2024 LGS Değerlendirme Raporu MEB 2024 LGS Başarı Analizleri

2024 LGS Değerlendirme Raporu MEB 2024 LGS Başarı Analizleri
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 2 Ortalama: 3]

2024 LGS Değerlendirme Raporu MEB 2024 LGS Başarı Analizi. meb lgs değerlendirme raporu 2024lgs raporu 2024 lgs türkiye ortalamaları 2024 lgs matematik net ortalaması lgs türkiye ortalaması 2024 lgs 2024 istatistikleri lgs raporu meb

2024 LGS Değerlendirme Raporu

Merkezi Sınav, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır. Bu raporda 2024 Merkezi Sınava katılan öğrencilerin performansları incelenmiş ve alt testlerin psikometrik özellikleri değerlendirilmiştir.

2024 LGS Değerlendirme Raporu MEB 2024 LGS Başarı Analizi. 2024 Merkezi Sınavı 1 Haziran 2024 tarihinde sözel bölümü 09.30, sayısal bölümü 11.30’da başlayan iki oturum halinde uygulanmıştır.

2024 LGS Kaç kişi girdi

Merkezi Sınava 1.074.013 öğrenci başvurmuş, bu öğrencilerden 1.029.555’i sınava katılmıştır. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 8. Sınıftan mezun olan
öğrencilerin %85,08’i Merkezi Sınava katılmıştır.

Sözel bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde toplam 50 soru sorulmakta ve 75 dakika cevaplama süresi verilmektedir. Sayısal bölümde yer alan Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde toplam 40 soru bulunmakta ve öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için toplam 80 dakika süreleri bulunmaktadır.

2024 LGS Kaç Kişi 1. oldu

Merkezi Sınava katılan öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları incelenmiştir. Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 565 öğrenci doğru cevap
vermiştir.

2024 LGS Doğru Sayıları

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (11,75) en düşük başarıyı Matematik alt testinde (5,09) göstermiştir. Sayısal bölümde yer alan diğer alt test olan Fen Bilimlerinde doğru cevap sayısı ortalaması 9,97 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 6,88, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,83 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,65’tir.

2024 LGS Kızlar Daha Başarılı

Alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

2024 LGS: Okul Dersleri iyi olan öğrenci daha başarılı

2024 Merkezi Sınavda yer alan soruların özellikleri detaylı olarak analiz edilmiş ve sınavın psikometrik özelliklerine ilişkin bilgi verilmiştir. Alt testlerdeki sorulara ilişkin 2024 Merkezi Sınavda hesaplanan ortalama güçlük, ortalama ayırt edicilik değerleri ve güvenirlik katsayıları
ölçme araçlarında istenen düzeylerin üzerinde değerlere sahiptir. 2023 Merkezi Sınav istatistikleriyle kıyaslandığında soruların ayırt edicilik düzeyleri ve güvenirlik katsayılarında artış görülmüştür.
2024 Merkezi Sınavda soruların boş bırakılma oranları her bir alt testte hesaplanmış ve hesaplanan 2023 Merkezi Sınavdaki oranlarla karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, Yabancı Dil alt testi dışındaki tüm alt testlerde 2024 Merkezi Sınavda boş bırakılma oranlarının düştüğünü
göstermektedir. MEB tarafından 26 Kasım 2023 tarihinde sayısal bölüm için cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılması kararı Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde soruların boş bırakılma oranlarının azalmasına
katkıda bulunmuştur.

Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek için öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri dikkate alınmıştır. Anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırılmış ve eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamalarının da arttığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin 6., 7. ve 8. sınıftaki yılsonu başarı puanlarının ortalaması olan okul başarı puanı ortaokulda akademik performansın bir göstergesidir. Öğrencilerin merkezi sınav puanları ile okul başarı puanları arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, merkezi sınav puanları ile okul başarı puanları arasında pozitif ve güçlü (ρ=0,855) bir ilişki olduğunu göstermiştir.

DEĞERLENDİRME RAPORUNUN TAMAMI İÇİN TIKLA

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.