet’in Türk Devlet Ve Toplum Yapısına Etkisi
 • Büyük Selçuklu Devleti’nde Yönetim Ve Toplum Yapısı
 • YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ
 • Oğuz Göçleri Ve Anadolu, Anadolu’nun İlk Fatihleri
 • Anadolu’nun Türkleşmesi
 • Haçlılar Karşısında Türkler, Anadolu’da Moğol İstilası
 • BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453)
 • Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuyla İlgili Görüşler
 • Osmanlı-Bizans İlişkileri, Balkan Fetihleri
 • Anadolu Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri
 • Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi
 • DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER
 • BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ
 • Anadolu’nun Kandilleri, Osmanlı’da Askerî Sınıf
 • Halk Kültürü ve Kitabî Kültür, Fetihle Gelen Dönüşüm
 • DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595)
 • Fetih ve Fatih
 • İslam Dünyası Liderliği, Gücünün Zirvesinde Osmanlı
 • Karaların ve Denizlerin Hâkimi
 • SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
 • KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ
 • Millet Sistemi, Fethedilen Yerlerde İslam’ın Etkisi
 • Osmanlı’da Toprak, Çifthane, Lonca ve Vakıf
 • DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774)
 • XVII. Yüzyıl Siyasi Ortamında Osmanlı Devleti
 • 1700-1774 Arasındaki Siyasi Gelişmeler
 • DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRU PA VE OSMANLI
 • Yeni Çağ Avrupası’nda Meydana Gelen Gelişmeler
 • Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914)
 • XVIII.Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti
 • Mehmet Ali Paşa Sorunu, Rusya Tehlikesi
 • DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET- TOPLUM İLİŞKİLERİ
 • Devrimler ve Değişimler, Modern Ordu, Ulusallaşmanın ve Endüstrileşmenin Sosyal Etkileri
 • Osmanlı’da Demokratikleşme Süreci ve Darbeler
 • SERMAYE VE EMEK
 • Klasik Üretim ve Endüstriyel Üretim
 • Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Ekonomik Hayat
 • XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN GÜNDELİK HAYAT
 • 20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA
 • Mustafa Kemal’in Hayatı, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı
 • I. Dünya Savaşı (1914-1918)
 • Mondros Ateşkes Anlaşması
 • MİLLÎ MÜCADELE
 • İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele’ye Hazırlık
 • Büyük Millet Meclisinin Açılması, Sevr Antlaşması
 • Millî Mücadele’de Doğu ve Güney Cepheleri
 • Millî Mücadele’de Batı Cephesi, Mudanya’dan Lozan’a
 • ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI
 • Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri, Siyasi İnkılaplar
 • Hukuk Alanındaki Yenilikler
 • Eğitim, Kültür ve Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
 • İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 • Atatürk Dönemi İç Politikadaki Gelişmeler
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • İki Dünya Savaşı Arası Dönemdeki Gelişmeler
 • II.DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 • II.Dünya Savaşı
 • II.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye
 • II.Dünya Savaşı’nın Sonuçları
 • II.DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
 • II.Dünya Savaşı Sonrası Türkiye
 • İki Kutuplu Dünya Ve Türkiye
 • 1950’li Yıllarda Türkiye
 • TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞI’NDA DÜNYA VE TÜRKİYE
 • 1960 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler
 • 1960 Sonrası Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler
 • 21.YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
 • 1990 Sonrası Türkiye’deki Gelişmeler
 • 1990 Sonrası Dünyadaki Gelişmeler

2021 TYT Tarih Konuları Soru Dağılımı

SORU VE KONU DAĞILIMI PDF

KONULAR2018
TYT
2019
TYT
İlk Tür Devletleri11
Türk-İslam Tarihi11
Osmanlı Devleti Kuruluşu1
19. YY’da Osmanlı Devleti1
Osmanlı Kültür ve Medeniyeti1
Kurtuluş Savaşı’na Hazırlık1
Mondros-İşgaller ve Cemiyetler1
Atatürk ilke Ve İnkılapları1
Toplam55
2021 TYT AYT Tarih Konuları PDF

2021 AYT Tarih Konuları Soru Dağılımı

SORU VE KONU DAĞILIMI PDF

AYT Tarih-1 Soru Dağılımı

TARİH-1 SORU DAĞILIMI2018
AYT
2019
AYT
Tarih Bilimine Giriş11
İlk Türk Devletleri11
İslam Tarihi ve Uygarlığı11
Türk İslam Devletleri1
Osmanlı Tarihi22
I. Dünya Savaşı1
Kurtuluş Savaşı22
Atatürk İlke ve İnkılapları13
Toplam1010
2021 TYT AYT Tarih Konuları PDF

AYT Tarih-2 Soru Dağılımı

TARİH-2 SORU DAĞILIMI2018
AYT
2019
AYT
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar11
Türklerde Mimari11
Türk İslam Devletleri11
Osmanlı Tarihi32
Kongreler11
I. TBMM11
Atatürkçülük ve İnkılapları12
Soğuk Savaş Dönemi11
Küreselleşen Dünya11
Toplam1111
2021 TYT AYT Tarih Konuları PDF

2021 YKS Tarih Konuları PDF yazımızı burada noktalıyoruz. 2021 YKS Konuları PDF ve Soru Dağılımı MEB ve ÖSYM müfredatına uygundur. Özenle hazırlanmıştır. Güvenle kullanabilirsiniz.

Bunlara da baktınız mı?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 10 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır. Link verilerek paylaşım yapılabilir.
error: Content is protected !!