2. Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları MEB Müfredatı 2024

2. Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları MEB Müfredatı 2024
OY KULLAN
Bu Paylaşımı Oyla!
[Toplam: 7 Ortalama: 3.3]

2. Sınıf Türkçe Konuları 2024 MEB Müfredatı burada. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre hazırlanan 2024 2. Sınıf Türkçe konuları yazımızda. İlkokul 2. sınıf

2. Sınıf Türkçe Müfredatı 2024

Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan Güncel 2. Sınıf Türkçe Konuları aşağıda listelenmiştir.

3.sınıf Türkçe müfredatı 4 ana üniteden oluşmaktadır, Müfredattaki konuların kazanımları için 2. Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları sayfamızı, ayrıca 2.Sınıf Türkçe Ders Kitapları indirebilir ve gerekli tüm içeriklere sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

2. Sınıf Türkçe Üniteleri 2024

2.sınıf Türkçe dersi 4 üniteden oluşmaktadır. 2. Sınıf Türkçe konuları dil bilgisi konu ve kazanımları da burada.

  • DİNLEME/İZLEME
  • KONUŞMA
  • OKUMA
  • YAZMA

2.SINIF DERS KİTAPLARI PDF

MATEMATİK GEOMETRİ ÖZEL DERS

2. Sınıf Türkçe Konuları 2024

2. Sınıf Türkçe Konuları 1. Dönem

HARFLER VE ÖZELLİKLERİ
Harf ve Hece Bilgisi

SÖZCÜK BİLGİSİ
Sözcükler ve sözcük türleri
Sözcükte Anlam
Harfler, Sözcükler
Cümleler Arasında Uygun Boşluk Bırakma

ANLAM BİLGİSİ
Eş Anlamlı Sözcükler
Zıt Anlamlı Sözcükler
Atasözleri ve Deyimler

CÜMLE YAPISI
Cümle Oluşturma
Anlamlı ve kurallı cümle oluşturma
Cümle Tamamlama
Olayların Oluş Sırası
Büyük Harflerin Kullanımı

2. Sınıf Türkçe Konuları 2. Dönem

NOKTALAMA İŞARETLERİ
Noktalı virgül
İki nokta
Soru işareti
Kısa çizgi
Kesme işareti
Düzeltme işareti
Uzun çizgi (konuşma çizgisi)
Tırnak işareti
Ayraç (pazantez)
Soru Ekinin Yazımı

METİN TÜRLERİ VE METİNLER
Metnin Konusu
Ne, Kim, Nerede?
Başlık Belirleme
Metin Yorumlama
Görsel Okuma
Metinle İlgili Soruları Yanıtlama
Metin Türleri

HİKAYE VE ŞİİR
Bilgilendirici Metinler
Hikâye Unsurları
Şiir

2. SINIF KONULARI 2024 MEB

2.Sınıf Türkçe Metin Türleri

Metin türleri 3 ana biçim altında toplanmıştır: Bilgilendirici, hikâye edici, şiir. Belirtilen metin sayıları içinde kalmak kaydıyla hangi temada, hangi metin türlerinin yer alacağı ders kitabı yazarının/yazarlarının tercihine bağlıdır. Metin türlerinin dengeli dağılıp dağılmadığı metin biçimlerine göre belirlenecektir. Örneğin “Bilim ve Teknoloji” temasında bilgilendirici metin daha fazla olabilir. Başka bir temada ise şiir türündeki metinlere daha fazla yer verilebilir. Ancak ilke olarak metin türlerinin temalar arasında, kitap bütününde dengeli bir şekilde dağılımının sağlanması esastır. Tablo 3’te yer alan biçimler altındaki türler, kazanımlar göz önünde bulundurularak ders kitabında kullanılacaktır.

ilkokul metin turleri
Türkçe Metin Türleri

2. SINIF TÜRKÇE KAZANIMLARI

2.SINIF TÜRKÇE 1.ÜNİTE KONULARI

T.2.1. DİNLEME/İZLEME
T.2.1.1. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metnin konusunu tahmin eder.
T.2.1.2. Dinlediklerinde /izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.2.1.3. Dinlediği/izlediği metni anlatır.
Olayların oluş sırasına göre anlatılması sağlanır.
T.2.1.4. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.2.1.5. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
Olay, şahıs, varlık kadrosu ve mekâna yönelik sorular (ne, kim, nerede) yöneltilir.
T.2.1.6. Dinlediklerine/izlediklerine farklı başlıklar önerir.
T.2.1.7. Sözlü yönergeleri uygular.
T.2.1.8. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alma, dinleyiciyi izleme ve göz teması kurma) uygun dinlemenin önemi hatırlatılır.
b) Öğrenciler, dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları için teşvik edilir.
T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.

2.SINIF TÜRKÇE 2.ÜNİTE KONULARI

T.2.2. KONUŞMA
T.2.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
Öğrenciler konuşmalarında yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
T.2.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.2.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.
Öğrencilerin tanıdıkları kişiler, bildikleri yerler ve yaşadıkları olaylar hakkında konuşmalar yapmaları sağlanır.
T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Beden dili hakkında kısa bilgi verilir. Öğrenciler konuşmalarında beden dilini etkili kullanmaları için teşvik edilir.
b) Konuşmalarda nezaket kurallarına uymanın (yerinde hitap ifadeleri kullanma, göz teması kurma, işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşma) önemi hatırlatılır.
c) Akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde dikkat edilecek hususlar belirtilir.

2.SINIF TÜRKÇE 3.ÜNİTE KONULARI

T.2.3. OKUMA
Akıcı Okuma
T.2.3.1. Okuma materyallerindeki temel bölümleri tanır.
Okuma materyallerindeki içindekiler ve sözlük bölümleri tanıtılarak işlevlerine değinilir.
T.2.3.2. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.2.3.3. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.2.3.4. Şiir okur.
Öğrencilere kısa şiir ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okuma ve ezberleme ezberleme çalışmaları -zorlamamak kaydıyla- yaptırılır.
T.2.3.5. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.2.3.6. Okuma stratejilerini uygular.
Öğrencilerin sesli ve sessiz okuma yapmaları sağlanır.
Söz Varlığı
T.2.3.7. Görselden/görsellerden hareketle bilmediği kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.
a) Resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.
b) Öğrencilerin yeni öğrendikleri kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturmaları sağlanır.
T.2.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.2.3.9. Kelimelerin eş anlamlılarını tahmin eder.
Anlama
T.2.3.10. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.11. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.2.3.12. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
Olayların oluş sırasına göre anlatılmasına dikkat edilir.
T.2.3.13. Okuduğu metnin konusunu belirler.
T.2.3.14. Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar.
T.2.3.15. Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.2.3.16. Metin türlerini tanır.
Örneklerle desteklenerek düzyazı ve şiir hakkında kısa bilgi verilir.
T.2.3.17. Okuduğu metindeki hikâye unsurlarını belirler.
Metnin şahıs ve varlık kadrosu unsurlarına değinilir.
T.2.3.18. Yazılı yönergeleri kavrar.
Görsellerle desteklenerek kısa ve basit yemek tarifleri ile çocuk oyunları yönergelerinden faydalanılır.
T.2.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
Geri dönüşüm işaretleri ve özel gereksinimli bireylere yönelik semboller üzerinde durulur.

2.SINIF TÜRKÇE 4.ÜNİTE KONULARI

T.2.4. YAZMA
T.2.4.1. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.2.4.2. Şiir yazar.
T.2.4.3. Kısa metinler yazar.
a) Kartpostal ve/veya tebrik kartı yazdırılır.
b) Öğrenciler günlük tutmaları için teşvik edilir.
c) Olayları oluş sırasına göre yazmaları sağlanır.
T.2.4.4. Kısa yönergeler yazar.
Öğrencilerin basit yemek tarifi ile çocuk oyunu yönergeleri yazmaları sağlanır.
T.2.4.5. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.2.4.6. Formları yönergelerine uygun doldurur.
Kimlik bilgilerini (adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi vb.) içeren formları doldurmaları sağlanır.
T.2.4.7. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.2.4.8. Büyük harf ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
a) Büyük harflerin adres yazımında, bayram isimleri (Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı vb.) ve tarihlerin (29 Mayıs 1453 vb.) yazımında kullanıldığı belirtilir.
b) Nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi, konuşma çizgisi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
T.2.4.9. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.2.4.10. Yazdıklarını düzenler.
Öğrencilerin yazdıklarını harf hatası, hece eksikliği ile yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.
T.2.4.11. Yazdıklarını paylaşır.
Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir.
Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
T.2.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.
b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.
T.2.4.13. Soru ekini kuralına uygun yazar.
T.2.4.14. Yazma stratejilerini uygular.

Bunlara baktınız mı?

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

MBA - Model Bilimler Akademisi. Tüm hakları saklıdır.