2024 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri PDF – 2024 YKS Türkçe Çözümleri

2024 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri PDF – 2024 YKS Türkçe Çözümleri
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 7 Ortalama: 3.7]

ÖSYM 2024 TYT Türkçe soruları ve çözümleri burada. 2024 YKS Türkçe çözümleri PDF olarak yazımızda. 2024 TYT Türkçe çözümleri PDF olarak sitemizde paylaşıldı.

2024 TYT Türkçe Çıkmış Sorular

2024 TYT Türkçe Soruları ve çözümleri ile ÖSS sınavında çıkmış soruların tamamını diğer yıllara ait ÖSS çıkmış soruları da sitemizde bulabilirsiniz. Son iki yıldır çıkan Türkçe soruları önceki yıllara göre daha zordu. Özellikle şıkların birbirine çok yakın olması ve çeldirici soruların çok fazla olması Türkçede zaman sorunu oluşturdu. 2024 YKS Türkçe sınavının nasıl olacağı merak ediliyor.

2024 YKS Türkçe Soruları ve Çözümleri

2024 TYT Türkçe testinde 40 soru bulunuyor. Dil bilgisi ve paragraf soruları çoğunlukta bulunan sorulardan. Sorular genel olarak okuduğunu anlama, mantık ve muhakeme üzerine soruluyor.. YKS ve TYT Türkçe konusunu iyi öğrenen bir öğrencinin YKS sınavında başarılı olması kaçınılmazdır. Konuları iyi öğrenip üzerine bolca soru çözerseniz ve son olarak 2024 ÖSYM Çıkmış Türkçe soruları ve çözümlerini incelerseniz YKS sınavında Türkçe testinden soru kaçırmazsınız.

2024 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri

Sorular ÖSYM‘ ye aittir. Öğrencilerin faydalanması amacıyla sadece cevaplar ve kısa çözümler eklenmiştir.

1.SORUNUN CEVABI: Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
“Mutlak olan hiçbir şey yoktur.” fikri yaygın bir mantık hatasıdır çünkü bu önermenin kendisi bile en azından bir mutlağı varsayar. Bu önermenin GEÇERLİLİĞİNE inanmak, ” Herkes yalan söylüyor.” diyen kişinin doğruyu söylediğine inanmak kadar TUTARSIZLIK içerir.
CEVAP: B

2.SORUNUN CEVABI: Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi yanlış kullanılmıştır?
“Paraya kıymak” deyimi bir ürün alırken paradan kısmayıp çok pahalı da olsa o ürünü almak gibi anlamlarda kullanılır. Savurgan kişiler için kullanılmaz.
Cevap: E

3.SORUNUN CEVABI: Bu parçadaki altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Öykünmek: Bir kişiyi taklit etme anlamında kullanılır. Edebiyatta bir çok şair başka bir şairi taklit etmiştir.
Cevap: A) Genç insanların, kişiliklerini oluştururken özellikle saygı ve sevgi duydukları bir kişiliği taklit etme eğilimi göstermeleri olağandır.

4.SORUNUN CEVABI: Bu parçadaki altı çizili sözle anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
”Edebiyat çevrelerindeki güncel kıpırdanışlara” sözü ile sanat dünyasındaki kısa süreli yönelimler anlatılmak istenmiştir.
Cevap: C

5.SORUNUN CEVABI:Bu cümlede keşişlerin tutumuna dair yapılan eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
Bu cümlede kendilerinden öncekilerin geldiği noktadan devam etmek yerine sürecin başını açıklamayı iş edinmeleri eleştirilmiştir.
Cevap: A

6.SORUNUN CEVABI:Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde anlamca kesinlik söz konusudur?
4.cümlede yaşanılan bir şeyi örnek verdiği için kesinlik vardır.
Cevap: D

7.SORUNUN CEVABI: Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi aynı düşünceyi aktarmaktadır?
4.ve 6. cümlelerde aynı düşünce yani empatinin ahlak temellerimizde ne kadar yer aldığından bahsedilmektedir.
Cevap: E

8.SORUNUN CEVABI: Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Kromofor adı verilen pigment molekülleri fotosentez sırasında güneş enerjisini tepki merkezine hızlı taşıdığından :ZARF TÜMLECİ
Güneş enerjisinin hemen hepsi: ÖZNE
Arada hiç ısı kaybı olmadan: ZARF TÜMLECİ
Kimyasal enerjiye: YER TAMLAYICISI
Dönüşür:YÜKLEM
Cevap: E

9.SORUNUN CEVABI: Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır?
“zamanı” kelimesindeki -ı eki iyelik ekidir. Belirtme durum eki değildir. Cevap: A

10.SORUNUN CEVABI: Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
Empromize caz yapan müzisyenler: Sıfat tamlaması
Bilinen akış: Sıfat tamlaması
Tüm dikkat: Sıfat tamlaması
Böyle durumlar: Sıfat tamlaması
4.cümlede sıfat tamlaması yoktur.
Cevap: D

11.SORUNUN CEVABI: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır?
Eserler yazılırken tüm harfler büyük yazılırsa aradaki bağlaçlarda büyük harfle yazılır. Sadece baş harfler büyük yazılırsa bağlacın baş harfi büyük yazılmaz.
”Leyla İle Mecnun” -> ” Leyla ile Mecnun”
Cevap: B

12.SORUNUN CEVABI: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
“Değerbilir” kelimesi bir birleşik kelime değildir. Bilir kelimesi geniş zaman kipi almıştır. Ayrı yazılır.
Cevap: E

13.SORUNUN CEVABI: Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilemez?
1 numara dışında diğer cümlelerde eş görevli sözcükleri ayırmak için virgül kullanılması gerekirken 1 numarada virgül kullanmaya gerek yoktur.
Cevap: A

14.SORUNUN CEVABI: Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?
Balıkçı (,) orfinozu (-) şimdiye dek tuttuklarına hiç benzemeyen bu balığı (-) heyecanla (,) özlemle beklemiş (;) emeğinin karşılığını sonunda alabilmişti (.)
Cevap: E

15.SORUNUN CEVABI: Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır?
Galata Kulesi, Beyoğlu’ nun eski evleri diye başlayan cümle ve devamında örnekler verilmiştir.
Cevap: B) Örneklendirme

16.SORUNUN CEVABI: Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
1.- 2.- 3. cümleler birbirinin devamı niteliğindedir. Bu nedenle ikinci paragrafın 4. cümle ile başlaması daha doğru olur.
Cevap: C

17.SORUNUN CEVABI: Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
1.ve 3. cümlede direniş ile ilgili konular ele alınırken 2. cümle paragrafın bütününden bağımsız bir şekilde doğum oranını ele alır. Paragrafın akışını bozan cümle 2. cümledir.
Cevap: B

18.SORUNUN CEVABI: Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Parçayı tamamen okuyup anladığımızda, bu parçada filmin etkisinde kalındığından, filmi izleyen kişilerin sadece filmin değil futbol maçınında etkisinde kaldığından bahsedilmiştir. Buna en uygun cümle C şıkkında yer almaktadır.
Cevap: C

19.SORUNUN CEVABI: Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Sizin işiniz GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İLERLEYEBİLMEK İÇİN DİZGİNLERİ SIKIP İKİSİNİ DE KONTROL ALTINDA TUTMAKTIR.
Cevap: A

20.SORUNUN CEVABI: Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra ” Eski şiire özgü üslubun çağdaş şiirde kullanılıp kullanılmayacağı konusunda tartışmalara girdi.” cümlesi getirilebilir?
Bu cümlenin getirilmesi için bu cümleden önce sanatçılardan- tartışmaya giren insanlardan- bahsedilmelidir.
4.paragraftan sonra bu cümlenin gelmesi daha doğru olur.
Cevap: D

21.SORUNUN CEVABI: Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
Paragrafı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda paragrafta çokça kültürün tarifine değinilmiştir. Bundan yola çıkarak en uygun soru
”Kültürün farklı şekilde tanımlanmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” olur.
Cevap: B

22.SORUNUN CEVABI: Aşağıdakilerden hangisi bu yöntemi kullanan bir resim eleştirmeninin süreç içinde soracağı sorulardan biri olamaz?
Paragrafta eseri diğer yapılarla bir kıyaslama içerisine alan cümle olmadığı için ”Eser, hangi güçlü ve zayıf yönleriyle diğer yapıtlardan ayrılmaktadır?” sorusu eleştirmenin soracağı bir soru değildir.
Cevap: E

23.SORUNUN CEVABI: Yukarıdakilerden hangileri bu sözleri söyleten kişinin çalışma alanına girer? Yukarıdaki sözleri söyleyen kişinin , kurumsallaşmış şirketlerdeki çalışanların bireysel başarı elde etmek ve grup içinde yükselmek için geliştirdiği stratejiler, belli bir sektörde çalışanların bir grup kültürü geliştirmesini sağlayan kişisel ve sosyal dinamikler ilgi alanına girer. Cevap: D

24.SORUNUN CEVABI: Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılmak istenen düşünce ile örtüşmektedir? Yukarıdaki parçada çırak yaptığı işte en iyisi olduğunu söylüyor. Rublev de bu düşünceye sahip olan çırağına bir şey öğretemeyeceğini söylüyor. Bununla en iyi örtüşen cümle: “ Becerisini kutsayan kişi kendini bilgiye kapatmıştır.” Cevap: B

25. SORUNUN CEVABI: Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yukarıdaki parçada daha kullanışlı bir klavye üretilmesine rağmen insanların eski klavyeye alışmasından dolayı yeni klavyeyi kullanmamalarından bahsedilmektedir. Buna göre uyum sağlamayı gerektiren bir yeniliği kabul etmek yerine alışkanlığa bağlı kalmak insanlara daha kolay gelir. Cevap: E

26. SORUNUN CEVABI: Bu parçada söz edilen filmle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bu film oluşturulurken Kemal Tahir’in görüşlerinden yola çıkılmıştır. Bu nedenle Kemal Tahir’in görüşleri filmi incelemede önemli bir dayanak noktası sunmaktadır. Cevap: D

27. SORUNUN CEVABI: Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yukarıdaki paragrafta başka insanları alçaltmamızın bizi yüceltmeyeceğini söylüyor. Buna göre “Ötekileştiren ve ötekini düşman gibi gören birey, kendini eleştirme ve yargılama ihtiyacını hissetmeyerek kendini yüceltir.” Cevap: C

28. SORUNUN CEVABI: Bu parçaya göre aşağıdaki önermelerden hangisi tarih biliminin bakışıyla örtüşür? Bu paragrafta tarih biliminin çevreden ve coğrafyadan etkilendiğinden bahsedilmektedir. Buna göre “Her tarihi olay kendi coğrafi koşulları içinde incelenir. Cevap: A

29. SORUNUN CEVABI: Bu parçadan hareketle etik aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır? Paragrafı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda ” Ne yapmalıyım?” sorusu gerekli olanı ifade eder. Buna göre etik: Olgular temelinde sınanabilecek, kanıtlanması mümkün bir açıklama değil gerekli olanı arayan bir sorgulama türüdür. Cevap: C

30. SORUNUN CEVABI: Bu parçanın yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir? Şairler şiirin düzyazıdan üstün olduğunu savunurken yazar buna karşı çıkıyor, böyle bir sonuca nasıl vardıklarını sorguluyor. Şiirin dile getirdiğini roman da öykü de dile getirebilir, sorun sanatçının hangi türde yazdığı değil başarısıdır. Cevap: A

31. SORUNUN CEVABI: Bu köşe yazısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yazının başlığı ile içeriği çelişkilidir. Başlıkta genç neslin maaştan çok ünvana önem verdiği söylenirken, metnin içeriğine baktığımızda ise araştırma sonucunda %80′ nin maaşı daha fazla önemsediği çıkmaktadır. Cevap: B

32. SORUNUN CEVABI: Matisse’ e göre aşağıdakilerden hangisi renk tonunu farklılaştıran bir etken olamaz? Form ve ışık, alanın boyutu, yüzeyin dokusu, perspektif ve açı gibi etkenler renk tonunu farklılaştırır. Resmin tekniği renk tonunu etkilemez. Cevap: C

33. SORUNUN CEVABI: Bu parçanın yazarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parçada kurgusal başarıyı etkileyen faktörlerden söz edilmediği için “İdealizm ve kontrolsüz eylemlerin kurgusal başarıyı arttırdığına inanmaktadır.” diyemeyiz. Cevap: D

34. SORUNUN CEVABI: Bu parçadan hareketle özgün resimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bu parçada sanatçıların tecrübeleri hakkında bir bilgi olmadığı için “Sanatçının tecrübelerinin bir ürünüdür.” diyemeyiz. Cevap: B

35. SORUNUN CEVABI: Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? ” Gözünün gördüğüyle gönlünün bildiği bir olmayan” sözüyle arzu ve gerçeklik arasındaki çatışmanın ortasında sıkışıp kalanlardan bahsedilmektedir. Cevap: C

36. SORUNUN CEVABI: Bu parçaya göre Mabel Matiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parçayı dikkate okuduğumuzda “Modern insanların hikayesini evrensel tınılardan çok, yerli ögelerle aktardığı” yargısına varamayız Cevap: D

37. SORUNUN CEVABI: Bu parçada O adlı romanla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Bu parçada O romanının sinemaya uyarlandığına değinilmemiştir. Cevap: E

38. SORUNUN CEVABI: Bu parçaya göre O karakterlerinin Freod’ un id kavramını çağırıştıran yönü aşağıdakilerden hangisidir? Bilinçaltının derinlerinde kaybolmaksızın saklanabilmesi Freod’ un id kavramını çağırıştıran yönüdür. Cevap: B

39. SORUNUN CEVABI: Bu parçaya göre ideal tiplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu parçada araştırmacıların görüş ayrılığına düştüğünden bahsedilmemektedir. Cevap: C

40. SORUNUN CEVABI: Bu parçaya göre ideal tiplerin doğru veya yanlış olduğunun söylenmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Gerçekliğin daha çok ana unsurlarını yansıtan bir sınır çiziyor olmasından dolayı ideal tiplerin doğru veya yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Cevap: D

ONLİNE MATEMATİK ÖZEL DERS

ÖSYM‘ nin geçmiş yıllarda yaptığı sınavlar ÖSYM sınav sisteminin genel mantığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Soruları önce kendiniz çözün. Çözemediğiniz sorular için çözümleri inceleyebilirsiniz. 2024 TYT Türkçe Soruları ve Çözümleri

2024 TYT KONULARI VE SORU DAĞILIMI

ÖSYM soruları genel olarak mantık, bilgi ve soruyu iyi anlama üzerine sorulmaktadır. 2024 ÖSYM Türkçe çıkmış sorular incelendiğinde soruların genel olarak çok zor olmadığı gözükmekle beraber temel bilgi ve soru anlama becerisi iyi olmayan bir öğrencinin zorlanacağı sorular bulunuyor.

2024 YKS Türkçe Soru Dağılımı

2024 YKS Türkçe Yorumları

2024 YKS Türkçe sorularının yorumları burada.

Konu Konu Çıkmış Sorular

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yapılan Üniversite sınavlarında tüm çıkmış soruların konu konu çözümlerini sitemizde çözümleri ile birlikte paylaşmaya devam ediyoruz. ÖSYM’ nin tüm matematik sorularını bulabilirsiniz. Çözümler mbaegitim.com sitesine ait olup izinsiz paylaşılamaz.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.